Dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Luật

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Trình tự thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm – Các cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đăng ký hồ sơ đề nghị…

Bản tự công bố sản phẩm công ty VISSAN

Bản tự công bố sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………….. Điện thoại: …………………………………………….. Fax:…