Luật pháp – Pháp lệnh

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2020/UBTVQH142020-12-09 00:00:00Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
72/2020/QH142020-11-17 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
71/2020/QH142020-11-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
70/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Thỏa thuận quốc tế
69/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
68/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Cư trú
67/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
66/2020/QH142020-11-11 00:00:00Luật Biên phòng Việt Nam
65/2020/QH142020-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
64/2020/QH142020-06-18 00:00:00Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
63/2020/QH142020-06-18 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
62/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
61/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Đầu tư
60/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
59/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Doanh nghiệp
58/2020/QH142020-06-16 00:00:00Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
57/2020/QH142020-06-16 00:00:00Luật Thanh niên
56/2020/QH142020-06-10 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
55/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước
54/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật Chứng khoán
53/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật Lực lượng dự bị động viên
52/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
51/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
50/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
49/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
48/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật Dân quân tự vệ
47/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
46/2019/QH142019-11-21 00:00:00Luật Thư viện
45/2019/QH142019-11-20 00:00:00Bộ Luật Lao động
44/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
43/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật Giáo dục
42/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
41/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật thi hành án hình sự
40/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật Kiến trúc
39/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật đầu tư công
38/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật Quản lý thuế
21/2017/QH142017-11-24 00:00:00Luật Quy hoạch
20/2017/QH142017-11-23 00:00:00Luật Quản lý nợ công
19/2017/QH142017-11-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
18/2017/QH142017-11-21 00:00:00Luật Thủy sản
17/2017/QH142017-11-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
16/2017/QH142017-11-15 00:00:00Luật Lâm nghiệp
15/2017/QH142017-06-21 00:00:00Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Cảnh vệ
12/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
11/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Trợ giúp pháp lý
10/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
09/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật du lịch
08/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật thủy lợi
07/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH142017-06-16 00:00:00Luật Đường sắt
05/2017/QH142017-06-12 00:00:00Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH142017-06-12 00:00:00Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
03/2016/QH142016-11-22 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
02/2016/QH142016-11-18 00:00:00LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
01/2016/QH142016-11-17 00:00:00LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
108/2016/QH132016-04-09 00:00:00Luật Điều ước quốc tế
107/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
106/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
105/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Dược
104/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH132016-04-05 00:00:00Luật Báo chí
102/2016/QH132016-04-05 00:00:00Luật Trẻ em
11/2016/UBTVQH132016-03-08 00:00:00PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
101/2015/QH132015-11-27 00:00:00Bộ Luật Tố tụng hình sự
100/2015/QH132015-11-27 00:00:00Bộ Luật Hình sự
99/2015/QH132015-11-26 00:00:00Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
98/2015/QH132015-11-26 00:00:00Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
97/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Phí và lệ phí
96/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Trưng cầu ý dân
95/2015/QH132015-11-25 00:00:00Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
94/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
93/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Tố tụng hành chính
92/2015/QH132015-11-25 00:00:00Bộ Luật Tố tụng dân sự
91/2015/QH132015-11-24 00:00:00Bộ Luật Dân sự
90/2015/QH132015-11-23 00:00:00Luật Khí tượng thủy văn
89/2015/QH132015-11-23 00:00:00Luật Thống kê
88/2015/QH132015-11-20 00:00:00Luật Kế toán
87/2015/QH132015-11-20 00:00:00Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
86/2015/QH132015-11-19 00:00:00Luật An toàn thông tin mạng
85/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
84/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
83/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
82/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
81/2015/QH132015-06-24 00:00:00LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
80/2015/QH132015-06-22 00:00:00LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
79/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT THÚ Y
78/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
77/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
76/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ
75/2015/QH132015-06-09 00:00:00LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
10/2014/UBTVQH132014-12-23 00:00:00PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
74/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
73/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
72/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
71/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
70/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
69/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
68/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT DOANH NGHIỆP
67/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT ĐẦU TƯ
66/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
65/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT NHÀ Ở
64/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
63/2014/QH132014-11-24 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
62/2014/QH132014-11-24 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
61/2014/QH132014-11-21 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
60/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT HỘ TỊCH
59/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
58/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
57/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
56/2014/QH132014-06-24 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
55/2014/QH132014-06-23 00:00:00LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
54/2014/QH132014-06-23 00:00:00LUẬT HẢI QUAN
53/2014/QH132014-06-20 00:00:00LUẬT CÔNG CHỨNG
52/2014/QH132014-06-19 00:00:00LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
51/2014/QH132014-06-19 00:00:00LUẬT PHÁ SẢN
50/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT XÂY DỰNG
49/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
48/2014/QH132014-06-17 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2014/QH132014-06-16 00:00:00LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
46/2014/QH132014-06-13 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
45/2013/QH132013-11-29 00:00:00Luật đất đai
44/2013/QH132013-11-26 00:00:00Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH132013-11-26 00:00:00Luật đấu thầu
42/2013/QH132013-11-25 00:00:00Luật tiếp công dân
41/2013/QH132013-11-25 00:00:00Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
40/2013/QH132013-11-22 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
39/2013/QH132013-11-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2013/QH132013-11-16 00:00:00Luật việc làm
07/2013/UBTVQH132013-07-12 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
37/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
36/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
35/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật hòa giải cơ sở
33/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật phòng, chống thiên tai
32/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
31/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
30/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
29/2013/QH132013-06-18 00:00:00Luật khoa học và công nghệ
28/2013/QH132013-06-12 00:00:00Luật phòng, chống khủng bố
06/2013/UBTVQH132013-03-18 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
27/2012/QH132012-11-23 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
26/2012/QH132012-11-22 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
25/2012/QH132012-11-21 00:00:00LUẬT THỦ ĐÔ
24/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
23/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT HỢP TÁC XÃ
22/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
21/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
20/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
19/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT XUẤT BẢN
05/2012/UBTVQH132012-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
04/2012/UBTVQH132012-07-23 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
18/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT BIỂN VIỆT NAM
17/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
16/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT QUẢNG CÁO
15/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
14/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
13/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
12/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT CÔNG ĐOÀN
11/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT GIÁ
10/2012/QH132012-06-18 00:00:00BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
09/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
08/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
06/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
05/2011/QH132011-11-26 00:00:00LUẬT CƠ YẾU
04/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT ĐO LƯỜNG
03/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT KHIẾU NẠI
01/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT LƯU TRỮ
67/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
66/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
65/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
64/2010/QH122010-12-07 00:00:00LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
63/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
62/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
61/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
60/2010/QH122010-11-30 00:00:00LUẬT KHOÁNG SẢN
59/2010/QH122010-11-30 00:00:00LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
58/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT VIÊN CHỨC
57/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
56/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT THANH TRA
54/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
53/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
51/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
47/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
55/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
52/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT NUÔI CON NUÔI
50/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
49/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT BƯU CHÍNH
48/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
45/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
44/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
43/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
42/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
41/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT VIỄN THÔNG
40/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
39/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
38/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
37/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
36/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
35/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
34/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
33/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
32/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
31/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH
30/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
29/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG
28/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
10/2009/PL-UBTVQH122009-03-13 00:00:00Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
09/2009/PL-UBTVQH122009-02-27 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
27/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
26/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
25/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
24/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
23/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
22/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
21/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT CÔNG NGHỆ CAO
20/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
07/2008/PL-UBTVQH122008-11-22 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
06/2008/PL-UBTVQH122008-11-21 00:00:00PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
05/2008/PL-UBTVQH122008-08-27 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
15/2008/QH122008-06-19 00:00:00Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
19/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
18/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Năng lượng nguyên tử
17/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
14/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
13/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế giá trị gia tăng
12/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
11/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
10/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí
09/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13/1999/PL-UBTVQH102008-04-27 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
04/2008/PL-UBTVQH122008-04-12 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
09/PL-UBTVQH2008-02-25 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
03/2008/PL-UBTVQH122008-01-26 00:00:00PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
02/2008/PL-UBTVQH122008-01-26 00:00:00PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
08/2007/QH122007-12-05 00:00:00Luật TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
05/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
04/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
03/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
02/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
07/2007/QH122007-11-21 00:00:00LUẬT ĐẶC XÁ
06/2007/QH122007-11-21 00:00:00LUẬT HÓA CHẤT
01/2007/UBTVQH122007-10-19 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
01/2007/QH122007-08-17 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
35/2007/PL-UBTVQH112007-06-21 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
34/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
33/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
32/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
84/2007/QH112007-04-11 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
83/2007/QH112007-04-11 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI CỦA QUỐC HỘI SỐ 83/2007/QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007
31/2007/PL-UBTVQH112007-03-08 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
30/2006/PL-UBTVQH112006-12-15 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
82/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Công chứng
81/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Cư trú
80/2006/QH112006-12-12 00:00:00LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
79/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Đê điều
78/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Quản lý thuế
77/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Thể dục, Thể thao
76/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Dạy nghề
75/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
74/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
73/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Bình đẳng giới
72/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
71/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Bảo hiểm Xã hội
70/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Chứng khoán
69/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Trợ giúp pháp lý
68/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
66/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
65/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Luật sư
64/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
63/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Kinh doanh bất động sản
62/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Điện ảnh
67/2006/QH112006-06-29 00:00:00Luật Công nghệ thông tin
29/2006/PL-UBTVQH112006-04-05 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
28/2005/PL-UBTVQH112005-12-13 00:00:00PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
61/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Đấu thầu
60/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Doanh nghiệp
59/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Đầu tư
58/2005/QH112005-12-12 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
54/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Công an nhân dân
52/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
50/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Sở hữu trí tuệ
57/2005/QH112005-12-09 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
56/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Nhà ở
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
53/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Thanh niên
51/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Giao dịch điện tử
49/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Các công cụ chuyển nhượng
48/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
27/2005/PL-UBTVQH112005-10-07 00:00:00PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
26/2005/PL-UBTVQH112005-06-29 00:00:00Ưu đãi người có công với cách mạng
47/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
46/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản
45/2005/QH112005-06-27 00:00:00LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
44/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật du lịch
40/2005/QH112005-06-27 00:00:00Bộ luật Hàng hải
39/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Quốc phòng
38/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Giáo dục
36/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Thương mại
35/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Đường sắt
34/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Dược
33/2005/QH112005-06-27 00:00:00Bộ luật Dân sự
43/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
42/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
41/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
37/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật Kiểm toán nhà nước
544/QĐ-TTG2005-05-14 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008 - 2010”
25/2005/PL-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Pháp lệnh cảnh vệ
32/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật An ninh quốc gia
31/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
30/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Xuất bản
29/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Bảo vệ và phát triển rừng
28/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Điện lực
27/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Cạnh tranh
24/2004/PL-UBTVQH112004-09-29 00:00:00Giám định tư pháp
23/2004/PL-UBTVQH112004-08-20 00:00:00Về tổ chức điều tra hình sự
22/2004/PL-UBTVQH112004-08-20 00:00:00Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
26/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
25/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
24/2004/QH112004-06-24 00:00:00Bộ luật Tố tụng dân sự
23/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Giao thông đường thủy nội địa
22/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Thanh tra
21/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Phá sản
20/2004/QH112004-06-24 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
21/2004/PL-UBTVQH112004-06-18 00:00:00Về tín ngưỡng tôn giáo
20/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
19/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về dân quân tự vệ
18/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Pháp lệnh về thú y
17/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về dự trữ quốc gia
16/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống vật nuôi
15/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống cây trồng
14/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
13/2004/PL-UBTVQH112004-01-14 00:00:00Về thi hành án dân sự
19/2003/QH112003-12-10 00:00:00Bộ luật Tố tụng Hình sự
18/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Hợp tác xã
16/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Xây dựng
15/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Thi đua, khen thưởng
14/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
13/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật đất đai
12/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
24/2003/QH112003-11-26 00:00:00Về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
17/2003/QH112003-11-26 00:00:00Luật Thủy sản
12/2003/PL-UBTVQH112003-07-26 00:00:00Về vệ sinh an toàn thực phẩm
10/2003/QH112003-06-26 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
08/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
07/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
06/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
05/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
04/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THỐNG KÊ
03/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT KẾ TOÁN
11/2003/PL-UBTVQH112003-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
11/2003/PL-UBTVQH112003-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
10/2003/PL-UBTVQH112003-03-17 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
08/2003/PL-UBTVQH112003-02-25 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
07/2003/PL-UBTVQH112003-02-25 00:00:00Pháp lệnh về hành nghề Y, Dược tư nhân
02/2002/QH112002-12-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2002/QH112002-12-27 00:00:00Về ngân sách nhà nước
05/2002/PL-UBTVQH112002-11-04 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
04/2002/PL-UBTVQH112002-11-04 00:00:00Về việc tổ chức Tòa án quân sự
16/2002/L-CTN2002-10-11 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
16/2002/L-CTN2002-10-11 00:00:00Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân
03/2002/PL-UBTVQH112002-10-04 00:00:00Pháp lệnh kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân
02/2002/PL-UBTVQH112002-10-04 00:00:00Về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
44/2002/PL-UBTVQH102002-07-02 00:00:00Về việc xử lý vi phạm hành chính
44/2202/PL-UBTVQH102002-07-01 00:00:00Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
43/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00Pháp lệnh bưu chính, viễn thông
42/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
41/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00PL Về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
40/2002/PL-UBTVQH102002-04-26 00:00:00Pháp lệnh Giá
35/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
34/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
33/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
01/2002/L-CTN2002-01-07 00:00:00Lênh công bố về Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
32/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật Tổ chức Chính phủ
31/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
30/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
39/2001/PL-UBTVQH102001-11-16 00:00:00Pháp lệnh về quảng cáo
38/2001/PL-UBTVQH102001-08-28 00:00:00Pháp lệnh về phí và lệ phí
37/2001/PL-UBTVQH102001-07-25 00:00:00PHÁP LỆNH VỀ LUẬT SƯ
36/2001/PL-UBTVQH102001-07-25 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
29/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật hải quan
28/2001/QH102001-06-29 00:00:00Di sản văn hóa
27/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật Phòng cháy và Chữa cháy
26/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật Giao thông đường bộ
25/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
35/2001/PL-UBTVQH102001-05-19 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
34/2001/PL-UBTVQH102001-04-04 00:00:00Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia
34/2001/QH102001-04-04 00:00:00Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
32/2001/PL-UBTVQH102001-04-04 00:00:00pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
31/2000/PL-UBTVQH102001-02-28 00:00:00Pháp lệnh thư viện
30/2000/PL-UBTVQH102000-12-28 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước
29/2000/PL-UBTVQH102000-12-28 00:00:00Thủ đô Hà Nội
24/2000/QH102000-12-09 00:00:00Kinh doanh Bảo hiểm
23/2000/QH102000-12-09 00:00:00Luật Phòng, Chống ma túy
28/2000/PL-UBTVQH102000-09-25 00:00:00Pháp lệnh thể dục, thể thao
26/2000/PL-UBTVQH102000-08-24 00:00:00Pháp lệnh Đê điều
2000/PL-UBTVQH102000-07-25 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự.
22/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật Hôn nhân và Gia đình
21/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật Khoa học và công nghệ
20/2000/QH102000-06-09 00:00:00luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
19/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
24/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trúcủa người nước ngoài tại Việt Nam
23/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00Pháp lệnh người cao tuổi
22/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điềucủa pháp lệnh chống tham nhũng
21/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
2000/PL-UBTVQH102000-02-24 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
01/L-CTN2000-01-04 00:00:00Luật hình sự
18/1999/PL-UBTVQH101999-12-24 00:00:00pháp lệnh chất lượng Hàng hoá
17/1999/PL-UBTVQH101999-12-24 00:00:00Pháp lệnh thương phiếu
17/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
16/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
16/1999/PL-UBTVQH101999-10-06 00:00:00Pháp lệnh về đo lường
07/L-CTN1999-09-16 00:00:00Lệnh của Chủ tịch nước số 07/L-CTN ngày 16/9/1999 về việc công bố Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.
14/1999/QH101999-06-26 00:00:00Luật mặt trận tổ quốc việt nam
05/L-CTN1999-06-26 00:00:00Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
13/1999/QH101999-06-12 00:00:00Luật doanh nghiệp
12/1999/QH101999-06-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
02/L-CTN1999-02-20 00:00:00lệnhcủa Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Du lịch.UBND TP Hồ Chí Minh
01/L/CTN1999-01-05 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
01/L/CTN1999-01-05 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
10/1998/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
10/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
09/1998/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
09/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
11/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật giáo dục
11/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật Thương mại
10/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
10/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
09/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật Khiếu nại, tố cáo
09/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật Khiếu nại, tố cáo
08/1998/PL1998-12-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
06/1998/PL-UBTVQH101998-07-30 00:00:00Pháp lệnh về người tàn tật
08/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật Tài nguyên nước
06/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
04/1998/QH101998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
03/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
07/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật Quốc tịch Việt Nam
07/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật Quốc Tịch
05/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/1998/PL-UBTVQH101998-04-16 00:00:00Pháp lệnh Thuế tài nguyên
02/CTN1998-03-09 00:00:00Pháp lệnh Cán bộ, công chức
03/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về việc chống tham nhũng
02/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
01/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về cán bộ, công chức
04/1998/PL1998-01-01 00:00:00Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
07/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật các tổ chức tín dụng
06/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
56/L/CTN1997-04-17 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
55/L/CTN1997-04-07 00:00:00Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
55/CTN1997-04-07 00:00:00Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
54/L/CTN1997-02-18 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
58/CTN1997-01-01 00:00:00Luật Thương mại
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế giá trị gia tăng
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
54/CTN1997-01-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
07/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Tổ chức tín dụng
06/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước
02/1997/QHIX1997-01-01 00:00:00Luật hợp tác xã - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
01/1997/QHIX1997-01-01 00:00:00Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
01/1996/QHIX1996-11-12 00:00:00Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
1996-09-09 00:00:00Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên
1996-09-09 00:00:00Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
02/1996/QHIX1996-09-01 00:00:00Luật khoáng sản - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
50/CTN1996-07-03 00:00:00Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
50/CTN1996-07-03 00:00:00Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp
49/CTN1996-06-03 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
47/CTN1996-04-03 00:00:00Luật Hợp tác xã
47/CTN1996-04-03 00:00:00Luật Ngân sách Nhà nước
03/1996/QHIX1996-03-20 00:00:00Luật ngân sách nhà nước - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
52/CTN1996-01-01 00:00:00Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
52/CTN1996-01-01 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
48/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
46/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
45/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh về dân quân tự vệ
44/L/CTN1995-11-09 00:00:00Bộ luật Dân sự
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu
42/L/CTN1995-09-27 00:00:00Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
41/L/CTN1995-07-19 00:00:00Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
41/L/CTN1995-07-19 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân
40/L/CTN1995-06-12 00:00:00Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao
39/L/CTN1995-04-30 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
39/L/CTN1995-04-30 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
38/L/CTN1994-12-10 00:00:00Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả
38/L/CTN1994-12-10 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Bộ luật Lao động
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
34/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
33/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
32/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
30/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật Phá sản doanh nghiệp
29/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
29/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
28/L/CTN1993-12-15 00:00:00Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
27/L/CTN1993-12-15 00:00:00Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
26/L/CTN1993-10-13 00:00:00Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
25/L/CTN1993-09-07 00:00:00Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
24/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Đất đai
23/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
22/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật Xuất bản
21/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
18/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật Dầu khí
17/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
16/L/CTN1993-05-26 00:00:00Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
15/L/CTN1993-05-26 00:00:00Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
14/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
13/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Thi hành án dân sự
12/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
11/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
10/L/CTN1993-03-20 00:00:00Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
08/L/CTN1993-02-15 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/L/CTN1993-02-15 00:00:00Pháp lệnh Thú y
06/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
05/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
04/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
09/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
08/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Thú y
03/L/CTN1992-10-10 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
02/L/CTN1992-10-10 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/L/CTN1992-10-02 00:00:00Luật Tổ chức Chính phủ
69/LCT/HĐNN81992-08-10 00:00:00Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất
67/LCT/HĐNN81992-04-18 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
66/LCT/HĐNN81992-04-18 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
65/LCT/HĐNN81992-02-29 00:00:00Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam
64/LCT/HĐNN81992-01-04 00:00:00Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
63/LCT/HĐNN81992-01-04 00:00:00Luật Hàng không dân dụng
62/LCT/HĐNN81991-11-08 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước
61/LCT/HĐNN81991-09-19 00:00:00Pháp lệnh Bảo hộ lao động
60/LCT/HĐNN81991-09-19 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam
59/LCT/HĐNN81991-09-19 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam
58/LCT/HĐNN81991-08-19 00:00:00Luật Bảo vệ và phát triển rừng
57/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
56/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
55/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
54/LCT/HĐNN81991-07-01 00:00:00Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
53/LCT/HĐNN81991-05-07 00:00:00Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân
52/LCT/HĐNN81991-05-07 00:00:00Pháp lệnh Hợp đồng dân sự
50/LCT/HĐNN81991-01-07 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
49/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá
48/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Doanh nghiệp tư nhân
47/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Công ty
46/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
45/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
44/B-LCT/HĐNN81990-11-24 00:00:00Pháp lệnh Lãnh sự
44/LCT/HĐNN81990-09-10 00:00:00Pháp lệnh Thừa kế
44/A-LCT/HĐNN81990-09-10 00:00:00Pháp lệnh Hợp đồng lao động
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Doanh thu
43/LCT/HĐNN81990-07-16 00:00:00Pháp lệnh Đo lường
42/LCT/HĐNN81990-07-12 00:00:00Bộ luật Hàng hải
41/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật Công đoàn
39/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
37/LCT/HĐNN81990-05-24 00:00:00Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
36/LCT/HĐNN81990-04-09 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự
35/LCT/HĐNN81990-04-09 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự
34/LCT/HĐNN81990-04-09 00:00:00Pháp lệnh Thuế Tài nguyên
33/LCT/HĐNN81990-04-01 00:00:00Pháp lệnh Thanh tra
32/LCT/HĐNN81990-02-23 00:00:00Pháp lệnh Hải quan
31/LCT/HĐNN81990-01-12 00:00:00Pháp lệnh Trọng tài kinh tế
30/LCT/HĐNN81990-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
29/LCT/HĐNN81990-01-02 00:00:00Luật Báo chí
28/LCT/HĐNN81989-12-07 00:00:00Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính
27/LCT/HĐNN81989-12-07 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự
26/LCT/HĐNN81989-11-16 00:00:00Pháp lệnh về Đê điều
25/LCT/HĐNN81989-10-25 00:00:00Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
24/LCT/HĐNN81989-09-29 00:00:00Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế
23/LCT/HĐNN81989-08-31 00:00:00Pháp lệnh Thi hành án dân sự
22/LCT/HĐNN81989-08-07 00:00:00Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản
21/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân
20/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
19/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
18/LCT/HĐNN81989-05-05 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
17/LCT/HĐNN81989-04-17 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
16/LCT/HĐNN81989-03-13 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
15/LCT/HĐNN81989-02-11 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về Thuế Nông nghiệp
14/LCT/HĐNN81989-02-11 00:00:00Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam
13/LCT/HĐNN81989-02-11 00:00:00Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
12/LCT/HĐNN81989-01-04 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Toà án nhân dân
11/LCT/HĐNN81989-01-04 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
10/LCT/HĐNN81988-12-10 00:00:00Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam
09/LCT/HĐNN81988-11-22 00:00:00Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
07/LCT/HĐNN81988-07-09 00:00:00Bộ luật Tố tụng hình sự
06/LCT/HĐNN81988-05-20 00:00:00Pháp lệnh về Kế toán và Thống kê
05/LCT/HĐNN81988-01-11 00:00:00Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
04/LCT/HĐNN81988-01-09 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
03/LCT/HĐNN81988-01-08 00:00:00Luật Đất đai
02/A-LCT/HĐNN81987-12-30 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức luật sư
02/LCT/HĐNN81987-11-28 00:00:00Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ về thuế công thương nghiệp và Điều lệ về thuế hàng hoá
01/LCT/HĐNN81987-11-14 00:00:00Pháp lệnh về Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam
21/LCT/HĐNN71987-01-03 00:00:00Luật Hôn nhân và gia đình
20/LCT/HĐNN71986-11-08 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá
19/LCT/HĐNN71986-01-03 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
19/LCT/HĐNN71986-01-03 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
18/LCT/HĐNN71985-09-13 00:00:00Pháp lệnh về việc Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ
17/LCT/HĐNN71985-07-09 00:00:00Bộ luật Hình sự
16/LCT/HĐNN71985-06-04 00:00:00Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thày thuốc
16/LCT/HĐNN71985-06-04 00:00:00Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước
14/LCT/HĐNN71984-04-04 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh
13/LCT/HĐNN71984-01-02 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
12/LCT/HĐNN71983-11-28 00:00:00Pháp lệnh về việc Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc
11/LCT/HĐNN71983-07-09 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
10/LCT/HĐNN71983-03-11 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều về Thuế Công thương nghiệp
09/LCT/HĐNN71983-03-03 00:00:00Pháp lệnh về Thuế Nông nghiệp
08/LCT/HĐNN71982-12-11 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia
07/LCT/HĐNN71982-07-10 00:00:00Pháp lệnh Trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép
06/LCT/HĐNN71982-01-10 00:00:00Luật Nghĩa vụ quân sự
05/LCT/HĐNN71981-12-03 00:00:00Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu tố, tố cáo của công dân
02/LCT/HĐNN71981-07-14 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng
03/LCT/HĐNN71981-07-13 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
03/LCT/HĐNN71981-07-13 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/LCT/HĐNN71981-07-11 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
00/KHÔNG SỐ1981-05-23 00:00:00Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ
00/KHÔNG SỐ1981-01-22 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
1981-01-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
1981-01-01 00:00:00Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ
120/LCT1980-06-24 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
160/LCT1979-11-21 00:00:00Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
115/LCT1978-12-02 00:00:00Pháp lệnh về việc Xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình
147/LCT1972-09-11 00:00:00Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng
19/LCT1970-01-27 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương ngày 23-3-1961
18/LCT1970-01-27 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16-4-1962
17/LCT1970-01-15 00:00:00Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
34/LCT1967-04-11 00:00:00Pháp lệnh Quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp trong thời chiến
92/LCT1966-10-27 00:00:00Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép
45/LCT1965-04-25 00:00:00Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
17/LCT1963-04-05 00:00:00Pháp lệnh Quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan phòng cháy và chữa cháy
51/LCT1962-11-10 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
50/LCT1962-11-10 00:00:00Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
34/LCT1962-07-20 00:00:00Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
12/LCT1962-04-18 00:00:00Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
53/LCT1961-10-04 00:00:00Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
52/LCT1961-09-16 00:00:00Pháp lệnh Đặt huân chương và huy chương chiến sĩ vẻ vang
48/LCT1961-08-12 00:00:00Pháp lệnh Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan công an nhân dân vũ trang
18/LCT1961-03-30 00:00:00Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức các Toà án nhân dân địa phương
01/LCT1961-01-23 00:00:00Pháp lệnh về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
20/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
19/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
18/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ
17/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
11/SL1960-04-28 00:00:00Luật Nghĩa vụ quân sự
03/SL1960-01-13 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
110/SL/L0111958-05-31 00:00:00Luật Tổ chức chính quyền địa phương
109/SL/L0111958-05-31 00:00:00Luật Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân
108/L.11957-11-05 00:00:00Luật Công đoàn
103/SL/L.0051957-05-20 00:00:00Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
101/SL/L.0031957-05-20 00:00:00Luật Quy định quyền tự do hội họp
100/SL/L.0021957-05-20 00:00:00Luật về Chế độ báo chí
102/L.01957-01-01 00:00:00Luật Quy định quyền lập hội
197/SL1953-12-19 00:00:00Luật Cải cách ruộng đất
banner thành lập doanh nghiệp