Văn bản pháp luật về Y tế – Sức khỏe

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
07/2021/QĐ-UBND2021-03-16 00:00:00Ban hành Quy định nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12/2020/NQ-HĐND2020-11-09 00:00:00Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
131/2020/NĐ-CP2020-11-02 00:00:00Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
16/2020/QĐ-UBND2020-10-07 00:00:00Phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
117/2020/NĐ-CP2020-09-28 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
32/2020/NQ-HĐND2020-07-23 00:00:00Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý
06/2020/NQ-HĐND2020-07-17 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
02/2020/NQ-HĐND2020-07-15 00:00:00Quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12/2020/TT-BYT2020-06-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
11/2020/TT-BYT2020-06-19 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
19/2020/QĐ-UBND2020-06-10 00:00:00Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
60/2020/NĐ-CP2020-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
08/2020/TT-BYT2020-05-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
07/2020/QĐ-TTg2020-02-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
02/2020/QĐ-UBND2020-01-17 00:00:00V/v bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
2/2020/QĐ-TTg2020-01-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
03/2020/NĐ-CP2020-01-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
33/2019/TT-BYT2019-12-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
74/2019/QĐ-UBND2019-12-24 00:00:00Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý
73/2019/QĐ-UBND2019-12-24 00:00:00Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về "Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025"
22/2019/TT-BKHCN2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
32/2019/TT-BYT2019-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
15/2019/NQ-HĐND2019-12-14 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
19/2019/NQ-HĐND2019-12-11 00:00:00Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025
18/2019/NQ-HĐND2019-12-11 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý
100/2019/NQ-HĐND2019-12-10 00:00:00Quy định chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh
30/2019/TT-BYT2019-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
90/2019/NQ-HĐND2019-07-12 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
50/2019/NĐ-CP2019-06-07 00:00:00Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
83/2019/NQ-HĐND2019-04-12 00:00:00Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và kinh phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020
05/2019/TT-BYT2019-03-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
169/2018/NĐ-CP2018-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
47/2018/QĐ-TTg2018-11-26 00:00:00Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
155/2018/NĐ-CP2018-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
146/2018/NĐ-CP2018-10-17 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
22/2018/TT-BYT2018-09-12 00:00:00Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
118/2018/NĐ-CP2018-09-12 00:00:00Quy định về công tác kết hợp quân dân y
33/2018/QĐ-TTg2018-08-06 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
17/2018/TT-BYT2018-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
57/2018/NQ-HĐND2018-05-04 00:00:00Hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2020
52/2017/QĐ-UBND2017-12-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020
35/2017/NQ-HĐND2017-12-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020
39/2017/TT-BYT2017-10-18 00:00:00Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
111/2017/NĐ-CP2017-10-05 00:00:00Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
34/2017/TT-BYT2017-08-18 00:00:00Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
15/2017/TT-BNNPTNT2017-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
43/2017/QĐ-UBND2017-07-20 00:00:00Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung)
18/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý
03/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
15/2017/QĐ-UBND2017-06-06 00:00:00Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
19/2017/QĐ-TTg2017-06-05 00:00:00Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
15/2017/QĐ-UBND2017-03-14 00:00:00Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
10/2017/QĐ-UBND2017-03-01 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế dộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế
47/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
46/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
43/2016/TT-BYT2016-12-15 00:00:00Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
240/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
35/2016/TT-BYT2016-09-28 00:00:00Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
32/2016/TT-BYT2016-09-15 00:00:00Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
44/2016/QĐ-UBND2016-09-14 00:00:00Về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
118/2016/NĐ-CP2016-07-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
98/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
67/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
104/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về hoạt động tiêm chủng
103/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
102/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh thuốc
28/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
19/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
107/2016/TT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên
103/2016/TT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
13/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
36/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Về quản lý trang thiết bị y tế
13/2016/QĐ-UBND2016-05-11 00:00:00V/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11/2016/TT-BYT2016-05-11 00:00:00Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
10/2016/TT-BYT2016-05-05 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
16/2016/QĐ-TTg2016-04-29 00:00:00Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
30/2016/NĐ-CP2016-04-28 00:00:00Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
13/2016/QĐ-UBND2016-04-25 00:00:00Về việc quy định giá ngày giường điều trị của Khu điều dưỡng và điều trị cán bộ (khu B) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre
46/2016/TT-BQP2016-04-01 00:00:00Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
04/2016/NQ-HĐND2016-03-30 00:00:00Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với người bệnh không thẻ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15/2016/QĐ-UBND2016-03-10 00:00:00Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
05/2016/TT-BYT2016-02-29 00:00:00Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
04/2016/TT-BYT2016-02-26 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
13/2016/NĐ-CP2016-02-19 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
09/2016/NĐ-CP2016-01-28 00:00:00Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
02/2016/QĐ-TTg2016-01-28 00:00:00Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
01/2016/QĐ-UBND2016-01-12 00:00:00Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Quy định về quản lý chất thải y tế
09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC2015-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
31/2015/NQ-HĐND2015-12-10 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
48/2015/TT-BYT2015-12-01 00:00:00Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
45/2015/TT-BYT2015-11-30 00:00:00Quy định về trang phục y tế
40/2015/TT-BYT2015-11-16 00:00:00Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
34/2015/QĐ-UBND2015-11-16 00:00:00Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần
56/2015/QĐ-TTg2015-11-10 00:00:00Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế
124/2015/TT-BQP2015-11-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
37/2015/TTLT-BYT-BTC2015-10-29 00:00:00Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
118/2015/TT-BQP2015-10-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội
25/2015/TT-BYT2015-10-01 00:00:00Quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế
38/2015/QĐ-TTg2015-09-09 00:00:00Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT2015-08-21 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe
08/2015/QĐ-UBND2015-07-22 00:00:00V/v quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và mức hỗ trợ từ NSNN cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
18/2015/TT-BYT2015-07-14 00:00:00Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần
07/2015/QĐ-UBND2015-07-10 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước
15/2015/TT-BYT2015-06-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
20/2015/QĐ-TTg2015-06-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1,2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội
08/2015/TT-BYT2015-05-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
07/2015/TT-BYT2015-04-03 00:00:00Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
01/2015/TT-BYT2015-02-27 00:00:00Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
03/2015/TT-BNNPTNT2015-01-29 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
03/2015/QĐ-UBND2015-01-13 00:00:00Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
53/2012/TT-BYT2014-12-29 00:00:00Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng
122/2014/NĐ-CP2014-12-25 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
21/2014/QĐ-UBND2014-12-19 00:00:00V/v quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
117/2014/NĐ-CP2014-12-08 00:00:00Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
46/2014/TT-BYT2014-12-05 00:00:00Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế
44/2014/TT-BYT2014-11-25 00:00:00Quy định việc đăng ký thuốc
43/2014/TT-BYT2014-11-24 00:00:00Quy định về quản lý thực phẩm chức năng
41/2014/TTLT-BYT-BTC2014-11-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
40/2014/TT-BYT2014-11-17 00:00:00Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
37/2014/TT-BYT2014-11-17 00:00:00Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
38/2014/TTLT-BYT-BTC2014-11-14 00:00:00Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
35/2014/TT-BYT2014-11-13 00:00:00Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
100/2014/NĐ-CP2014-11-06 00:00:00Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
33/2014/TT-BYT2014-10-27 00:00:00Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
53/2014/QĐ-UBND2014-10-14 00:00:00Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
25/2014/QĐ-UBND2014-10-13 00:00:00Về việc quy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
31/2014/TT-BYT2014-09-26 00:00:00Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
43/2014/QĐ-UBND2014-09-23 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
49/2014/QĐ-UBND2014-09-22 00:00:00Về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm
54/2014/QĐ-TTg2014-09-19 00:00:00Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
44/2014/QĐ-UBND2014-09-05 00:00:00Về việc ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
08/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Về việc quy định mức thu Kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập
30/2014/TT-BYT2014-08-28 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo
58/2014/QĐ-UBND2014-08-25 00:00:00Ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh
33/2014/QĐ-UBND2014-08-25 00:00:00Về việc ban hành Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng (đợt 2)
56/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
45/2014/QĐ-UBND2014-08-11 00:00:00Phê duyệt định mức chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum đi khám và phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh
50/2014/QĐ-UBND2014-08-07 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý
30/2014/QĐ-UBND2014-07-31 00:00:00Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
09/2014/NQ-HĐND2014-07-18 00:00:00Phê duyệt mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
24/2014/TTLT-BYT-BTC2014-07-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
21/2014/TT-BNNPTNT2014-06-26 00:00:00Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
46/2014/QH132014-06-13 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
26/2014/QĐ-UBND2014-06-03 00:00:00V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19/2014/TT-BYT2014-06-02 00:00:00Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
16/2014/TT-BYT2014-05-22 00:00:00Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình
21/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
17/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
14/2014/TT-BYT2014-04-14 00:00:00Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
14/2014/QĐ-UBND2014-04-14 00:00:00Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
15/2014/QĐ-UBND2014-04-07 00:00:00Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2014/QĐ-UBND2014-02-27 00:00:00Quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
09/2014/TTLT-BYT-BTC2014-02-26 00:00:00Quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng
01/2014/QĐ-UBND2014-01-20 00:00:00Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, nội dung và mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/2014/QĐ-UBND2014-01-03 00:00:00Về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
01/2014/QĐ-UBND2014-01-03 00:00:00Về việc ban hành giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới
45/2013/TT-BYT2013-12-26 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI
44/2013/TT-BYT2013-12-24 00:00:00Bổ sung bệnh Bụi phổi-Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định
59/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung mục 107 phần C, phần E Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
58/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về việc bãi bỏ 19 danh mục kỹ thuật tại Phần E ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
53/2013/TT-BNNPTNT2013-12-12 00:00:00Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn
43/2013/TT-BYT2013-12-11 00:00:00Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
22/2013/NQ-HĐND2013-12-10 00:00:00Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
46/2013/QĐ-UBND2013-11-27 00:00:00Về việc Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế
41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH2013-11-18 00:00:00Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
40/2013/TT-BYT2013-11-18 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI
37/2013/TT-BYT2013-11-11 00:00:00Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
36/2013/TTLT-BYT-BTC2013-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
33/2013/TTLT-BYT-BTC2013-10-18 00:00:00Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH2013-09-27 00:00:00Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
39/2013/QĐ-UBND2013-09-24 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
39/2013/QĐ-UBND2013-09-18 00:00:00V/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh
27/2013/TT-BYT2013-09-18 00:00:00Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
35/2013/QĐ-UBND2013-08-19 00:00:00Về việc ban hành bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/2013/TT-BYT2013-08-14 00:00:00Ban hành "Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm"
23/2013/TT-BYT2013-08-13 00:00:00Hướng dẫn hoạt động gia công thuốc
23/2013/QĐ-UBND2013-08-08 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
33/2013/QĐ-UBND2013-07-31 00:00:00Về việc Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
47/2013/QĐ-TTg2013-07-29 00:00:00Về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
08/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Phê duyệt Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 - 2020"
23/2013/QĐ-UBND2013-06-24 00:00:00Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1205/2013/QĐ-UBND2013-06-24 00:00:00Về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
13/2013/QĐ-UBND2013-06-20 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2013/QĐ-UBND2013-06-13 00:00:00Ban hành Quy chế cử cán bộ luân phiên từ đơn vị y tế tuyến trên về hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới của tỉnh Lào Cai
17/2013/TT-BYT2013-06-06 00:00:00Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện
16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT2013-05-27 00:00:00Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
15/2013/TT-BYT2013-05-24 00:00:00Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV
14/2013/QĐ-UBND2013-05-08 00:00:00Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
14/2013/TT-BYT2013-05-06 00:00:00Hướng dẫn khám sức khỏe
11/2013/QĐ-UBND2013-04-26 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13/2013/TT-BYT2013-04-17 00:00:00Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm
15/2013/QĐ-UBND2013-04-16 00:00:00Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chế độ tài chính hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh
12/2013/TT-BYT2013-04-12 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
11/2013/TT-BYT2013-04-08 00:00:00Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
14/2013/QĐ-UBND2013-04-02 00:00:00Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
06/2013/QĐ-UBND2013-03-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
08/2013/TT-BYT2013-03-13 00:00:00Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
679/2013/QĐ-UBND2013-02-25 00:00:00Về việc Ban hành Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đòng góp và chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
14/2013/QĐ-TTg2013-02-20 00:00:00Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
08/2013/QĐ-UBND2013-02-08 00:00:00Ban hành một số Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
04/2013/QĐ-UBND2013-02-07 00:00:00Ban hành qui định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
07/2013/QĐ-UBND2013-01-31 00:00:00Ban hành Quy định về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
04/2013/QĐ-UBND2013-01-22 00:00:00Ban hành Qui định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
01/2013/QĐ-UBND2013-01-22 00:00:00Về việc quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và các đối tượng cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
02/2013/TT-BYT2013-01-15 00:00:00Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao
01/2013/TT-BYT2013-01-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
02/2013/TT-BNNPTNT2013-01-05 00:00:00Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH2012-12-28 00:00:00Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện
48/2012/QĐ-UBND2012-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội
32/2012/TT-BYT2012-12-24 00:00:00Quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
30/2012/TT-BYT2012-12-05 00:00:00Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
29/2012/TT-BYT2012-12-04 00:00:00Quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
28/2012/TT-BYT2012-12-04 00:00:00Quy định “Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh”
25/2012/TT-BYT2012-11-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
96/2012/NĐ-CP2012-11-15 00:00:00Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
19/2012/TT-BYT2012-11-09 00:00:00Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
91/2012/NĐ-CP2012-11-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
18/2012/TTLT-BYT-BGTVT2012-11-05 00:00:00Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không
44/2012/QĐ-UBND2012-10-23 00:00:00Về việc Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16/2012/TT-BYT2012-10-22 00:00:00Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
44/2012/QĐ-UBND2012-10-16 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
85/2012/NĐ-CP2012-10-15 00:00:00Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
23/2012/QĐ-UBND2012-08-22 00:00:00Về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý
37/2012/QĐ-UBND2012-08-20 00:00:00Về việc ban hành Biểu giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng
13/2012/TT-BYT2012-08-20 00:00:00Hướng dẫn công tác gây mê – hồi sức
32/2012/QĐ-UBND2012-08-08 00:00:00Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 – 06 tỉnh Lâm Đồng
15/2012/QĐ-UBND2012-08-07 00:00:00Quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
13/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00Về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
34/2012/TT-BNNPTNT2012-07-20 00:00:00Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm
33/2012/TT-BNNPTNT2012-07-20 00:00:00Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm
12/2012/TT-BYT2012-07-15 00:00:00Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
18/2012/QĐ-UBND2012-07-12 00:00:00Về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người bệnh tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần
11/2012/TT-BYT2012-06-28 00:00:00Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
10/2012/TT-BYT2012-06-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
22/2012/QĐ-UBND2012-05-18 00:00:00Về việc Quy định chế độ tài chính hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
07/2012/TT-BYT2012-05-14 00:00:00Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
38/2012/NĐ-CP2012-04-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
28/2012/NĐ-CP2012-04-10 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
14/2012/QĐ-TTg2012-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
03/2012/QĐ-UBND2012-01-31 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
01/2012/TTLT-BYT-BTC2012-01-19 00:00:00Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
52/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00Về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội
50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT2011-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người
49/2011/TT-BYT2011-12-30 00:00:00Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc  y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia
4381/2011/QĐ-UBND2011-12-28 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoàn 2011-2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020
46/2011/TT-BYT2011-12-21 00:00:00Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
45/2011/TT-BYT2011-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
117/2011/NĐ-CP2011-12-15 00:00:00Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
44/2011/TT-BYT2011-12-06 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
43/2011/TT-BYT2011-12-05 00:00:00Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
40/2011/TT-BYT2011-11-14 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu
102/2011/NĐ-CP2011-11-14 00:00:00Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
96/2011/NĐ-CP2011-10-21 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
36/2011/QĐ-UBND2011-10-20 00:00:00Ban hành Quy định về phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
93/2011/NĐ-CP2011-10-18 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
92/2011/NĐ-CP2011-10-17 00:00:00Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
35/2011/TT-BYT2011-10-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
52/2011/QĐ-TTG2011-09-21 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
38/2011/QĐ-UBND2011-09-05 00:00:00Xử lý các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, công nhận; danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá An Giang
50/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00Ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33/2011/TT-BYT2011-08-26 00:00:00Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
22/2011/QĐ-UBND2011-08-09 00:00:00Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
21/2011/QĐ-UBND2011-08-09 00:00:00Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
69/2011/NĐ-CP2011-08-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
55/2011/TT-BNNPTNT2011-08-03 00:00:00Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
64/2011/NĐ-CP2011-07-28 00:00:00Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
61/2011/NĐ-CP2011-07-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
56/2011/NĐ-CP2011-07-04 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
26/2011/TT-BYT2011-06-24 00:00:00Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tếbắt buộc
24/2011/TT-BYT2011-06-21 00:00:00Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
20/2011/QĐ-UBND2011-06-11 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng
21/2011/TT-BYT2011-06-07 00:00:00Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
20/2011/TT-BYT2011-06-06 00:00:00Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
19/2011/TT-BYT2011-06-06 00:00:00Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT2011-04-28 00:00:00Quy định các nội dung đánh giá công tác y tếtại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
13/2011/QĐ-UBND2011-04-22 00:00:00Về việc kiện toàn mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và thú y thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16/2011/TT-BYT2011-04-19 00:00:00Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
11/2011/QĐ-UBND2011-03-24 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/2011/TT-BNNPTNT2011-03-16 00:00:00Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
09/2011/QĐ-UBND2011-03-08 00:00:00Quản lý giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh và tiêm vaccin theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
06/2011/QĐ-UBND2011-02-28 00:00:00Về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang
21/2011/TT-BTC2011-02-18 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
09/2011/NĐ-CP2011-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ
06/2011/TT-BYT2011-01-25 00:00:00Quy định về quản lý mỹ phẩm
01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT2011-01-10 00:00:00Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
48/2010/TT-BYT2010-12-31 00:00:00Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm
47/2010/TT-BCT2010-12-31 00:00:00Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
42/2010/TT-BYT2010-12-15 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình
2166/QĐ-TTG2010-11-30 00:00:00Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT2010-11-18 00:00:00Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý
53/2010/QĐ-UBND2010-11-08 00:00:00Về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/CT-UBND2010-11-02 00:00:00Về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch ở người trong mùa Đông và thời điểm giao mùa
33/2010/TT-BLĐTBXH2010-11-01 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý
64/2010/QĐ-TTG2010-10-25 00:00:00Về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
61/2010/TT-BNNPTNT2010-10-25 00:00:00Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm
60/2010/TT-BNNPTNT2010-10-25 00:00:00Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn
103/2010/NĐ-CP2010-10-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
101/2010/NĐ-CP2010-09-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch
94/2010/NĐ-CP2010-09-09 00:00:00Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
38/2010/TT-BYT2010-09-07 00:00:00Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm
92/2010/NĐ-CP2010-08-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
28/2010/QĐ-UBND2010-08-27 00:00:00Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2010/TTLT-BCA-BYT2010-08-09 00:00:00Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước
21/2010/QĐ-UBND2010-07-19 00:00:00Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
55/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
37/2010/TT-BNNPTNT2010-06-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản
03/2010/CT-UBND2010-06-15 00:00:00Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ
29/2010/TT-BYT2010-05-24 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
19/2010/TT-BCT2010-05-17 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
05/CT-UBND2010-05-10 00:00:00Về việc Tăng cường các hoạt động phòng, chống sốt rét
29/2010/TT-BNNPTNT2010-05-06 00:00:00Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
17/2010/QĐ-UBND2010-05-05 00:00:00Ban hành “Quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội”
12/2010/TT-BYT2010-04-29 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh
11/2010/TT-BYT2010-04-29 00:00:00Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
10/2010/TT-BYT2010-04-29 00:00:00Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện
09/2010/TT-BYT2010-04-28 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc
08/2010/TT-BYT2010-04-26 00:00:00Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/ tương đương sinh học trong đăng ký thuốc.
04/CT-UBND2010-04-26 00:00:00Về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè
05/2010/TT-BYT2010-03-01 00:00:00Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc
04/2010/TT-BYT2010-02-12 00:00:00Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng    
01/CT-BYT2010-02-01 00:00:00Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
04/2010/CT-UBND2010-01-26 00:00:00Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010
02/CT-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân
03/2010/TTLT-BYT-BCA2010-01-20 00:00:00Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
03/2010/TT-BYT2010-01-15 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổithuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế
02/2010/TT-BYT2010-01-15 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế
05/2010/QĐ-UBND2010-01-12 00:00:00Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sáchcho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế
02/2010/CT-UBND2010-01-11 00:00:00Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
01/2010/TT-BYT2010-01-06 00:00:00Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
23/2009/QĐ-UBND2009-12-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
40/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
22/2009/TT-BYT2009-11-24 00:00:00Quy định việc đăng ký thuốc
13/CT-UBND2009-11-16 00:00:00Về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông- Xuân
887/QÐ-UBND.HC2009-07-23 00:00:00Về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008 - 2010 thực hiện đầu tư nâng cấp các dự án bệnh viện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
993/QĐ-TTG2009-07-08 00:00:00Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
930/QĐ-TTG2009-06-30 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án" Đẩu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần,ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013"
823/QĐ-TTG2009-06-16 00:00:00Về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
84/2009/QĐ-TTG2009-06-04 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
685/QĐ-TTG2009-05-28 00:00:00Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế
81/2009/QĐ-TTG2009-05-21 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
14/2009/QĐ-UBND2009-05-15 00:00:00Về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội
12/CT-UBND2009-05-15 00:00:00Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
10/CT-UBND2009-05-15 00:00:00Về việc tăng cường phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) ở người
11/CT-UBND2009-05-13 00:00:00Về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trên người
28/2009/QĐ-UBND2009-05-12 00:00:00Về việc ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương
09/CT-UBND2009-05-12 00:00:00Về việc tập trung phòng chống dịch cúm A(H1N1) ở người
05/2009/CT-UBND2009-04-23 00:00:00Về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 3 cấp lần thứ VI năm 2009 - 2010
06/2009/QĐ-UBND2009-04-21 00:00:00Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứcChi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
46/2009/QĐ-TTG2009-03-31 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chứccông tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội
408/QĐ-TTG2009-03-31 00:00:00Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
01/2009/QĐ-UBND2009-02-24 00:00:00Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
06/2009/QĐ-UBND2009-02-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế
01/2009/CT-UBND2009-02-09 00:00:00Về việc phát động Chiến dịch Truyền thông Dân số - Kế hoạch hoá gia đình - Chăm sóc sức khoẻ sinh sản năm 2009
173/2008/QĐ-TTG2008-12-25 00:00:00Ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp
72/2008/QĐ-TTG2008-12-19 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
147/2008/QĐ-TTG2008-11-17 00:00:00Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ hành viên WTO
117/2008/QĐ-TTG2008-08-27 00:00:00Về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội
28/2008/QĐ-BYT2008-08-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
09/2008/CT-UBND2008-08-07 00:00:00Về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh heo
27/2008/QĐ-BYT2008-08-04 00:00:00Về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc
21//CT-UBND2008-08-04 00:00:00Về việc tổ chức lồng ghép chiến dịch truyền thông giáo dục và tẩm mùng bằng hóa chất phòng chống sốt rét
79/2008/NĐ-CP2008-07-18 00:00:00Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV2008-07-14 00:00:00Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
25/2008/QĐ-BYT2008-07-14 00:00:00Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012
24/2008/QĐ-BYT2008-07-11 00:00:00Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện
22/2008/QĐ-BYT2008-07-02 00:00:00Về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
2260/QĐ-BYT2008-06-23 00:00:00Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”
11/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
06/2008/TT-BYT2008-05-26 00:00:00Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược
1742/QĐ-BYT2008-05-19 00:00:00Về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay - chân - miệng”
1732/QĐ-BYT2008-05-16 00:00:00Về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng”
04/2008/TT-BYT2008-05-12 00:00:00Hướng dẫn ghi nhãn thuốc
18/2008/QĐ-BYT2008-05-06 00:00:00Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng,diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008
16/2008/QĐ-BYT2008-04-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
15/2008/QĐ-BYT2008-04-21 00:00:00Ban hành Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010
1303/QĐ-BYT2008-04-15 00:00:00V/v thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm
14/2008/QĐ-BYT2008-04-02 00:00:00Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
06/2008/CT-UBND2008-03-27 00:00:00Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2008/QĐ-BYT2008-02-27 00:00:00Về việc ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”
30/2008/QĐ-TTG2008-02-22 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
10/2008/QĐ-BYT2008-02-22 00:00:00Về việc bổ sung Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
09/2008/QĐ-BYT2008-02-20 00:00:00Ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin
08/2008/QĐ-BYT2008-02-14 00:00:00Ban hành Quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động
07/2008/QĐ-BYT2008-02-14 00:00:00Về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác
06/2008/QĐ-BYT2008-02-14 00:00:00Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống
15/2008/TTLT-BTC-BYT2008-02-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
05/2008/QĐ-BYT2008-02-01 00:00:00Về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
03/2008/QĐ-BYT2008-02-01 00:00:00Quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô
02/2008/QĐ-BYT2008-01-24 00:00:00Về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"
57/QĐ-BYT2008-01-09 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
38/QĐ-TTG2008-01-08 00:00:00Quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới
188/2007/NĐ-CP2007-12-27 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
1654/QĐ-TTG2007-12-04 00:00:00Về chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
1544/QĐ-TTG2007-11-14 00:00:00Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"
170/2007/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010
1163/QĐ-TTG2007-09-05 00:00:00Về việc chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về trực thuộc Bộ Y tế
132/2007/QĐ-TTG2007-08-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
1037/QĐ-TTG2007-08-15 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn
10/2007/TTLT-BYT-BTC2007-08-10 00:00:00Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập
97/2007/QĐ-UBND2007-07-26 00:00:00Về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môntrực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.
91/2007/QĐ-UBND2007-07-12 00:00:00Về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3
16/2007/CT-UBND2007-06-29 00:00:00Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
96/2007/QĐ-TTG2007-06-28 00:00:00Về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam
108/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
23/2007/CT-UBND2007-06-25 00:00:00Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13/2007/CT-TTG2007-06-06 00:00:00Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
46/2007/TTLT/BTC – BLĐTBXH2007-05-11 00:00:00Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 239/2006/QĐ- TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010
60/2007/QĐ-TTG2007-05-07 00:00:00Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
40/2007/TT-BTC2007-04-23 00:00:00Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn
428/QĐ-TTG 2007-04-16 00:00:00Về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Namtrực thuộc Bộ Y tế
13/2007/CT-UBND2007-04-13 00:00:00Về việc xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2006 - 2010
12/2007/CT-UBND2007-04-13 00:00:00Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010.
06/2007/CT-TTG2007-03-28 00:00:00Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
14/2007/TT-BTC2007-03-08 00:00:00Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học
05/2007/NĐ-CP2007-01-09 00:00:00Về phòng, chống bệnh dại ở động vật
11305/QĐ-UBND2006-12-28 00:00:00Về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh Đồng Nai thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đồng Nai
11304/QĐ-UBND2006-12-28 00:00:00Về việc đổi tên Trung tâm Y tế Khu công nghiệp Đồng Nai thành Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Đồng Nai
11303/QĐ-UBND2006-12-28 00:00:00Về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đồng Nai
153/2006/NĐ-CP2006-12-22 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
152/2006/NĐ-CP2006-12-22 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộivề bảo hiểm xã hội bắt buộc
77/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Thể dục, Thể thao
108/2006/QĐ-BNN2006-12-08 00:00:00Về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vậtvào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
255/2006/QĐ-TTG2006-11-09 00:00:00Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
11/2006/TTLT-BYT- BTC2006-10-30 00:00:00Hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
240/2006/QĐ-TTG2006-10-25 00:00:00Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn
57//2006/QĐ-BTC2006-10-19 00:00:00Về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
58/2006/QĐ-UBND2006-09-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
166/2006/QĐ-UBND2006-09-19 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 6 - Quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 của UBND Thành phố Hà Nội
85/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài trực thuộc Cục Thú y
84/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất Trạm Kiểm dịch động vậtMóng Cái và Trạm Kiểm dịch động vật Hạ Long
83/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều
82/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng
81/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng VII trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Cần Thơ
80/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng VI trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng thành phố Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực Cục Thú y tại thành phố Hồ Chí Minh
79/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng V trực thuộc Cục Thú y
78/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng IV trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Đà Nẵng
77/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng III trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Vinh
76/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng II trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng
75/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Thành lập Cơ quan Thú y vùng I trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hà Nội
164/2006/QĐ-UBND2006-09-13 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội
162/2006/ QĐ-UBND2006-09-11 00:00:00Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn)và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể
156/QĐ-UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
203/QĐ-TTG2006-08-31 00:00:00Quyết định về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội
66/CT-BNN2006-08-25 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh, an toàn nông sản thực phẩm
29/CT-TTG2006-08-08 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
77/NĐ-CP2006-08-03 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế
23/2006/CT-TTG2006-07-12 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học
154/QĐ-TTG2006-06-30 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015"
109/2006/QĐ-TTG2006-05-19 00:00:00Quyết định Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng
21/2006/NĐ-CP2006-02-27 00:00:00Nghị định về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
348/QĐ-TTG2006-02-21 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người
43/2006/QĐ-TTG2006-02-20 00:00:00QĐ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010
05/2007/CT-UBND2006-02-05 00:00:00Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,bệnh cúm A (H5N1) ở người và an toàn vệ sinh thực phẩm
03/2005/ND-CP2006-01-06 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
15/2005/NQ-CP2005-12-09 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
313/2005/QĐ-TTG2005-12-02 00:00:00QĐ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước
309/2005/QĐ-TTG2005-11-26 00:00:00QĐ hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
15/2005/NQ-CP2005-11-04 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
34/2005/CT-TTG2005-10-15 00:00:00Chỉ thị về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người
243/2005/QĐ-TTG2005-10-05 00:00:00QĐ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
239/2005/QĐ-TTG2005-09-30 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ
196/TTG2005-08-08 00:00:00QĐ thành lập Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế
34/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Dược
574/QĐ-TTG2005-06-24 00:00:00QĐ về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
432/QĐ-TTG2005-05-20 00:00:00QĐ thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên cục Y tế dự phòng và Phòng, chống hIV/AIDS thành cục Y tế dự phòng Việt Nam
63/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định Ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế
110/2005/QĐ-TTG2005-05-16 00:00:00QĐ phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân"
74/2005/QĐ-TTG2005-04-06 00:00:00QĐ sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch
43/2005/NĐ-CP2005-04-05 00:00:00Nghị định quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh
65/2005/QĐ-TTG2005-03-25 00:00:00QĐ phê duyệt đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010
45/2005/QĐ-UB2005-03-21 00:00:00Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy
48/2005/QĐ-TTG2005-03-08 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
328/2005/QĐ-UB2005-02-23 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đế năm 2010 và tầm nhìn 2020 của tỉnh Vĩnh Long.
30/2005/QĐ-TTG2005-02-02 00:00:00QĐ thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
05/2005/CT-UB2005-01-26 00:00:00V/v tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh viêm phổi do nhiễm vi rút cúm A ở người
18/2005/QĐ-TTG2005-01-21 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án "Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010"
170/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hậu Giang tỉnh Cần Thơ thành Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hậu Giang thành phố Cần Thơ
07/2004CT/BYT2004-10-11 00:00:00Chỉ thị Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp
19/2004/CT-UB2004-10-09 00:00:00V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai ghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ.
3235/2004/QĐ-BYT2004-09-16 00:00:00Cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
163/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
92/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thành phố Cần Thơ
90/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ
88/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trường tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trường thành phố Cần Thơ
86/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm thành phố Cần Thơ
84/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Phòng Giám định Y khoa tỉnh Cần Thơ thành Phòng Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ
78/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên Trung tâm Chẩn đoán y khoa tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ
77/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
76/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
75/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Phong Điền trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
74/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Ô Môn trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
73/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
72/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
71/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Cái Răng trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
70/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Thủy trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ
1617/2004/QĐ.UB2004-08-20 00:00:00V/v thành lập Ban quản lý DA "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" của tỉnh AG.
22/2004/CT.UB2004-07-12 00:00:00V/v Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
1258/2004/QĐ.UB2004-07-12 00:00:00V/v Ban hành quy chế quy định trách nhiệm của Trưởng BCĐ, thủ trưởng các ngành thành viên BCĐ và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
26/2004/CT-TTG2004-07-05 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết
751/QĐ-TTG2004-07-02 00:00:00QĐ thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm
165/2004/QĐ-UB2004-07-02 00:00:00Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.
25/2004/CT-TTG2004-06-29 00:00:00CT về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới
22/2004/CT-TTG2004-06-15 00:00:00Chỉ thị về tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất chăn nuôi gia cầm
135/2004/NĐ-CP2004-06-10 00:00:00Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
120/2004/NĐ-CP2004-05-12 00:00:00Nghị định về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người
396/QĐ-TTG2004-04-21 00:00:00QĐ hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm và khôi phục phát triển sản xuất sau dịch
92/2004/QĐ-UB2004-03-26 00:00:00V/v ban hành Quy định tạm thời về quy trình công bố hết dịch cúm; về việc giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gia cầm; kiểm dịch sản xuất, vận chuyển thức ăn, chăn nuôi gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm
36/2004/QĐ-TTG2004-03-17 00:00:00QĐ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
74/2004/QĐ-UB2004-02-03 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Hậu Giang
73/2004/QĐ-UB2004-02-03 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang
67/2004/QĐ-UB2004-02-03 00:00:00V/v thành lập trung tâm Y tế huyện Châu Thành
66/2004/QĐ-UB2004-02-03 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
03/2004/CT-UB2004-02-03 00:00:00V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
61/2004/QĐ-UB2004-01-30 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang
02/CT.UBNDT2004-01-30 00:00:00- V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2004/QĐ-TTG2004-01-28 00:00:00QĐ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm
05/2004/CT-UB2004-01-14 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm trên địa bàn TP. Cần Thơ
265/2003/QĐ-TTG2003-12-16 00:00:00QĐ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
147/2003/NĐ-CP2003-12-02 00:00:00Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện
19/2003/CT-CT2003-11-24 00:00:00Về việc tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh phục vụ Đại hội thể thao các nước Đông Nam á lần thứ 22
222/2003/QĐ-TTG2003-11-03 00:00:00QĐ phê duyệt Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010
215/2003/QĐ-TTG2003-10-24 00:00:00QĐ về chế độ với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
103/2003/NĐ-CP2003-09-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân
155/2003/QĐ-TTG2003-07-30 00:00:00QĐ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
12/2003/PL-UBTVQH112003-07-26 00:00:00Về vệ sinh an toàn thực phẩm
16/2003/QĐ-UB2003-06-04 00:00:00Ban hành qui chế làm viẹc của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu
58/2003/NĐ-CP2003-05-29 00:00:00Nghị định quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuỷen quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
584/QĐ-TTG2003-05-28 00:00:00QĐ cử Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
562/QĐ-TTG2003-05-20 00:00:00QĐ Thay thế Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virút (SARS)
11/2003/CT-TTG2003-05-06 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut (SARS)
09/2003/CT-UB2003-04-10 00:00:00V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút
08/2003/TT-BLĐTBXH2003-04-10 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ
46/2003/QĐ-TTG2003-04-02 00:00:00QĐ về tỷ lệ bắt buộc bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội
06/2003/CT-UB2003-03-21 00:00:00Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
02/2003/CT-TTG2003-02-24 00:00:00Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
22/2003/QĐ-TTG2003-01-30 00:00:00QĐ về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT2003-01-15 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính- Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
184/2002/QĐ-TTG2002-12-25 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ
19/2002/CT-UB2002-12-24 00:00:00Về việc tổ chức triển khai chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 10 tuổi năm 2003
103/2002/NĐ-CP2002-12-17 00:00:00Nghị định Quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản
31/QĐ-BVHTT2002-12-10 00:00:00ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Dân số - AIDS và các vấn đề xã hội.
105/2002/TTLT/BTC-BYT2002-11-20 00:00:00Bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT/BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS.
139/2002/QĐ-TTG2002-10-15 00:00:00QĐ khám, chữa bệnh cho người nghèo
130/2002/QĐ-TTG2002-10-04 00:00:00QĐ phê duyệt Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010
883/QĐ-TTG2002-10-03 00:00:00QĐ cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
108/2002/QĐ-TTG2002-08-15 00:00:00QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến 2010
60/2002/TT-BTC2002-07-10 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội chữ thập đỏ Việt Nam.
45/2002/QĐ-UBBT2002-07-08 00:00:00V/v Trợ cấp mua bảo hiểm y tế cho người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần.
63/2002/NĐ-CP2002-06-18 00:00:00Quy định khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ
50/2002/QĐ-BNN2002-06-12 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn dược phẩm dùng trong thú y.
71/2002/QĐ-TTG2002-06-07 00:00:00QĐ về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
51/2002/TTLT-BTC-BYT2002-06-03 00:00:00Hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
04/CT.UBNDT2002-05-20 00:00:00- Về việc tổ chức diễn tập động viên, huy động lực lượng ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 315/TTg, ngày 15/6/1994 của Thủ tướng Chính phủ.
45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH2002-05-16 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động- thương binh và xã hội quản lý
18/2002/QĐ-UB2002-04-25 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung thành viên và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010.
06/2002/CT-UB2002-04-08 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc.
34/2002/NĐ-CP2002-03-28 00:00:00Nghị định quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
184/QĐ-TTG2002-03-04 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dược liệu Trung ương 2 thành Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
01/TT-BCN2002-02-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá
138/TTG2002-02-08 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 thành Công ty cổ phần
25/2002/QĐ-TTG2002-02-01 00:00:00QĐ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995
20/2002/QĐ-TTG2002-01-24 00:00:00QĐ chuyển Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
02/2002/CT-UB2002-01-22 00:00:00Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm .
07/2002/TTLT-BTC-BYT2002-01-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20/11/1998 của liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế
35/2002/QĐ-UB2002-01-16 00:00:00V/v khám, chữa bệnh cho người nghèo
190/2001/QĐ-TTG2001-12-13 00:00:00QĐ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005
65/2001/QĐ-UB2001-12-03 00:00:00QĐ của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lạng Sơn.
64/2001/QĐ-UB2001-11-19 00:00:00V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2010 - 2020
76/2001/NĐ-CP2001-10-22 00:00:00Nghị định về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá
95/2001/QĐ-BNN2001-09-21 00:00:00Ban hành quy định hệ thống mã số quản lý chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển do các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ có liên quan đến Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
907/QĐ-TTG2001-07-25 00:00:00QĐ chuyển Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thành Công ty cổ phần
17/2001/CT-TTG2001-07-20 00:00:00Chỉ thị về tổ chức triển khai "Chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi mũi 2" cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong 2 năm 2002-2003
49/2001/QĐ-UB2001-07-04 00:00:00Quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội
789/2001/QĐ-TTG2001-06-28 00:00:00Chuyển Xí nghiệp dược phẩm 3/2 thành Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
97/2001/QĐ-TTG2001-06-26 00:00:00QĐ bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế
736/QĐ-TTG2001-06-15 00:00:00QĐ chuyển Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 thành Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh
1538/2001/QĐ-UB2001-06-14 00:00:00V/v thành lập hội đồng giám định y khoa tỉnh Vĩnh Long
1538/QĐ-UB2001-06-12 00:00:00V/v thành lập hội đồng giám định ý khoa tỉnh Vĩnh Long
35/QĐ-BKHCNMT2001-06-11 00:00:00Phê duyệt Danh mục đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005 (Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng)
25/QĐ-BKHCNMT2001-06-11 00:00:00Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005 (Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng)
14/2001/CT-UB2001-06-07 00:00:00về việc tiếp tục triển khai Bảo hiểm toàn diện học sinh và Bảo hiểm y tế học sinh
11/2001/TT-BLĐTBXH2001-06-01 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
2027/2001/QĐ-BYT2001-05-30 00:00:00Về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm"
46/2001/QĐ-UB2001-05-29 00:00:00V/v quy định mức trợ cước vận chuyển, phí lưu thông , giá bán và giá thanh toán hàng cấp cho không của mặt hàng muối iốt năm 2001
1629/2001/QĐ-BYT2001-05-23 00:00:00Về việc ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế
1541/2001/QĐ-BYT2001-05-16 00:00:00Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2001.
12/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-04-26 00:00:00Quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ
18/2001/QĐ-UB2001-04-25 00:00:00V/v tổ chức lại Trung tâm y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế tỉnh KonTum.
03/2001/CT-UB2001-04-02 00:00:00V/v tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tháng hành động quốc gia về dinh dưỡng
19/2001/TT-BTC2001-03-30 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chống AIDS.
26/2001/QĐ-UB2001-03-28 00:00:00Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng
21/2001/QĐ-UB2001-03-28 00:00:00Phòng chông HIV
37/2001/QĐ-TTG2001-03-21 00:00:00QĐ về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
35/2001/QĐ-TTG2001-03-19 00:00:00Phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 - 2010
06/2001/QD-UB2001-03-16 00:00:00Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công chức - tỉnh Lạng Sơn.
04/2001/TTLB2001-03-13 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ.
02/2001/QĐ-UB2001-01-02 00:00:00Thành lập Trung tâm y tế huyện Mang Yang
01/2001/QĐ-UB2001-01-02 00:00:00Đổi tên Trung tâm y tế huyện Mang Yang ( cũ ) thành Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa
74/2000/NĐ-CP2000-12-06 00:00:00Về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ
136/2000/QĐ-TTg2000-11-28 00:00:00Về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010"
136/2000/QĐ-TTg2000-11-28 00:00:00Về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2010"
111/2000/TT-BTC2000-11-27 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
62/2000/QĐ-UB2000-10-10 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn: "Về việc quy định mức thu học phí đối với học sinh hệ dược tá sơ học và học sinh hệ Trung học Y tế (Hệ B) tại Trường Trung học Y tế tỉnh Lạng Sơn".
13/2000/CT-UB2000-09-18 00:00:00Chỉ thị về việc mở chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ kế hoạch hoá gia đình - sức khoẻ sinh sản đến các vùng khó khăn
101/2000/QĐ-TTG2000-08-23 00:00:00Bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
58/2000/QĐ-UB2000-08-14 00:00:00V/v kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh
649/2000/QĐ-BTS2000-08-04 00:00:00ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS ngày 03/01/2000
14/2000/BLĐTBXH-BYT2000-07-13 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm hIV/AIDS tại Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
1176/QĐ-UB2000-07-11 00:00:00QĐ về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí phòng chống AIDS năm 2000.
65/2000/TT-BTC2000-07-05 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng phí , lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
1145/QĐ-UB2000-07-04 00:00:00QĐ phê duyệt số lượng người quá nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế đợt 2 năm 2000
09/2000/CT-UB2000-06-22 00:00:00Chỉ thị v/v diễn tập ngành y tế tỉnh Hoà Bình bảo đảm y tế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh
146/43/CT-UB2000-06-08 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa hè thu năm 2000
61/2000/QĐ-TTG2000-06-05 00:00:00Thành lập UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
35/2000/QĐ-UB2000-05-10 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh
31/2000/TTLT/BTC-BYT2000-04-25 00:00:00Hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công
62/QĐ-CT2000-04-03 00:00:00V/ v đổi tên Hội Y học tỉnh Sông Bé thành Hội Y Dược học tỉnh Bình Dương
17/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế dự phòng than khu vực nội địa (bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh) đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế lao động ngành than của Tổng công ty Than Việt Nam về UBND Thành phố Hà Nội
16/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế than khu vực Hòn Gai là đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế Lao động ngành Than của Tổng công ty Than Việt Nam về UBND tỉnh Quản Ninh quản lý
15/2000/QĐ-BCN2000-04-03 00:00:00Chuyển giao Trung tâm y tế than khu vực Cẩm phả là đơn vị trực thuộc Trung tam y tế Lao động ngành Than của Tổng công ty Than Việt nam về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý
07/2000/CT-UB2000-03-26 00:00:00V/v tổ chức chiến dịch "Tổng vệ sinh môi trường-phòng chống dịch chủ động
06/2000/NĐ-CP2000-03-06 00:00:00Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học
23/2000/QĐ-BTC2000-02-21 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
02/TT-BYT2000-02-21 00:00:00Hướng dẫn kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người
65/QĐ-BYT2000-01-13 00:00:00Ban hành danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2000
04/2000/QĐ-UB2000-01-10 00:00:00Thành lập trung tâm tư vấn dân số - sức khoẻ sinh sản
8030/QĐ-UB-KT1999-12-28 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cty Dược phẩm quận 8 thành Cty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
8028/QĐ-UB-KT1999-12-28 00:00:00V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cty Dịch vụ y tế Tổng hợp quận 4 thành Cty Cổ phần Dược phẩm và dịch vụ y tế Khánh hội
20/TTLT-YT-TM-NN&PTNN1999-11-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/1999/NĐ-CP ngày 10/4/1999 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng muối Iốt cho người ăn.
19/TTLT1999-10-18 00:00:00Thông tư liên tịch Về việc sửa đổi bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP ngày 15/8/1998 về Hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và dân số sức khoẻ gia đình
07/CT-BYT1999-10-18 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện
25/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT1999-10-14 00:00:00Thông tư liên tịch Qui định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm
1790/QĐ/UB-XD1999-10-11 00:00:00QĐ phê duyệt hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa Bệnh xá 50 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.
119/1999/TT-BTC1999-10-05 00:00:00hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
1824/QĐ-UB1999-09-23 00:00:00V/v thành lập Ban chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc tỉnh Sơn La
62/1999/QĐ-UB1999-09-20 00:00:00V.v thực hiện bảo hiểm Y tế học sinh
18/TT-BYT1999-09-20 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
2792/QD-BYT1999-09-16 00:00:00Quyết định của bộ trưởng bộ y tế Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”
25/CT-TTG1999-08-30 00:00:00Về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền.
2468/QĐ-BYT1999-08-17 00:00:00Quyết định của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành bản " Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh"
16/1999/TT-BYT1999-08-09 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành y tế
15/TT-BYT1999-07-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân và nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y
52/1999/QĐ-UB1999-07-26 00:00:00V/v thành lập Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh Hoà Bình
11/TTLT-BYT-BHXH1999-06-22 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội.
1845/QĐ-BYT1999-06-17 00:00:00Về việc quy định trách nhiệm của các Cục, Vụ, Viện về công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
73/1999/TT-BTC1999-06-14 00:00:00Hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
06/1999/CT-BCN1999-06-05 00:00:00Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
1716/QĐ-BYT1999-06-04 00:00:00Về việc ban hành bản “Quy định về tổ chức và chức năng,nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
1654/QĐ-BYT1999-05-29 00:00:00"Quy chế Quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế"
41/1999/QĐ-UB1999-05-25 00:00:00V/v bàn giao Tổ chức Y tế địa phương
24/1999/QĐ-UB1999-04-23 00:00:00V/v thực hiện bảo hiểm y tế
728/QĐ-UB1999-04-14 00:00:00QĐ điều chỉnh tạm thời giá thu một phần viện phí .
19/1999/NĐ-CP1999-04-10 00:00:00V/v sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn
1094/1999/QĐ-BYT1999-04-10 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Cục Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
911/1999/QĐ-BYT1999-03-31 00:00:00Quyết định ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ"
32/1999/TTLT/BTC-BYT1999-03-25 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 17 TT/LB ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
53/1999/QĐ/TCCB1999-03-18 00:00:00Chuyển Xí nghiệp Dược và vật tư thú y thành công ty cổ phần
04/TTLT1999-03-15 00:00:00Thông Tư Liên Tịch Bổ sung Thông tư liên tịch số 15/ 1998/ TTLT ngày 05/12/1998 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc
03/1999/TT-BYT1999-03-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y- Dược năm học 1999-2000
03/CT-BYT1999-03-10 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ y tế về đẩy mạnh thực hiện kế hoạch y tế năm 1999 nhằm đạt được các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
46/1999/QĐ/TY1999-03-05 00:00:00Ban hành quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y
627/QĐ-BYT1999-03-02 00:00:00Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm y tế Việt Nam
39/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Sông lô từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
38/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Trần phú từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
37/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện nông nghiệp Mộc châu từ trực thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
36/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện cà phê 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
35/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao nguyên trạng trạm y tế số III trực thuộc Bệnh viện khu vực 1 sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
14/QĐ-TTG1999-02-04 00:00:00Thành lập Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế
02/1999/CT-BYT1999-02-01 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần
05/CT-TTG1999-01-26 00:00:00Tổ chức đón tế Kỷ Mão 1999
151/1998/TTLT-BTC-BYT1998-11-20 00:00:00hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế.
197/QĐ-TTG1998-10-12 00:00:00Quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
58/1998/NĐ-CP1998-08-13 00:00:00Ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế
110/QĐ-TTG1998-06-25 00:00:00Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế
05/CT-UB1998-04-23 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa hè
63/1998/QĐ/TCCB1998-04-21 00:00:00Bổ sung nhiệm vụ điều trị bệnh nghề nghiệp cho TT y tế lao động thuộc NN & PTNT
08/CT-UB1998-04-17 00:00:00Về phòng bệnh mùa hè .
385/QĐ/BTM1998-04-12 00:00:00Qui chế giải quyết công việc của Bộ Thương mại với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
53/QĐUB1998-03-27 00:00:00Quyết định Giá bán lẻ, mức trợ giá, trợ cước vận chuển mặt hàng thuốc chữa bệnh năm 1998
50/QĐ.UB1998-03-27 00:00:00Quyết định Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển muối Iốt năm 1998
265/QĐ-TĐ/UB1998-02-26 00:00:00Khen thưởng công tác Y tế năm 1997
02/CT-UB1998-01-09 00:00:00V/v tiêm phòng chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc gia cầm năm 1998 .
01/1998/NĐ-CP1998-01-03 00:00:00Hệ thống tổ chức y tế địa phương
1122/TTG1997-12-24 00:00:00QĐ nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của UBQG phòng, chống AIDS ở các ngành, cấp
2289/1997/QĐ-UB1997-09-15 00:00:00V/v ban hành bản Quy định quản lý Nhà nước về lưu thông sử dụng, sản xuất gia công kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
239/TTG1997-04-14 00:00:00QĐ đổi tên Vụ vệ sinh phòng dịch, Viện bao vệ sức khỏe trẻ em
04/4/BYT-TT1997-03-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1997-1998
139/TTG1997-03-07 00:00:00QĐ phe duyêt chương trình xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu TP hồ Chí Minh
918/QĐ.UB1996-11-14 00:00:00Quyết định về giá bán lẻ muối Iốt
09/BYT-CT1996-11-02 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hành nghề y dược cổ truyền dân tộc tư nhân
12/TTLB/LĐ1996-06-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995
20/CP1996-04-13 00:00:00Ban hành Quy chế về co sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995
34/CP1996-01-06 00:00:00hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
37/CP1996-01-01 00:00:00Nghị quyết về định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam
20/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995
08/TTLB1996-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95)
07/BYT-CT1996-01-01 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân
381/QĐ-NH11995-12-28 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư
794/TTg1995-12-05 00:00:00Quyết định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế
776/TTg1995-11-30 00:00:00Quyết định về cử Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS
51/TTLB1995-07-03 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc
180/QĐ-NH11995-06-29 00:00:00Quyết định về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế
939/BYT-QĐ1995-06-06 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện
33/CP1995-05-23 00:00:00Nghị định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí
37/TC/TCT1995-05-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
17/TT-LĐ1995-03-07 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế
88/TTg1995-02-13 00:00:00Quyết định về những nội dung chủ yếu của chương trình xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu Hà Nội
03/TM/PC1995-02-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt nam
01/TM/KD1995-01-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân
235/TCHQ-GSQL1994-11-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
18/TT/LB1994-11-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ
179/CP1994-11-02 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 82-CP ngày 2-8-1994
600/TTg1994-10-19 00:00:00Quyết định cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
481/TTg1994-09-08 00:00:00Quyết định về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt
95/CP1994-08-27 00:00:00Nghị định thu một phần viện phí
82/CP1994-08-02 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế Đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
73/CP1994-07-30 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam
307/TTg1994-06-10 00:00:00Quyết định quy định một số vấn đề về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ
47/CP1994-06-06 00:00:00Nghị định sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
09/TT1994-05-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực dược
204/TTg1994-05-02 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống dịch
08/BYT/TT1994-05-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 7-CP ngày 29-01-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân
08/TT1994-05-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 7-CP ngày 29-01-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân
07/BYT/TT1994-04-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 6-CP ngày 29-02-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân
115/TTg1994-03-26 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam thành Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS Việt nam
111/TTg1994-03-24 00:00:00Quyết định về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường nhập khẩu phi mậu dịch
73/QĐ-KHKT1994-02-24 00:00:00Quy định về các điều kiện cần thiết để các tổ chức kinh tế cá nhân người Việt Nam và nước ngoài khai thác đá quý
06/CP1994-01-29 00:00:00Nghị định về cụ thể hoá một số Điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân
08/BYT-CT1994-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc cải cách một bước thủ tục hành chính trong ngành y tế
07/TT1994-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 6-CP ngày 29-02-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân
75/CP1993-10-27 00:00:00Nghị định ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân
26/L/CTN1993-10-13 00:00:00Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
25/L/CTN1993-09-07 00:00:00Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
65/TT/LB1993-07-29 00:00:00Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
09/9/BYT-CT1993-06-11 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện
09/BYT-CT1993-06-11 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện
08/BYT-CT1993-06-09 00:00:00Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
446/BYT/QĐ1993-05-06 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y, dược
20/CP1993-05-05 00:00:00Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác phòng chống nhiễm HIV-Sida
04/LB1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh đo lường và Pháp lệnh chất lượng hàng hoá trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ nhân dân
16/CP1992-12-18 00:00:00Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA
299/HĐBT1992-08-15 00:00:00Nghị định ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế
09/TT/LB1992-07-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người
196/CT1992-06-05 00:00:00Quyết định về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo Quyết định số 268-CT ngày 30 tháng 07 năm 1990 sang theo đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
06/TC/TCT1992-03-26 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức Quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam
13/TT-LB1992-01-01 00:00:00Thông tư quy định việc khám sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, tiêu chuẩn sức khoẻ và giám định sức khoẻ để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự
04/BYT-TT1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 222-HĐBT của HĐBT cụ thể hoá một số điểm trong Luật Công ty về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người
03/BYT-TT1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 221/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể một số điểm trong Luật Doanh nghiệp tư nhân về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người
04/TN/PC1991-05-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
112/CT1991-04-12 00:00:00Quyết định về việc thanh toán hàng xuất, nhập khẩu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức kinh tế thực hiện các hiệp định thanh toán bù trừ ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ các nước khác
23/HĐBT1991-01-24 00:00:00Nghị định ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế.
88/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định về việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế
30/TT-CT1991-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện QĐ số 88-Ct ngày 30/3/1991 và QĐ số 101-CT ngày 10/4/1991 của Chủ tịch HĐBT về việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị tổ chức kinh tế
13/TT/LB-YT-TN1990-12-17 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 113-CT ngày 9-5-89 về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu Thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh và Chỉ thị 131-CT ngày 3-5-90 v/v tiếp tục đổi mới C/S và cơ chế quản lý hoạt động XNK
382/HĐBT1990-11-05 00:00:00Nghị định về việc ban hành Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
325/BYT-QĐ1990-04-20 00:00:00Quyết định về việc thành lập phòng chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình
353/CT1989-12-11 00:00:00Chỉ thị về việc xem xét hoạt động của các cơ quan (Văn phòng) đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
22/KTĐN/PC1989-10-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
230/CT1989-09-07 00:00:00Chỉ thị về việc chống nhập khẩu và tận thu thuế nhập khẩu thuốc lá, bia, rượu
440/TT/LB1989-08-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành giá thuốc chữa bệnh
21/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân
51/HĐBT1989-05-25 00:00:00Quyết định về việc tổ chức lại công tác tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế
113/HĐBT1989-05-09 00:00:00Quyết định về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh
217/BYT/QĐ1989-04-29 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng và dịch vụ y tế tư
45/HĐBT1989-04-24 00:00:00Quyết định về việc thu một phần viện phí y tế
39/HĐBT1989-04-10 00:00:00Quyết định về chính sách lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Danh mục mặt hàng, ngành kinh tế và vùng kinh tế được ưu đãi lãi xuất cho vay)
94/BYT/QĐ1989-03-08 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế về tổ chức mạng lưới kinh doanh thương mại thuốc chữa bệnh thuộc khu vực tập thể và tư nhân
14/LĐTBXH/TT1988-09-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi chế độ bồi dưỡng khám nghiệm và mổ tử thi
12/LĐTBXH/TT1988-08-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế
19/BYT/TT1988-07-26 00:00:00Thông tư quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài
612/LB/UBVGNN/BYT1988-07-20 00:00:00Quyết định liên Bộ về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh
65/TT/PC1988-07-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn về hợp đồng kinh tế giữa tổ chức kinh tế của Nhà nước với các hộ kinh tế cá thể, KT tư doanh SXCN, dịch vụ công nghiệp, XD, vận tải và với các hộ kinh tế gia đình hoạt động sản xuất và dịch vụ sản xuất
18/TT/LB1988-07-12 00:00:00Thông tư về việc sửa đổi chế độ ăn cho người bệnh tại các bệnh viện, nhà điều dưỡng thuộc ngành Y tế
19/NH/QĐ1988-04-27 00:00:00Quyết định ban hành tạm thời Thể lệ tín dụng vốn lưu động đối với các tổ chức kinh tế quốc doanh và tập thể
10/BYT/TT1988-04-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ do Tổ chức Quốc tế tài trợ để hợp tác nghiên cứu khoa học, làm dịch vụ, mở các lớp học, hội thảo trong ngành y tế
293/BYT/QĐ1988-04-07 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ ban đầu của ngành Y tế
02/BYT/TT1988-02-08 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt trong ngành y tế
1988-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ nhân dân
199/HĐBT1988-01-01 00:00:00Nghị định về việc ban hành bản Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan Đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
30/BYT/TT1987-12-23 00:00:00Thông tư quy định tạm thời về tổ chức khám bệnh ngoài giờ có quản lý
30/TT/LB1987-12-12 00:00:00Thông tư sửa đổi chế độ chi tiêu cho công tác giám định y khoa
221/HĐBT1987-12-03 00:00:00Quyết định về việc bổ sung chức năng hoạt động của ngành kinh tế lâm nghiệp
754/BYT/QĐ1987-09-22 00:00:00Quyết định về việc quy định giá bán lẻ các loại thuốc chữa bệnh
19/TT/LB1987-08-19 00:00:00Thông tư bổ sung chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác vệ sinh phòng dịch, phòng chống sốt rét và sinh đẻ có kế hoạch
660/BYT/QĐ1987-08-18 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ một số loại Vắc xin, huyết thanh
16/BYT/TT1987-07-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh
553/BYT/QĐ1987-07-06 00:00:00Quyết định ban hành giá bán lẻ thuốc chữa bệnh
104/HĐBT1987-06-30 00:00:00Quyết định về giá bán lẻ thuốc chữa bệnh
03/BYT/TT1987-02-04 00:00:00Thông tư về việc sửa đổi các mức phụ cấp đối với cán bộ nhân viên ngành Y tế làm công tác phẫu thuật, thường trực và chống dịch
02/BYT/TT1987-01-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ
01/BYT/TT1987-01-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn tổ chức và thực hiện chế độ phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ đối với công nhân, viên chức trong ngành Y tế
22/TT/LB1986-10-04 00:00:00Thông tư về sửa đổi chế độ chi tiêu cho công tác giám định y khoa
18/BYT/CT1986-09-11 00:00:00Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình hiện nay
18/CT1986-09-11 00:00:00Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình hiện nay
14/BYT/TT1986-08-08 00:00:00Thông tư quy định về việc khám và chữa bệnh cho người Lào và Căm-pu-chia ở Việt Nam
672/BYT/QĐ1986-07-07 00:00:00Quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh đầy đủ viên chức ngành Y tế
448/BYT/QĐ1986-04-23 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Viện Vắc xin thành Viện Vắc xin và các chế phẩm sinh vật trực thuộc Bộ Y tế
107/HĐBT1985-04-05 00:00:00Nghị quyết về việc Nhà nước thống nhất quản lý sản xuất và kinh doanh thuốc lá
20/CT1985-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng thuốc chữa bệnh sản xuất và lưu hành ở các đơn vị, địa phương
55/HĐBT1984-04-02 00:00:00Nghị quyết về công tác y tế trong thời gian trước mắt
322/CT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị về công tác phòng tránh bão, bảo vệ an toàn cho ngư dân, tàu thuyền và các ngành kinh tế khác trên biển
177/HĐBT1984-01-01 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh một số chế độ trợ cấp của ngành y tế
04/CT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị quy định về việc khám, chữa bệnh tư
79/HĐBT1982-05-04 00:00:00Nghị định về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế
114/CT1982-05-04 00:00:00Quyết định về việc bán các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm
88/HĐBT1982-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc đáp ứng nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân
177/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị định về việc phân ngành kinh tế quốc dân
1386/NQ/QHK61981-06-16 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Công ước về quy chế pháp chế, quyền ưu đãi và miễn trừ của các tổ chức kinh tế liên quốc gia
24/CT1981-01-01 00:00:00Quyết định về việc quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người
18/YT-TC-LB1975-06-19 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 91/TTg ngày 25/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước
184/BYT-QĐ1975-05-06 00:00:00Ban hành bản Quy chế làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp đông y
02/02-SLT1957-06-18 00:00:00Sắc luật quy định những trường hợp phạm pháp quả tang, những trường hợp khẩn cấp và những trường hợp khám người phạm pháp quả tang
123/SL1949-10-27 00:00:00Sắc lệnh quy định việc chữa bệnh theo lối đu Mỹ
117/SL1949-10-18 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 131-SL ngày 20-7-1946 về việc khám xét nhà tư nhân
88/SL1949-08-02 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 134 ngày 20-7-1946 định quyền hạn và thủ tục khám nhà của Ban tư pháp xã
2011946-10-15 00:00:00Sắc lệnh sáp nhập hai xã Vân khám và Hiên ngang trực thuộc huyện Võ giàng tỉnh Bắc ninh vào huyện Tiên du cùng tỉnh
1621946-08-23 00:00:00Sắc lệnh về việc trưng tập các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ cho quân đội
661945-11-24 00:00:00Sắc lệnh ấn định thể lệ trưng dụng các y sĩ và các dược sĩ
121945-09-07 00:00:00Sắc lệnh uỷ cho nha giám đốc khoáng chất và kỹ nghệ tổ chức công việc sản xuất binh khí và đạn dược
banner thành lập doanh nghiệp