Logo Bảo vệ Thịnh Phát

Bảo vệ Thịnh Phát

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thịnh Phát (Gọi tắt là Bảo vệ Thịnh Phát) được thành lập theo giấy ĐKKD số 0105577852 và giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số 105/GXN của phòng cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội thuộc công an thành phố…

Bản tự công bố sản phẩm công ty VISSAN

Bản tự công bố sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………….. Điện thoại: …………………………………………….. Fax:…