Văn bản pháp luật về giáo dục – đào tạo

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
13/2021/TT-BGDĐT2021-04-15 00:00:00Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
12/2021/TT-BGDĐT2021-04-05 00:00:00Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
11/2021/TT-BGDĐT2021-04-05 00:00:00Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
09/2021/TT-BGDĐT2021-03-30 00:00:00Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
02/2021/QĐ-UBND2021-03-30 00:00:00Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
24/2021/NĐ-CP2021-03-23 00:00:00Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
08/2021/TT-BGDĐT2021-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
07/2021/TT-BGDĐT2021-03-12 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao
05/2021/TT-BGDĐT2021-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2021/TT-BGTVT2021-02-26 00:00:00Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được hỗ trợ thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải
04/2021/NĐ-CP2021-01-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
52/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Ban hành Điều lệ Trường mầm non
51/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
50/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
49/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non
47/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
26/2020/TT-BLĐTBXH2020-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
08/2020/TT-BKHCN2020-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
14/2020/TT-BLĐTBXH2020-11-28 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em
46/2020/TT-BGDĐT2020-11-24 00:00:00Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
45/2020/TT-BGDĐT2020-11-11 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
44/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
43/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
42/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
41/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
39/2020/TT-BGDĐT2020-10-09 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
38/2020/TT-BGDĐT2020-10-06 00:00:00Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
37/2020/TT-BGDĐT2020-10-05 00:00:00Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
116/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
34/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái
33/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
32/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
31/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
30/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
29/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
110/2020/NĐ-CP2020-09-15 00:00:00Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
108/2020/NĐ-CP2020-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
105/2020/NĐ-CP2020-09-08 00:00:00Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
26/2020/TT-BGDĐT2020-08-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/2020/TT-BGDĐT2020-08-26 00:00:00Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
24/2020/TT-BGDĐT2020-08-25 00:00:00Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
22/2020/TT-BGDĐT2020-08-06 00:00:00Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
31/2020/NQ-HĐND2020-07-23 00:00:00Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của tỉnh Ninh Bình
07/2020/NQ-HĐND2020-07-17 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 -2021
71/2020/NĐ-CP2020-06-30 00:00:00Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
30/2020/QĐ-UBND2020-06-19 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
14/2020/TT-BGDĐT2020-05-26 00:00:00Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
12/2020/TT-BGDĐT2020-05-22 00:00:00Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
11/2020/TT-BGDĐT2020-05-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
08/2020/TT-BGDĐT2020-03-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2020/TT-BGDĐT2020-03-18 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
04/2020/TT-BGDĐT2020-03-18 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
06/2020/TT-BGTVT2020-03-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
02/2020/TT-BGDĐT2020-02-05 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sự phạm và trung cấp sư phạm
01/2020/TT-BGDĐT2020-01-30 00:00:00Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
38/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
27/2019/TT-BGDĐT2019-12-30 00:00:00Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
26/2019/TT-BGDĐT2019-12-30 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
24/2019/TT-BGDĐT2019-12-26 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
22/2019/TT-BGDĐT2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
76/2019/QĐ-UBND2019-12-12 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2019/TT-BGDĐT2019-11-29 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
11/2019/TT-BGDĐT2019-08-26 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
70/2019/NĐ-CP2019-08-23 00:00:00Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
08/2019/QĐ-UBND2019-08-09 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
92/2019/NQ-HĐND2019-07-12 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020
06/2019/TT-BGDĐT2019-04-12 00:00:00Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
05/2019/TT-BGDĐT2019-04-05 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
34/2018/TT-BGDĐT2018-12-28 00:00:00Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
145/2018/NĐ-CP2018-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
26/2018/TT-BGDĐT2018-10-08 00:00:00Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
25/2018/TT-BGDĐT2018-10-08 00:00:00Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
138/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
135/2018/NĐ-CP2018-10-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
23/2018/TT-BGDĐT2018-09-28 00:00:00Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
127/2018/NĐ-CP2018-09-21 00:00:00Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
37/2018/QĐ-TTg2018-08-31 00:00:00Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
18/2018/QĐ-UBND2018-07-30 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
07/2018/NQ-HĐND2018-07-20 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018 - 2019
11/2018/NQ-HĐND2018-07-19 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
72/2018/NQ-HĐND2018-07-11 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019
12/2018/QĐ-UBND2018-06-26 00:00:00Ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau
25/2018/QĐ-UBND2018-05-24 00:00:00Ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
49/2018/NĐ-CP2018-03-30 00:00:00Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
06/2018/TT-BGDĐT2018-02-28 00:00:00Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
03/2018/TT-BGDĐT2018-01-29 00:00:00Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
06/2018/NĐ-CP2018-01-05 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
31/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-28 00:00:00Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
29/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 00:00:00Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
28/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 00:00:00Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
48/2017/NQ-HĐND2017-12-13 00:00:00Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý
51/2017/QH142017-11-21 00:00:00Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
43/2017/TT-BGTVT2017-11-16 00:00:00Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
29/2017/TT-BGTVT2017-09-01 00:00:00Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
101/2017/NĐ-CP2017-09-01 00:00:00Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
20/2017/TT-BGDĐT2017-08-18 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
19/2017/TT-BGDĐT2017-07-28 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
80/2017/NĐ-CP2017-07-17 00:00:00Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
17/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-30 00:00:00Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
15/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-08 00:00:00Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
18/2017/QĐ-TTg2017-05-31 00:00:00Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
12/2017/TT-BGDĐT2017-05-19 00:00:00Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
57/2017/NĐ-CP2017-05-09 00:00:00Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
10/2017/TT-BGDĐT2017-04-28 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
46/2017/NĐ-CP2017-04-21 00:00:00Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
11/2017/TT-BCA2017-03-23 00:00:00Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo
01/2017/QĐ-TTg2017-01-17 00:00:00Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
03/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
02/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
01/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
59/2016/QĐ-TTg2016-12-31 00:00:00Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
28/2016/TT-BXD2016-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
31/2016/QĐ-UBND2016-10-20 00:00:00Quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
143/2016/NĐ-CP2016-10-14 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
23/2016/TT-BGDĐT2016-10-13 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
58/2016/QĐ-UBND2016-09-06 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý
57/2016/QĐ-UBND2016-09-06 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2016/QĐ-TTg2016-08-23 00:00:00Về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh
26/2016/NQ-HĐND2016-08-04 00:00:00Về việc Quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của tỉnh Ninh Bình
25/2016/NQ-HĐND2016-08-04 00:00:00Về việc Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 - 2017 dến năm học 2020 - 2021
24/2016/NQ-HĐND2016-08-04 00:00:00Về việc Quy định mức học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh hệ chuyên của Trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình
30/2016/NQ-HĐND2016-08-03 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
29/2016/NQ-HĐND2016-08-03 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý
23/2016/QĐ-UBND2016-07-22 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi
116/2016/NĐ-CP2016-07-18 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV2016-06-22 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố
29/2016/QĐ-UBND2016-05-20 00:00:00Về việc quy định quản lý kinh phí hỗ trợ hoạt động phân luồng học nghề và giải quyết việc làm tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh
16/2016/TT-BGDĐT2016-05-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
03/2016/TT-BKHĐT2016-05-05 00:00:00Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
07/2016/QĐ-UBND2016-04-14 00:00:00Quy định mức thu học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý
10/2016/TT-BGDĐT2016-04-05 00:00:00Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
16/2016/QĐ-UBND2016-03-30 00:00:00Quy định tạm thời mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc tỉnh năm học 2015 - 2016
08/2016/TT-BGDĐT2016-03-28 00:00:00Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
06/2016/TT-BGDĐT2016-03-21 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
04/2016/TT-BGDĐT2016-03-14 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
03/2016/TT-BGDĐT2016-03-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2016/QĐ-TTg2016-03-02 00:00:00Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề
34/2015/TT-BGDĐT2015-12-30 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông
57/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-25 00:00:00Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
55/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-16 00:00:00Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thanh niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em
32/2015/TT-BGDĐT2015-12-16 00:00:00Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
18/2015/QĐ-UBND2015-12-16 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
31/2015/TT-BGDĐT2015-12-14 00:00:00Quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
63/2015/QĐ-TTg2015-12-10 00:00:00Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
16/2015/NQ-HĐND2015-12-09 00:00:00Về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
63/2015/QĐ-UBND2015-11-18 00:00:00Về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
113/2015/NĐ-CP2015-11-09 00:00:00Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH2015-11-05 00:00:00Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
58/2015/TT-BGTVT2015-10-20 00:00:00Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
53/2015/QĐ-TTg2015-10-20 00:00:00Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
86/2015/NĐ-CP2015-10-02 00:00:00Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
116/2015/TT-BQP2015-10-01 00:00:00Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu
113/2015/TT-BQP2015-09-28 00:00:00Quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự
24/2015/TT-BGDĐT2015-09-23 00:00:00Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-09-16 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
79/2015/NĐ-CP2015-09-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
04/2015/CT-UBND2015-09-14 00:00:00Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2015 - 2016
73/2015/NĐ-CP2015-09-08 00:00:00Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH2015-09-08 00:00:00Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
04/2015/TT-BNV2015-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
16/2015/TT-BGDĐT2015-08-12 00:00:00Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
30/2015/TT-BGTVT2015-07-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
25/2015/TT-BLĐTBXH2015-07-13 00:00:00Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
22/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-18 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
21/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-18 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau
18/2015/TT-BLĐTBXH2015-06-16 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy
49/2015/NĐ-CP2015-05-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV2015-03-16 00:00:00Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC2015-03-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
08/2015/TT-BLĐTBXH2015-02-27 00:00:00Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
03/2015/TT-BGDĐT2015-02-26 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
02/2015/TT-BGDĐT2015-02-26 00:00:00Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
11/2015/NĐ-CP2015-01-31 00:00:00Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
47/2014/TT-BGDĐT2014-12-31 00:00:00Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
124/2014/NĐ-CP2014-12-29 00:00:00Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
77/2014/QĐ-TTg2014-12-24 00:00:00Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
46/2014/TT-BGDĐT2014-12-23 00:00:00Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
72/2014/QĐ-TTg2014-12-17 00:00:00Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
45/2014/TT-BGDĐT2014-12-17 00:00:00Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
44/2014-TT-BGDĐT2014-12-12 00:00:00Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
36/2014/TT-BKHCN2014-12-12 00:00:00Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
19/2014/TT-BNV2014-12-04 00:00:00Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
37/2014/TT-BGDĐT2014-12-02 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV2014-11-28 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
53/2014/QĐ-UBND2014-11-06 00:00:00Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kinh phí dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề; bổ túc văn hóa + nghề theo Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
99/2014/NĐ-CP2014-10-25 00:00:00Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
57/2014/TT-BGTVT2014-10-24 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
69/2014/QĐ-UBND2014-10-16 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC2014-10-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
36/2014/QĐ-UBND2014-10-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh An Giang
47/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
34/2014/QĐ-UBND2014-09-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của sơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang
33/2014/QĐ-UBND2014-09-26 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2014 - 2015
03/2014/CT-UBND2014-09-16 00:00:00Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Năm học 2014 - 2015
31/2014/QĐ-UBND2014-09-13 00:00:00Ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
09/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Về việc quy định mức thu các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý
16/2014/QĐ-UBND2014-08-29 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 03/11/2003 và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh
125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT2014-08-27 00:00:00Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
37/2014/QĐ-UBND2014-08-14 00:00:00Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
18/2014/TT-BLĐTBXH2014-08-11 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy công cụ; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
49/2014/QĐ-UBND2014-08-07 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh
44/2014/QĐ-UBND2014-08-05 00:00:00Về việc triển khai dạy và học tiếng Bahnar và Jrai cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh
29/2014/TT-BGTVT2014-07-29 00:00:00Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không
24/2014/QĐ-UBND2014-07-28 00:00:00Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015
43/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2014-2015 (đối với các trường mầm non, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp) và năm 2014 (đối với các cơ sở dạy nghề)
42/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00V/v sửa đổi Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
05/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015
10/2014/NQ-HĐND2014-07-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015
06/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2014 - 2015
33/2014/QĐ-UBND2014-06-26 00:00:00Ban hành tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/2014/QĐ-UBND2014-06-26 00:00:00Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
28/2014/QĐ-UBND2014-06-09 00:00:00Về việc Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề các huyện; Trung tâm giáo dục thường xuyên tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc
21/2014/QĐ-UBND2014-06-06 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
23/2014/QĐ-UBND2014-06-03 00:00:00Về việc quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH2014-05-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
1436/2014/QĐ-UBND2014-05-14 00:00:00Về việc quy định địa bàn, khoảng cách xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
31/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Ban hành tiêu chí học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/2014/QĐ-UBND2014-05-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai
14/2014/TT-BGDĐT2014-05-05 00:00:00Quy định xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
13/2014/TT-BGDĐT2014-04-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
05/2014/QĐ-UBND2014-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
08/2014/QĐ-UBND2014-03-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình
26/2014/QĐ-TTg2014-03-26 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
20/2014/NĐ-CP2014-03-24 00:00:00Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
08/2014/TT-BGDĐT2014-03-20 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
08/2014/QĐ-UBND2014-03-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/2014/TT-BGDĐT2014-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT -BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GIáo dục và Đào tạo
04/2014/TT-BGDĐT2014-02-28 00:00:00Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
14/2014/QĐ-UBND2014-02-19 00:00:00V/v bãi bỏ mức chi phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Kon Tum
12/2014/QĐ-UBND2014-02-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/2014/TT-BGDĐT2014-01-24 00:00:00Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
01/2014/QĐ-UBND2014-01-14 00:00:00Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội
63/2013/QĐ-UBND2013-12-27 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
48/2013/QĐ-UBND2013-12-26 00:00:00Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý
47/2013/TT-BGTVT2013-12-03 00:00:00Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
38/2013/TT-BGDĐT2013-11-29 00:00:00Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
19/2013/TT-BTP2013-11-28 00:00:00Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
34/2013/QĐ-UBND2013-11-27 00:00:00Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
51/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)
186/2013/NĐ-CP2013-11-17 00:00:00Về Đại học quốc gia
64/2013/QĐ-TTg2013-11-11 00:00:00Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
36/2013/TT-BGDĐT2013-11-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
143/2013/NĐ-CP2013-10-24 00:00:00Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
31/2013/QĐ-UBND2013-10-01 00:00:00Về việc định hướng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
48/2013/QĐ-UBND2013-09-27 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015
39/2013/TT-BCA2013-09-25 00:00:00Quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù
44/2013/QĐ-UBND2013-09-18 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015
34/2013/TT-BGDĐT2013-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
36/2013/QĐ-UBND2013-09-09 00:00:00Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh
52/2013/QĐ-TTg2013-08-30 00:00:00Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
33/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính
37/2013/QĐ-UBND2013-08-27 00:00:00Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
1991/2013/QĐ-UBND2013-08-08 00:00:00Về việc hỗ trợ học phí cho học sinh là con của người có công với nước, đối tượng chính sách đang học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Tỉnh
14/2013/QĐ-UBND2013-08-08 00:00:00Ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2729/2013/QĐ-UBND2013-08-06 00:00:00Về cơ chế, chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài
31/2013/TT-BGDĐT2013-08-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29/2013/QĐ-UBND2013-07-31 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013 - 2014
30/2013/TT-BGDĐT2013-07-26 00:00:00Ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khối ngành Công nghệ kỹ thuật và Khối ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản
29/2013/TT-BGDĐT2013-07-25 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
15/2013/QĐ-UBND2013-07-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
28/2013/TT-BGDĐT2013-07-16 00:00:00Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
74/2013/NĐ-CP2013-07-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
26/2013/TT-BGDĐT2013-07-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý
12/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm 2014 - 2015
24/2013/TT-BGDĐT2013-07-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
37/2013/QĐ-TTg2013-06-26 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
22/2013/QĐ-UBND2013-06-25 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội
21/2013/QĐ-UBND2013-06-24 00:00:00Ban hành Quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao
20/2013/QĐ-UBND2013-06-24 00:00:00Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao
30/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
20/2013/TT-BGDĐT2013-06-06 00:00:00Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
11/2013/QĐ-UBND2013-06-04 00:00:00Về kinh phí và nguồn kinh phí tuyển sinh vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
19/2013/TT-BGDĐT2013-06-03 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông
16/2013/QĐ-UBND2013-05-30 00:00:00Về việc ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định
24/2013/QĐ-UBND2013-05-20 00:00:00Quy định nội dung, mức chi trong tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
918/2013/QĐ-UBND2013-05-17 00:00:00Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Giang
42/2013/NĐ-CP2013-05-09 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
17/2013/TT-BGDĐT2013-05-08 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
13/2013/TT-BGDĐT2013-05-08 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác
16/2013/QĐ-UBND2013-04-18 00:00:00Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
10/2013/QĐ-UBND2013-04-17 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11/2013/QĐ-UBND2013-04-02 00:00:00Quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế
13/2013/QĐ-UBND2013-03-29 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11/2013/TT-BGDĐT2013-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/2013/TT-BGDĐT2013-03-28 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
05/2013/QĐ-UBND2013-03-14 00:00:00Về việc ban hành Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập
08/2013/TT-BGDĐT2013-03-08 00:00:00Ban hành Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC2013-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
06/2013/TT-BGDĐT2013-03-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2013/CT-UBND2013-02-28 00:00:00Về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
12/2013/QĐ-UBND2013-02-27 00:00:00Ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
04/2013/QĐ-UBND2013-02-21 00:00:00Ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2013/TT-BGDĐT2013-02-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2013/QĐ-UBND2013-02-01 00:00:00Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
05/2013/QĐ-UBND2013-01-31 00:00:00Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
05/2013/QĐ-UBND2013-01-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
02/2013/QĐ-UBND2013-01-21 00:00:00Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
04/2013/QĐ-UBND2013-01-17 00:00:00Về việc bổ sung trường bà địa bàn được xét học sinh bàn trú
01/2013/QĐ-UBND2013-01-16 00:00:00V/v bãi bỏ Quyết định số 577/2004/QĐ-UB ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công nhận "Gia đình hiếu học" trong phong trào "Toàn xã hội học tập" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/2013/QĐ-UBND2013-01-15 00:00:00Về việc Quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông Chuyên, trường phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
05/2013/QĐ-TTg2013-01-15 00:00:00Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
04/2013/QĐ-UBND2013-01-15 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước
07/2013/NĐ-CP2013-01-09 00:00:00Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
01/2013/QĐ-UBND2013-01-05 00:00:00Ban hành mức thu học phí giáo dục đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2012 - 2013
62/2012/TT-BGDĐT2012-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
57/2012/TT-BGDĐT2012-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
55/2012/TT-BGDĐT2012-12-25 00:00:00Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
52/2012/TT-BGDĐT2012-12-19 00:00:00Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
50/2012/TT-BGDĐT2012-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
54/2012/QĐ-UBND2012-12-14 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
49/2012/TT-BGDĐT2012-12-12 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
31/2012/QĐ-UBND2012-12-12 00:00:00Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT2012-12-12 00:00:00Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
47/2012/TT-BGDĐT2012-12-07 00:00:00Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
46/2012/TT-BGDĐT2012-12-04 00:00:00Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
44/2012/TT-BGDĐT2012-11-30 00:00:00Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
43/2012/TT-BGDĐT2012-11-26 00:00:00Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
41/2012/TT-BGDĐT2012-11-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi  cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư  số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
51/2012/QĐ-TTg2012-11-16 00:00:00Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
20/2012/QĐ-UBND2012-11-13 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch phát triển trường đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 – 2020, định hướng đến năm 2030
28/2012/TT-BLĐTBXH2012-11-12 00:00:00Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
46/2012/TT-BGTVT2012-11-07 00:00:00Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
45/2012/QĐ-UBND2012-11-05 00:00:00Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
39/2012/TT-BGDĐT2012-11-05 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
38/2012/TT-BGDĐT2012-11-02 00:00:00Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
37/2012/TT-BGDĐT2012-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
36/2012/TT-BGDĐT2012-10-24 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
31/2012/QĐ-UBND2012-10-05 00:00:00Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, bồi dưỡng đội  tuyển tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực tại tỉnh Vĩnh Phúc
31/2012/QĐ-UBND2012-10-03 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2012 - 2013
27/2012/QĐ-UBND2012-10-02 00:00:00Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội
73/2012/NĐ-CP2012-09-26 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
21/2012/QĐ-UBND2012-09-19 00:00:00Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
37/2012/QĐ-UBND2012-09-17 00:00:00Về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh
32/2012/TT-BGDĐT2012-09-14 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non
31/2012/TT- BGDĐT2012-09-12 00:00:00Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
29/2012/TT-BGDĐT2012-09-10 00:00:00Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22/2012/QĐ-UBND2012-08-28 00:00:00Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội
128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH2012-08-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
30/2012/QĐ-UBND2012-08-01 00:00:00Về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
12/2012/QĐ-UBND2012-07-31 00:00:00Về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013
120/2012/TT-BTC2012-07-24 00:00:00Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
35/2012/QĐ-UBND2012-07-13 00:00:00Về việc ban hành Quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo
26/2012/TT-BGDĐT2012-07-10 00:00:00Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
25/2012/TT-BGDĐT2012-06-29 00:00:00Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
24/2012/TT-BGDĐT2012-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
23/2012/TT-BGDĐT2012-06-27 00:00:00Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học
22/2012/TT-BGDĐT2012-06-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
21/2012/TT-BGDĐT2012-06-15 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
20/2012/TT-BGDĐT2012-06-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
17/2012/TT-BGDĐT2012-05-16 00:00:00Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
16/2012/TT-BGDĐT2012-05-09 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
15/2012/TT-BGDĐT2012-05-02 00:00:00Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá  trung tâm giáo dục thường xuyên
20/2012/QĐ-TTg2012-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
13/2012/TT-BGDĐT2012-04-06 00:00:00Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
12/2012/TT-BGDĐT2012-04-03 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
11/2012/TT-BGDĐT2012-03-07 00:00:00Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
10/2012/TT-BGDĐT2012-03-06 00:00:00Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
09/2012/TT-BGDĐT2012-03-05 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
08/2012/TT-BGDĐT2012-03-05 00:00:00Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
07/2012/TT-BGDĐT2012-02-17 00:00:00Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
06/2012/TT-BGDĐT2012-02-15 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
05/2012/TT-BGDĐT2012-02-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2012/TT-BGDĐT2012-02-15 00:00:00Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
402/2012/QĐ-UBND2012-02-09 00:00:00Về việc chuyển đổi lọai hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT2012-02-06 00:00:00Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân
01/2012/QĐ-UBND2012-01-17 00:00:00V/v quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
02/2012/TT-BGDĐT2012-01-13 00:00:00Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học   ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.
01/2012/TT-BGDĐT2012-01-13 00:00:00Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
67/2011/TT-BGDĐT2011-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
66/2011/TT-BGDĐT2011-12-30 00:00:00Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
199/2011/TT-BTC2011-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
125/2011/NĐ-CP2011-12-30 00:00:00Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
39/2011/TT-BLĐTBXH2011-12-26 00:00:00Quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT2011-12-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
69/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định 16/2011QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
35/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre
63/2011/TT-BGDĐT2011-12-15 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học
62/2011/TT-BGDĐT2011-12-15 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
61/2011/TT-BGDĐT2011-12-15 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải.
60/2011/TT-BGDĐT2011-12-15 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
59/2011/TT-BGDĐT2011-12-15 00:00:00Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất,  địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.
58/2011/TT-BGDĐT2011-12-12 00:00:00Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
39/2011/QĐ-UBND2011-12-07 00:00:00Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
57/2011/TT-BGDĐT2011-12-02 00:00:00Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
56/2011/TT-BGDĐT2011-11-25 00:00:00Ban hành Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia
54/2011/TT-BGDĐT2011-11-15 00:00:00Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
52/2011/TT-BGDĐT2011-11-11 00:00:00Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
63/2011/QĐ-TTG2011-11-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
70/2011/QĐ-UBND2011-11-07 00:00:00Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
51/2011/TT-BGDĐT2011-11-03 00:00:00Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC2011-11-03 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định  việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
41/2011/QĐ-UBND2011-10-28 00:00:00Ban hành Quy định về phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
39/2011/TT-BCT2011-10-28 00:00:00Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng  và kiểm toán viên năng lượng
60/2011/QĐ-TTG2011-10-26 00:00:00Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015
49/2011/TT-BGDĐT2011-10-26 00:00:00Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
28/2011/TT-BLĐTBXH2011-10-19 00:00:00Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
27/2011/TT-BLĐTBXH2011-10-19 00:00:00Quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
46/2011/TT-BGDĐT2011-10-17 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học
44/2011/TT-BGDĐT2011-10-10 00:00:00Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
43/2011/TT-BGDĐT2011-10-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
41/2011/TT-BGDĐT2011-09-22 00:00:00Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
24/2011/TT-BLĐTBXH2011-09-21 00:00:00Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề
20/2011/QĐ-UBND2011-09-21 00:00:00Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20/2011/QĐ-UBND2011-09-20 00:00:00V/v Quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
81/2011/NĐ-CP2011-09-16 00:00:00Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
40/2011/TT-BGDĐT2011-09-16 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
39/2011/TT-BGDĐT2011-09-15 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
176/2011/TT-BQP2011-09-15 00:00:00Ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh
46/2011/QĐ-UBND2011-09-14 00:00:00Ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
39/2011/QĐ-UBND2011-09-09 00:00:00Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài
32/2011/QĐ-UBND2011-09-09 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”
38/2011/TT-BGDĐT2011-08-29 00:00:00Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
45/2011/QĐ-UBND2011-08-23 00:00:00Về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
45/2011/QĐ-TTG2011-08-18 00:00:00Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
36/2011/TT-BGDĐT2011-08-17 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
27/2011/QĐ-UBND2011-08-15 00:00:00Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012
26/2011/QĐ-UBND2011-08-15 00:00:00Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề
35/2011/TT-BGDĐT2011-08-11 00:00:00Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
34/2011/TT-BGDĐT2011-08-11 00:00:00Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
10/2011/TT-BXD2011-08-10 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn
33/2011/TT-BGDĐT2011-08-08 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
32/2011/TT-BGDĐT2011-08-08 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
31/2011/TT-BGDĐT2011-08-08 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
30/2011/TT-BGDĐT2011-08-08 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
42/2011/QĐ-TTG2011-08-05 00:00:00Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
23/2011/QĐ-UBND2011-08-04 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21/2011/TT-BLĐTBXH2011-07-29 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng - Kế toán, kiểm toán - Công nghệ thông tin
19/2011/TT-BLĐTBXH2011-07-21 00:00:00Quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề
29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC2011-07-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
28/2011/TT-BGDĐT2011-07-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
29/2011/QĐ-UBND2011-07-12 00:00:00V/v quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
54/2011/NĐ-CP2011-07-04 00:00:00Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
27/2011/TT-BGDĐT2011-06-27 00:00:00Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT2011-06-16 00:00:00Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học,trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
16/2011/QĐ-UBND2011-06-15 00:00:00Về việc điều chỉnh mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
24/2011/TT-BGDĐT2011-06-13 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
20/2011/QĐ-UBND2011-06-11 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng
23/2011/TT-BGDĐT2011-06-06 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
22/2011/TT-BGDĐT2011-05-30 00:00:00Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệtrong các cơ sở giáo dục đại học
17/2011/CT-UBND2011-05-17 00:00:00Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
08/2011/CT-UBND2011-05-11 00:00:00Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT2011-04-28 00:00:00Quy định các nội dung đánh giá công tác y tếtại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
11/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-26 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật
10/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-26 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Kinh doanh và quản lý - Máy tính và công nghệ thông tin - Báo chí và thông tin - An ninh và quốc phòng - Nhân văn
09/2011/TT-BLĐTBXH2011-04-26 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản - Sức khoẻ
16/2011/QĐ-UBND2011-04-25 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
15/2011/TT-BGDĐT2011-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/2011/QĐ-UBND2011-04-08 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội
572/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài
11/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00V/v quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
1580/QĐ-UBND2011-04-05 00:00:00Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch-văn minh cho học sinh thành phố Hà Nội”
12/2011/TT-BGDĐT2011-03-28 00:00:00Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
11/2011/TT-BGTVT2011-03-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
11/2011/QĐ-UBND2011-03-24 00:00:00Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
747/2011/QĐ-UBND2011-03-11 00:00:00V/v Sửa đổi Điều 17, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
03/2011/QĐ-UBND2011-03-10 00:00:00V/v Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020”
05/2011/QĐ-UBND2011-03-09 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
11/2011/TT-BGDĐT2011-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  
10/2011/TT-BGDĐT2011-02-28 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/2011/QĐ-UBND2011-02-25 00:00:00Ban hành Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên biệt (Trường THPT chuyên công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
09/2011/TT-BGDĐT2011-02-24 00:00:00Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp
08/2011/TT-BGDĐT2011-02-17 00:00:00Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạotrình độ đại học, trình độ cao đẳng
07/2011/TT-BGDĐT2011-02-17 00:00:00Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
06/2011/TT-BGDĐT2011-02-11 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2011/QĐ-UBND2011-01-30 00:00:00V/v quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
12/2011/QĐ-UBND2011-01-29 00:00:00Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
06/2011/QĐ-UBND2011-01-27 00:00:00Phê duyệt Đề án “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
289/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về viẹc hỗ trợ tiền ăn trưa tại các sơ sở giáo dục mầm noncho trẻ em mẫu giáo năm tuổi có cha mẹ thường trụ tại các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
03/2011/TT-BNV2011-01-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
02/2011/TT-BGDĐT2011-01-20 00:00:00Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoávăn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
43/2010/TT-BGDĐT2010-12-30 00:00:00Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
115/2010/NĐ-CP2010-12-24 00:00:00Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
39/2010/TT-BGDĐT2010-12-23 00:00:00Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
2345/QĐ-TTG2010-12-23 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích)
2344/QĐ-TTG2010-12-23 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Chính trị trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị
2342/QĐ-TTG2010-12-23 00:00:00Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
38/2010/TT-BGDĐT2010-12-22 00:00:00Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
85/2010/QĐ-TTG2010-12-21 00:00:00Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
37/2010/TT-BGDĐT2010-12-21 00:00:00Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
2336/QĐ-TTG2010-12-21 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
2157/QĐ-TTG2010-11-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
2154/QĐ-TTG2010-11-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Tân Tạo
2123/QĐ-TTG2010-11-22 00:00:00Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
31/2010/TT-BGDĐT2010-11-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/2010/TT-BTNMT2010-11-18 00:00:00Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất
30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP2010-11-16 00:00:00Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
1899/QĐ-UBND2010-11-10 00:00:00Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái
1983/QĐ-TTG2010-10-29 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
1973/QĐ-TTG2010-10-28 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2
1972/QĐ-TTG2010-10-28 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1
3355/2010/QĐ-UBND2010-10-25 00:00:00Về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 – 2015
1961/QĐ-TTG2010-10-25 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015"
1959/QĐ-TTG2010-10-25 00:00:00Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1945/QĐ-TTG2010-10-21 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
35/2010/QĐ-UBND2010-10-15 00:00:00V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31/2010/TT-BLĐTBXH2010-10-08 00:00:00Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp
20/2010/CT-UBND2010-10-04 00:00:00Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh
29/2010/TT-BLĐTBXH2010-09-23 00:00:00Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập
1750/QĐ-TTG2010-09-21 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
10/2010/CT-UBND2010-09-14 00:00:00Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011
10/CT-UBND2010-09-01 00:00:00Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011
13/2010/CT-UBND2010-08-31 00:00:00Về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2010 – 2011
17/CT-UBND2010-08-27 00:00:00Triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011.
1583/QĐ-TTG2010-08-23 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
1572/QĐ-TTG2010-08-20 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
1558/QĐ-TTG2010-08-18 00:00:00Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
1483/QĐ-TTG2010-08-17 00:00:00Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020
35/2010/QĐ-UBND2010-08-10 00:00:00Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
26/2010/QĐ-UBND2010-08-10 00:00:00Về việc Ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Kơ Ho (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng
26/2010/QĐ-UBND2010-07-26 00:00:00Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
20/2010/TT-BLĐTBXH2010-07-26 00:00:00Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
23/2010/TT-BGDĐT2010-07-22 00:00:00Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
28/2010/QĐ-UBND2010-07-19 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020
23/2010/QĐ-UBND2010-07-19 00:00:00Ban hành Quy định Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) của tỉnh Lâm Đồng
82/2010/NĐ-CP2010-07-15 00:00:00Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
1077/QĐ-TTG2010-07-13 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Y Khoa Vinh
19/2010/TT-BLĐTBXH2010-07-07 00:00:00Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề
1045/QĐ-TTG2010-07-07 00:00:00Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015"
959/QĐ-TTG2010-06-24 00:00:00Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020
26/2010/QĐ-UBND2010-06-22 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường THPT Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập
25/2010/QĐ-UBND2010-06-22 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trường THPT Bùi Thị Xuân từ loại hình bán công sang loại hình công lập
12/2010/QĐ-UBND2010-06-16 00:00:00Ban hành Quy định quản lí về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17/2010/TT-BLĐTBXH2010-06-04 00:00:00Ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
704/QĐ-TTG2010-05-19 00:00:00V/v phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)
11/2010/QĐ-UBND2010-05-19 00:00:00Ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
699/QĐ-TTG2010-05-18 00:00:00V/v thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
07/CT-UBND2010-05-18 00:00:00Về việc Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm học 2009 - 2010
15/2010/CT-UBND2010-05-15 00:00:00Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóanăm học 2009 - 2010 và công tác tuyển sinh năm 2010 - 2011trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
49/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
05/CT-UBND2010-05-14 00:00:00Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2010
10/2010/TT-BKH2010-05-13 00:00:00Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
11/CT-UBND2010-05-12 00:00:00Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh
05/2010/CT-UBND2010-04-28 00:00:00Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2010
14/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-19 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật
13/2010/TT-BGDĐT2010-04-15 00:00:00Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
472/QĐ-TTG2010-04-12 00:00:00Phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016"
13/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Sản xuất và chế biến
12/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân
11/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Toán và thống kê - Báo chí và thông tin - Dịch vụ xã hội - Môi trường và bảo vệ môi trường
10/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thủy sản
09/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Nghệ thuật
08/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Dịch vụ vận tải
07/2010/TT-BLĐTBXH2010-04-12 00:00:00Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Kinh doanh và Quản lý - Máy tính và Công nghệ thông tin
417/CT-TTG2010-03-31 00:00:00V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
391/QĐ-TTG2010-03-29 00:00:00V/v bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012
377/QĐ-TTG2010-03-24 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
376/QĐ-TTG2010-03-24 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
343/QĐ-TTG2010-03-12 00:00:00Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
32/2010/TT-BTC2010-03-09 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
15/2010/QĐ-TTG2010-03-03 00:00:00Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
07/2010/TT-BGDĐT2010-03-01 00:00:00Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tửcủa các cơ sở giáo dục đại học
296/CT-TTG2010-02-27 00:00:00Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012
284/QĐ-TTG2010-02-23 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
257/QĐ-TTG2010-02-11 00:00:00V/v điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
239/QĐ-TTG2010-02-09 00:00:00Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
59/QĐ-TTG2010-01-13 00:00:00V/v sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
05/2010/QĐ-UBND2010-01-12 00:00:00Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sáchcho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế
04/2010/CT-UBND2010-01-12 00:00:00Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
44/2009/TT-BLĐTBXH2009-12-31 00:00:00Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
43/2009/TT-BLĐTBXH2009-12-31 00:00:00Quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
2217/QĐ-TTG2009-12-31 00:00:00Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
2186/QĐ-TTG2009-12-24 00:00:00V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012
106/2009/QĐ-UBND2009-12-24 00:00:00Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Chu Ru (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Chu Ru của tỉnh Lâm Đồng
105/2009/QĐ-UBND2009-12-24 00:00:00Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Mạ (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Mạ của tỉnh Lâm Đồng
2067/QĐ-TTG2009-12-09 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
44/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
137/2009/QĐ-TTG2009-12-02 00:00:00Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
2006/QĐ-TTG2009-12-01 00:00:00V/v giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
2006/QĐ-TTG2009-12-01 00:00:00V/v giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
1956/QĐ-TTG2009-11-27 00:00:00Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
1928/QĐ-TTG2009-11-20 00:00:00Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"
1635/QĐ-TTG2009-10-16 00:00:00Về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Vũ Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1597/QĐ-TTG2009-10-13 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
121/2009/QĐ-TTG2009-10-09 00:00:00Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề
91/2009/QĐ-UBND2009-07-22 00:00:00Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội
867/QĐ-UBNQ.HC2009-07-22 00:00:00Về việc phê duyệt mức chi xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển và thi tuyển vào lớp chuyên tỉnh Đồng Tháp
835/QĐ-UBND.HC2009-07-21 00:00:00Về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
818/QĐ-UBND.HC2009-07-21 00:00:00Về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự
774/QĐ-UBND.HC2009-07-03 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh
900/QĐ-TTG2009-06-24 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
899/QĐ-TTG2009-06-24 00:00:00Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014
821/QĐ-TTG2009-06-15 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao
635/QĐ-UBND.HC2009-06-04 00:00:00Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
700/QĐ-TTG2009-06-02 00:00:00Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
699/QĐ-TTG2009-06-01 00:00:00Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
698/QĐ-TTG2009-06-01 00:00:00Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
679/QĐ-TTG2009-05-27 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô
666/QĐ-TTG2009-05-27 00:00:00Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
10/CT-UBND2009-05-26 00:00:00Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2009 và chuẩn bị cho năm học 2009 – 2010
644/QĐ-TTG2009-05-21 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á
638/QĐ-TTG2009-05-21 00:00:00Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009-2015 và những năm tiếp theo
12/CT-UBND2009-05-14 00:00:00Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT năm học 2008-2009
11/2009/QĐ-UBND2009-05-11 00:00:00Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang
496/QĐ-UBND.HC2009-05-06 00:00:00Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012
61/2009/QĐ-TTG2009-04-17 00:00:00Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
499/QĐ-TTG2009-04-17 00:00:00Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nướcnhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
17/2009/QĐ-UBND2009-04-15 00:00:00Về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
16/2009/QĐ-UBND2009-04-15 00:00:00Về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
15/2009/QĐ-UBND2009-04-15 00:00:00Về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
441/QĐ-TTG2009-04-03 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
401/QĐ-TTG2009-03-27 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
395/QĐ-TTG2009-03-25 00:00:00Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing
394/QĐ-TTG2009-03-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Phan Thiết
380/QĐ-TTG2009-03-24 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức
38/2009/QĐ-TTG2009-03-09 00:00:00Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
83/QĐ-TTG2009-01-16 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân
07/2009/QĐ-TTG2009-01-15 00:00:00Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
1929/QĐ-TTG2008-12-31 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Thái Bình Dương
174/2008/QĐ-TTG2008-12-31 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệmchức danh giáo sư, phó giáo sư
125/2008/NĐ-CP 2008-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
1685/QĐ-TTG2008-11-19 00:00:00Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
1647/QĐ-TTG2008-11-14 00:00:00Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
1602/QĐ-TTG2008-11-08 00:00:00Về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên
1404/QĐ-TTG2008-09-30 00:00:00Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
1400/QĐ-TTG2008-09-30 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"
52/2008/QĐ-BGDĐT2008-09-18 00:00:00Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
1227/QĐ-TTG2008-09-09 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Quản lý giáo dục
47/2008/CT-BGDĐT2008-08-13 00:00:00Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009
1070/QĐ-TTG2008-08-07 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hải Phòng
1068/QĐ-TTG2008-08-06 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
46/2008/CT-BGDĐT2008-08-05 00:00:00Về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
45/2008/QĐ-BGDĐT2008-08-05 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
4971/QĐ-BGDĐT2008-08-01 00:00:00Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2
42/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-28 00:00:00Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
41/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-25 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
40//2008/CT-BGDĐT2008-07-22 00:00:00Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
37/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-16 00:00:00Ban hành Quy định về phòng học bộ môn
36/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-16 00:00:00Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
91/2008/QĐ-TTG2008-07-10 00:00:00Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
34/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-10 00:00:00Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
33/2008/QĐ-BGDĐT2008-07-07 00:00:00Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
1522/QĐ-UBND2008-07-02 00:00:00Về việc đổi tên các trường trung học phổ thông bán công
32/2008/QĐ-BGDĐT2008-06-26 00:00:00Về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/2008/QĐ-BGDĐT2008-06-06 00:00:00Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
29/2008/QĐ-BGDĐT2008-06-06 00:00:00Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
28/2008/QĐ-BGDĐT2008-06-03 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
546/QĐ-TTG2008-05-15 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Viện Đại học Mở Hà Nội
27/2008/QĐ-BGDĐT2008-05-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/2008/TT-BGDĐT2008-05-09 00:00:00Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
53/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-05-06 00:00:00Ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề
2798/VPCP-TCCV2008-05-06 00:00:00V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục
52/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-05-05 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề
51/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-05-05 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề
25/2008/QĐ-BGDĐT2008-05-05 00:00:00Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
25/QĐ-BGDĐT2008-05-05 00:00:00Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
50/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-05-02 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí”
22/2008/TT-BGDĐT2008-04-23 00:00:00Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
21/2008/TT-BGDĐT2008-04-22 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
20/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-22 00:00:00Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng
19/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-18 00:00:00Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thông tin trình độ đại học
18/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-18 00:00:00Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
17/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-17 00:00:00Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
16/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-16 00:00:00Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
15/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-10 00:00:00Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12
43/2008/NĐ-CP2008-04-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
14/2008/QĐ-BGDĐT2008-04-07 00:00:00Ban hành Điều lệ trường mầm non
29/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-04-04 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”
28/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-04-04 00:00:00Ban hành chư­ơng trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật tua bin”
27/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-04-04 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật điêu khắc gỗ”
25/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-04-04 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”
24/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện”
23/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ ô tô”
22/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thí nghiệm điện”
21/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “May và thiết kế thời trang”
19/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật máy nông nghiệp”
18/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”
17/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-03-31 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất ván nhân tạo”
12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN2008-03-28 00:00:00Về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012
11/2008/QĐ-BGDĐT2008-03-28 00:00:00Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
10/2008/QĐ- BLĐTBXH2008-03-27 00:00:00Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Đo lường điện”
21/2008/QĐ-UBND2008-03-25 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10/2008/QĐ-BGDĐT2008-03-25 00:00:00Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành Sư phạm
32/2008/NĐ-CP2008-03-19 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
37/2008/QĐ-TTG2008-03-12 00:00:00Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
03/2008/CT-UBND2008-03-07 00:00:00Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
08/2008/QĐ-BGDĐT2008-03-06 00:00:00Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
244/QĐ-TTG2008-02-28 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình
197/QĐ-TTG2008-02-18 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
196/QĐ-TTG2008-02-18 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản
05/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-02-18 00:00:00Ban hành chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề
04/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-02-18 00:00:00Ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề
03/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-02-18 00:00:00Ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề
06/2008/QĐ-BGDĐT2008-02-13 00:00:00Ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
183/QĐ-TTG2008-02-05 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Trãi
05/2008/QĐ-BGDĐT2008-02-05 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
04/2008/QĐ-BGDĐT2008-02-04 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
142/QĐ-TTG2008-01-31 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
02/2008/QĐ-BGDĐT2008-01-22 00:00:00Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
02/2008/QĐ-BLĐTBXH2008-01-17 00:00:00Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề
05/2008/TT-BTC2008-01-14 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát triển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ
07/2008/QĐ-TTG2008-01-10 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
07/2008/QĐ-TTG2008-01-10 00:00:00Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
01/2008/QĐ-BGDĐT2008-01-09 00:00:00Ban hành Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho  giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp
02/2008/CT-TTG2008-01-08 00:00:00Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
02/2008/QĐ-UBND2008-01-02 00:00:00Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
01/2008/QĐ-UBND2008-01-02 00:00:00Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
1859/QĐ-TTG2007-12-28 00:00:00Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1730/QĐ-TTG2007-12-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
75/2007/QĐ-BGDĐT2007-12-12 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
1544/QĐ-TTG2007-11-14 00:00:00Phê duyệt "Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển"
1535/QĐ-TTG2007-11-14 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Đại Nam
1492/QĐ-TTG2007-11-08 00:00:00Về việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế
1273/QĐ-TTG2007-09-24 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn
1272/QĐ-TTG2007-09-24 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế-Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
152/2007/QĐ-TTG2007-09-14 00:00:00Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53/2007/CT-BGDĐT2007-09-07 00:00:00Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007 – 2008
1168/QĐ-TTG2007-09-07 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng
14/2007/TT-BLĐTBXH2007-08-30 00:00:00Hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.
49/2007/QĐ-BGDĐT2007-08-29 00:00:00Ban hành Chương trình Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lývề giáo dục hoà nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở
20/2007/CT-UBND2007-08-22 00:00:00Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008
1073/QĐ-TTG2007-08-20 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
989/QĐ-TTG2007-08-06 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Phan Châu Trinh.
121/2007/QĐ-TTG2007-07-27 00:00:00Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
106/2007/QĐ-TTG2007-07-13 00:00:00Phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010"
867/QĐ-TTG2007-07-12 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức
842/QĐ-TTG2007-07-04 00:00:00Về việc chuyển Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộvề tỉnh Sóc Trăng quản lý trực tiếp  
20/2007/QĐ-BGDĐT2007-05-30 00:00:00Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại họckhối ngành khoa học an ninh trình độ đại học
19/2007/QĐ-BGDĐT2007-05-30 00:00:00Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại họckhối ngành khoa học quân sự trình độ đại học
49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT2007-05-18 00:00:00Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
603/QĐ-TTG2007-05-15 00:00:00Về việc bổ nhiệm lại ông Mai Trọng Nhuận, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
542/QĐ-TTG2007-05-04 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
478/QĐ-TTG2007-04-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Sài Gòn
477/QĐ-TTG2007-04-25 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng
10/2007/QĐ-BGDĐT2007-04-24 00:00:00Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế- quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng
407/QĐ-TTG2007-04-09 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Hoa Lư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
382/QĐ-TTG2007-04-04 00:00:00Về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Minh Hiển,nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/2007/QĐ-BGTVT2007-04-04 00:00:00Về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
26/2007/TT-BTC2007-04-03 00:00:00Hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
318/QĐ-TTG 2007-03-19 00:00:00Về việc thành lập trường Đại học Hà Tĩnh
28/2007/QĐ-TTG2007-02-28 00:00:00Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010
04/2007/CT-UBND2007-01-24 00:00:00Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất
109/QĐ-UBND2007-01-11 00:00:00Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Đồng Nai
11037/QĐ-UBND2006-12-28 00:00:00Về việc thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch
274/2006/QĐ-TTG2006-11-30 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen
1576/QĐ-TTG2006-11-30 00:00:00Về việc thành lập Vụ Giáo dục dân tộc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
270/2006/QĐ-TTG2006-11-27 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
1558/QĐ-TTG2006-11-24 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Bạc Liêu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
139/2006/NĐ-CP2006-11-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
30/2006/CT-UBND2006-11-17 00:00:00Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
134/2006/NĐ-CP 2006-11-14 00:00:00Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39/2006/QĐ-BGTVT2006-11-03 00:00:00Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
252/2006/QĐ-TTG2006-11-03 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn
36/2006/QĐ-BGTVT2006-10-31 00:00:00Ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
102/2006/TTLT/BTC-BKHCN2006-10-31 00:00:00Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
237/2006/QĐ-TTG 2006-10-24 00:00:00Về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình
1362/QĐ-TTG2006-10-18 00:00:00Về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học
39/2006/QĐ- BGDĐT2006-10-02 00:00:00Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học
89/2006/TT-BTC2006-09-29 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
214/2006/QĐ-TTG2006-09-27 00:00:00Phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý”tại thành phố Hà Nội
53/2006/QĐ-UBND2006-09-15 00:00:00Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi
33/2006/CT-TTG2006-09-08 00:00:00Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục
208/2006/QĐ-TTG2006-09-08 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học FPT
157/QĐ - UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định V/v phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010
09/CT-UB2006-08-25 00:00:00Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục - đào tạo năm học 2006-2007 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV2006-08-23 00:00:00Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
75/NĐ-CP2006-08-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
25/CT-TTG2006-08-01 00:00:00Chỉ thị về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông
168/QĐ-TTG2006-07-17 00:00:00Quyết định về việc thành lập Học viện Hàng không Việt Nam
23/2006/CT-TTG2006-07-12 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học
149/QĐ-TTG2006-06-23 00:00:00Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"
146/2006/QĐ-TTG2006-06-22 00:00:00Quyết định về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công
141/QĐ-TTG2006-06-19 00:00:00Quyết định Về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh
135/QĐ-TTG2006-06-08 00:00:00Quyết định Về việc thành lập Trường Đại học Chu Văn An
134/QĐ-TTG2006-06-08 00:00:00Quyết định Về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
122/2006/QĐ-TTG2006-05-29 00:00:00Quyết định về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
118/2006/QĐ-TTG2006-05-26 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Tây Ninh
750/QĐ-TTG2006-05-19 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Trường Đại học dân lập Quản lý - Kinh doanh Hà Nội
111/2006/QĐ-TTG2006-05-19 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Điện lực
107/2006/QĐ-TTG2006-05-18 00:00:00Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
82/2006/QĐ-TTG2006-04-14 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số
78/2006/QĐ-TTG2006-04-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
54/2006/QĐ-TTG2006-03-09 00:00:00QĐ về việc thành lập Trường Đại học Tây Đô
35/2006/QĐ-TTG2006-02-08 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý" tại tỉnh Quảng Ninh
33/2006/QĐ-TTG2006-02-07 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015
27/2006/QĐ-TTG2006-01-27 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
19/2006/QĐ-TTG2006-01-24 00:00:00QĐ liên kết đào tạo thạc sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam toulon Var (Cộng hoà Pháp)
123/QĐ-TTG2006-01-23 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng
20/2006/QĐ-TTG2006-01-20 00:00:00QĐ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010
115/QĐ-TTG2006-01-20 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
05/2006/QĐ-TTG2006-01-05 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
03/2005/QĐ-TTG2006-01-05 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học cho Trường Sĩ quan Không quân
02/2005/QĐ-TTG2006-01-03 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
315/2005/QĐ-TTG2005-12-02 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
300/2005/QĐ-TTG2005-11-21 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý Kinh doanh Hà Nội
285/2005/QĐ-TTG2005-11-08 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
282/2005/QĐ-TTG2005-11-07 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình
14/2005/NQ-CP2005-11-02 00:00:00Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010
267/2005/QĐ-TTG2005-10-31 00:00:00QĐ chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú
09/2005/CT-UBT2005-08-11 00:00:00- Về công tác giáo dục đào tạo năm học 2005- 2006
1800/2005/QĐ-UB2005-08-02 00:00:00QĐ mưc thu học phí Trường cao đẳng KTTC
155/2005/QĐ-TTG2005-06-23 00:00:00QĐ phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010
154/2005/QĐ-TTG2005-06-23 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
73/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội
132/2005/QĐ-TTG2005-06-06 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Tiền Giang
104/2005/QĐ-TTG2005-05-13 00:00:00QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/Qđ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010
356/QĐ-TTG2005-04-28 00:00:00QĐ điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"
15/2005/CT-UB2005-04-26 00:00:00V/v tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh phổ thông từ năm học 2004-2005.
82/2005/QĐ-TTG2005-04-18 00:00:00QĐ chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật
81/2005/QĐ-TTG2005-04-18 00:00:00QĐ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn
1108/2005/QĐ-UB2005-04-18 00:00:00V/v Ban hành Quy trình công nhận Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học đạt chuẩn quốc gia.
66/2005/QĐ-TTG2005-03-28 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y tế công cộng
21/2005/QĐ-UB2005-03-28 00:00:00V/v phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học giai đoạn 2005 - 2010
62/2005/QĐ-TTG2005-03-24 00:00:00QĐ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
61/2005/QĐ-TTG2005-03-24 00:00:00QĐ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông
52/2005/QĐ-TTG2005-03-16 00:00:00QĐ đổi tên Trường Đại học dân lập Kỹ nghệ thành phố Hồ chí Minh thành trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn
500/2005/QĐ.UB2005-03-16 00:00:00V/v Ban hành Qui hoạch xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Thể dục - thể thao, khoa học công nghệ và Môi trường đến năm 2010.
329/2005/QĐ-UB2005-02-23 00:00:00V/v phân cấp quản lý giáo dục bậc Trung học cơ sở
213/2005/QĐ-UB2005-02-02 00:00:00Quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo
26/2005/QĐ-TTG2005-01-31 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội
04/2005/QĐ-UB2005-01-29 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh V/V công nhận Thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn PCGD Tiểu học đúng độ tuổi.
25/2005/QĐ-TTG2005-01-27 00:00:00QĐ quy định Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
10/2005/QĐ-UB2005-01-21 00:00:00V/v chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thuộc Sở GD-ĐT về trực thuộc UBND thành phố.
14/2005/QĐ-TTG2005-01-17 00:00:00QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
03/2005/CT-UB2005-01-10 00:00:00V/v Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ.CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.
07/2005/QĐ-TTG2005-01-07 00:00:00QĐ Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học An ninh nhân dân
214/2004/QĐ-TTG2004-12-24 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
42/2004/CT-TTG2004-12-03 00:00:00Chỉ thị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng
99/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Giai Xuân tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Giai Xuân thành phố Cần Thơ
98/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Đòan Thị Điểm thành phố Cần Thơ
97/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Bình Thủy tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Bình Thủy thành phố Cần Thơ
96/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Phú tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Phú thành phố Cần Thơ
95/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Nghiệp tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Nghiệp thành phố Cần Thơ
94/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Lạc tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Lạc thành phố Cần Thơ
93/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 thành phố Cần Thơ
135/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật thành phố Cần Thơ
133/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cần Thơ thành Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Cần Thơ
132/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Trung An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Trung An thành phố Cần Thơ
131/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Trà Nóc tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Trà Nóc thành phố Cần Thơ
130/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt thành phố Cần Thơ
129/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thới Long tỉnh Cần Thơ thành trường Trung học Phổ thông Thới Long thành phố Cần Thơ
128/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thới Lai tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Thới Lai thành phố Cần Thơ
127/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Thạnh An tỉnh Cần Thơ thành trường Trung học Phổ thông Thạnh An thành phố Cần Thơ
126/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị thành phố Cần Thơ
125/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng thành phố Cần Thơ
124/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Lưu Hữu Phước thành phố Cần Thơ
123/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng thành phố Cần Thơ
122/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Giáp tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Giáp thành phố Cần Thơ
121/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Cần Thơ
120/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ
119/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ
118/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ
117/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Thốt Nốt thành phố Cần Thơ
116/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Thạnh An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Thạnh An thành phố Cần Thơ
115/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ
114/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Ô Môn tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Ô Môn thành phố Cần Thơ
113/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Nhơn ái tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Nhơn ái thành phố Cần Thơ
112/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Việt Dũng tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Việt Dũng thành phố Cần Thơ
111/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công An Bình tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công An Bình thành phố Cần Thơ
110/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế thành phố Cần Thơ
109/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Thới Bình tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Thới Bình thành phố Cần Thơ
108/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở An Hòa 1 tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở An Hòa 1 thành phố Cần Thơ
106/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Thới An Đông tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Thới An Đông thành phố Cần Thơ
105/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân An tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Tân An thành phố Cần Thơ
104/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh thành phố Cần Thơ
103/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh thành phố Cần Thơ
102/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Long Tuyền tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Long Tuyền thành phố Cần Thơ
101/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Long Hòa tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Long Hòa thành phố Cần Thơ
100/2004/QĐ-UB2004-12-01 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học cơ sở Hưng Phú tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Hưng Phú thành phố Cần Thơ
175/2004/QĐ-TTG2004-10-01 00:00:00QĐ thàh lập Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt
165/2004/NĐ-CP2004-09-16 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
85/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v đổi tên trường Trung học Y tế tỉnh Cần Thơ thành trường Trung học Y tế thành phố Cần Thơ
57/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trường trung học Văn hóa nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Cần Thơ
16/2004/CT-UB2004-08-16 00:00:00V/v tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
07/2004/CT.UBNDT2004-08-16 00:00:00- Về tập trung thực hiện công tác giáo dục đào tạo năm học 2004-2005
1525/2004/QĐ.UB2004-08-10 00:00:00V/v Quy định mức thu học phí giáo dục phổ thông công lập, học phí đại học.
139/2004/QĐ-TTG2004-08-04 00:00:00QĐ thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp Quân khu
136/2004/QĐ-TTG2004-08-02 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên
2140/2004/QĐ-UB2004-07-21 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí của Trường Trung học kinh tế tài chính Vĩnh Long
146/2004/NĐ-CP2004-07-19 00:00:00Nghị định quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý
126/2004/QĐ-TTG2004-07-13 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế
211/2004/QĐ-UB2004-06-02 00:00:00V/v thành lập Trường Trung học dân lập Bách Nghệ Cần Thơ.
92/2004/QĐ-TTG2004-05-25 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
60/2004/QĐ-TTG2004-04-09 00:00:00QĐ đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng
57/2004/QĐ-TTG2004-04-06 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh
100/2004/QĐ-UB2004-04-05 00:00:00Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang
44/2004/QĐ-TTG2004-03-25 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường đại học Y Hải Phòng
42/2004/QĐ-TTG2004-03-23 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Đại học Thái Nguyên
40/2004/QĐ-TTG2004-03-19 00:00:00QĐ thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
399/QĐ-UB2004-03-17 00:00:00V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh An Giang.
29/2004/QĐ-TTG2004-03-05 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Bán công Marketing
24/2004/QĐ-TTG2004-02-26 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
43/2004/QĐ-UB2004-02-24 00:00:00Về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh
333/2004/QĐ-UB2004-02-20 00:00:00Bổ sung chức năng cho Trường Dạy nghề Vĩnh Long
24/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
12/2004/QĐ-TTG2004-01-19 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
11/2004/QĐ-TTG2004-01-16 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
47/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Vị Thanh, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, tỉnh HG
46/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Ngã Sáu, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Ngã Sáu, tỉnh HG
45/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trường học trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang
44/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PTBC Long Mỹ, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông BC Long Mỹ, tỉnh HG
43/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Hoà An, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Hoà An, tỉnh HG
42/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Cây Dương, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Cây Dương, tỉnh HG
41/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Long Mỹ, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Long Mỹ, tỉnh HG
40/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Phụng Hiệp, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Phụng Hiệp, tỉnh HG
39/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Tầm Vu 1, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông tầm Vu 1, tỉnh HG
38/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT tầm Vu 2, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông tầm Vu 2, tỉnh HG
37/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT tầm Vu 3, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông tầm Vu 3, tỉnh HG
36/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Vị Thủy, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, tỉnh HG
35/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT Vĩnh Viễn, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Viễn, tỉnh HG
34/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT bán công Phụng Hiệp, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông bán công Phụng Hiệp, tỉnh HG
33/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT bán công tân Phú Thạnh, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông bán tân Phú Thạnh, tỉnh HG
32/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT bán công Thạnh Xuân, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông bán công Thạnh Xuân, tỉnh HG
31/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v đổi tên Trường Trung học PT bán công Vị Thanh, tỉnh CT thành Trường Trung học Phổ thông bán công Vị Thanh, tỉnh HG
4642/2003/QĐ-UB2003-12-31 00:00:00Mở rộng qui mô trường THCS Mỹ Phước, xã Mỹ phước, huyện Mang Thít thành trường Trung học cấp 2-3 Mỹ Phước thuộc sở GD&ĐT
260/2003/QĐ-TTG2003-12-05 00:00:00QĐ thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
259/2003/QĐ-TTG2003-12-05 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh
4013/2003/QĐ-UB2003-11-27 00:00:00Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hùng Vương
246/2003/QĐ-UB2003-11-06 00:00:00Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
224/2003/QĐ-TTG2003-11-04 00:00:00QĐ thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện
221/2003/QĐ-TTG2003-10-30 00:00:00QĐ đổi tên Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn thành Trường Đại học Quy Nhơn
205/2003/QĐ-TTG2003-10-02 00:00:00QĐ phê duyệt đề án "Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện" tại thành phố Hồ Chí Minh
204/2003/QĐ-TTG2003-10-01 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh
174/2003/QĐ-TTG2003-08-20 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
56/2003/QĐ-UB2003-08-19 00:00:00Về mức thu học phí trường THPT hệ bán công và chế độ chi của ngành GD-ĐT từ năm học 2003-2004
2519/2003/QĐ-UB2003-08-07 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc thu học phí và thu, chi quỹ xây dựng từ năm học 2003 - 2004 trở đi
154/2003/QĐ-TTG2003-07-30 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học An ninh nhân dân
153/2003/QĐ-TTG2003-07-30 00:00:00QĐ ban hành "Điều lệ trường đại học"
152/2003/QĐ-TTG2003-07-28 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
17/2003/CT-UB2003-07-21 00:00:00Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học
144/2003/QĐ-TTG2003-07-14 00:00:00QĐ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt
140/2003/QĐ-TTG2003-07-11 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học dân lập Phú Xuân
83/2003/QĐ-TTG2003-05-05 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây
10/2003/CT-UB2003-05-02 00:00:00Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2002-2003, tuyển sinh năm học 2003-2004 đối với giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục không chính quy
81/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Hùng Vương
12/2003/CT-UB2003-04-28 00:00:00Chỉ thị Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2003
370/2003/QĐ-BLĐTBXH2003-04-10 00:00:00V/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường dạy nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề
14/2003/QĐ-UB2003-04-08 00:00:00V/v ban hành điều lệ Trường dạy nghề tỉnh KonTum.
22/2003/QĐ-UB2003-02-27 00:00:00Về thành lập BCĐ giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM
04/2003/CT-UB2003-02-21 00:00:00V/v thực hiện một số mặt công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng năm 2003.
18/2003/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ chuyển loại hình tổ chức và đổi tên Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng
124/QĐ-TTG2003-01-28 00:00:00QĐ đầu tư xây dựng Nhà Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
17/2003/QĐ-TTG2003-01-23 00:00:00QĐ về việc quản lý Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
02/2003/QĐ-UB2003-01-16 00:00:00Ban hành kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2002 - 2005
08/2003/QĐ-TTG2003-01-10 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp
07/2003/QĐ-TTG2003-01-09 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001-2010
01/2003/CT.UBNDT2003-01-08 00:00:00- Về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
04/2003/QĐ-TTG2003-01-06 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
57/2002/QĐ-UB2002-12-25 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v trợ cấp tạm thời cho học sinh được cử đi đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn.
184/2002/QĐ-TTG2002-12-25 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ
4463/2002/QĐ-UB2002-12-18 00:00:00Ban hành quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh
4438/2002/QQĐ-UB2002-12-16 00:00:00Một số chế độ đối với học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và giáo viên mầm non ngoài biên chế
161/2002/QĐ-TTG2002-11-15 00:00:00QĐ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
158/2002/QĐ-TTG2002-11-15 00:00:00QĐ Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, olimpic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế
149/2002/QĐ-TTG2002-11-06 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
76/2002/QĐ-UB2002-10-31 00:00:00V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh.
138/2002/QĐ-TTG2002-10-15 00:00:00QĐ Thành lập Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt
126/2002/QĐ-TTG2002-09-27 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế
3204/2002/QĐ-UB2002-09-25 00:00:00v đổi tên Trung tâm Cai nghiện, chữa trị và dạy nghề tỉnh thành Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
59/2002/QĐ-UB2002-09-16 00:00:00V/v thành lập Trường Dạy nghề tỉnh KonTum.
2870/2002/QĐ-UB2002-09-05 00:00:00Ban hành Đề án bố trí công tác đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại xã, phường, thị trấn.
3099/2002/QĐ-CP2002-09-03 00:00:00Thành lập trường Trung học phổ thông Tân Qưới huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
3098/2002/QĐ-UB2002-09-03 00:00:00Sắp xếp lại trường Trung họo cấp 2-3 Tân Quới và trường Trung học cấp 2- 3 Tân Quới B thành trường Trung học phổ thông Tân Qưới và trường Trung học cơ sở Thành Đông
2784/2002/QĐ-UB2002-08-30 00:00:00Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2002-2003
709/QĐ-TTG2002-08-26 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng
10/2002/CT-UBNDT2002-08-23 00:00:00- Về việc đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo năm học 2002 - 2003.
2205/2002/QĐ-UB2002-07-10 00:00:00Qui định mức chi bồi dưỡng công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
34/2002/NQ-HĐND-KXV2002-07-01 00:00:00Kỳ họp thứ VII ( từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2002) về việc thành lập quỹ phổ cập giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2002-2005
40/2002/QĐ-CTUBBT2002-05-31 00:00:00V/v Quy định mức chi cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp các cấp.
12/2002/CT.UB2002-05-16 00:00:00Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2002
22/2002/QĐ-UB2002-05-15 00:00:00Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức chi, nguồn kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng sơn
29/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-05-14 00:00:00Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy
35/2002/QĐ-BNN2002-05-10 00:00:00V/v Phân cấp cho các trường Đại học quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong việc quản lý xuất cảnh.
59/2002/QĐ-TTG2002-05-07 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Y tế công cộng
20/2002/CT-CTUBBT2002-04-29 00:00:00V/v Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp Tiểu học, Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông năm học 2001-2002 và xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2002-2003
48/2002/QĐ-TTG2002-04-11 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010
28/2002/QĐ-CTUBBT2002-04-11 00:00:00V/v Điều chỉnh mức thu học phí lớp bổ túc phổ thông trung học tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Tỉnh và các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và hướng nghiệp các Huyện.
448/QD/2002/BLĐTBXH2002-04-09 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc ban hành Quy chế thi , kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh học nghề hệ dài hạn tập trung
19/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-04-09 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Tuyển sinh sau đại học
16/2002QĐ-BGD&ĐT2002-04-05 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
12/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-03-27 00:00:00quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
05/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-03-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế trường trung học phổ thông chuyên
04/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-03-08 00:00:00Về việc : Ban hành “Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường Trung học phổ thông”
188/QĐ-TTG2002-03-06 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
02/2002/TT-BLĐTBXH2002-02-22 00:00:00Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
01/2002/TT-BLĐTBXH2002-02-22 00:00:00H-ướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề
16/2002/QĐ-UBBT2002-02-07 00:00:00V/v Quy định bổ sung một số chế độ công tác kiêm nhiệm của giáo viên Mầm non trong tỉnh Bình Thuận
10/2002/QĐ-CTUBBT2002-01-28 00:00:00V/v Quy định mức thu học phí hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận
03/2002/QĐ-BGD&ĐT2002-01-24 00:00:00Về việc: Ban hành Chương trình Trung học cơ sở
03/2002/QĐ-CTUBBT2002-01-07 00:00:00V/v Quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên, cán bộ y tế thuộc ngành giáo dục và y tế đang công tác và học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao và hải đảo
45/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005.
73/2001/QĐ-UB2001-12-21 00:00:00V/v phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001-2005
12/CT2001-12-11 00:00:00Chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm học 2001 - 2002
88/2001/NĐ-CP2001-11-22 00:00:00Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
107/2001/QĐ-BNN2001-11-12 00:00:00Về việc Thành lập Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi
36/2001/QĐ-UB2001-11-07 00:00:00Vv mức thu học phí ngoài công lập
88/2001/TTLT/BTC-BộGD&ĐT-BNG2001-11-06 00:00:00Hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài".
87/2001/TT/BTC2001-10-30 00:00:00Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học
154/2001/QĐ-TTG2001-10-10 00:00:00QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
1234/QD-NHNN2001-09-28 00:00:00Về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
40/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-09-18 00:00:00quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý.
43/2001/QĐ-UB2001-08-27 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh v/v cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.
41/2001/QĐ-UB2001-08-21 00:00:00- Ban hành quy chế quản lý thu và sử dụng học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý
119/2001/QĐ-TTG2001-08-15 00:00:00QĐ thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương
65/2001/QĐ-UB2001-08-14 00:00:00V/v bổ sung quyết định số 42/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 về việc thành lập Trường trung học phổ thông bán công Lê Lợi
118/2001/QĐ-TTG2001-08-07 00:00:00QĐ về bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở
35/2001/QĐ-UB2001-07-31 00:00:00Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức ngạch giáo viên tiểu học và giáo viên trung học ngành Giáo dục & Đào tạo đợt 1 năm 20001
30/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-07-30 00:00:00Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác
16/2001/NQ-HĐNDK132001-07-20 00:00:00Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng sơn v/v thực hiện phổ cập giáo dục trung học sơ sở và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2005
29/2001/QĐ-UB2001-07-13 00:00:00V/v chuyển giao các trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Phổ thông dân tộc bán trú về UBND các huyện, thị quản lý.
27/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-07-05 00:00:00về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
26/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-07-05 00:00:00về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
25/2001/CT-BGD&ĐT2001-07-03 00:00:00Về các biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới
24/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-06-28 00:00:00Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ
22/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-06-26 00:00:00Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
1972/2001/QĐ-BGTVT2001-06-22 00:00:00về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT2001-06-20 00:00:00Hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp
46/2001/TTLT - BTC-BGD&ĐT2001-06-20 00:00:00Hướng dẫn quản lý thu chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập
44/2001/TT-BTC2001-06-15 00:00:00Qui định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
38/2001/QĐ-UB2001-06-11 00:00:00Chuyển Trung tâm giáo dục và dạy nghề Tân Triều thành Trung tâm giáo dục 06 Tân Triều
14/2001/CT-UB2001-06-07 00:00:00về việc tiếp tục triển khai Bảo hiểm toàn diện học sinh và Bảo hiểm y tế học sinh
21/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-06-06 00:00:00Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp
20/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-06-06 00:00:00Về việc ban hành “Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”
19/2001/CT-BGD&ĐT2001-05-31 00:00:00Về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo Hè 2001
34/2001/TT-BTC2001-05-25 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập
18/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-05-25 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc giai đoạn 2001 - 2005
1282/QĐ.UBT2001-05-23 00:00:00Thu học phí các lớp ngoài chỉ tiêu của trường Trung học Y tế
16/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-05-18 00:00:00Về việc ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V-2001
13/2001/CT.UB2001-05-16 00:00:00Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001
77/2001/QĐ-TTG2001-05-14 00:00:00Chi phí cho việc đào tạo cán bộ Khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước
15/2001/CT-UB2001-05-09 00:00:00Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sịnh năm 2001
11/2001/CT-UB2001-05-08 00:00:00V.v phổ cập trung học cơ sở
55/2001/QĐ-UB2001-05-02 00:00:00Đổi tên trường Trung học chuyên nghiệp Kinh tế - Kỷ thuật Dân lập Đức Minh, Đà nẵng thành Trường Trung học Tư thục Kinh tế - Kỷ thuật Đức Minh
13/2001/CT-BGD&ĐT2001-05-02 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001
15/2001/NĐ-CP2001-05-01 00:00:00Nghị định về Giáo dục quốc phòng
66/2001/QĐ-TTG2001-04-26 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
65/2001/QĐ-TTG2001-04-26 00:00:00QĐ thành lập Trường Đại học Y tế công cộng
12/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-04-26 00:00:00Quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ
07/2001/TT-BYT2001-04-26 00:00:00hướng dẫn tuyển sinh Điều dưỡng (Y tá), Hộ sinh, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ) bậc học Cử nhân và Cao đẳng, năm 2001.
63/2001/QĐ-TTG2001-04-25 00:00:00QĐ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
62/2001/QĐ-TTG2001-04-25 00:00:00QĐ đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh
52/2001/QĐ-UB2001-04-23 00:00:00Tăng cường cơ sở vật chất trường dạy nghề
12/2001/CT-UB2001-04-23 00:00:00Chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2001
23/2001/TTLT/BTC-BLĐTBXH2001-04-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập
12/2001/QD-UB2001-04-10 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v đổi tên các trường phổ thông trung học thành trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh.
46/2001/QĐ-UB2001-04-05 00:00:00Giáo dục đào tạo
47/2001/QĐ-TTG2001-04-04 00:00:00QĐ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng giai đoạn 2001-2010
09/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-03-30 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06 / 1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-03-30 00:00:00Về việc sửa đổi điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
07/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-03-30 00:00:00về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở ( ban hành theo QĐ số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT, QĐ số 07/1999/QĐ-BGD&ĐT, QĐ số 03/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
39/2001/QĐ-TTG2001-03-23 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc
13/2001/QĐ-BCN2001-03-13 00:00:00V/v thành lập trường Trung học Công nghiệp Cơ điện trên cơ sở Trường Đào tạo nghề Cơ điện
05/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-03-12 00:00:00Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ” toàn quốc lần thứ III - năm 2001 (Thi diễn các thể loại : Ca - Múa - Nhạc)
04/TTLT/Ban DTMN- Ban TCCB CP- BGD&ĐT2001-02-26 00:00:00Hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển
16/2001/QĐ-TTG2001-02-12 00:00:00Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia
15/2001/QĐ-TTG2001-02-12 00:00:00Tổ chức lại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
14/2001/QĐ-TTG2001-02-12 00:00:00Tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà nội
03/2001/QĐ-BGD&ĐT2001-02-06 00:00:00quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng
07/2001/NĐ-CP2001-02-01 00:00:00Về Đại học Quốc gia
02/2001/NĐ-CP2001-01-09 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
41/2000/NQ-QH102000-12-09 00:00:00về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
49/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-12-04 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm.
68/2000/QĐ-BCN2000-11-29 00:00:00Thành lập hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
113/2000/TT-BTC2000-11-27 00:00:00Hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở
70/2000/QĐ-UB2000-11-14 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn: "V/v đổi tên trường phổ thông cấp 2-3 Văn Lãng thành trường trung học phổ thông Văn Lãng".
111/2000/QĐ/BNN-VP2000-11-03 00:00:00Chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp Cao su thành Trưởng Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su
46/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-10-18 00:00:00quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp
62/2000/QĐ-UB2000-10-10 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn: "Về việc quy định mức thu học phí đối với học sinh hệ dược tá sơ học và học sinh hệ Trung học Y tế (Hệ B) tại Trường Trung học Y tế tỉnh Lạng Sơn".
61/2000/QĐ-UB2000-10-10 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v: "phê duyệt dự án đào tạo hệ B tại Trường Trung học Y tế Lạng Sơn."
118/TTG2000-10-10 00:00:00Thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
95/2000/TT-BTC2000-09-22 00:00:00Hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
32/2000/QĐ-UB2000-09-15 00:00:00V/v điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh.
36/2000/QĐ-UB2000-09-08 00:00:00Quy định mức phụ cấp sinh hoạt phí hàng tháng đối với Bí thư Chi bộ, Công an viên và điều chỉnh mức trợ cấp cho Trưởng xóm, giáo viên mầm non
43/2000/NĐ-CP2000-08-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
92/2000/BNN-TCCB2000-08-23 00:00:00Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ trường Đại học thuỷ lợi
63/2000/QĐ-UB2000-08-23 00:00:00Đổi tên Trường PTTH bán công Pleiku thành Trường THPT bán công Phan Bội Châu
62/2000/QĐ-UB2000-08-16 00:00:00Thành lập Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - huyện Mang Yang
60/2000/QĐ-UB2000-08-16 00:00:00Thành lập Trường trung học phổ thông Quang Trung - huyện Kong Chro
1303/QĐ-UB2000-08-08 00:00:00QĐ V/v Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
30/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-07-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm
27/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-07-20 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non
54/2000/QĐ-UB2000-07-19 00:00:00Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông bán công An Khê .
86/2000/QĐ-TTG2000-07-18 00:00:00Ban hành Quy chế Trường Đại học dân lập
24/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-07-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp
23/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-07-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học
22/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-07-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học
66/2000/QĐ-UB2000-06-19 00:00:00Đổi tên trường dạy nghề kỹ thuật-Kinh tế ĐN thành trường Kỹ thuật kinh tế ĐN
19/2000/CT-BGD&ĐT2000-06-08 00:00:00Tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2000
18/QĐ-BGD&ĐT2000-06-08 00:00:00Quy chế đào tạo sau đại học
510/TTG2000-06-02 00:00:00Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010
17/2000/CT-BGD&ĐT2000-05-29 00:00:00Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo Hè 2000
60/2000/QĐ-TTG2000-05-26 00:00:00Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường ĐH sân khấu Điện ảnh Trường Đại học Mỹ thuậtcông nghiệp và Học viện Quan hệ quốc tế
44/2000/TTLT/BTC- BGD&ĐT- BLDTBXH2000-05-23 00:00:00Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTB&XH2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
44/2000/QĐ-UB2000-05-16 00:00:00V/v quy định mức trợ cước vận chuyển, phí lưu thông và giá bán mặt hàng giấy vở học sinh năm 2000
43/2000/QĐ-UB2000-05-16 00:00:00V/v cấp cho không tập giấy vở học sinh năm 2000
08/CT.UB2000-05-05 00:00:00Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giáo dục _ đào tạo trong hè năm 2000, chuẩn bị năm học mới 2000 _ 2001
32/QĐ-UB2000-04-28 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học , trung học chuyên ban và trung học cơ sở hàng năm của tỉnh
07/CT-UB2000-04-28 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên V/v tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm 2000 và xét tuyển vào lớp 10 THPT, THCB năm học 2000-2001
48/2000/QĐ-TTG2000-04-20 00:00:00Thành lập Trường Đại học sư phạm Hải Phòng
322/TTG2000-04-19 00:00:00Phê duyệt đề án Đào tạo cán bộ KH, KT tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
23/2000/QĐ-UB2000-04-13 00:00:00V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo năm 2000
09/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH2000-04-11 00:00:00thông tư liên tịch hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
26/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Chuyển trường Trung học Điện lực 3 trực thuộc Công ty Điện lực 3 về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
25/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Chuyển trường Trung học Điện lực 2 TP HCM trực thuộc Công ty Điện lực 2 về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
24/2000/QĐ-BCN2000-04-06 00:00:00Hợp nhất Trường Trung học Điện và Trường Bồi dưỡng tại chức trực thuộc Công ty điện lực 1 thành trường Trung học điện 1 và chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
21/2000/QĐ-BCN2000-04-05 00:00:00Chuyển trường cao đẳng kỹ thuật mỏ, đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam về làm đơn vị trực thuộc Bộ Công nghiệp
08/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-03-30 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: ban hành Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng
06/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-03-25 00:00:00quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999
06/2000/NĐ-CP2000-03-06 00:00:00Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học
02/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-03-04 00:00:00Về việc ban hành tạm thời chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc
05/1999/QĐ-BGD&ĐT2000-03-03 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THCS và Bổ túc THPT ban hành theo Quyết định số 06 / 1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999
01/2000/QĐ-BGD&ĐT2000-01-24 00:00:00Về việc ban hành bản Quy định về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông
04/2000/QĐ-TTg2000-01-05 00:00:00V/v thành lập Trường Đại học Dân lập Cửu Long
241/1999/QĐ-TTg1999-12-30 00:00:00Về việc thành lập Trường Đại học An Giang
239/1999/QĐ-TTg1999-12-28 00:00:00bổ sung, sửa đổi, khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
87/1999/QĐ-UB1999-12-27 00:00:00Thành lập Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh Bạc Liêu
203/1999/QĐ-TTg1999-10-12 00:00:00Thành lập trường đại học phòng cháy chữa cháy
201/1999/QĐ-TTg1999-10-12 00:00:00Về việc tách hai trường Đại học Sư phạm khỏi hai Đại học Quốc gia.
16/1999/CT-UB1999-10-05 00:00:00Về tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng đối với các ngành, các cấp trong tình hình mới
37/1999/QĐ-BGD&ĐT1999-09-30 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học".
62/1999/QĐ-UB1999-09-20 00:00:00V.v thực hiện bảo hiểm Y tế học sinh
35/TTLT/BGD&ĐT- BVHTT1999-09-15 00:00:00Thông tư liên tịch Về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc học phổ thông
60/1999/QĐ-UB1999-09-13 00:00:00V/v thu vả sử dụng học phí tại trường Trung học Y tế
861/QĐ-TTG1999-09-08 00:00:00Phê duyệt dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I
49/1999/QĐ-UB1999-07-06 00:00:00V/v thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại về thi tốt nghiệp THCS, năm học 1999-1999
37/1999/QĐ-BCN1999-06-23 00:00:00Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Kinh tế
37//1999/QĐ-BCN1999-06-23 00:00:00Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Kinh tế
35/1999/QĐ-BCN1999-06-12 00:00:00Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
35//1999/QĐ-BCN1999-06-12 00:00:00Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
26/CT/BGD&ĐT1999-06-04 00:00:00V/v tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 1999.
30/QĐ-UB1999-05-31 00:00:00- Qui định thu và sử dụng học phí ở các trường Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh quản lý
130/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00v/v thành lập trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Nam Định
129/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00V/v thành lập trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh
128/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng xây dựng số 1
127/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng xây dựng số 2
126/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00V/v thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.
125/QĐ-TTg1999-05-28 00:00:00thành lập Trường Cao đẳng Nông - Lâm
578/TTG1999-05-24 00:00:00Phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I 91999 - 2002) Đại học Huế
578/QĐ-TTg1999-05-24 00:00:00V/v phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I (1999-2002) Đại học Huế
20/1999/QĐ-BGD&ĐT1999-05-14 00:00:00Ban hành mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo đại học sư phạm mĩ thuật (hệ 4 năm) .
19/1999/QĐ-BGD&ĐT1999-05-11 00:00:00Về việc sửa đổi một số điều trong " Quy định về làm đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc Trung học " ban hành kèm theo Quyết định số 44/ 1998 / QĐ - BGD&ĐT, ngày 05/ 8 /1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
13/CT-UB1999-05-07 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm 1999 và việc xét tuyển lớp 10 PTTH, PTCS năm học 1999-2000
18/1999/TT-LT- BGD&ĐT- BTCCP1999-05-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
17/1999/QĐ-BGD&ĐT1999-05-05 00:00:00Q u y ế t đ ị n h ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IV (Thuộc nội dung Đại hội TDTT sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ I-1999)
31/1999/QĐ-UB1999-04-27 00:00:00V/v Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm học 1998-1999
115/QĐ-TTg1999-04-27 00:00:00v/v thành lập trường cao đẳng bán công Hoa Sen
21/1999/QĐ-BCN1999-04-26 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp IV
07/1999/TT-BYT1999-04-22 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cử nhân, Cao đẳng điều dưỡng (Y tá) và Kỹ thuật Y học (chuyên ngành Xét nghiệm) hệ tại chức năm 1999
12/QĐ-BGD&ĐT1999-03-29 00:00:00quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
06/BGD&ĐT1999-03-29 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông
04/BGD&ĐT1999-03-29 00:00:00Quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui
08/1999/QĐ-UB1999-03-25 00:00:00V/v ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh KonTum
08/1999/QĐ-BGD&ĐT1999-03-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành " Quy chế tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông"
07/BGD&ĐT1999-03-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi một số điều trong " Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở " ban hành kèm theo Quyết định số 15/ 1998 / QĐ - GD&ĐT, ngày 01/ 4 /1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
48/QĐ-TTG1999-03-20 00:00:00V/v thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp IV
50/1999/QĐ/BVTV1999-03-16 00:00:00Chuyển Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm 2 thành Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm.
48/1999/QĐ/TCCB1999-03-13 00:00:00Chuyển trường Trung học nghề lương thực thực phẩm và vật tư nông nghiệp thành trường Trung học lương thực thực phẩm và vật tư nông nghiệp
03/1999/TT-BYT1999-03-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y- Dược năm học 1999-2000
43/1999/QĐ/TCCB1999-02-25 00:00:00Chuyển trường Trung học nghề lương thực thực phẩm 2 thành trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm
42/1999/QĐ/TCCB1999-02-24 00:00:00Thành lập TT thi công cơ giới và xây lắp trực thuộc Trường dạy nghề cơ giới 3
492/1999/QĐ-UB1999-02-19 00:00:00V/v thành lập Ban tuyển sinh quân sự
18/QĐ-TTG1999-02-11 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Tuyên Quang
09/KG1999-01-26 00:00:00ý kiến kết luận của PTTg Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị phát triển giáo dục, đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long
06/QĐ-TTG1999-01-25 00:00:00Thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng
177/1998/TTLT/BTC-GDĐT1998-12-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam.
11/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật giáo dục
3274/QĐ-UB1998-11-20 00:00:00V/v bổ sung đối tượng được miễn học phí ở các trường, lớp quốc lập, bán công, tư thục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
207/QĐ-TTG1998-10-23 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định
192/QĐ-TTG1998-09-29 00:00:00Thành lập trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc
191/QĐ-TTG1998-09-29 00:00:00Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường đại học Nông - Lâm thuộc đại học Thái Nguyên
180/QĐ-TTG1998-09-21 00:00:00Giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho các trường sỹ quan trong quân đội
67/1998/NĐ-CP1998-09-01 00:00:00Thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà nội, ĐạI học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Huế, ĐH TháI Nguyên và ĐH Đà Nẵng
54/TTLT1998-08-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
105/1998/QĐ/TCCB1998-07-20 00:00:00Cho phép trường Trung học thuỷ lợi I hoạt động tư vấn xây dựng
103/1998/QĐ/TCCB1998-07-20 00:00:00Thành lập Trung tâm xây dựng trường Trung học thuỷ lợi I
129/QĐ-TTG1998-07-13 00:00:00Thành lập Trường cao đẳng sư phạm Hà Nam
128/QĐ-TTG1998-07-13 00:00:00Thành lập Trường cao đẳng sư phạm Kiên Giang
125/QĐ-TTG1998-07-10 00:00:00Thành lập trường Cao đẳng sân khảu điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hoá thông tin tại TP Hồ Chí Minh
124/QĐ-TTG1998-07-10 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng văn hoá trực thuộc Bộ Văn hoá thông tin tại TP Hồ Chí Minh
119/QĐ-TTG1998-07-09 00:00:00Thành lập Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
109/QĐ-TTG1998-06-24 00:00:00Thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh
86/1998/QĐ.UB1998-04-29 00:00:00Quyết định V/V Quy định thu học phí các lớp Đại học tại chức
70/QĐ-TTG1998-03-31 00:00:00Thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25/QĐ-TTG1998-02-04 00:00:00Chuyển trường Trung học nghề Lương thực thực phẩm 2 về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
22/QĐ-TTG1998-01-26 00:00:00Phê duyệt quy hoạch chung Đại học quốc gia hà nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân mai Hoà Lạc Sơn tây
09/QĐ-TTG1998-01-22 00:00:00Giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Công nghiệp thực phẩm
1121/TTG1997-12-23 00:00:00QĐ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
1057/TTG1997-12-09 00:00:00QĐ phê duyệt quy hoạch chung đại học Đà Nẵng
1042/TTG1997-12-06 00:00:00QĐ nâng cấp Trường Sư phạm cấp II Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu
859/TTG1997-10-14 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Đại học Huế.
798/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ thành lập Trường Cao đẳng kỹ nghệ dân lập TP Hồ Chí Minh
797/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ thành lập Trwongf đại học Hồng Đức
793/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ nâng cấpTrường sư phạm kỹ thuật 4 thành Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4
792/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ thành lập Trường đại học dân lập Hải Phòng
791/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ thành lập Trường đại học dân lập Bình Dương
790/TTG1997-09-24 00:00:00QĐ thành lập Trường đại học dân lập Lạc Hồng
600/TTG1997-08-01 00:00:00QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên
537/TTG1997-07-15 00:00:00QĐ giao đát cho Trường Phổ thông trung học Cát tiên để xây dựng cơ sở 2 của trường tại thị trấn Đồng Nai huyệncats Tieen tinht lâm Đồng
374/TTG1997-06-02 00:00:00QĐ. Nâng cấp Trường Trung học sư phạm Lạng Sơn thành Trường Cao Đẳng sư phạm Lạng Sơn
277/TTG1997-04-28 00:00:00QĐ nâng cấp Trường Trung học sư phạm Ninh Bình thành trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình
198/TTg1997-04-02 00:00:00Quyết định về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trtị
198/TTG1997-04-02 00:00:00QĐ. nâng cấp trương trung học su phạm Quảng Trị thanh trường cao dẳng sư phạm Quảng Trị
185/TTg1997-03-28 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
04/4/BYT-TT1997-03-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1997-1998
03/3/BYT-TT1997-03-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998
272/TTLB1997-02-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính và đoàn thể
50/TTG1997-01-24 00:00:00QĐ nâng cấp trường Cán bộ lao động xã hội thành Trwongf Cao đẳng Lao động xã hội
49/TTG1997-01-24 00:00:00QĐ nâng cấp trường Trung học sư phạm Hải hưng thành trường Cao đẳng sư phạm Hưng yên
49/TTg1997-01-24 00:00:00Quyết định về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành Trường Cap Đẳng sư phạm Hưng Yên
48/TTG1997-01-24 00:00:00QĐ nâng cấp trường Kinh tế đối ngoại Trung ương thành trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
47/TTg1997-01-24 00:00:00Quyết định về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đảng Hoá chất
773/TTG1996-10-21 00:00:00Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu khoa học thủy lợi Nam Bộ
221/TTG1996-04-16 00:00:00Về việc giao đất để xây dựng Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tại xã Ninh Son, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
3805/TC1996-01-01 00:00:00Công văn về việc kiểm tra thu học phí đào tạo Luật giao thông và lệ phí thi, cấp bằng lái xe cơ giới đường bộ
837/TTg1995-12-20 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Phòng không
836/TTg1995-12-20 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Hải quân
322/QĐ-NH91995-11-21 00:00:00Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều trong "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng", ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
709/TTg1995-11-03 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ trên đại học cho Viện khoa học vật liệu (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia)
708/TTg1995-11-03 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học tài chính (Bộ Tài chính)
618/TTg1995-09-28 00:00:00Quyết định về việc nâng cấp Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
603/TTg1995-09-25 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Hải quan
602/TTg1995-09-25 00:00:00Quyết định về việc nâng cấp các Trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Phú Yên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm
67/TC/ĐTPT1995-09-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án giáo dục tiểu học
521/TTg1995-08-29 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
470/TTg1995-08-14 00:00:00Quyết định về việc thành lập trường Đại học dân lập Hùng Vương
400/TTg1995-07-10 00:00:00Quyết định về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội
362/TTg1995-06-20 00:00:00Quyết định về việc đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội bước I (tại Hà Nội)
339/TTg1995-06-02 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học An ninh nhân dân
315/TTg1995-05-24 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
314/TTg1995-05-24 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng Hải
235/TTg1995-04-26 00:00:00Quyết định về việc thành lập trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
35/TT-LB1995-04-25 00:00:00Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên
227/TTg1995-04-18 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Xã hội học
89/TTg1995-02-17 00:00:00Quyết định về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh
72/TTg1995-01-27 00:00:00Quyết định về địa điểm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
16/CP1995-01-27 00:00:00Nghị định về việc thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
68/TTg1995-01-26 00:00:00Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân Y 108
03/CP1995-01-16 00:00:00Nghị định quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.
675/TTg1994-11-15 00:00:00Quyết định về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ
616/TTg1994-10-26 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh
534/TTg1994-10-03 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô
477/TTg1994-09-05 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội
115/CP1994-09-05 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế Hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
450/TTg1994-08-24 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Ngoại thương
411/TTg1994-08-09 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường đại học Dân lập Thăng Long
71/CP1994-07-13 00:00:00Nghị định về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể
350/TTg1994-07-08 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông
203/TTg1994-05-02 00:00:00Quyết định về việc đổi tên trường Đại học Thương nghiệp thành trường Đại học thương mại
32/CP1994-04-04 00:00:00Nghị định về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
31/CP1994-04-04 00:00:00Nghị định về việc thành lập Đại học Thái Nguyên
30/CP1994-04-04 00:00:00Nghị định về việc thành lập Đại học Huế
535/TTg1993-11-03 00:00:00Quyết định về việc thành lập Viện Đại học mở Hà nội
389/TTg1993-07-26 00:00:00Quyết định về việc thành lập Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh
302/TTg1993-06-21 00:00:00Quyết định về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh hạng 1
300/TTg1993-06-21 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện hán nôm
280/TTg1993-06-12 00:00:00Chỉ thị về việc tiếp nhận người nước ngoài đến nghiên cứu khoa học và học tập tại Việt Nam
241/TTg1993-05-24 00:00:00Quyết định về việc thu và sử dụng học phí
240/TTg1993-05-24 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế Đại học tư thục
112/TTg1993-03-23 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng
03/TT/LB1993-03-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn
161/TTg1992-12-12 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học nông nghiệp miền nam
287/CT1992-08-04 00:00:00Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục - đào tạo
174/CT1992-05-19 00:00:00Quyết định về việc chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn
10/CT1992-01-14 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
183/CT1992-01-01 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thú y Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
420/TC1991-12-30 00:00:00Chỉ thị về giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bị trong học sinh, sinh viên
338/HĐBT1991-10-26 00:00:00Nghị định về thi hành Luật phổ cập giáo dục tiểu học
56/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
186/HĐBT1991-06-12 00:00:00Quyết định về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức
150/CT1991-05-06 00:00:00Quyết định về việc Học viện kỹ thuật quân sự mang tên đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
63/HĐBT1991-03-18 00:00:00Quyết định về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc
55/HĐBT1991-03-09 00:00:00Quyết định về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân
213/HĐBT1991-01-01 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá
406/HĐBT1990-11-20 00:00:00Quyết định về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo
253/CT1990-07-07 00:00:00Quyết định về bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi
108/CT1990-04-03 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình thành Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi
217/HĐBT1990-01-01 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông
16/TT/LB1989-08-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện thu, chi quỹ học phí trong ngành giáo dục phổ thông
63/HĐBT1989-06-10 00:00:00Quyết định về học bổng, học phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
57/HĐBT1989-05-31 00:00:00Nghị định về hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân
44/HĐBT1989-04-24 00:00:00Quyết định về việc thu một phần học phí trong ngành Giáo dục phổ thông
168/HĐBT1988-11-12 00:00:00Quyết định về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông Bé, Long An, Tây Ninh
47/TT/LB1988-10-28 00:00:00Thông tư quy định chế độ trợ cấp tiền mua giấy viết cho học sinh phổ thông các cấp
93/HĐBT1988-01-01 00:00:00Nghị định về việc thành lập trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương số 1 trên cơ sở giải thể trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương số 1 và trường Nuôi dạy trẻ Trung ương
151/HĐBT1987-09-30 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
160/QĐ1987-03-26 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi một số điểm trong Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở
115/HĐBT1986-09-29 00:00:00Quyết định về một số chế độ bảo đảm đời sống và học tập của học sinh tại các trường đào tạo
114/HĐBT1986-09-29 00:00:00Nghị định về chế độ học bổng và sinh hoạt phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
575/BYT/QĐ1986-05-31 00:00:00Quyết định về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu chất lượng đào tạo cán bộ y tế trực thuộc trường đại học Y Hà Nội
102/CT1986-04-18 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan Nhà nước và các địa phương đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam
219/QĐ1986-02-28 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở
09/TT1986-02-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở
216/QĐ1986-02-27 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường phổ thông trung học
215/QĐ1986-02-27 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học
07/TT1986-02-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học
354/CT1985-11-06 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Trường Đại học giao thông đường sắt, đường bộ thành Trường Đại học giao thông vận tải
110/HĐBT1985-04-08 00:00:00Quyết định về việc tổ chức lại một bước công tác đào tạo của ngành đại học
333/CT1985-01-01 00:00:00Quyết định về việc bổ sung chi tiêu đào tạo cán bộ năm 1985 cho nhu cầu cấp huyện
234/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định về việc thành lập Trường Đại học thể dục thể thao II
223/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định về việc sắp xếp lại bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
136/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định về việc sáp nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp với trường Đại học Nông nghiệp 4 thành trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
13/HĐBT1985-01-01 00:00:00Nghị định về việc thành lập Viện vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
129/HĐBT1984-10-08 00:00:00Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Tổng cục dạy nghề
95/CT1984-03-12 00:00:00Chỉ thị về tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
90/HĐBT1984-01-01 00:00:00Quyết định về việc thành năm trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Nội vụ
109/HĐBT1983-01-01 00:00:00Nghị định về việc giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học
228/CT1982-09-04 00:00:00Quyết định về việc đổi tên Trường cao đẳng nghiệp vụ văn hoá thuộc Bộ Văn hoá
333/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho một số Viện nghiên cứu đào tạo cán bộ trên đại học
332/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về việc đổi tên trường Đại học Kỹ thuật và công nghiệp Việt Bắc
25/HĐBT1982-01-01 00:00:00Quyết định về công tác tuyển sinh vào các học viện quân sự, trường đại học, trường cao đẳng quân sự
24/HĐBT1982-01-01 00:00:00Quyết định về hệ thống các học viện quân sự, trường đại học và trường cao đẳng quân sự
206/CT1982-01-01 00:00:00Quyết định về việc giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trực tiếp quản lý Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp
202/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị định về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp
149/CT1982-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tổ chức giáo dục học sinh phổ thông trong dịp nghỉ hè
121/HĐBT1982-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc phân phối và sử dụng học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian trước mắt
104/HĐBT1982-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc quản lý học sinh và lao động Việt Nam ở các nước XHCN
65/HĐBT1981-09-12 00:00:00Quyết định về việc chuyển Trường trung học y tế Nam Định thành Trường cao đẳng y tế Nam Định
175/CT1981-01-01 00:00:00Quyết định về việc đổi tên hai trường Đại học mỹ thuật thuộc bộ Văn Hoá
10/HĐBT1981-01-01 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi và nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học và trung học chuyên nghiệp
186/TTg1980-06-07 00:00:00Chỉ thị về tăng cường tổ chức đời sống trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sư phạm kỹ thuật và trường dạy nghề
319/TTg1980-01-01 00:00:00Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho các trường đại học và viện nghiên cứu đào tạo cán bộ trên đại học
306/TTg1980-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc thực hiện chủ trương giao nhiệm vụ cho công nhân, viên chức, học sinh và nhân dân phi nông nghiệp khác sản xuất tự túc một phần lương thực
21/TT-TCCB1975-09-17 00:00:00Của bộ Giáo dục số 21/TT ngày 17-9-1975 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 109/CP, ngày 19-6-1973 của Hội đồng Chính phủ về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh
427/QĐ1975-06-23 00:00:00Quy chế tạm thời về trường phổ thông lao động
254/QĐ1975-04-23 00:00:00Về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông 10 năm
248/QĐ1975-04-21 00:00:00Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hoá
6/TT1975-04-09 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên BTVH nghiệp dư nông thôn
213/QĐ1975-04-02 00:00:00Ban hành Quy chế thi hết cấp I, thi hết cấp II phổ thông
4/TT1975-02-27 00:00:00Quy định tạm thời về chế độ lao động đối với giáo viên giảng dạy trong các Trường đại học sư phạm
13/CT1963-01-01 00:00:00Thông tư về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp
11950-01-01 00:00:00Sắc lệnh cử ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Bộ giao thông công chính, kiêm chức Giám đốc trường Cao đẳng kỹ thuật
02/SL1949-02-01 00:00:00Sắc lệnh sáng lập Trường cao đẳng kỹ thuật
1141948-01-25 00:00:00Sắc lệnh uỷ cho ông Hoàng Đạo Thuý, nguyên giám đốc trường Lục quân trung học giữ chức Cục trưởng Cục quân huấn thuộc Bộ Tổng chỉ huy
109/SL1948-01-20 00:00:00Sắc lệnh cử thiếu tướng Lê Thiết Hùng Tổng thanh tra quân đội toàn quốc, kiêm chức Hiệu trưởng Trường lục quân trung học Trần Quốc Tuấn
1971946-10-11 00:00:00Sắc lệnh mở tại trường đại học một ban pháp lý học
451945-10-10 00:00:00Sắc lệnh thiết lập một ban đại học văn khoa tại Hà nội
banner thành lập doanh nghiệp