Văn bản pháp luật về thuế – Lệ phí

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
52/2021/NĐ-CP2021-04-19 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
25/2021/TT-BTC2021-04-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
24/2021/TT-BTC2021-03-31 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
18/2021/TT-BTC2021-03-11 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
18/2021/NĐ-CP2021-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
16/2021/NĐ-CP2021-03-03 00:00:00Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
14/2021/TT-BTC2021-02-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
12/2021/TT-BTC2021-02-08 00:00:00Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
05/2021/TT-BTC2021-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
03/2021/TT-BTC2021-01-11 00:00:00Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
02/2021/TT-BTC2021-01-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
112/2020/TT-BTC2020-12-29 00:00:00Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
52/2020/TT-BCT2020-12-24 00:00:00Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
24/2020/QĐ-UBND2020-12-21 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
13/2020/NQ-HĐND2020-12-09 00:00:00Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
31/2020/TT-BGTVT2020-12-08 00:00:00Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý
106/2020/TT-BTC2020-12-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
43/2020/TT-BCT2020-12-04 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
17/2020/QĐ-UBND2020-12-01 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
103/2020/TT-BTC2020-11-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
101/2020/TT-BTC2020-11-23 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
94/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
132/2020/NĐ-CP2020-11-05 00:00:00Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
123/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định về hóa đơn, chứng từ
114/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
111/2020/NĐ-CP2020-09-18 00:00:00Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
109/2020/NĐ-CP2020-09-15 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
14/2020/NQ-HĐND2020-09-04 00:00:00Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
20/2020/TT-BCT2020-08-28 00:00:00Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022
100/2020/NĐ-CP2020-08-28 00:00:00Về kinh doanh hàng miễn thuế
74/2020/TT-BTC2020-08-10 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
19/2020/QĐ-UBND2020-08-10 00:00:00V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
979/2020/UBTVQH142020-07-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường
26/2020/NQ-HĐND2020-07-23 00:00:00Sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
05/2020/NQ-HĐND2020-07-17 00:00:00Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
06/2020/NQ-HĐND2020-07-15 00:00:00Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
01/2020/NQ-HĐND2020-07-15 00:00:00Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020 - 2021
13/2020/NQ-HĐND2020-07-10 00:00:00Bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
64/2020/TT-BTC2020-07-08 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
70/2020/NĐ-CP2020-06-28 00:00:00Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
61/2020/TT-BTC2020-06-22 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
116/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
67/2020/NĐ-CP2020-06-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
58/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
56/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
54/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
107/2020/QH142020-06-10 00:00:00Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
50/2020/TT-BTC2020-06-01 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
49/2020/TT-BTC2020-06-01 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
12/2020/TT-BTTTT2020-05-29 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
46/2020/TT-BTC2020-05-27 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
45/2020/TT-BTC2020-05-26 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
44/2020/TT-BTC2020-05-26 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
57/2020/NĐ-CP2020-05-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
09/2020/QĐ-UBND2020-05-18 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020
36/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
35/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
34/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
33/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
32/2020/TT-BTC2020-05-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
22/2020/TT-BTC2020-04-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
41/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
04/2020/QĐ-UBND2020-04-06 00:00:00Về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030
22/2020/QĐ-UBND2020-03-31 00:00:00Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
08/2020/QĐ-UBND2020-03-04 00:00:00Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12/2020/TT-BTC2020-03-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
22/2020/NĐ-CP2020-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
11/2020/TT-BTC2020-02-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
06/2020/TT-BTC2020-01-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
04/2020/TT-BCT2020-01-22 00:00:00Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
03/2020/TT-BCT2020-01-22 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
05/2020/TT-BTC2020-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
01/2020/TT-BCT2020-01-14 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020
07/2020/NĐ-CP2020-01-05 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022
01/2020/TT-BTC2020-01-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
90/2019/TT-BTC2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
67/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
49/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
39/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
22/2019/QĐ-UBND2019-12-20 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020
86/2019/TT-BTC2019-12-03 00:00:00Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
85/2019/TT-BTC2019-11-29 00:00:00Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
94/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
92/2019/NĐ-CP2019-11-20 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 -2020
80/2019/TT-BTC2019-11-15 00:00:00Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
23/2019/TT-BCT2019-11-13 00:00:00Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
74/2019/TT-BTC2019-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
71/2019/TT-BTC2019-10-08 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương, Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô
16/2019/TT-BCT2019-09-19 00:00:00Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
59/2019/TT-BTC2019-08-30 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
10/2019/QĐ-UBND2019-08-20 00:00:00Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
42/2019/TT-BTC2019-07-12 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
41/2019/TT-BTC2019-07-11 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
57/2019/NĐ-CP2019-06-26 00:00:00Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
38/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật Quản lý thuế
33/2019/TT-BTC2019-06-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
04/2019/QĐ-UBND2019-04-17 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019
20/2019/NĐ-CP2019-02-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
14/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
04/2019/TT-BTC2019-01-18 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
55/2018/TT-BCT2018-12-26 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019
31/2018/QĐ-UBND2018-12-21 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
60/2018/QĐ-UBND2018-12-20 00:00:00Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
45/2018/QĐ-UBND2018-12-20 00:00:00V/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
55/2018/QĐ-UBND2018-12-17 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
48/2018/QĐ-TTg2018-11-29 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
45/2018/QĐ-UBND2018-11-15 00:00:00Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
87/2018/TT-BTC2018-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
30/2018/QĐ-UBND2018-09-14 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
85/2018/TT-BTC2018-09-13 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
78/2018/TT-BTC2018-08-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
22/2018/TT-BCT2018-08-21 00:00:00Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
56/2018/TT-BTC2018-06-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
04/2018/QĐ-UBND2018-05-21 00:00:00Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
04/2018/TT-BCT2018-04-02 00:00:00Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
34/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
03/2018/TT-BCT2018-03-30 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018
29/2018/TT-BTC2018-03-28 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
26/2018/TT-BTC2018-03-21 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
14/2018/TT-BTC2018-02-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
05/2018/QĐ-UBND2018-01-30 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
03/2018/QĐ-UBND2018-01-30 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
09/2018/TT-BTC2018-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
03/2018/QĐ-UBND2018-01-23 00:00:00Về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/2018/QĐ-UBND2018-01-19 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018
02/2018/QĐ-UBND2018-01-08 00:00:00Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2018/QĐ-UBND2018-01-03 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
146/2017/TT-BTC2017-12-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino
160/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
159/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
158/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
157/2017/QĐ-TTg2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
156/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
155/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
154/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
153/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022
150/2017/NĐ-CP2017-12-26 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
149/2017/NĐ-CP2017-12-26 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
31/2017/QĐ-UBND2017-12-20 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48/2017/QĐ-UBND2017-12-15 00:00:00Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
130/2017/TT-BTC2017-12-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
125/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
114/2017/TT-BTC2017-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
113/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
112/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
111/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
110/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
38/2017/TT-BTNMT2017-10-16 00:00:00Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
106/2017/TT-BTC2017-10-06 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
96/2017/TT-BTC2017-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
92/2017/TT-BTC2017-09-18 00:00:00Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
24/2017/QĐ-UBND2017-09-18 00:00:00Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51/2017/QĐ-UBND2017-08-25 00:00:00Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang
12/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
09/2017/NQ-HĐND2017-07-14 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
37/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
36/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
34/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
25/2017/NQ-HĐND2017-07-13 00:00:00Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
64/2017/TT-BTC2017-06-27 00:00:00Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân
24/2017/QĐ-UBND2017-06-01 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2017/NQ-HĐND2017-05-19 00:00:00Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
41/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
10/2017/NQ-HĐND2017-04-27 00:00:00Về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2017/QĐ-TTg2017-03-27 00:00:00Về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
17/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
21/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
01/2017/TT-BCT2017-01-24 00:00:00Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019
39/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017
335/2016/TT-BTC2016-12-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
167/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Về kinh doanh hàng miễn thuế
88/2016/QĐ-UBND2016-12-22 00:00:00Thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
87/2016/QĐ-UBND2016-12-22 00:00:00Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
85/2016/QĐ-UBND2016-12-22 00:00:00Thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về việc quy định mức thu, chế đột thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
84/2016/QĐ-UBND2016-12-22 00:00:00Về việc bãi bỏ các Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
61/2016/QĐ-UBND2016-12-21 00:00:00Về bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
40/2016/QĐ-UBND2016-12-20 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017
34/2016/QĐ-UBND2016-12-20 00:00:00Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50/2016/NQ-HĐND2016-12-09 00:00:00Về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
311/2016/TT-BTC2016-11-22 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế
154/2016/NĐ-CP2016-11-16 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
307/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
304/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
303/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
301/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
299/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá
298/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ
295/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
294/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
293/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
290/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng
289/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
288/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác
287/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
286/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
285/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
281/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch
279/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
278/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
277/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
275/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
274/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
273/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
271/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán
270/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện
269/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin
264/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
263/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
261/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
28/2016/QH142016-11-11 00:00:00Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
259/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
257/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
256/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
254/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5
253/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận
252/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38
250/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
247/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
246/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
245/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
244/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
243/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa
231/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
230/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
229/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
227/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
226/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
223/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại
221/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản
219/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
218/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
216/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
214/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
211/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
208/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
207/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
206/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên
205/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
204/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin
199/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
198/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
197/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
195/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
193/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
192/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
191/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
190/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
189/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải
187/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
186/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
185/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
184/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
183/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
182/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập
181/2016/TT-BTC2016-11-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
178/2016/TT-BTC2016-11-01 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
174/2016/TT-BTC2016-10-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
172/2016/TT-BTC2016-10-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
171/2016/TT-BTC2016-10-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
170/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
169/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
27/2016/QĐ-UBND2016-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
140/2016/NĐ-CP2016-10-10 00:00:00Về lệ phí trước bạ
53/2016/QĐ-UBND2016-10-06 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh, ba bánh, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
139/2016/NĐ-CP2016-10-04 00:00:00Quy định về lệ phí môn bài
137/2016/NĐ-CP2016-09-29 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
141/2016/TT-BTC2016-09-21 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
138/2016/TT-BTC2016-09-16 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
135/2016/TT-BTC2016-09-08 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
40/2016/QĐ-UBND2016-09-01 00:00:00Về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre
133/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019
132/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018
131/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
130/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
129/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018
128/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018
127/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
126/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018
125/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
124/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
54/2016/QĐ-UBND2016-08-29 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
132/2016/TT-BTC2016-08-18 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam
44/2016/QĐ-UBND2016-08-10 00:00:00Về việc quy đinh Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang
128/2016/TT-BTC2016-08-09 00:00:00Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
127/2016/TT-BTC2016-08-09 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
125/2016/TT-BTC2016-08-05 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
31/2016/NQ-HĐND2016-08-03 00:00:00Về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
36/2016/QĐ-UBND2016-08-02 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, xe máy điện,tàu thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang
21/2016/NQ-HĐND2016-07-21 00:00:00Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
20/2016/NQ-HĐND2016-07-21 00:00:00Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định
122/2016/TT-BTC2016-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu
121/2016/TT-BTC2016-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng
118/2016/TT-BTC2016-07-08 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính
09/2016/TT-BCT2016-07-01 00:00:00Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
98/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
07/2016/TT-BCT2016-06-29 00:00:00Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016
97/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
96/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
95/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký thuế
01/2016/NQ-HĐND2016-06-23 00:00:00Phê chuẩn mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh
10/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy
78/2016/TT-BTC2016-06-03 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
74/2016/TT-BTC2016-05-20 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020
73/2016/TT-BTC2016-05-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
65/2016/TT-BTC2016-04-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
10/2016/QĐ-UBND2016-04-22 00:00:00Về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh
01/2016/CT-UBND2016-04-05 00:00:00Về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
07/2016/QĐ-UBND2016-04-04 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH2016-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
59/2016/TT-BTC2016-03-29 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
51/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
50/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
49/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20
02/2016/TT-BCT2016-03-11 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
45/2016/TT-BTC2016-03-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi
44/2016/TT-BTC2016-03-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam
05/2016/QĐ-UBND2016-03-01 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
36/2016/TT-BTC2016-02-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí
33/2016/TT-BTC2016-02-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
31/2016/TT-BTC2016-02-23 00:00:00Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
28/2016/TT-BTC2016-02-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh
07/2016/QĐ-TTg2016-02-22 00:00:00Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
06/2016/QĐ-TTg2016-02-22 00:00:00Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
03/2016/QĐ-UBND2016-02-22 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016
25/2016/TT-BTC2016-02-16 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
21/2016/TT-BTC2016-02-05 00:00:00Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
05/2016/QĐ-TTg2016-02-05 00:00:00Về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020
03/2016/QĐ-UBND2016-02-02 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh về mức thu và quản lý Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
05/2016/QĐ-UBND2016-01-25 00:00:00Bãi bỏ một phần điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
01/2016/QĐ-UBND2016-01-14 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
56/2015/TT-BCT2015-12-31 00:00:00Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
35/2015/QĐ-UBND2015-12-31 00:00:00Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
216/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
213/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
207/2015/TT-BTC2015-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
38/2015/QĐ-UBND2015-12-22 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
204/2015/TT-BTC2015-12-21 00:00:00Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
27/2015/QĐ-UBND2015-12-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Biểu giá tính thuế tài nguyên rừng ban hành kèm theo Quyết định số 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
69/2015/QĐ-UBND2015-12-17 00:00:00Về việc quy định mức thu Phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
19/2015/NQ-HĐND2015-12-16 00:00:00V/v quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
196/2015/TT-BTC2015-12-01 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam
184/2015/TT-BTC2015-11-17 00:00:00Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
179/2015/TT-BTC2015-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
174/2015/TT-BTC2015-11-10 00:00:00Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
172/2015/TT-BTC2015-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa
170/2015/TT-BTC2015-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân
64/2015/QĐ-UBND2015-11-05 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
48/2015/QĐ-UBND2015-10-19 00:00:00Ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
53/2015/QĐ-UBND2015-10-15 00:00:00Ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
157/2015/TT-BTC2015-10-08 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
156/2015/TT-BTC2015-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
154/2015/TT-BTC2015-10-05 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh
153/2015/TT-BTC2015-10-02 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5
152/2015/TT-BTC2015-10-02 00:00:00Hướng dẫn về thuế tài nguyên
37/2015/QĐ-UBND2015-09-21 00:00:00Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
41/2015/QĐ-TTg2015-09-15 00:00:00Về việc bán cổ phần theo lô
39/2015/QĐ-TTg2015-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
27/2015/QĐ-UBND2015-09-08 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
140/2015/TT-BTC2015-09-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
43/2015/QĐ-UBND2015-09-01 00:00:00Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
24/2015/QĐ-UBND2015-08-28 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú
19/2015/QĐ-UBND2015-08-27 00:00:00Về việc quy định mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
131/2015/TT-BTC2015-08-27 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhâp khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
127/2015/TT-BTC2015-08-21 00:00:00Hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
23/2015/QĐ-UBND2015-08-18 00:00:00Ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang
124/2015/TT-BTC2015-08-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk
122/2015/TT-BTC2015-08-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+730 Quốc lộ 6
118/2015/TT-BTC2015-08-12 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam
39/2015/QĐ-UBND2015-08-11 00:00:00Về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
114/2015/TT-BTC2015-08-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông
113/2015/TT-BTC2015-08-07 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 04/2012//TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
31/2015/QĐ-TTg2015-08-04 00:00:00Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
25/2015/TT-BCT2015-08-03 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015
23/2015/QĐ-UBND2015-07-30 00:00:00Bổ sung giá xe máy tại Phụ lục số 01 Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ và Bổ sung giá xe ô tô tại Phụ lục số 02 Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
108/2015/TT-BTC2015-07-17 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chi Minh, tỉnh Gia Lai
07/2015/NQ-HĐND2015-07-15 00:00:00Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định
17/2015/QĐ-UBND2015-07-14 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre
20/2015/QĐ-UBND2015-07-01 00:00:00Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang
101/2015/TT-BTC2015-06-29 00:00:00Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
96/2015/TT-BTC2015-06-22 00:00:00Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
95/2015/TT-BTC2015-06-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị
93/2015/TT-BTC2015-06-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình
92/2015/TT-BTC2015-06-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
47/2015/QĐ-UBND2015-06-15 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân golf, casino, nhà hàng) theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29/2015/QĐ-UBND2015-06-11 00:00:00Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
88/2015/TT-BTC2015-06-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định; lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
86/2015/TT-BTC2015-06-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận
46/2015/QĐ-UBND2015-06-08 00:00:00Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
85/2015/TT-BTC2015-06-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
84/2015/TT-BTC2015-06-02 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông
15/2015/QĐ-UBND2015-05-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2015/QĐ-UBND2015-05-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/2015/TT-BCT2015-05-27 00:00:00Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
12/2015/QĐ-UBND2015-05-21 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy, xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
78/2015/TT-BTC2015-05-20 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
76/2015/TT-BTC2015-05-19 00:00:00Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
10/2015/QĐ-UBND2015-05-15 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
09/2015/QĐ-UBND2015-05-14 00:00:00Về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
63/2015/TT-BTC2015-05-06 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
07/2015/QĐ-UBND2015-04-27 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35/2015/QĐ-UBND2015-04-23 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
48/2015/TT-BTC2015-04-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
46/2015/TT-BTC2015-04-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra
45/2015/TT-BTC2015-04-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT2015-03-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
36/2015/TT-BTC2015-03-23 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu
04/2015/QĐ-UBND2015-03-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
05/2015/QĐ-UBND2015-03-11 00:00:00V/v Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đề tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29/2015/TT-BTC2015-03-06 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình
26/2015/TT-BTC2015-02-27 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
03/2015/TT-BCT2015-02-27 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng nuối, trứng gia cầm năm 2015
25/2015/TT-BTC2015-02-14 00:00:00Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019
24/2015/TT-BTC2015-02-14 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019
10/2015/QĐ-UBND2015-02-14 00:00:00Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
02/2015/TT-BCT2015-02-12 00:00:00Quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
07/2015/QĐ-UBND2015-02-10 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
06/2015/QĐ-UBND2015-02-06 00:00:00Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng
05/2015/QĐ-UBND2015-02-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2015/QĐ-UBND2015-01-30 00:00:00Ban hành Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10/2015/TT-BTC2015-01-29 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
03/2015/QĐ-UBND2015-01-16 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa
02/2015/QĐ-UBND2015-01-15 00:00:00Về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05/2016/TT-BTC2015-01-13 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
02/2015/NQ-HĐND2015-01-09 00:00:00Phê chuẩn quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
03/2015/TT-BTC2015-01-06 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
01/2015/QĐ-UBND2015-01-06 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử sụng Quỹ quốc phòng, an ninh
56/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
50/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc quy định mức chi và kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
49/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang
47/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
46/2014/QĐ-UBND2014-12-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
45/2014/QĐ-UBND2014-12-23 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh
92/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội
91/2014/QĐ-UBND2014-12-22 00:00:00Về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội
201/2014/TT-BTC2014-12-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận
57/2014/TT-BCT2014-12-19 00:00:00Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
197/2014/TT-BTC2014-12-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
186/2014/TT-BTC2014-12-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
182/2014/TT-BTC2014-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình "một cửa, một lần dừng"
172/2014/TT-BTC2014-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình
62/2014/QĐ-UBND2014-11-05 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng
60/2014/QĐ-UBND2014-11-05 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
56/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
55/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
54/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
53/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
52/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
51/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
50/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
49/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
48/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
155/2014/TT-BTC2014-10-23 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
154/2014/TT-BTC2014-10-23 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B
40/2014/QĐ-UBND2014-10-22 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký mẫu dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang
45/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
44/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
43/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
42/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
41/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
39/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
38/2014/QĐ-UBND2014-10-20 00:00:00Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
34/2014/QĐ-UBND2014-10-10 00:00:00Về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND
150/2014/TT-BTC2014-10-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
55/2014/QĐ-UBND2014-10-06 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/2014/QĐ-UBND2014-10-03 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định
91/2014/NĐ-CP2014-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
20/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
19/2014/QĐ-UBND2014-09-30 00:00:00Về việc quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
27/2014/QĐ-UBND2014-09-26 00:00:00V/v Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
139/2014/TT-BTC2014-09-23 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
3073/2014/QĐ-UBND2014-09-22 00:00:00Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà
44/2014/QĐ-UBND2014-09-16 00:00:00Ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
23/2014/QĐ-UBND2014-09-16 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
132/2014/TT-BTC2014-09-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành
17/2014/QĐ-UBND2014-09-08 00:00:00V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định
31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC2014-09-06 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền
128/2014/TT-BTC2014-09-05 00:00:00Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
59/2014/QĐ-UBND2014-09-03 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
58/2014/QĐ-UBND2014-08-28 00:00:00Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
41/2014/QĐ-UBND2014-08-28 00:00:00Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
126/2014/TT-BTC2014-08-28 00:00:00Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
13/2014/QĐ-UBND2014-08-26 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15/2014/QĐ-UBND2014-08-21 00:00:00Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long
69/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
68/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
67/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội
66/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
65/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
64/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
63/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội
62/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
61/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
60/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
59/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội
58/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
57/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
57/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
56/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
54/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
54/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
53/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
52/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định vè mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
51/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
50/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
49/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội
48/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
48/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
47/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
46/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội
44/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
44/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
43/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
42/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội
41/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
40/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
39/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
38/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
36/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
36/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
33/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00V/v Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam
32/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam
31/2014/QĐ-UBND2014-08-20 00:00:00Quy định mức thu quản lý, sử dụng phí thư viện, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
37/2014/QĐ-UBND2014-08-19 00:00:00Ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27/2014/QĐ-UBND2014-08-19 00:00:00Về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/2014/QĐ-UBND2014-08-18 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh
48/2014/QĐ-UBND2014-08-07 00:00:00Về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
27/2014/QĐ-UBND2014-07-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh
07/2014/QĐ-UBND2014-07-22 00:00:00V/v Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
17/2014/QĐ-UBND2014-07-11 00:00:00Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
03/2014/NQ-HĐND2014-07-08 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
33/2014/QĐ-UBND2014-06-30 00:00:00Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
26/2014/QĐ-UBND2014-06-30 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang
30/2014/QĐ-UBND2014-06-25 00:00:00Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
75/2014/TT-BTC2014-06-12 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
74/2014/TT-BTC2014-06-11 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
72/2014/TT-BTC2014-05-30 00:00:00Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
18/2014/QĐ-UBND2014-05-26 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
66/2014/TT-BTC2014-05-20 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
22/2014/QĐ-UBND2014-05-19 00:00:00Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11/2014/QĐ-UBND2014-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
17/2014/QĐ-UBND2014-05-15 00:00:00Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14/2014/QĐ-UBND2014-05-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô (kể cả ô tô điện) và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2014/QĐ-UBND2014-05-14 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại
23/2014/QĐ-UBND2014-05-13 00:00:00Về việc bổ sung quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
23/2014/QĐ-UBND2014-05-09 00:00:00Về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
07/2014/QĐ-UBND2014-04-29 00:00:00Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
06/2014/QĐ-UBND2014-04-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
51/2014/TT-BTC2014-04-24 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1
18/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2014/QĐ-UBND2014-04-21 00:00:00V/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
44/2014/TT-BTC2014-04-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
14/2014/QĐ-UBND2014-04-02 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2014/QĐ-UBND2014-04-02 00:00:00Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang
12/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2014/QĐ-UBND2014-03-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2014/QĐ-UBND2014-03-28 00:00:00Về việc hủy bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum "Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành bảng giá tính thu phí trước bạ đối với tài sản là ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
08/2014/QĐ-UBND2014-03-25 00:00:00Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ô tô, máy thủy, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10/2014/QĐ-UBND2014-03-12 00:00:00Về việc Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
30/2014/TT-BTC2014-03-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu
08/2014/QĐ-UBND2014-03-04 00:00:00Ban hành Quy định phân cấp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2014/QĐ-UBND2014-03-03 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
03/2014/QĐ-UBND2014-03-03 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre
492/2014/QĐ-UBND2014-02-28 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
06/2014/QĐ-UBND2014-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng
06/2014/QĐ-UBND2014-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung giá xe ô tô, xe máy tại Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tỉnh lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/2014/TT-BCT2014-02-24 00:00:00Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia
03/2014/QĐ-UBND2014-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26/2014/TTLT-BTC-BCT2014-02-18 00:00:00Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương
08/2014/TT-BCT2014-02-18 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014
08/2014/QĐ-UBND2014-02-10 00:00:00Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý
06/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
03/2014/QĐ-UBND2014-01-27 00:00:00Về việc quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn Thành phố Nam Định
223/2014/QĐ-UBND2014-01-24 00:00:00Về việc điều chỉnh một số quy định miễn Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long
08/2014/QĐ-TTg2014-01-22 00:00:00Về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
05/2014/QĐ-UBND2014-01-22 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện thu, miễn thu và cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
03/2014/QĐ-UBND2014-01-21 00:00:00Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
01/2014/QĐ-UBND2014-01-17 00:00:00Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2014/TT-BTC2014-01-16 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán
08/2014/TT-BTC2014-01-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế
62/2014/QĐ-UBND2014-01-13 00:00:00Về việc quy định điều chỉnh mức thu Phí vệ sinh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
60/2014/QĐ-UBND2014-01-13 00:00:00Về việc quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả
03/2014/QĐ-UBND2014-01-10 00:00:00Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
02/2014/NQ-HĐND2014-01-04 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
01/2014/NQ-HĐND2014-01-04 00:00:00Phê chuẩn mức thu và sử dụng phí bến bãi, mặt nước áp dụng tại Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
215/2013/TT-BTC2013-12-31 00:00:00Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH2013-12-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020
212/2013/TTLT-BTC-BQP2013-12-30 00:00:00Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng
52/2013/QĐ-UBND2013-12-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương
206/2013/TTLT-BTC-BCA2013-12-25 00:00:00Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân
205/2013/TT-BTC2013-12-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
204/2013/TT-BTC2013-12-24 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản
62/2013/QĐ-UBND2013-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
61/2013/QĐ-UBND2013-12-22 00:00:00Về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
60/2013/QĐ-UBND2013-12-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
69/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
200/2013/TT-BTC2013-12-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
49/2013/QĐ-UBND2013-12-18 00:00:00Ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/2013/TT-BCT2013-12-18 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
192/2013/TTLT-BTC-BTP2013-12-13 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
57/2013/QĐ-UBND2013-12-10 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
185/2013/TT-BTC2013-12-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính
53/2013/QĐ-UBND2013-12-02 00:00:00Về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2013/QĐ-UBND2013-11-27 00:00:00Về việc quy định mức giá tính thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
54/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
36/2013/QĐ-UBND2013-11-22 00:00:00Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre
69/2013/QĐ-TTg2013-11-19 00:00:00Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
164/2013/TT-BTC2013-11-15 00:00:00Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
2261/2013/QĐ-UBND2013-11-12 00:00:00Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố
156/2013/TT-BTC2013-11-06 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
28/2013/QĐ-UBND2013-11-05 00:00:00Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
154/2013/TT-BTC2013-11-01 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
150/2013/TT-BTC2013-10-29 00:00:00Hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng
148/2013/TT-BTC2013-10-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ
46/2013/QĐ-UBND2013-10-15 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo Tàng tỉnh Lâm Đồng
14/2013/QĐ-UBND2013-10-14 00:00:00Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
37/2013/QĐ-UBND2013-10-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13/2013/QĐ-UBND2013-10-09 00:00:00Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
37/2013/QĐ-UBND2013-10-01 00:00:00Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang
36/2013/QĐ-UBND2013-10-01 00:00:00Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
35/2013/QĐ-UBND2013-10-01 00:00:00Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
42/2013/QĐ-UBND2013-09-30 00:00:00Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
11/2013/QĐ-UBND2013-09-20 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
25/2013/QĐ-UBND2013-09-19 00:00:00Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương
132/2013/TT-BTC2013-09-19 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
131/2013/TT-BTC2013-09-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)
24/2013/QĐ-UBND2013-09-18 00:00:00Về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
38/2013/QĐ-UBND2013-09-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36/2013/QĐ-UBND2013-09-10 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2013/QĐ-UBND2013-09-06 00:00:00Về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú
35/2013/QĐ-UBND2013-09-06 00:00:00Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí đối với vùng được tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu chủ động một phần từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
29/2013/QĐ-UBND2013-09-05 00:00:00V/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
37/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang
31/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
2269/2013/QĐ-UBND2013-08-30 00:00:00Về việc quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long
121/2013/TT-BTC2013-08-28 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác
38/2013/QĐ-UBND2013-08-22 00:00:00Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16/2013/QĐ-UBND2013-08-21 00:00:00Quy định phân cấp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
114/2013/TT-BTC2013-08-20 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
37/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
22/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
31/2013/QĐ-UBND2013-08-15 00:00:00Về việc Quy định giá tổi thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoảng sản: đất, đá, cát, sỏi; nước thiên nhiên; vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24/2013/QĐ-UBND2013-08-13 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30/2013/QĐ-UBND2013-08-12 00:00:00Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum
107/2013/TT-BTC2013-08-12 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
39/2013/QĐ-UBND2013-08-09 00:00:00Về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
16/2013/QĐ-UBND2013-08-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
38/2013/QĐ-UBND2013-08-07 00:00:00Về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
33/2013/QĐ-UBND2013-08-07 00:00:00Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
30/2013/QĐ-UBND2013-07-30 00:00:00Về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2582/2013/QĐ-UBND2013-07-26 00:00:00Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19/2013/QĐ-UBND2013-07-26 00:00:00Về việc quy định giá tỉnh thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2013/QĐ-UBND2013-07-25 00:00:00Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/2013/QĐ-UBND2013-07-19 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
95/2013/TT-BTC2013-07-17 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam
23/2013/QĐ-UBND2013-07-15 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang
12/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
10/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
08/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang
05/2013/NQ-HĐND2013-07-12 00:00:00Về mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang
25/2013/QĐ-UBND2013-07-11 00:00:00Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2013/QĐ-UBND2013-07-11 00:00:00Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
20/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dung Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định
11/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
06/2013/NQ-HĐND2013-07-11 00:00:00Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
31/2013/QĐ-UBND2013-06-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng
32/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
31/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
28/2013/QĐ-UBND2013-06-13 00:00:00Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về mức thu học phí
79/2013/TT-BTC2013-06-07 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
78/2013/TT-BTC2013-06-07 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
24/2013/QĐ-UBND2013-05-24 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
70/2013/TT-BTC2013-05-22 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
17/2013/QĐ-UBND2013-05-15 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ áp dụng đối với mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ 1 xy lanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
09/2013/QĐ-UBND2013-05-13 00:00:00V/v Ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định
15/2013/QĐ-UBND2013-05-10 00:00:00Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh
61/2013/TT-BTC2013-05-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà
20/2013/QĐ-UBND2013-05-09 00:00:00Về việc bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh
13/2013/QĐ-UBND2013-05-09 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
56/2013/TT-BTC2013-05-06 00:00:00Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu
53/2013/TT-BTC2013-05-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh
24/2013/QĐ-TTg2013-05-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH2013-04-26 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020
47/2013/TT-BTC2013-04-26 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
19/2013/QĐ-UBND2013-04-26 00:00:00Ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đầu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
46/2013/TT-BTC2013-04-25 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu
44/2013/TT-BTC2013-04-25 00:00:00Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu
43/2013/TT-BTC2013-04-18 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
17/2013/QĐ-UBND2013-04-18 00:00:00Điều chỉnh Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
42/2013/TT-BTC2013-04-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại
39/2013/TT-BTC2013-04-09 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
19/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
13/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
02/2013/QĐ-UBND2013-04-09 00:00:00Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và các loại tài sản khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
09/2013/QĐ-UBND2013-04-08 00:00:00Về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương
37/2013/TT-BTC2013-04-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi
36/2013/TT-BTC2013-04-04 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
12/2013/QĐ-UBND2013-04-03 00:00:00Ban hành Quy định chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh
34/2013/TT-BTC2013-03-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
09/2013/QĐ-UBND2013-03-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười
16/2013/QĐ-UBND2013-03-13 00:00:00V/v quy định tạm thời mức thu phí chợ tại Chợ đầu mối gia súc, gia cầm
27/2013/TT-BTC2013-03-12 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
03/2013/QĐ-UBND2013-03-07 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/2013/QĐ-UBND2013-02-28 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi
23/2013/TT-BTC2013-02-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
08/2013/QĐ-UBND2013-02-26 00:00:00Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2013/QĐ-UBND2013-02-06 00:00:00Điều chỉnh giá tối thiểu tỉnh thuế tài nguyên quặng Bauxit đã quy định tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng
290/2013/QĐ-UBND2013-01-28 00:00:00Quy định giá tối thiểu xe máy, xe ô tô, tàu thuyền, giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng nhà để tính lệ phí trước bạ
06/2013/QĐ-UBND2013-01-24 00:00:00Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
12/2013/TT-BTC2013-01-21 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
02/2013/QĐ-UBND2013-01-11 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
02/2013/QĐ-UBND2013-01-08 00:00:00V/v quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam
02/2013/TT-BTC2013-01-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
01/2013/QĐ-UBND2013-01-08 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
233/2012/TT-BTC2012-12-28 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí
223/2012/TT-BTC2012-12-24 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
41/2012/QĐ-UBND2012-12-22 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
40/2012/QĐ-UBND2012-12-22 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội
208/2012/TT-BTC2012-11-30 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
26/2012/QH132012-11-22 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
21/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
201/2012/TT-BTC2012-11-16 00:00:00Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
197/2012/TT-BTC2012-11-15 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
193/2012/TT-BTC2012-11-15 00:00:00Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
51/2012/QĐ-UBND2012-11-12 00:00:00Về việc Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng
190/2012/TT-BTC2012-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
189/2012/TT-BTC2012-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
187/2012/TT-BTC2012-11-07 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
185/2012/TT-BTC2012-10-30 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
36/2012/QĐ-UBND2012-10-25 00:00:00Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
170/2012/TT-BTC2012-10-19 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
29/2012/QĐ-UBND2012-10-15 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện thủy nội địa và tính phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đối với phương tiện khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
169/2012/TT-BTC2012-10-11 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu
166/2012/TT-BTC2012-10-09 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
164/2012/TT-BTC2012-10-09 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
33/2012/QĐ-UBND2012-10-04 00:00:00Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh An Giang
160/2012/TTLT-BTC-BCT2012-10-01 00:00:00Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
158/2012/TT-BTC2012-09-28 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
156/2012/TT-BTC2012-09-21 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
155/2012/TT-BTC2012-09-20 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới
28/2012/QĐ-UBND2012-09-18 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
154/2012/TT-BTC2012-09-18 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
22/2012/QĐ-UBND2012-09-17 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
153/2012/TT-BTC2012-09-17 00:00:00Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
151/2012/TT-BTC2012-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và  Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
148/2012/TT-BTC2012-09-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
145/2012/TT-BTC2012-09-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh
28/2012/QĐ-UBND2012-08-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
143/2012/TT-BTC2012-08-31 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,  nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương
31/2012/QĐ-UBND2012-08-24 00:00:00Về việc bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh
140/2012/TT-BTC2012-08-21 00:00:00Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
16/2012/QĐ-UBND2012-08-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp
126/2012/TT-BTC2012-08-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
32/2012/QĐ-UBND2012-08-01 00:00:00Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
60/2012/NĐ-CP2012-07-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
119/2012/TT-BTC2012-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
116/2012/TT-BTC2012-07-18 00:00:00Hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp  đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
114/2012/TT-BTC2012-07-18 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng   dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu
111/2012/TT-BTC2012-07-04 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
25/2012/TT-BGTVT2012-07-03 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
109/2012/TT-BTC2012-07-03 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với  một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
17/2012/QĐ-UBND2012-06-27 00:00:00Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16/2012/QĐ-UBND2012-06-27 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/2012/QĐ-UBND2012-06-27 00:00:00Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
103/2012/TT-BTC2012-06-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
29/2012/QH132012-06-21 00:00:00VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
100/2012/TT-BTC2012-06-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
97/2012/TT-BTC2012-06-18 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân
95/2012/TT-BTC2012-06-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
94/2012/TT-BTC2012-06-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
15/2012/QĐ-UBND2012-06-07 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre
93/2012/TT-BTC2012-06-05 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa
91/2012/TT-BTC2012-05-30 00:00:00Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các  Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
89/2012/TT-BTC2012-05-30 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng   than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704  trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
84/2012/TT-BTC2012-05-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
83/2012/TT-BTC2012-05-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
82/2012/TT-BTC2012-05-22 00:00:00Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia
80/2012/TT-BTC2012-05-22 00:00:00Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
77/2012/TT-BTC2012-05-16 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá
07/2012/QĐ-UBND2012-05-16 00:00:00Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá của nhà, xe và các loại tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
72/2012/TT-BTC2012-05-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
70/2012/TT-BTC2012-05-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
67/2012/TT-BTC2012-04-26 00:00:00Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng  thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
11/2012/QĐ-UBND2012-04-24 00:00:00Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh
10/2012/QĐ-UBND2012-04-24 00:00:00Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh
63/2012/TT-BTC2012-04-23 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với  một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
10/2012/QĐ-UBND2012-04-20 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
60/2012/TT- BTC2012-04-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
58/2012/TT-BTC2012-04-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo  khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
49/2012/TT-BTC2012-03-20 00:00:00Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn
47/2012/TTLT-BTC-BTP2012-03-16 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách  nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm  pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
45/2012/TT-BTC2012-03-16 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014
44/2012/TT-BTC2012-03-16 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014
04/2012/QĐ-UBND2012-03-16 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2012/QĐ-UBND2012-03-15 00:00:00Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2012/QĐ-UBND2012-03-14 00:00:00Quy định về mức trích kinh phí và một số mức chi cho công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hối đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/2012/QĐ-UBND2012-03-13 00:00:00Về việc bổ sung Bảng giá tỉnh lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
42/2012/TT-BTC2012-03-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011  của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
41/2012/TT-BTC2012-03-09 00:00:00Hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải
40/2012/TT-BTC2012-03-09 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh giai đoạn 2011 đến 2015”
5/2012/QĐ-UBND2012-03-08 00:00:00Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
39/2012/TT-BTC2012-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
02/2012/TTLT/BVHTTDL-BTC2012-03-07 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương  và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015
05/2012/QĐ-UBND2012-03-06 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
38/2012/TT-BTC2012-03-05 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp
09/2012/QĐ-UBND2012-03-05 00:00:00Về việc bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh
37/2012/TT-BTC2012-03-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
36/2012/TT-BTC2012-03-02 00:00:00Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào
08/2012/QĐ-UBND2012-03-02 00:00:00Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất  phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
33/2012/TT-BTC2012-03-01 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT2012-03-01 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020
32/2012/TT-BTC2012-02-29 00:00:00Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH2012-02-24 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với  đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng
06/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký  giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
05/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
04/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
03/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý
02/2012/QĐ-UBND2012-02-24 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi và cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng
08/2012/QĐ-UBND2012-02-23 00:00:00Ban hành giá để tính lệ phí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25/2012/TT-BTC2012-02-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với  các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
07/2012/QĐ-UBND2012-02-20 00:00:00Ban hành Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24/2012/TT-BTC2012-02-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
22/2012/TTLT/ BTC-BCA2012-02-16 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện  Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
21/2012/TT-BTC2012-02-15 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để  thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015
20/2012/TT-BTC2012-02-15 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015
18/2012/TTLT-BTC-BTTTT2012-02-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015
01/2012/QĐ-UBND2012-02-14 00:00:00Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011 - 2012
02/2012/QĐ-UBND2012-02-13 00:00:00Ban hành Quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, ô tô, xe máy, tàu thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14/2012/TT-BTC2012-02-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng  đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương
06/2012/QĐ-UBND2012-02-07 00:00:00Quy định mức thu, miễn, giảm, cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
11/2012/TT-BTC2012-02-04 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
02/2012/QĐ-UBND2012-02-02 00:00:00Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban  công tác Mặt trận, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố
02/2012/QĐ-UBND2012-01-31 00:00:00Bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH2012-01-19 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
08/2012/TTLT-BTC-BTP2012-01-19 00:00:00Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
05/2012/QĐ-TTg2012-01-19 00:00:00Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
04/2012/QĐ-TTg2012-01-19 00:00:00Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
02/2012/TT-BCT2012-01-18 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu  theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
06/2012/TT- BTC2012-01-11 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
05/2012/TT-BTC2012-01-05 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP  ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
04/2012/TT-BTC2012-01-05 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
03/2012/TT-BTC2012-01-05 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
02/2012/TT-BTC2012-01-05 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam
01/2012/QĐ-UBND2012-01-05 00:00:00Ban hành Quy định về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười (Dự án B.O.T)
54/2011/QĐ-UBND2011-12-30 00:00:00V/v quy định phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
197/2011/TT-BTC2011-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
122/2011/NĐ-CP2011-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
121/2011/NĐ-CP2011-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
44/2011/TT-BCT2011-12-26 00:00:00Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hòa DCND Lào
39/2011/QĐ-UBND2011-12-26 00:00:00Về việc sửa đổi tỷ lệ (%) sử dụng nguồn thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tại Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007
34/2011/QĐ-UBND2011-12-26 00:00:00Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
46/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
45/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội
44/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội
41/2011/QĐ-UBND2011-12-22 00:00:00Về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội
84/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
30/2011/QĐ-UBND2011-12-21 00:00:00Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kề các lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
44/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4268/2011/QĐ-UBND2011-12-20 00:00:00Về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
59/2011/QĐ-UBND2011-12-19 00:00:00Về việc ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
185/2011/TT-BTC2011-12-19 00:00:00Quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
29/2011/QĐ-UBND2011-12-15 00:00:00Ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
182/2011/TT-BTC2011-12-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
180/2011/TT-BTC2011-12-14 00:00:00Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
115/2011/NĐ-CP2011-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
39/2011/QĐ-UBND2011-12-12 00:00:00Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
178/2011/TT-BTC2011-12-08 00:00:00Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế,  lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp  kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
113/2011/NĐ-CP2011-12-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
31/2011/QĐ-UBND2011-12-06 00:00:00Về việc tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
176/2011/TT-BTC2011-12-06 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
174/2011/TT-BTC2011-12-02 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp
34/2011/QĐ-UBND2011-11-25 00:00:00Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại cho đơn vị từ nguồn thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tại Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam
171/2011/TT-BTC2011-11-25 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ
170/2011/TT-BTC2011-11-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
33/2011/QĐ-UBND2011-11-18 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
35/2011/QĐ-UBND2011-11-17 00:00:00Về việc phê duyệt mức phí phục vụ lấy nước của các tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
163/2011/TT-BTC2011-11-17 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam  để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014
162/2011/TT-BTC2011-11-17 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014
161/2011/TT-BTC2011-11-17 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện  Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014
157/2011/TT-BTC2011-11-14 00:00:00Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
155/2011/TT-BTC2011-11-11 00:00:00Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí  của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010
154/2011/TT-BTC2011-11-11 00:00:00Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
153/2011/TT-BTC2011-11-11 00:00:00Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
151/2011/TT-BTC2011-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
101/2011/NĐ-CP2011-11-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
3444/2011/QĐ-UBND2011-11-02 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
36/2011/QĐ-UBND2011-10-28 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
145/2011/TT-BTC2011-10-24 00:00:00Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su  thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu
32/2011/QĐ-UBND2011-10-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 2 và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND nagỳ 02/12/2010 của UBND tỉnh
140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH2011-10-14 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
54/2011/QĐ-TTG2011-10-11 00:00:00Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
62/2011/QĐ-UBND2011-10-10 00:00:00Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh Nhân dân trên địa bàn tỉnh BR-VT
137/2011/TT-BTC2011-10-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Tắc Cậu - Xẻo Rô, tỉnh Kiên Giang
136/2011/TT-BTC2011-10-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua Cụm phà Vàm Cống
135/2011/TT-BTC2011-10-03 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu
133/2011/TT-BTC2011-09-28 00:00:00Quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên  đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
58/2011/QĐ-UBND2011-09-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBNĐ ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
129/2011/TT-BTC2011-09-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
40/2011/QĐ-UBND2011-09-13 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang
53/2011/QĐ-UBND2011-09-12 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
128/2011/TT-BTC2011-09-12 00:00:00Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
127/2011/TT-BTC2011-09-09 00:00:00Quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi
42/2011/QĐ-UBND2011-09-08 00:00:00Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10/2011/QĐ-UBND2011-09-06 00:00:00Ban hành Quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
124/2011/TT-BTC2011-08-31 00:00:00Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
50/2011/QĐ-UBND2011-08-29 00:00:00Ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
47/2011/QĐ-UBND2011-08-23 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46/2011/QĐ-UBND2011-08-23 00:00:00Ban hành quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
22/2011/QĐ-UBND2011-08-18 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
120/2011/TT-BTC2011-08-16 00:00:00Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
119/2011/TT-BTC2011-08-16 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
118/2011/TT-BTC2011-08-16 00:00:00Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
24/2011/QĐ-UBND2011-08-15 00:00:00Về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4)
116/2011/TT-BTC2011-08-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
114/2011/TT-BTC2011-08-12 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
41/2011/QĐ-UBND2011-08-05 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng
111/2011/TT-BTC2011-08-02 00:00:00Sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu một số mặt hàng vàng tại Biểu thuế xuất khẩu
108/2011/TT-BTC2011-07-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
36/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
35/2011/QĐ-UBND2011-07-21 00:00:00Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn Quốc gia Bi Doup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
104/2011/TT-BTC2011-07-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
17/2011/QĐ-UBND2011-07-11 00:00:00Ban hành Quy định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
103/2011/TT-BTC2011-07-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính
102/2011/TT-BTC2011-07-11 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng  hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
100/2011/TT-BTC2011-07-07 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”
97/2011/TT-BTC2011-07-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
95/2011/TT-BTC2011-07-04 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu
53/2011/NĐ-CP2011-07-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
93/2011/TT-BTC2011-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
36/2011/QĐ-TTG2011-06-29 00:00:00Về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
13/2011/QĐ-UBND2011-06-23 00:00:00Ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
90/2011/TT-BTC2011-06-20 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng
24/2011/TT-BCT2011-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
39/2011/QĐ-UBND2011-06-13 00:00:00Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2
38/2011/QĐ-UBND2011-06-13 00:00:00Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và đường Kinh Dương Vương
28/2011/QĐ-UBND2011-06-13 00:00:00Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tại nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
82/2011/TT-BTC2011-06-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
45/2011/TT-BGTVT2011-06-10 00:00:00Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo
13/2011/QĐ-UBND2011-06-09 00:00:00Ban hành Quy định về thu phí qua Phà Sa Đéc - Bình Thạnh
78/2011/TT-BTC2011-06-08 00:00:00Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
77/2011/TT-BTC2011-06-07 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
22/2011/QĐ-UBND2011-06-03 00:00:00V/v quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
11/2011/QĐ-UBND2011-06-03 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20/2011/QĐ-UBND2011-05-19 00:00:00Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô của bến xe Long Xuyên (bến tạm)
69/2011/TTLT-BTC-BTP2011-05-18 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
68/2011/TT-BTC2011-05-18 00:00:00Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia
67/2011/TT-BTC2011-05-18 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu
66/2011/TT-BTC2011-05-18 00:00:00Hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
18/2011/QĐ-UBND2011-05-13 00:00:00Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang
17/2011/QĐ-UBND2011-05-06 00:00:00Quy định mức thu và lộ trình thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
52/2011/TT-BTC2011-04-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
51/2011/TT-BTC2011-04-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
29/2011/QĐ-UBND2011-04-19 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tối thiếu tính lệ phí trước bạcác loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
47/2011/TT-BTC2011-04-07 00:00:00 Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện 
08/2011/QĐ-UBND2011-04-06 00:00:00Miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
46/2011/TT-BTC2011-04-05 00:00:00Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu
10/2011/QĐ-UBND2011-04-01 00:00:00V/v sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
19/2011/QĐ-UBND2011-03-29 00:00:00Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
41/2011/TT-BTC2011-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
07/2011/TT-BCT2011-03-24 00:00:00Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
38/2011/TT-BTC2011-03-16 00:00:00Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
35/2011/TT-BTC2011-03-15 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với  dịch vụ viễn thông
33/2011/TT-BTC2011-03-14 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
09/2011/QĐ-UBND2011-03-03 00:00:00Về việc phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
28/2011/TT-BTC2011-02-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ
24/2011/TT-BTC2011-02-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
23/2011/TT-BTC2011-02-23 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài
20/2011/TT-BTC2011-02-17 00:00:00Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng  phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu
16/2011/TT-BTC2011-02-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
05/2011/QĐ-UBND2011-01-30 00:00:00V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngđối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
08/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về việc bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
05/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh
04/2011/QĐ-UBND2011-01-28 00:00:00Về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy
4/2011/QĐ-UBND2011-01-27 00:00:00Về việc ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12/2011/TT-BTC2011-01-26 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
05/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc bãi bỏ một số nội dung thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
02/2011/QĐ-UBND2011-01-26 00:00:00Về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9/2011/TT-BTC2011-01-21 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
07/2011/TT-BTC2011-01-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
01/2011/QĐ-UBND2011-01-14 00:00:00Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2011/QĐ-UBND2011-01-04 00:00:00Về mức thu phí vệ sinh
01/2011/QĐ-UBND2011-01-04 00:00:00Về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
45/2010/TT-BCT2010-12-31 00:00:00Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011
30/2010/TT-BTTTT2010-12-31 00:00:00Ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình
121/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
218/2010/TT-BTC2010-12-29 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
216/2010/TT-BTC2010-12-29 00:00:00Về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị  gia tăng khâu nhập khẩu
91/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm
90/2010/QĐ-UBND2010-12-24 00:00:00Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
85/2010/QĐ-UBND2010-12-22 00:00:00Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố
213/2010/TT-BTC2010-12-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
84/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
83/2010/QĐ-UBND2010-12-21 00:00:00Về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố
208/2010/TT-BTC2010-12-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
201/2010/TT-BTC2010-12-13 00:00:00Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vớivật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên
200/2010/TT-BTC2010-12-13 00:00:00 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
199/2010/TT-BTC2010-12-13 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
80/2010/QĐ-TTG2010-12-09 00:00:00Về miễn phí xây dựng
196/2010/TT-BTC2010-12-07 00:00:00Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
55/2010/QH122010-12-06 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
194/2010/TT-BTC2010-12-06 00:00:00Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
61/2010/QĐ-UBND2010-12-03 00:00:00V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
38/2010/TT-BCT2010-12-02 00:00:00Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào
37/2010/TT-BCT2010-12-02 00:00:00Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia
29/2010/QĐ-UBND2010-12-02 00:00:00Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
193/2010/TT-BTC2010-12-02 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
190/2010/TT-BTC2010-12-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
78/2010/QĐ-TTG2010-11-30 00:00:00Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
57/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
189/2010/TT-BTC2010-11-24 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam
2117/QĐ-TTG2010-11-19 00:00:00Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH2010-11-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015
184/2010/TT-BTC2010-11-15 00:00:00Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
182/2010/TT-BTC2010-11-12 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
180/2010/TT-BTC2010-11-10 00:00:00Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
52/2010/QĐ-UBND2010-11-08 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý
176/2010/TT-BTC2010-11-05 00:00:00Hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
175/2010/TT-BTC2010-11-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN
29/2010/QĐ-UBND2010-11-02 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
172/2010/TT-BTC2010-11-02 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT2010-11-01 00:00:00Hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm
170/2010/TT-BTC2010-11-01 00:00:00 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập
169/2010/TT-BTC2010-11-01 00:00:00Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
168/2010/TT-BTC2010-10-28 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
166/2010/TT-BTC2010-10-27 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
52/2010/QĐ-UBND2010-10-25 00:00:00Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
163/2010/TTLT-BTC-BNV2010-10-20 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
31/2010/QĐ-UBND2010-10-05 00:00:00Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng
22/2010/QĐ-UBND2010-09-27 00:00:00Ban hành bảng giá tỉnh thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
150/2010/TT-BTC2010-09-27 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
147/2010/TT-BTC2010-09-24 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu
49/2010/QĐ-UBND2010-09-22 00:00:00Về việc ban hành mức thu đối với các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
144/2010/TTLT-BTC-BTP2010-09-22 00:00:00Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
57/2010/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch
35/2010/QĐ-UBND2010-09-16 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
133/2010/TT-BTC2010-09-09 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
130/2010/TT-BTC2010-09-01 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20
20/2010/QĐ-UBND2010-08-26 00:00:00Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
128/2010/TT-BTC2010-08-26 00:00:00Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu
21/2010/QĐ-UBND2010-08-25 00:00:00Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20/2010/QĐ-UBND2010-08-25 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
87/2010/NĐ-CP2010-08-13 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
120/2010/TT-BTC2010-08-11 00:00:00Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
119/2010/TT-BTC2010-08-10 00:00:00Hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảmhàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụcông ích bảo đảm an toàn hàng hải
1370/QĐ-TTG2010-08-06 00:00:00Về Ngày Truyền thống của ngành Thuế Việt Nam
115/2010/TT-BTC2010-08-04 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009
114/2010/TT-BTC2010-08-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Quán Hầu và đường tránh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH2010-07-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
111/2010/TT-BTC2010-07-30 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
110/2010/TT-BTC2010-07-30 00:00:00Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
30/2010/TT-BCT2010-07-26 00:00:00 Quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010
107/2010/TTLT-BTC-TNMT2010-07-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
106/2010/TT-BTC2010-07-26 00:00:00Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
105/2010/TT-BTC2010-07-23 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên
20/2010/QĐ-UBND2010-07-14 00:00:00V/v quy định tạm thời giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Hà Nam
102/2010/ TTLT-BTC-NHNN2010-07-14 00:00:00Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng
101/2010/TT-BTC2010-07-14 00:00:00Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT2010-07-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế
94/2010/TT-BTC2010-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu
27/2010/TT-BCT2010-06-16 00:00:00Điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
86/2010/TT-BTC2010-06-10 00:00:00Quy định phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh
44/2010/QĐ-TTG2010-06-10 00:00:00Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia
84/2010/TT-BTC2010-06-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ
13/2010/TT-BGTVT2010-06-07 00:00:00Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước
82/2010/TT-BTC2010-06-04 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)
20/2010/QĐ-UBND2010-05-31 00:00:00Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh Nhân dân
80/2010/TT-BTC2010-05-28 00:00:00Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãimột số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009
1186/QĐ-BTC2010-05-26 00:00:00Về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản
78/2010/TT-BTC2010-05-20 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng  thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
77/2010/TT-BTC2010-05-18 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011
76/2010/TT-BTC2010-05-17 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
20/2010/TT-BCT2010-05-17 00:00:00Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
49/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
71/2010/TT-BTC2010-05-07 00:00:00Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường
934/QĐ-BTC2010-04-29 00:00:00Về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007
01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH2010-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
68/2010/TT-BTC2010-04-26 00:00:00Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
65/2010/TT-BTC2010-04-22 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ
64/2010/TT-BTC2010-04-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
63/2010/TT-BTC2010-04-22 00:00:00Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
61/2010/TT-BTC2010-04-21 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân
60/2010/TT-BTC2010-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
59/2010/TT-BTC2010-04-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
58/2010/TT-BTC2010-04-16 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2012
55/2010/TT-BTC2010-04-16 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, thành phố
14/2010/TT-BCT2010-04-15 00:00:00Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
13/2010/TT-BCT2010-04-15 00:00:00Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện
52/2010/TT-BTC2010-04-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Hải Vân và Quyết định số 43/2005/QĐ-BTC ngày 08/7/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A
20/2010/QĐ-UBND2010-04-13 00:00:00Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch
19/2010/QĐ-UBND2010-04-13 00:00:00Về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
18/2010/QĐ-UBND2010-04-13 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
49/2010/TT-BTC2010-04-12 00:00:00Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
48/2010/TT-BTC2010-04-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên
47/2010/TT-BTC2010-04-12 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
40/2010/TT-BTC2010-03-23 00:00:00Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản
39/2010/TT-BTC2010-03-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
17/2010/QĐ-UBND2010-03-22 00:00:00Về chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố
38/2010/TT-BTC2010-03-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
37/2010/TT-BTC2010-03-18 00:00:00Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
36/2010/TTLT-BTC-BYT2010-03-17 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT2010-03-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015
34/2010/TT-BTC2010-03-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007
07/2010/TT-BTTTT2010-03-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
27/2010/TT-BTC2010-02-26 00:00:00Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phíhoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoánvà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
23/2010/TT-BTC2010-02-12 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
12/2010/QĐ-TTG2010-02-12 00:00:00V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
08/2010/QĐ-UBND2010-02-10 00:00:00Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
07/2010/QĐ-UBND2010-02-10 00:00:00Ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy
20/2010/TT-BTC2010-02-05 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân
19/2010/TT-BTC2010-02-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
08/2010/QĐ-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc Thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
07/2010/QĐ-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
06/2010/QĐ-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội
05/2010/TT-BCT2010-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
04/2010/TT-BCT2010-01-25 00:00:00Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào
03/2010/QĐ-UBND2010-01-25 00:00:00Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh
05/2010/QĐ-UBND2010-01-22 00:00:00Về việc bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội
11/2010/TT-BTC2010-01-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
03/2010/QĐ-UBND2010-01-19 00:00:00Về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
10/2010/TT-BTC2010-01-18 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
02/2010/QĐ-UBND2010-01-15 00:00:00Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
01/2010/QĐ-UBND2010-01-15 00:00:00Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại) thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
08/2010/TT-BTC2010-01-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
05/2010/TT-BTC2010-01-13 00:00:00Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe
02/2010/TT-BTC2010-01-11 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân  
01/2010/QĐ-UBND2010-01-11 00:00:00Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
01/2010/QĐ-UBND2010-01-08 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện
02/2010/QĐ-UBND2010-01-06 00:00:00Về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
01/2010/QĐ-UBND2010-01-06 00:00:00V/v sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
245/2009/TT-BTC2009-12-31 00:00:00Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị địnhsố 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
107/2009/QĐ-UBND2009-12-31 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ và thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2811/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng
2810/2009/QĐ-UBND2009-12-22 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà
237/2009/TT-BTC2009-12-18 00:00:00Hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ
235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT2009-12-14 00:00:00Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan,thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
216/2009/TT-BTC2009-11-12 00:00:00Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
82/2009/NĐ-CP2009-10-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
68/2009/QĐ-UBND2009-10-01 00:00:00Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
107/2009/QĐ-UBND2009-09-29 00:00:00Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
105/2009/QĐ-UBND2009-09-29 00:00:00Về việc ban hành bảng giá tối thiểu xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản.
23/2009/QĐ-UBND2009-09-10 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
69/2009/NĐ-CP2009-08-13 00:00:00Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
78/2009/QĐ-UBND2009-06-11 00:00:00Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội
17/2009/QĐ-UBND2009-06-10 00:00:00Quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13/2009/QĐ-UBND2009-05-12 00:00:00Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2009/QĐ-UBND2009-05-11 00:00:00Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang
09/2009/QĐ-UBND2009-04-21 00:00:00V/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý
62/2009/QĐ-TTG2009-04-20 00:00:00Về miễn thuế đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, Bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng
18/2009/QĐ-UBND2009-04-16 00:00:00Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
05/2009/QĐ-UBND2009-03-16 00:00:00Ban hành giá bán nước máy phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
01/2009/QĐ-UBND2009-02-24 00:00:00Ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13/2009/NĐ-CP2009-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
08/2009/QĐ-UBND2009-02-04 00:00:00Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
07/2009/QĐ-UBND2009-02-04 00:00:00Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả người lái)
06/2009/QĐ-UBND2009-02-04 00:00:00Về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
03/2009/QĐ-TTG2009-01-09 00:00:00Về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu
01/2009/QĐ-UBND2009-01-09 00:00:00V/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc
124/2008/NĐ-CP2008-12-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
123/2008/NĐ-CP2008-12-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
133/2008/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
129/2008/QĐ-TTG2008-09-19 00:00:00Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit
100/2008/NĐ-CP2008-09-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
119/2008/QĐ-TTG2008-08-29 00:00:00Về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng đồng thô và tinh quặng đồng
67/2008/QĐ-BTC2008-08-05 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
64/2008/QĐ-BTC2008-08-01 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu
23/2008/QĐ -BCT2008-07-31 00:00:00Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008
22/2008/CT-TTG2008-07-15 00:00:00Về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
23/2008/QĐ-UBND2008-06-30 00:00:00Về việc ban hành quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên
39/2008/QĐ-BTC2008-06-19 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu
49/2008/TT-BTC2008-06-12 00:00:00Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, người khai hải quan do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuế, cán bộ, công chức hải quan trong khi thi hành công vụ gây ra
37/2008/QĐ-BTC2008-06-12 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
13/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế giá trị gia tăng
35/2008/QĐ-BTC2008-06-06 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu
39/2008/TT-BTC2008-05-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
29/2008/QĐ-BTC2008-05-19 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
28/2008/QĐ-BTC2008-05-19 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
25/2008/QĐ-BTC2008-05-13 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
24/2008/QĐ-BTC2008-05-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên
23/2008/QĐ-BTC2008-05-08 00:00:00Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
21/2008/QĐ-BTC2008-05-05 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc
20/2008/QĐ-BTC2008-05-05 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc
17/2008/QĐ-BTC2008-04-17 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
80/2008/QĐ-UBND2008-03-26 00:00:00Ban hành Bảng khung mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
79/2008/QĐ-UBND2008-03-26 00:00:00Ban hành mức thu phí tham quan Tháp Pô Klongarai và Tháp Hoà Lai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/2008/QĐ-BTC2008-03-11 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
10/2008/QĐ-UBND2008-03-07 00:00:00Về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
09/2008/QĐ-UBND2008-03-07 00:00:00Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/2008/TT-BTC2008-03-04 00:00:00Hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư 
93/QĐ-BTC2008-01-16 00:00:00Về việc đính chính Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
03/2008/QĐ-BTC2008-01-15 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại vườn Quốc gia Bạch Mã và vườn Quốc gia Cúc Phương
173/2007/QĐ-TTG2007-11-16 00:00:00Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG2007-10-15 00:00:00Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
16/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC2007-09-04 00:00:00Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
77/2007/QĐ-BTC2007-08-31 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
1037/QĐ-TTG2007-08-15 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn
100/2007/TT-BTC2007-08-15 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia
70/2007/QĐ-BTC2007-08-03 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
69/2007/QĐ-BTC2007-08-03 00:00:00Về việc qui định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
65/2007/QĐ-BTC2007-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô
85/2007/TT-BTC2007-07-18 00:00:00Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
63/2007/QĐ-BTC2007-07-18 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới
79/2007/TT-BTC2007-07-06 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
78/2007/TT-BTC2007-07-06 00:00:00Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa
12/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
11/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
09/2007/NQ-HĐND2007-07-05 00:00:00Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịchtrên địa bàn thành phố
70/2007/TTLT-BTC- BLĐTBXH2007-06-26 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnChương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
61/2007/TT-BTC2007-06-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
59/2007/TT-BTC2007-06-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
47/2007/QĐ-BTC2007-06-13 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ 1K
84/2007/QĐ-TTG2007-06-11 00:00:00Về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
41/2007/QĐ-BTC2007-05-31 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc
40/2007/QĐ-BTC2007-05-31 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
39/2007/QĐ-BTC2007-05-31 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
55/2007/TT-BTC2007-05-29 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
85/2007/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
85/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
50/2007/TTLT-BTC-BNN- BTS2007-05-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
34/2007/QĐ-BTC2007-05-15 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
31/2007/QĐ-BTC2007-05-15 00:00:00 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
45/2007/TT-BTC2007-05-07 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
30/2007/QĐ-BTC2007-05-07 00:00:00Về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào
29/2007/QĐ-BTC2007-04-27 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
28/2007/QĐ-BTC2007-04-24 00:00:00Về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
26/2007/QĐ-BTC2007-04-16 00:00:00Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc
25/2007/QĐ-BTC2007-04-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013
36/2007/TT-BTC2007-04-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
24/2007/QĐ-BTC2007-04-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông
26/2007/TT-BTC2007-04-03 00:00:00Hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
22/2007/QĐ-BTC2007-04-03 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh
21/2007/QĐ-BTC2007-03-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.
22/2007/TTLT/BTC-BGTVT2007-03-21 00:00:00Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam
17/2007/QĐ-BTC2007-03-21 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
15/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử
14/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
13/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành khung, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô
12/2007/QĐ-UBND2007-03-20 00:00:00V/v ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
07/2007/NQ-HĐND2007-03-15 00:00:00Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
06/2007/NQ-HĐND2007-03-15 00:00:00Về việc phê chuẩn Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2007
05/2007/NQ-HĐND2007-03-15 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh
16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH2007-03-08 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề
15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT2007-03-08 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp
09/2007/QĐ-BTC2007-03-06 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
10/2007/QĐ-BGTVT2007-02-27 00:00:00Về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
24/2007/NĐ-CP2007-02-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
04/2007/QĐ-UBND2007-02-14 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong tỉnh Trà Vinh
10/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
09/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
08/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
07/2007/QĐ-UBND2007-02-06 00:00:00V/v hủy bỏ Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu
05/2007/QĐ-BTC2007-01-15 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tôđã qua sử dụng nhập khẩu
03/2007/TTLT/BTC-BTP2007-01-10 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
04/2007/QĐ-BTC2007-01-09 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
02/2007/QĐ-BTC2007-01-05 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử
77/2006/QĐ-BTC2006-12-29 00:00:00Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
76/2006/QĐ-BTC2006-12-29 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông
115/2006/TT-BTC2006-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
73/2006/QĐ-BTC2006-12-18 00:00:00Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
78/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Quản lý thuế
71/2006/QĐ-BTC2006-12-12 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống
70/2006/QĐ-BTC2006-12-11 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
69/2006/QĐ-BTC2006-12-07 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
68/2006/QĐ-BTC2006-12-06 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm
66/2006/QĐ-BTC2006-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện
59/2006/QĐ-BTC2006-10-25 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất
99/2006/TT-BTC2006-10-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
58/2006/QĐ-BTC2006-10-20 00:00:00Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
97/2006/TT-BTC2006-10-16 00:00:00Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
96/2006/TT-BTC2006-10-16 00:00:00Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá
54/2006/QĐ-BTC2006-10-06 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT2006-10-02 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010
51/2006/QĐ-BTC2006-09-22 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
49/2006/QĐ-BTC2006-09-15 00:00:00Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
82/2006/TT-BTC2006-09-13 00:00:00Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1295/2006/QĐ-UBND2006-08-29 00:00:00Về việc quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá do Ban quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Thuỷ sản tổ chức thu
1294/2006/QĐ-UBND2006-08-29 00:00:00Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh
1438/2006/QĐ-UBND2006-07-13 00:00:00V/v Banh hành quy định tạm thời về mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
56/2006/NĐ-CP2006-06-06 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin
51/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
44/2006/NĐ-CP2006-04-25 00:00:00Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
69/2006/QĐ-TTG2006-03-28 00:00:00QĐ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
24/2006/NĐ-CP242006-03-06 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí
13/2006/NĐ-CP2006-01-24 00:00:00Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
156/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
149/2005/NĐ-CP2005-12-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
150/2005/NĐ-CP2005-12-12 00:00:00NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
57/2005/QH112005-12-09 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
61/2005/QĐ-UBND2005-12-07 00:00:00Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
140/2005/NĐ-CP2005-11-11 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
129/2005/NĐ-CP2005-10-17 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
126/2005/NĐ-CP2005-10-10 00:00:00NĐ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
123/2005/NĐ-CP2005-10-05 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
216/2005/QĐ-TTG2005-08-31 00:00:00Qđ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
13/2005/QĐ-UB2005-07-03 00:00:00V/v phân loại đường phố và vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
161/2005/QĐ-TTG2005-06-30 00:00:00QĐ mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài
45/2005/QH112005-06-27 00:00:00LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
146/2005/QĐ-TTG2005-06-15 00:00:00QĐ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
12/2005/CT-UB2005-05-17 00:00:00Về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
64/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp
107/2005/QĐ-TTG2005-05-16 00:00:00QĐ thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007
57/2005/NĐ-CP2005-04-27 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
87/2005/QĐ-TTG2005-04-25 00:00:00QĐ phê duyệt Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
49/2005/NĐ-CP2005-04-11 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
48/2005/NĐ-CP2005-04-08 00:00:00Nghị định về giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc
47/2005/NĐ-CP2005-04-08 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi
45/2005/NĐ-CP2005-04-06 00:00:00NĐ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
20/2005/QĐ-UB2005-03-28 00:00:00V/v Ban hành quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
37/2005/NĐ-CP2005-03-18 00:00:00Nghị định quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
34/2005/NĐ-CP2005-03-17 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
30/2005/NĐ-CP2005-03-11 00:00:00Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ
14/2005/NĐ-CP2005-02-04 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
13/2005/NĐ-CP2005-02-03 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013
136/2005/QĐ-UB2005-01-24 00:00:00QĐ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
01/2005/TT-BXD2005-01-21 00:00:00TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
213/2004/NĐ-CP2004-12-24 00:00:00Nghị định bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006
202/2004/NĐ-CP2004-12-10 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
198/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về thu tiền sử dụng đất
185/2004/NĐ-CP2004-11-04 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
182/2004/NĐ-CP2004-10-29 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
74/2004/QĐ-UB2004-10-25 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
175/2004/NĐ-CP2004-10-10 00:00:00Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
173/2004/NĐ-CP2004-09-30 00:00:00Nghị định Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
169/2004/NĐ-CP2004-09-22 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
292/2004/QĐ-UB2004-09-17 00:00:00V/v ban hành Quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn TP. Cần Thơ
161/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
1526/2004/QĐ.UB2004-08-10 00:00:00V/v ban hành mức thu và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.
152/2004/NĐ-CP2004-08-06 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
151/2004/NĐ-CP2004-08-05 00:00:00Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
190/2004/QĐ-UB2004-07-30 00:00:00Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
150/2004/NĐ-CP2004-07-29 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
257/2004/QĐ-UB2004-07-26 00:00:00V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng phí an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
148/2004/NĐ-CP2004-07-23 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
147/2004/NĐ-CP2004-07-23 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
142/2004/NĐ-CP2004-07-08 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
3405/QĐ-UB2004-07-07 00:00:00Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng
141/2004/NĐ-CP2004-07-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
139/2004/NĐ-CP2004-06-25 00:00:00Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
138/2004/NĐ-CP2004-06-17 00:00:00Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
137/2004/NĐ-CP2004-06-16 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
127/2004/NĐ-CP2004-05-31 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ
126/2004/NĐ-CP2004-05-26 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
31/2004/QĐ-UB2004-05-20 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
121/2004/NĐ-CP2004-05-12 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
243/2004/QĐ-UB2004-04-23 00:00:00V/v ban hành mức trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa"
14/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
247/2004/QĐ-UB2004-03-06 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi theo Quyết định số 1279/1998/QĐ.UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ
99/2004/NĐ-CP2004-02-25 00:00:00Nghị định ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam cho các năm 2004-2008 để thực hiện Chương trình thu hoạch sớm của Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc
100/2004/NĐ-CP2004-02-25 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
17/2004/QĐ-BTC2004-02-16 00:00:00Thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu, xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU
16/2004/QĐ-BTC2004-02-12 00:00:00Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ
08/2004/TT-BTC2004-02-09 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật
13/2004/QĐ-BTC2004-01-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 24/1/2003 về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
48/2004/NQ-HĐ2004-01-09 00:00:00Của Hội đồng nhân dân thành phốVề tổ chức thu phí một chiều cầu Bình Triệu 2 và thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát.
164/2003/NĐ-CP2003-12-22 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
127/2003/TT-BTC2003-12-22 00:00:00Hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế
120/2003/TT-BTC2003-12-22 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
119/2003/TT-BTC2003-12-22 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
124/2003/TT -BTC2003-12-18 00:00:00Qui định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc về lĩnh vực an ninh
158/2003/NĐ-CP2003-12-10 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
151/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
149/2003/NĐ-CP2003-12-04 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
113/2003/TT-BTC2003-11-27 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
245/2003/QĐ-TTG2003-11-18 00:00:00QĐ ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
129/2003/NĐ-CP2003-11-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
218/2003/QĐ-TTG2003-10-28 00:00:00QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hại và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
97/2003/TT-BTC2003-10-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2003/TT-BTC ngày 10/1/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
118/2003/NĐ-CP2003-10-13 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
197/2003/QĐ-TTG2003-09-23 00:00:00QĐ thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế
106/2003/NĐ-CP2003-09-23 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
2493/2003/QĐ-UB2003-08-01 00:00:00QĐ danh mục và mức thu phí và lệ phí
13/2003/CT-UB2003-07-11 00:00:00Về việc triển khai thực hiện các quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng ; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
1980/QĐ-CT2003-07-04 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm
78/2003/NĐ-NĐ2003-07-01 00:00:00NĐ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006
106/2003/QĐ-UB2003-06-27 00:00:00Về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại TP.HCM.
74/2003/NĐ-CP2003-06-26 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
09/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
08/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
07/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
70/2003/NĐ-CP2003-06-17 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
41/2003/QĐ-UB2003-05-28 00:00:00V/v ban hành quy định về quản lý thu phí, đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
47/2003/NĐ-CP2003-05-12 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
38/2003/QĐ-UB2003-04-29 00:00:00V/v ban hành Chính sách thu hút đầu tư vào khu Công nghiệp tập trung và các khu Trung tâm CN-TTCN địa phương trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
37/2003/NĐ-CP2003-04-10 00:00:00Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh
26/2003/TT-BTC2003-04-01 00:00:00Hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
26/2003/NĐ-CP2003-03-19 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
18/2003/TT-BTC2003-03-19 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.
27/2003/QĐ-BTC2003-03-13 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
15/2003/NĐ-CP2003-02-19 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
12/2003/TT-BTC2003-02-18 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
20/2003/QĐ-BTC2003-02-17 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
318/2003/QĐ-BGTVT2003-01-30 00:00:00Về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý
12/2003/QĐ-BTC2003-01-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị , vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam .
11/2003/QĐ-BTC2003-01-24 00:00:00V/v ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa
11/2003/QĐ-BTC2003-01-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa
10/2003/QĐ-BTC2003-01-24 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
08/2003/QĐ-BTC2003-01-23 00:00:00V/v sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
06/2003/TT-BTC2003-01-13 00:00:00Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình
03/2003/TT-BTC2003-01-10 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
01/2003/TT-BTC2003-01-07 00:00:00Sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc Phòng
01/2003/QĐ-BTC2003-01-06 00:00:00V/v quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
164/2002/QĐ/BTC2002-12-27 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu
163/2002/QĐ-BTC2002-12-27 00:00:00Về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 146/2002/QĐ-BTC ngày 4/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
162/2002/QĐ-BTC2002-12-26 00:00:00Về việc sửa đổi tên và mức thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
116/2002/TT-BTC2002-12-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.
108/2002/NĐ-CP2002-12-25 00:00:00Nghị định bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ
114/2002/TT-BTC2002-12-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế
150/2002/QĐ-BTC2002-12-12 00:00:00Về việc áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên. Quốc lộ 32 đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự
110/2002/TT-BTC2002-12-12 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
149/2002/QĐ-BTC2002-12-09 00:00:00Ban hành bảng tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.
148/2002/QĐ-BTC2002-12-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành mã số danh mục Mục - Tiểu mục phí và lệ phí của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
109/2002/TT-BTC2002-12-06 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
146/2002/QĐ-BTC2002-12-04 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
143/2002/QĐ-UB2002-12-04 00:00:00V/v bổ sung quyết định số 75/2000/QĐ-UB -NC ngày 29/12/2000 về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, Q. Thủ Đức
145/2002/QĐ-BTC2002-12-02 00:00:00về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
107/2002/TT-BTC2002-12-02 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
23/2002/CT-UB2002-11-29 00:00:00Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM
144/2002/QĐ-BTC2002-11-22 00:00:00V/v sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
30/2002/QĐ-UB2002-11-20 00:00:00V/v giá tính thuế trước bạ xe máy
141/2002/QĐ-BTC2002-11-14 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
95/2002/NĐ-CP2002-11-11 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
102/2002/TT-BTC2002-11-11 00:00:00Sửa đổi quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.
135/2002/QĐ-BTC2002-11-04 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
134/2002/QĐ-BTC2002-10-30 00:00:00Về việc tạm dừng thu phí sử dụng cầu Chương Dương đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy.
99/2002/TT-BTC2002-10-25 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài
98/2002/TT-BTC2002-10-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
97/2002/TT-BTC2002-10-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
93/2002/TT-BTC2002-10-21 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính
132/2002/QĐ-BTC2002-10-21 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
92/2002/TT-BTC2002-10-18 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
90/2002/TT-BTC2002-10-10 00:00:00Hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.
130/2002/QĐ-BTC2002-10-08 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính.Về việc bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2523 vào Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002
129/2002/QĐ-BTC2002-10-08 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải
3406/2002/QĐ-UB2002-10-07 00:00:00Quy định tạm thời mức thu phí sát hạch lái xe của Trung tâm sát hạch lái xe Phú Thọ
88/2002/TT-BTC2002-10-02 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
87/2002/TT-BTC2002-10-02 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch
83/2002/TT-BTC2002-09-25 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
118/2002/QĐ-BTC2002-09-25 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU, Canada
82/2002/TT-BTC2002-09-18 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
109/2002/QĐ/BTC2002-09-16 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
76/2002/NĐ-CP2002-09-13 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
19/2002/CT-TTG2002-09-13 00:00:00Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng
78/2002/TT-BTC2002-09-11 00:00:00Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
77/2002/TT-BTC2002-09-10 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu.
2915/2002/QĐ-UB2002-09-06 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuế đất vụ mùa năm 2002
104/2002/QĐ-BTC2002-08-28 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
98/2002/QĐ-BTC2002-08-21 00:00:00Về việc áp dụng hình thức bán vé tháng thu phí sử dụng cầu, đường bộ qua Trạm thu phí T1- Quốc lộ 51
100/2002/QĐ-BTC2002-08-21 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
71/2002/TT-BTC2002-08-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất
69/2002/TT-BTC2002-08-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy.
96/2002/QĐ-BTC2002-08-15 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế lập, quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng ban hành theo Quyết định số 1632/1998/QĐ-BTC ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
95/2002/QĐ-BTC2002-08-15 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc thực hiện thông báo nộp thuế một lần theo mức ổn định trong một thời gian đối với hộ kinh doanh vừa và nhỏ.
68/2002/TT-BTC2002-08-15 00:00:00Hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe
2469/2002/QĐ-UBCP2002-08-02 00:00:00Miễn giảm thuế SDĐNN cho các đối tượng CSXH và miễn giảm do thiên tai gây ra vụ chiêm năm 2002, bổ sung miễn giảm do thiên tai gây ra vụ mùa năm 2001
63/2002/TT-BTC2002-07-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí
62/2002/TT-BTC2002-07-18 00:00:00Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng
91/2002/QĐ-BTC2002-07-16 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32
90/2002/QĐ-BTC2002-07-11 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
27/2002/QĐ-UB2002-07-04 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơ quan công chứng, chứng thực.
86/2002/QĐ-BTC2002-07-01 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002 - 2005.
66/2002/NĐ-CP2002-07-01 00:00:00Nghị định quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế
53/2002/TT/BTC2002-06-25 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính.
13/2002/CT-TTG2002-06-11 00:00:00Chỉ thị về triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí
75/2002/QĐ-BTC2002-06-07 00:00:00V/v sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng vàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
74/2002/QĐ-BTC2002-06-06 00:00:00V/v quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn hình do Công ty điện tử Samsung Vina nhập khẩu theo cơ cấu AICO.
60/2002/NĐ-CP2002-06-06 00:00:00Nghị định quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
72/2002/QĐ-BTC2002-06-05 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
70/2002/QĐ-BTC2002-06-04 00:00:00Về việc sửa đổi mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn không gia hạn giấy phép đối với chai chứa khí đốt hoá lỏng
69/2002/QĐ-BTC2002-06-04 00:00:00Về việc ban hành Biểu mức thu phí sử dụng cầu Tân Đệ trên Quốc lộ 10
52/2002/TTLT-BTC-BCN2002-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của Liên BộTài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy.
57/2002/NĐ_CP2002-06-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí
68/2002/QĐ-BTC2002-05-31 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí sử dụng cầu Hồ trên Quốc lộ 38
47/2002/TT-BTC2002-05-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002: Nghị định sửa đổi, bổ sung số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/05/2002 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002
66/2002/QĐ-BTC2002-05-22 00:00:00Quyết định cuả Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi thuế nhập khẩu của một số phụ tùng xe hai bánh gắn máy, sửa đổi mức khung tỷ lệ nội địa hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá của phụ tùng xe hai bánh gắn máy.
33/2002/QĐ-UBBT2002-05-17 00:00:00V/v Ban hành bản giá tính thu lệ phí trước bạ các loại xe 2 bánh gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
59/2002/QĐ-BTC2002-05-15 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
53/2002/NĐ-CP2002-05-13 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 ban hành kèm theo Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2002
41/2002/TT-BTC2002-05-03 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
32/2002/QĐ-CTUBBT2002-04-29 00:00:00V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2002/QĐ-CTUBBT ngày 05/2/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Ban hành quy định về chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
1277/2002/QD-UB2002-04-26 00:00:00Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuê đất vụ chiêm năm 2002
50/2002/NĐ-CP2002-04-25 00:00:00Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
33/2002/TTLT-BTC-BTP2002-04-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính
45/2002/QĐ-BTC2002-04-10 00:00:00Về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu
41/2002/QĐ-BTC2002-04-05 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
37/2002/QĐ-BTC2002-03-27 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
24/2002/TT-BTC2002-03-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
41/2002/QĐ-TTG2002-03-18 00:00:00QĐ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt đoọng kinh doanh xe ôtô, xe bai bánh gắn máy
33/2002/QĐ-BTC2002-03-14 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
15/2002/CT-UBBT2002-03-12 00:00:00V/v Biện pháp quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế Nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2002
22/2002/QĐ-CTUBBT2002-03-11 00:00:00V/v Ban hành quy định về mức thu nộp, quản lý và phân phối sử dụng nguồn thu lệ phí bến bãi và tiền cho thuê mặt bằng tại Cảng cá Phan Rí cửa- Tuy Phong.
39/2002/QĐ-UB2002-03-06 00:00:00QĐ Về ban hành Chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
13/2002/QD-UB2002-03-06 00:00:00Quyết định của UBND tỉnh v/v Mức thu phí vệ sinh môi trường
21/2002/TT-BTC2002-03-01 00:00:00Hướng dẫn việc miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 1)
21/2002/NĐ-CP2002-02-28 00:00:00Nghị định về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002
18/2002/QĐ-BTC2002-02-28 00:00:00Về việc tạm thời ban hành mức thu phí sử dụng cầu Phả Lại trên Quốc lộ 18
18/2002/TT-BTC2002-02-20 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
17/2002/NĐ-CP2002-02-08 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
13/2002/QĐ-CTUBBT2002-02-05 00:00:00V/v Ban hành quy định chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10/2002/QĐ-BTC2002-02-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
28/2002/NQ/HĐNDKXIII2002-01-28 00:00:00Nghị quyết về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.
08/2002/TT-BTC2002-01-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương
05/2002/TT-BTC2002-01-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
04/2002/QĐ-BTC2002-01-17 00:00:00Về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò
03/2002/TT-BTC2002-01-14 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản
03/2002/CT-CTUBBT2002-01-10 00:00:00V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Thuận
02/2002/QĐ-BTC2002-01-09 00:00:00Về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số phụ tùng xe hai bánh gắn máy
05/2002/QĐ-CTUBBT2002-01-08 00:00:00V/v Quy định tạm thời mức thu phí dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực
01/2002/CT-UB2002-01-04 00:00:00V/v tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải khu vực ngoài quốc doanh.
01/2002/NĐ-CP2002-01-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 01/CP ngày 03/01/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
09/2002/TT-BTC2002-01-02 00:00:00Hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg
199/2001/QĐ-TTG2001-12-28 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
137/2001/QĐ-BTC2001-12-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
136/2001/QĐ-BTC2001-12-18 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc bổ sung Danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu
8050/QĐ-UB2001-12-03 00:00:00Về chấm dứt thu phí trên đường Trường Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất
121/2001/QĐ-BTC2001-11-30 00:00:00V/v Điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với quặng Apatít và Séc-păng-tin
120/2001/QĐ-BTC2001-11-26 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
93/2001/TTLT/BTC-BTP2001-11-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực
87/2001/NĐ-CP2001-11-21 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ2001-11-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy
117/2001/QĐ-BTC2001-11-20 00:00:00V/v: Ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy
116/2001/QĐ-BTC2001-11-20 00:00:00V/v bổ sung, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chính sách ưu đãi thuế mặt hàng xe máy quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1988 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
115/2001/QĐ-BTC2001-11-15 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
95/2001/TT-BTC2001-11-11 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP
90/2001/TTLT-BTC-BGTVT2001-11-09 00:00:00Hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước đối với các dự án giao thông
113/2001/QĐ-BTC2001-11-09 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng khô dầu trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
89/2001/TTLT-BTC-BCA2001-11-08 00:00:00Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an.
172/2001/QĐ-TTG2001-11-05 00:00:00Về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan
110/2001/QĐ/BTC2001-10-31 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
86/2001/TT-BTC2001-10-29 00:00:00Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với thuốc lá điếu xuất khẩu
1348/2001/QĐ-NHNN2001-10-29 00:00:00Về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến thu phí bảo lãnh của các tổ chức tín dụng
78/2001/NĐ-CP2001-10-23 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
107/2001/QĐ/BTC2001-10-18 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
105/2001/QĐ-BTC2001-10-10 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
95/2001/QĐ-BTC2001-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
94/2001/QĐ-BTC2001-10-01 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
75/2001/TTLT/BTC/BTM/TCHQ2001-09-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào qui định tại thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (thoả thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa hai nước.
49/2001/TT-BKHCNMT2001-09-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
69/2001/QĐ-UB2001-09-07 00:00:00Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện miễn giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp
84/2001/QĐ/BTC2001-09-05 00:00:00Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt nam
16/2001/TT-BGTVT2001-09-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.
83/2001/QĐ/BTC2001-08-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
36/2001/QĐ-UB2001-08-30 00:00:00V/v điều chỉnh mức giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản rừng tự nhiên.
32/2001/QĐ-UB2001-08-03 00:00:00V/v ban hành mức thu phí sử dụng bến, bãi đối với các loại gỗ và lâm sản phụ nhập khẩu
53/2001/QĐ-UB2001-08-02 00:00:00V/v ban hành Quy định về quản lý thu phí, đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
3357/KTTH2001-07-30 00:00:00Đính chính Nghị định số 26/2001/NĐ_CP ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
31/2001/QĐ-UB2001-07-27 00:00:00QĐ ban hành quy định chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí
57/2001/QĐ-UB2001-07-12 00:00:00V/v giá tính thuế tài nguyên đối với hạt ươi tươi
51/2001/QĐ-UB2001-07-09 00:00:00Về ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ
69/2001/QĐ/BTC2001-07-06 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện
67/2001/QĐ/BTC2001-07-05 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung tên và biểu thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
66/2001/QĐ/BTC2001-07-05 00:00:00V/v ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
53/2001/TT/BTC2001-07-03 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
52/2001/TT/BTC2001-07-02 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định sô 28/2001/NĐ-CP ngày 06/06/2001 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001.
31/2001/NĐ-CP2001-06-26 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin
48/2001/TT-BTC2001-06-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí
42/2001/TT/BTC2001-06-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế giá trị gia tăng cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
41/2001/TT/BTC2001-06-12 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị định số 05/2001/NQ-CP
28/2001/NĐ-CP2001-06-06 00:00:00Ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001
67/2001/QĐ-UB2001-06-05 00:00:00Ban hành Bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn TPĐN
26/2001/NĐ-CP2001-06-04 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
24/2001/QĐ-UB2001-06-01 00:00:00về việc sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.
37/2001/TT-BTC2001-05-28 00:00:00Bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT/BTC ngày 20/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam.
34/2001/TT-BTC2001-05-25 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập
32/2001/TT-BTC2001-05-23 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức
35/2001/PL-UBTVQH102001-05-19 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
20/2001/QD-UB2001-05-17 00:00:00v/v cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đối với đất ở đô thị và nông thôn.
30/2001/TT/BTC2001-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
19/2001/NĐ-CP2001-05-11 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
28/2001/TT-BTC2001-05-03 00:00:00Hướng dẫn ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách Nhà nước
34/2001/QĐ/BTC2001-04-18 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
19/2001/QĐ-BTC2001-03-28 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.V/v ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vận liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
17/2001/TT-BTC2001-03-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
177/QĐ-TCHQ2001-03-14 00:00:00Bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng NK không thuộc danh mục mặt hàng NN quản lý giá tính thuế
11/2001/QĐ-BTC2001-03-13 00:00:00QĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi biểu thuế của mặt hàng phân bón trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
13/2001/TT-BTC2001-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22/2001/TT-BTC2001-03-04 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
09/2001/NĐ-CP2001-03-02 00:00:00Nghị định sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
09/2001/QĐ-BTC2001-02-27 00:00:00QĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
04/2001/QĐ-UB2001-02-12 00:00:00Quy định về thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn thuộc các huyện thành phố hà Nội
08/2001/TT-BTC2001-01-18 00:00:00Hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính.
04/2001/QĐ-BTC2001-01-15 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
04/2001/TTLT-BTC-TCHQ2001-01-12 00:00:00Hướng dẫn việc tập trung, quản lý thu, nộp thuế xuất, nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
03/2001/TT-BTC2001-01-11 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng
02/2001/QĐ-BTC2001-01-11 00:00:00V/v ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận.
01/2001/NĐ-CP2001-01-04 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
79/200/NĐ-CP2000-12-29 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
215/2000/QĐ-BTC2000-12-29 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.
124/2000/QĐ-UB2000-12-28 00:00:00Ban hành bản giá bán tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố
122/2000/TT-BTC2000-12-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
210/2000/QĐ-BTC2000-12-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
204/2000/QĐ/BTC2000-12-21 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
203/2000/QĐ-BTC2000-12-21 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá.
117/2000/TT-BTC2000-12-21 00:00:00Bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu.
116/2000/TT-BTC2000-12-19 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản.
200/2000/QĐ/BTC2000-12-18 00:00:00Bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng
115/2000/TT- BTC2000-12-11 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
193/2000/QĐ-BTC2000-12-05 00:00:00Về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu; sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
111/2000/TT-BTC2000-11-27 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
186/2000/QĐ/BTC2000-11-21 00:00:00Ban hành mức thu phí cầu Quán Hàu - Quốc lộ 1A
112/2000/TT-BTC2000-11-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch
08/TT-TCHQ2000-11-20 00:00:00Hướng dẫn thi hành NĐ của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về HQ
183/2000/QĐ-BTC2000-11-14 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính .Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giầy dép.
182/2000/QĐ/BTC2000-11-14 00:00:00Qui định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo Cơ cấu AICO
65/2000/QĐ-BCN2000-11-13 00:00:00Về việc ban hành quy định về đăng ký để được xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa đối với xe gắn máy 2 bánh
180/2000/QĐ/BTC2000-11-13 00:00:00Ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận quốc lộ 1A
179/2000/QĐ/BTC2000-11-13 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt nam
109/2000/TT-BTC2000-11-13 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư
171/2000/QĐ-BTC2000-10-27 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh.
105/2000/TT-BTC2000-10-23 00:00:00Hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
104/2000/TT-BTC2000-10-23 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.
449/NHNN22000-10-20 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng
448/NHNN22000-10-20 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng
103/2000/TT-BTC2000-10-20 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việ Nam.
102/2000/TT-BTC2000-10-19 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
166/2000/QĐ-BTC2000-10-17 00:00:00Về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò.
99/2000/TT-BTC2000-10-12 00:00:00Hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu
164/2000/QĐ-BTC2000-10-10 00:00:00V/v ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tổi thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu.
78/2000/QĐ-UB2000-10-06 00:00:00Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000 cho các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai
160/2000/QĐ/BTC2000-09-29 00:00:00Về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam với các nước Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2000 - 2005
159/2000/QĐ-BTC2000-09-26 00:00:00Về việc bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí- điện- điện tử.
95/2000/TT-BTC2000-09-22 00:00:00Hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
154/2000/QĐ-BTC2000-09-22 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
151/2000/QĐ-BTC2000-09-20 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2917 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
1410/QĐ-BKHCMNT2000-09-20 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường.
150/2000/QĐ-BTC2000-09-19 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện
146/2000/QĐ-BTC2000-09-18 00:00:00Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp
102/2000/QĐ-UB2000-09-18 00:00:00Qui định mức thu phí sử dụng đất công, bến, bãi, mặt nước, khỏang không thuộc Nhà nước quản lý để quảng cáo.
91/2000/TT-BTC2000-09-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
90/2000/TT-BTC2000-09-01 00:00:00Bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.
44/2000/NĐ-CP2000-09-01 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.
131/2000/QĐ-BTC2000-08-30 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
09/NHNN32000-08-29 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng
89/2000/TT-BTC2000-08-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
105/2000/QĐ-TTG2000-08-25 00:00:00Miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất
130/2000/QĐ-BTC2000-08-24 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.
38/2000/NĐ-CP2000-08-23 00:00:00Thu tiền sử dụng đất
84/2000/TT-BTC2000-08-16 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng
1307/QĐ-UB-TC2000-08-11 00:00:00QĐ V/v Điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích Nhị thanh, Tam thanh, Chùa tiên, Giếng tiên
89/2000/QĐ-UB2000-08-07 00:00:00Qui định mức thu phí thăm quan khu vực Bãi bụt Quận Sơn Trà Tp Đà Nẵng.
81/2000/TT-BTC2000-08-02 00:00:00V/v Hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy đường
79/2000/TT-BTC2000-07-28 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn.
77/2000/TT-BTC2000-07-25 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thủy sản)
49/2000/CT.UBT2000-07-24 00:00:00V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
48/2000/CT.UBT2000-07-24 00:00:00V/v bãi bỏ Quyết định số 593/QĐ.UBT.97 ngày 22/3/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành Bản quy định tạm thời thu phí khắc dấu, chụp ảnh để gắn chứng minh nhân dân, cấp sổ hộ khẩu gia đình
74/2000/TT-BTC2000-07-19 00:00:00Hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
71/2000/TTLT-BTC-TCHQ2000-07-19 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
22/2000/NĐ-CP2000-07-10 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
65/2000/TT-BTC2000-07-05 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng phí , lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
106/2000/QĐ-BTC2000-06-30 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
68/2000/QĐ-UB2000-06-28 00:00:00Qui định mức tối thiểu thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện cho mỗi quảng cáo.
60/2000/TT-BTC2000-06-20 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
20/2000/NĐ-CP2000-06-15 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
239/2000/TT-BGTVT2000-06-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng hải.
19/2000/NĐ-CP2000-06-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
65/2000/QĐ-TTG2000-06-07 00:00:00Giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường
52/2000/TT-BTC2000-06-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
90/2000/QĐ-BTC2000-06-02 00:00:00Ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản
50/2000/TT-BTC2000-06-02 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng Phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa.
89/2000/QĐ-BTC2000-06-01 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 20 tại Trạm thu phí Km 51+940 Định Quán-Đồng Nai từ Km0 đến Km 128 và tại Trạm thu phí Km 203+500 Đức Trọng-Lâm Đồng từ Km129 đến Km 232 .
49/2000/TT-BTC2000-05-31 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá dịch vụ và sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế GTGT
83/2000/QĐ-BTC2000-05-29 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh
48/2000/TT-BTC2000-05-29 00:00:00Hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in
825/2000/ TT-BKHCNMT2000-05-26 00:00:00Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
45/2000/TTTL/BTC-TCHQ2000-05-23 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
891/2000/QĐ-UB2000-05-22 00:00:00V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
40/2000/TT-BTC2000-05-15 00:00:00Thông tư Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu
494/QĐ-UB2000-05-12 00:00:00Quyđịnh giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16/2000/NĐ-CP2000-05-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ
15/2000/NĐ-CP2000-05-09 00:00:00Quy định chi tiết thi hành NQ số 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03/9/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá dịch vụ
37/2000/TT-BTC2000-05-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
35/2000/TT-BTC2000-05-04 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000
58/2000/QĐ-BTC2000-04-21 00:00:00Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
57/2000/QĐ-BTC2000-04-20 00:00:00Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch
28/2000/TT-BTC2000-04-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
47/2000/QĐ-BTC2000-04-04 00:00:00Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp
26/2000/TT-BTC2000-03-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm
24/2000/TT-BTC2000-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ
39/2000/QĐ-TTg2000-03-27 00:00:00Quy định tạm thời lưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
09/2000/NĐ-CP2000-03-21 00:00:00Về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000 (kèm danh mục)
492/2000/QD-BTM2000-03-20 00:00:00v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13/05/1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại
41/2000/QĐ-BTC2000-03-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
35/2000/QĐ-BTC2000-03-09 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
339/QĐ-UB2000-03-09 00:00:00V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996
33/2000/QĐ-BTC2000-03-06 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
24/2000/QĐ-BTC2000-02-27 00:00:00Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải
20/2000/QĐ-UB2000-02-24 00:00:00Ban hành quy định quản lý, đấu thầu thu phí đối với phường, xã, thị trấn
15/2000/TT-BTC2000-02-23 00:00:00Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 39 TC/TCT ngày 26 tháng 6 năm 1997của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 và Nghị định số 30/CP ngày 5 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
23/2000/QĐ-BTC2000-02-21 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
20/2000/QĐ-BTC2000-02-21 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
16/2000/QĐ-BTC2000-02-18 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
11/2000/QĐ-UB2000-02-15 00:00:00- Về Qui định mức thu Lệ phí tham quan các Di tích Lịch sử, văn hoá.
08/2000/QĐ-TTg2000-01-17 00:00:00về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ
05/2000/TT-BTC2000-01-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện
481/QĐ-TCHQ1999-12-29 00:00:00Ban hành bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng NK không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế
176/1999/NĐ-CP1999-12-21 00:00:00Về lệ phí trước bạ
17/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
223/1999/QĐ-TTG1999-12-07 00:00:00Thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
170/1999/NĐ-CP1999-12-06 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
170/1999/NĐ-CP1999-12-06 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
143/99/QĐ-BTC1999-11-23 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 tại trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng đoạn Km 62 đến Km103
142/99/QĐ-BTC1999-11-19 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa
141/99/QĐ-BTC1999-11-16 00:00:00Ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng
138/99/QĐ-BTC1999-11-16 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí qua Phà Mây - Quốc lộ 37 - tỉnh Thái Nguyên
136/99/QĐ-BTC1999-11-10 00:00:00Ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
127/99/QĐ-BTC1999-10-22 00:00:00Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán
381/QĐ-TCHQ1999-10-21 00:00:00Ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng NK không thuộc các nhóm mặt hàng nhà nước quản lý GTT
124/99/QĐ-BTC1999-10-19 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí cầu Nguyễn Văn Trỗi - Quốc lộ 14B
04/1999/TT-TCTK1999-10-19 00:00:00Hướng dẫn Thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
119/1999/TT-BTC1999-10-05 00:00:00hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
114/99/TT-BTC1999-09-23 00:00:00Bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
116/99/QĐ-BTC1999-09-21 00:00:00Ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý nhà nước về hàng không
93/1999/NĐ-CP1999-09-07 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
93/NĐ-CP1999-09-07 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
853/QĐ-TTG1999-09-06 00:00:00Thành lập Ban soạn thảo dự án Luật thuế thu nhập cá nhân
92/1999/NĐ-CP1999-09-04 00:00:00về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
92/NĐ-CP1999-09-04 00:00:00về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
28/1999/TT-BTM1999-09-01 00:00:00Điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.
106/99/TT-BTC1999-08-30 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
176/QĐ-TTg1999-08-26 00:00:00Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên, vật liệu
78/1999/NĐ-CP1999-08-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
101/99/TT-BTC1999-08-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong ngành vận tải đường bộ
171/QĐ-TTg1999-08-19 00:00:00Cho chậm nộp thuế đói với hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ trực tiếp cho sản xuất.
100/99/TT/BTC1999-08-19 00:00:00Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
3871/1999/TM-XNK1999-08-13 00:00:00V/v bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt nam
1917/1999/QĐ-BGTVT1999-08-04 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải v/v Tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 ( Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng ).
79/99/QĐ-BTC1999-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
78/99/QĐ-BTC1999-07-30 00:00:00Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm 1006 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
89/99/TT-BTC1999-07-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
49/1999/NĐ-CP1999-07-08 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
565/NHNN11999-07-07 00:00:00V/v Thu phí, hoa hồng...trong hoạt động cho vay của TCTD đối với KH.
68/99/QĐ-BTC1999-07-01 00:00:00Về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu
77/99/LB/BTC-BTM-TCHQ1999-06-22 00:00:00Hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
73/1999/TT-BTC1999-06-14 00:00:00Hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.
1402/1999/QĐ-BGTVT1999-06-12 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc tổ chức thu phí sử dụng cầu Cỏ May trên Quốc lộ 51 (Hợp đồng B.O.T)
56/1999/QĐ-UB1999-06-10 00:00:00"V/v Quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh"
36/1999/NĐ-CP1999-06-09 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
61/99/QĐ-BTC1999-06-03 00:00:00Về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi
08/CT-UB1999-05-31 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện các luật thuế mới
58/99/QĐ/BTC1999-05-25 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường 7 Km 0 - Km 36 đoạn Diễn Châu - Đô Lương
40/1999/QĐ-UB1999-05-20 00:00:00V/v thu phí, lệ phí
28/QĐ-UB1999-05-15 00:00:00- Ban hành qui định thu phí sử dụng đường bộ tuyến Ai Nghĩa - Quảng Huế Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc
54/99/QĐ-BTC1999-05-12 00:00:00Về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng
49/99/TT-BTC1999-05-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính
44/1999/TT-BTC1999-04-26 00:00:00Hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với hợp tác xã.
455/1999/QĐ-BTM1999-04-24 00:00:00V/v sửa đổi bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
953/1999/QĐ-BGTVT1999-04-21 00:00:00Điều chỉnh mức thu phí Quốc lộ 51
42/99/TT/BTC1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam
02/1999/TT-TCBĐ1999-04-20 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản thông tin Bưu điện theo luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
37/99/TT-BTC1999-04-07 00:00:00Hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu
365/QĐ-TTg1999-04-05 00:00:00V/v thành lập Ban soạn thảo dự án pháp lệnh phí và lệ phí
32/1999/TTLT/BTC-BYT1999-03-25 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 17 TT/LB ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
14/1999/NĐ-CP1999-03-23 00:00:00Ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999
897/TM-XNK1999-03-12 00:00:00V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ.
01/1999/TT-BCN1999-03-12 00:00:00TT Hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí điện-điện tử
841/TM-XNK1999-03-10 00:00:00V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản
481/TM-XNK1999-03-10 00:00:00V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản
242/KTTH1999-03-10 00:00:00Tăng cường chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới
560/1999/QĐ-BGTVT1999-03-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Tổ chức thu phí Quốc lộ 3
12/1999/NĐ-CP1999-03-06 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
685/TM-XNK1999-02-13 00:00:00V.v miễn thuế nhập khẩu ưu đãu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hongkong
432/1999/QĐ-UB1999-02-10 00:00:00V/v ban hành qui chế làm việc và kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới trên địa bàn tỉnh Long An
05/1999/QĐ-TTG1999-01-23 00:00:00Về việc miễn thuế hoạt động buôn chuyến, giảm thuế giá trị gia tăng kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau, quả tươi
01/1999/TT-BXD1999-01-16 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản theo luật thuế giá trị gia tăng
131/TM-XNK1999-01-07 00:00:00Bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam
01/1999/TT-BTM1999-01-05 00:00:00Hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi
09/VGCP1999-01-04 00:00:00Thông tư 09 hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới
01/CT-TTG1999-01-04 00:00:00Thực hiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CFPT
09/1998/TT-BVGCP1998-12-31 00:00:00Hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới.
08/1998/TTLT/BTC-BTP-BNG1998-12-31 00:00:00hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.
1530/KTTH1998-12-26 00:00:00Công điện của TTg về chuẩn bị thực hiện các luật thuế mới
1655/1998/QĐ-BTM1998-12-25 00:00:00Ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
175/98/TT/BTC1998-12-24 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
3522/1998/QĐ-BGTVT1998-12-23 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thu phí cầu Nguyễn Văn Trỗi QL14B
3521/1998/QĐ-BGTVT1998-12-23 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thu phí đường QL1A đoạn Xuân lộc - Biên hòa
3429/1998/QĐ-UB1998-12-22 00:00:00"V/v phân loại đường phố và vị trí từng đường phố để thu thuế nhà, đất hàng năm"
168/98/TT/BTC1998-12-21 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 84 /1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
102/CP1998-12-21 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giại trị gia tăng
102/1998/NĐ-CP1998-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế giá trị gia tăng.
41/TTG1998-12-17 00:00:00Tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới
13/1998/TT-TCHQ1998-12-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý thuế NK và GTGT loại hình NK nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.
19/CT-UB1998-12-11 00:00:00Chỉ thị của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
3268/1998/QĐ-BGTVT1998-12-08 00:00:00Quyết định của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức thu phí, đoạn Ninh Hòa - Phan rang Quốc lộ 1A
3267/1998/QĐ-BGTVT1998-12-08 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức thu phí Quốc lộ 51
3158/1998/QĐ-UB1998-12-05 00:00:00V/v Quy định tạm thời mức thu phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khách du lịch là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và Hòn Gai.
153/1998/TT-BTC1998-11-26 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68 /1998/NĐ- cp ngày 03 /9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi).
10/1998/TT-TCHQ1998-11-19 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 205/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế.
2132/1998/QĐ-UB1998-11-04 00:00:00V/v bổ sung quyết định số:133/QĐ-UB ngày 17/01/1998 của UBND tỉnh Kontum về giá bán tối thiểu, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản rừng tự nhiên
139/1998/TTLT-BTC-KHCNMT1998-11-02 00:00:00Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí thẩm định, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
208/QĐ-TTG1998-10-26 00:00:00Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới
205/QĐ-TTG1998-10-19 00:00:00Ban hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
84/1998/NĐ-CP1998-10-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
2545/1998/QĐ-BGTVT1998-10-08 00:00:00Quyết định về tổ chức thu phí cầu Gianh thuộc Quốc lộ 1A
79/1998/NĐ-CP1998-09-29 00:00:00Sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06/02/1995 của chính phủ
182/QĐ-TTG1998-09-23 00:00:00Miễn thu lệ phí trước bạ cho các dự án ODA không hoàn lại
181/QĐ-TTG1998-09-21 00:00:00Giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước CHDCND Lào
68/1998/NĐ-CP1998-09-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)
1194/1998/QĐ-BKHCNMT1998-08-19 00:00:00Quyết định của bộ trưởng Bộ khoa học, công nghệ và môi trường Ban hành Danh mục các cụm chức năng đã lắp ráp hoàn chỉnh, được tách khỏi bộ linh kiện CKD, IKD nhập khẩu của mặt hàng điện tử để tính thuế nhập khẩu
143/QĐ-TTG1998-08-08 00:00:00Sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch
54/1998/NĐ-CP1998-07-21 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan
09/1998/TT-BTM1998-07-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).
100/98/TT/BTC1998-07-15 00:00:00Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
99/98/TT/BTC1998-07-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
667/1998/QĐ-UB1998-07-08 00:00:00V/v quy định giá tính thuế đối với sản phẩm gỗ tỉa thưa từ rừng trồng
2283/TCHQ-KTTT1998-07-06 00:00:00Thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK để SX hàng XK
93/1998/QĐ/TCKT1998-07-02 00:00:00Thu phí kiểm định và lệ phí kiểm định và lệ phí cấp phép sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
89/98/TT/BTC1998-06-27 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
1279/1998/QĐ-UB1998-06-05 00:00:00"V/v ban hành bản Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất , thu tiền sử dụng đấtkhi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi"
04/1998/QH101998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
568/1998/QĐ-UB1998-05-26 00:00:00V/v quy định giá tính thuế đối với sản phẩm gỗ tỉa thưa từ rừng trồng
05/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
28/1998/NĐ-CP1998-05-11 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
28/1998/NĐ-CP1998-05-11 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng
226/1998/QĐ-BKHCNMT1998-05-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường V/v: Ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng hoá.
118/1998/QĐ-BKHCNMT1998-05-06 00:00:00Quyết định của Bộ trưởngBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường V/v: Bổ sung Quyết định số 1118/QĐ ngày 28/05/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
05/1998/PL-UBTVQH101998-04-16 00:00:00Pháp lệnh Thuế tài nguyên
48/1998/TT1998-04-11 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung TT số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức
43/1998/TT1998-04-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
15/1998/NĐ-CP1998-03-12 00:00:00Ban hành danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các nước ASEAN cho năm 1998
98/1998/QĐ/BTC1998-02-18 00:00:00Về việc xử lý thuế xuất khẩu gạo
22/QĐ.UB1998-02-10 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi bổ xung mức thu phí và cước vận tải bốc xếp theo Nghị định thư và hiệp định thư về vận tải đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Trung
18/QĐUB1998-02-02 00:00:00Quyết định V/v điều chỉnh mức thu thuế tài nguyên rừng
99/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
94/1998/NĐ-CP1998-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998
35/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí
30/1998/NĐ-CP1998-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
208/QĐ-TTG1998-01-01 00:00:00Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới
09/1998/TT1998-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
114/1997/NĐ-CP1997-12-16 00:00:00NĐ sửa đổi Nghị định số 57/CP ngày 28/8/93 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức
114/1997/NĐ-CP1997-12-16 00:00:00Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức
79/CP1997-06-19 00:00:00NĐ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính - viễn thông và tần số vô tuyến điện
57/CP1997-05-31 00:00:00NĐ. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá.
358/TTG1997-05-29 00:00:00QĐ. Ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ.
35/CP1997-04-23 00:00:00NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản.
30/CP1997-04-05 00:00:00Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20/1/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
257/TC/QĐ/TCT1997-03-31 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu
13/TC/TCT1997-03-28 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC "Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97
242/TC/QĐ/TCT1997-03-26 00:00:00Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu
241/TC/QĐ/TCT1997-03-26 00:00:00Quyết định về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF
278/TT-ĐC1997-03-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/1/97 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
703/TC/TCT1997-03-04 00:00:00Công văn về việc xác nhận chuyển tiền để xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu
673/TCHQ-KTTT1997-03-01 00:00:00Quy định tạm thời về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu
54/L/CTN1997-02-18 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
01/1/NN-KL-TT1997-02-18 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
04/4-TC/TCT1997-01-23 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
93/TC/QĐ/TCT1997-01-21 00:00:00Quyết định về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ôtô, xe gắn máy
199/TC/TCT1997-01-21 00:00:00Công văn về việc báo cáo tình hình bán hàng miễn thuế
03/3-TC/TCT1997-01-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9/11/93 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ
04/CP1997-01-10 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
02/2-TC/QĐ/TCT1997-01-02 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung và miễn thuế của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu
74/TCT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế giá trị gia tăng
54/CTN1997-01-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
39/TCT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 5/CP ngày 20/1/1995 và Nghị định số 30/Cp ngày 5/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
04/TCT1997-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
48/CP1996-08-12 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
46/CP1996-08-06 00:00:00Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế
44/CP1996-08-03 00:00:00Nghị định bổ sung Điều 1 của Nghị định số 89/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
32/TCT1996-07-06 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động
24/CP1996-04-18 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
22/CP1996-04-17 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
18/CP1996-04-04 00:00:00Nghị định về việc ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất, thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước Cộng đồng Châu Âu (EU) cho năm 1996-1997
12/KT1996-02-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn tạm thời thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
01/CP1996-01-03 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.
82/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997
78/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
77/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
54/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông
49/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
26/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
24/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
16/CP1996-01-01 00:00:00Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan
98/TC/TCT1995-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
97/TC/TCT1995-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu
96/TC/TCT1995-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
97/CP1995-12-27 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
1324/TC/TCT/QĐ1995-12-21 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu
91/CP1995-12-18 00:00:00Nghị định về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996
88/CP1995-12-14 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội
1233/TC/TCT/QĐ1995-12-09 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi thuế xuất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu
777/TTg1995-11-30 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Hiệp định đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
88/TTLB1995-11-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu và sử dụng phí phục vụ trong ngành du lịch
1188/TC/QĐ/TCT1995-11-20 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu
82/TC/VI1995-11-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản của Đảng được Nhà nước xác nhận; chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng theo QĐ 248/CT ngày 2/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính phủ).
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu
2386/TCHQ-GSQL1995-10-04 00:00:00Công văn về việc quy định ngày có hàng thực xuất, thực nhập để thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2386/TCHQ-1995-10-04 00:00:00Công văn về việc quy định ngày có hàng thực xuất, thực nhập để thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
290/NQ/UBTVQH91995-09-07 00:00:00Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu
66/TT/LB1995-08-29 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
65/TT-LB1995-08-19 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí kiểm nghiệm, đo lường và các hoạt động khác về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
904/TC/TCT/QĐ1995-08-15 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại
62/TC/TCĐN1995-07-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện
53/TC/TCT1995-07-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
51/TTLB1995-07-03 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc
615/TC/TCT/QĐ1995-06-10 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.
42/TC/TCT1995-06-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 19 TC/TCT ngày 16-3-1995 về lệ phí trước bạ
197/TCHQ-GSQL1995-05-23 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa
1021/TCHQ/KTTT1995-05-13 00:00:00Công văn về việc thực hiện thuế thu nhập quà biếu, quà tặng
00/KHÔNG SỐ1995-04-24 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài
133/TCHQ/KTTT1995-04-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí
833/TC/TCT1995-04-12 00:00:00Công văn về việc thuế nhập khẩu xe cứu thương phục vụ cho y tế và xe cứu thương cải tạo thành xe phục vụ cho mục đích khác
640/TCHQ/KTTT1995-04-03 00:00:00Công văn về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
234/TC/TCT/QĐ1995-03-29 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới
25/TC-TCT1995-03-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
20/TC/TCT1995-03-16 00:00:00Thông tư về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
19/TC/TCT1995-03-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/CP ngày 29-12-1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
111/TCHQ/KTTT1995-03-16 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy trình thu thuế hàng hóa KD-XNK và quy trình thu thuế hàng hóa XNK theo quy chế riêng
152/TTg1995-03-11 00:00:00Quyết định của Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế
17/TT-LĐ1995-03-07 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế
144/TC/TCT/QĐ1995-02-23 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế một số mặt hàng nhập khẩu thuộc diện Nhà nước quản lý giá tính thuế
63/TCHQ-GSQL1995-02-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
17/CP1995-02-06 00:00:00Nghị định ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
63/TC/TCT-QĐ1995-01-24 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng
09/9 TC/TCT1995-01-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
05/CP1995-01-20 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
13/TC/TCT-QĐ1995-01-06 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng
05/5 TT/LB1995-01-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ.
02/2/TC-TC1995-01-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
98/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
97/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu
96/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong
96/CP1995-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu
94/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 29 ngày 12/5/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
842/LB-TT1995-01-01 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn hoạt động của chi nhánh, thay đổi nội dung giấy phép
27/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/ CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
20/TCT1995-01-01 00:00:00Thông tư về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ
193/CP1994-12-29 00:00:00Nghị định quy định về lệ phí trước bạ
186/CP1994-12-07 00:00:00Nghị định về việc thu lệ phí giao thông qua giá xăng dầu
287/QĐ/CTN1994-11-15 00:00:00Quyết định phê chuẩn Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc chốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập
182/CP1994-11-10 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 216-NQ/UBTVQH9 ngày 30-8-1994 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số ngành nghề trong biểu thuế doanh thu
90/TC/TCT1994-11-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 47 TC/TCT ngày 1-6-1994 hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5842/DK1994-10-21 00:00:00Công văn về việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí
3139/1994/QĐ-UB1994-10-20 00:00:00V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa
600/TTg1994-10-19 00:00:00Quyết định cho phép ngành Y tế thu phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và trang thiết bị y tế
83/TC/TCT1994-10-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25-08-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất
1201/TCHQ/KTTT1994-09-29 00:00:00Công văn về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế XNK
114/CP1994-09-05 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
73/TC/TCT1994-09-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Điều 4 QĐ số 280/TTg ngày 29/5/1994 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo NĐ số 54/CP
94/CP1994-08-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất và pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất
89/CP1994-08-17 00:00:00Nghị định về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
34/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
33/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
47/TC-TCT1994-06-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
280/TTg1994-05-28 00:00:00Quyết định về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993
861/TC/TCT1994-04-13 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
313/TCHQ/TC1994-04-11 00:00:00Công văn hướng dẫn sử dụng biên lai thuế XNK tiểu ngạch biên giới
27/TT/LB1994-03-30 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật
128/TTg1994-03-30 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất của nhóm hàng xi măng trong Biểu thuế nhập khẩu
384/QĐ/TCCB-LĐ1994-03-24 00:00:00Quyết định thành lập Trạm Lâm quản và Thu phí cầu-đường Thăng Long-Nội Bài
08/8/TC-TCT1994-02-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền
15/TTg1994-01-15 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu
861/TCT1994-01-01 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
78/TCT1994-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 114-CP ngày 5-9-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
287/CTN1994-01-01 00:00:00Quyết định phê chuẩn Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc chốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập
107/TC/TCT1993-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế tại các cảng biển, sân bay quốc tế tại Việt Nam
619/TTg1993-12-27 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
85/CP1993-11-22 00:00:00Nghị định ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
90/TC-TCT1993-11-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
89/TCT1993-11-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
80/CP1993-11-06 00:00:00Nghị định quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi
74/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
73/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
72/A-TC/TCT1993-08-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP ngày 28/8/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật SĐBS một số điều của Luật thuế XN, thuế NK
54/CP1993-08-28 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
65/TT/LB1993-07-29 00:00:00Thông tư quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam
23/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
21/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
17/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
48/TC-TCT1993-06-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
216/TC/TCT1993-04-13 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 03 năm 1992
31/TTLB/TC-TCHQ1993-04-07 00:00:00Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan
29/TCT1993-04-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ về việc bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
1172/KTTH1993-03-24 00:00:00Công văn về tỷ giá ngoại tệ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
18/TC/TCT1993-03-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu
14/TC/TS1993-03-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu lệ phí cấp giấy phép cho các hoạt động nghề cá
11/TC/TCT1993-02-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 1-CP ngày 18-10-1992 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
06/6-TC/TCT1993-01-19 00:00:00Thông tư quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ
75/TCT1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/90 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức
74/TCT1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 56-CP ngày 28/8/90 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
73/TCT1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 55-CP ngày 28/8/93 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh thu
72/TCT1993-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP ngày 28/8/1993 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật SĐBS một số điều của Luật thuế XN, thuế NK
57/CP1993-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức
56/CP1993-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
55/CP1993-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu
89/TC/TCT1992-12-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
110/TTg1992-11-20 00:00:00Quyết định về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 24-1-1991
09/CP1992-11-14 00:00:00Nghị định về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất - nhập cảnh
63/TC/TCT1992-10-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn về việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định sô 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
01/CP1992-10-18 00:00:00Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
359/HĐBT1992-09-29 00:00:00Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992
48/TC/TCT1992-09-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí
341/HĐBT1992-09-22 00:00:00Nghị định ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
339/HĐBT1992-09-22 00:00:00Nghị định về việc thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất
69/LCT/HĐNN81992-08-10 00:00:00Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất
276/CT1992-07-28 00:00:00Quyết định về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí
30/TC1992-07-15 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
232/HĐBT1992-06-25 00:00:00Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan
09/9-TC/TCT1992-04-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới
115/HĐBT1992-04-09 00:00:00Quyết định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới
110/HĐBT1992-03-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
08/TC/TCT1992-03-31 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-03-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
07/7-TC/TCT1992-03-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam
537/A NQ/HĐNN81992-02-22 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Biểu thuế và Khung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo nhóm hàng
30/CT1992-01-23 00:00:00Quyết định về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp
19/HĐBT1992-01-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết về giảm thuế, miễn thuế nông nghiệp
64/LCT/HĐNN81992-01-04 00:00:00Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
66/LB1992-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về mức thuế lợi tức và miễn, giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
238/CT1992-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc chấn chỉnh và tăng cường hệ thống thu thuế, cải tiến mạnh các biện pháp thu và nộp thuế
58/TC/TCT1991-10-24 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về Thuế Nhà, Đất
325/HĐBT1991-10-19 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Quyết định của Hội đồng Nhà nước bổ sung sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt
55/TCT/1991-10-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài
07/LB/TT1991-09-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất
53/TC/TCT1991-09-28 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất
43/TC/TCT/CS1991-08-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 203-HĐBT ngày 29-06-1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các luật thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức
54/LCT/HĐNN81991-07-01 00:00:00Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
203/HĐBT1991-06-29 00:00:00Quyết định quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức
141/HĐBT1991-04-25 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
126/HĐBT1991-04-19 00:00:00Quyết định quy định bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch
119/HĐBT1991-04-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
79/CT1991-03-28 00:00:00Chỉ thị về thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
294/TCT1991-03-11 00:00:00Công văn về việc thi hành Luật Thuế doanh thu đối với điện và than
07/TCT1991-02-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBT ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên
22/HĐBT1991-01-24 00:00:00Nghị định quy định chế độ thu và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
13/CT1991-01-11 00:00:00Quyết định về việc thu phí qua cầu đường bộ
50/LCT/HĐNN81991-01-07 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
06/HĐBT1991-01-07 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30-03-1990 của Hội đồng Nhà nước
1991-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
53/TCT1991-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất
270/HĐBT1991-01-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
232/CT1991-01-01 00:00:00Quyết định về việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên
22/TCT1991-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
62/TC/TCT1990-12-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 391-HĐBT ngày 10-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép XK, NK phi mậu dịch
391/HĐBT1990-11-10 00:00:00Nghị định quy định thi hành điều 32 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất, nhập khẩu phi mậu dịch
47/TCT1990-10-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức
46/TCT1990-10-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
45/TCT1990-10-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu
353/HĐBT1990-10-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức
352/HĐBT1990-10-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Doanh thu
281/HĐBT1990-08-07 00:00:00Nghị định về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
00/KHÔNG SỐ1990-06-30 00:00:00Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
34/LCT/HĐNN81990-04-09 00:00:00Pháp lệnh Thuế Tài nguyên
74/CT1990-03-13 00:00:00Chỉ thị về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
12/CTN1990-03-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất
12/TC/CTN1990-03-05 00:00:00Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất
36/CT1990-02-05 00:00:00Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức
222/TC/CTN1989-12-29 00:00:00Quyết định ban hành Quy định chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch
00/KHÔNG SỐ1989-12-28 00:00:00Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
58/TT/LB1989-12-14 00:00:00Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông
28/LCT/HĐNN81989-12-07 00:00:00Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính
47/TC/TCĐN1989-10-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu lệ phí xét đơn của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư
35/TC/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với thuế buôn chuyến
35/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với thuế buôn chuyến
34/TC/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với những hộ kinh doanh không có địa điểm cố định
34/CTN1989-09-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thu thuế đối với những hộ kinh doanh không có địa điểm cố định
230/CT1989-09-07 00:00:00Chỉ thị về việc chống nhập khẩu và tận thu thuế nhập khẩu thuốc lá, bia, rượu
30/CTN1989-08-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 05-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
30/TC/CTN1989-08-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 05-12-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
54/HĐBT1989-05-27 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 134-NQ/HĐNN8 ngày 03-03-1989 của Hội đồng Nhà nước và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
53/HĐBT1989-05-27 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 3-3-1989 sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
133/CT1989-05-13 00:00:00Quyết định về viêc thu thuế đối với hàng hoá trao đổi qua biên giới
10/TC/CTN1989-04-20 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân
06/TC/CTN1989-03-16 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
16/LCT/HĐNN81989-03-13 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
1989-01-01 00:00:00Nghị quyết về 4 dự án Luật thuế nông nghiệp, doanh nghiệp, hàng hoá, lợi tức
222/CTN1989-01-01 00:00:00Quyết định ban hành Quy định chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch
10/CTN1989-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá nhân
06/CTN1989-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
19/BYT/TT1988-07-26 00:00:00Thông tư quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài
202/CT1988-07-02 00:00:00Thông tư quy định tạm thời chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất
188/CT1988-06-21 00:00:00Quyết định ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh
22/CTN1988-06-09 00:00:00Thông tư về việc thu thuế đối với hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản
22/TC/CTN1988-06-09 00:00:00Thông tư về việc thu thuế đối với hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản
63/CT1988-03-10 00:00:00Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thi hành Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp, Điều lệ thuế hàng hoá
35/NHNN/TT1988-03-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch
35/TT1988-03-04 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch
09/TC/TQĐ1988-02-27 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ nộp thuế hàng hoá đối với hàng nhập khẩu mậu dịch
114/TCHQ/PC1988-02-01 00:00:00Thông tư quy định nguyên tắc và thủ tục khai báo tính thuế, nộp thuế, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
09/HĐBT1988-01-30 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngày 17-11-1987 bổ sung, sửa đổi một số điều về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
08/HĐBT1988-01-30 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
05/LCT/HĐNN81988-01-11 00:00:00Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
222/HĐBT1987-12-05 00:00:00Nghị định về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
02/LCT/HĐNN81987-11-28 00:00:00Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ về thuế công thương nghiệp và Điều lệ về thuế hàng hoá
211/HĐBT1987-11-09 00:00:00Quyết định về việc thu phí giao thông đường bộ, đường sông
312/CT1987-11-05 00:00:00Quyết định về mức miễn thuế đối với hàng hoá Việt kiều mang theo khi về thăm gia đình
33/TC/VP1987-05-29 00:00:00Quyết định về việc quy định cụ thể Danh mục các mặt hàng được giảm thuế và các mặt hàng có phụ thu về thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch
19/TT/LB1987-03-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn và quy định tạm thời Chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế
03/TT/TC/TQD1987-01-09 00:00:00Thông tư bổ sung Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng
75/CTN1987-01-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư
20/LCT/HĐNN71986-11-08 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá
250/TCHQ/CGQ/PC1986-03-08 00:00:00Quyết định về việc thu phí lưu kho hải quan
04/HĐBT1985-01-08 00:00:00Quyết định về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt của kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế gia đình
202/TTg1980-01-01 00:00:00Chỉ thị hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 23/6/1980 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về chính sách thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
22/TTLB-TC-NT1975-06-17 00:00:00Hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế
487/NQ/QHK41974-09-26 00:00:00Nghị quyết ban hành Điều lệ Thuế Hàng hoá
213/NQ/TVQH1963-12-18 00:00:00Nghị quyết về việc tính Thuế Nông nghiệp
108/NQ/TVQH1962-05-23 00:00:00Nghị quyết tính thuế suất cho nông dân
70/SL1951-12-10 00:00:00Sắc lệnh ủy cho các UBKCHC Liên khu quyền cho miễn thuế hay giảm thuế nông nghiệp năm 1951
551951-09-30 00:00:00Sắc lệnh bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ thuế Nhà nước
138/SL1950-09-19 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Điều 7 Bộ luật thuế trực thu ấn định cách thức đánh thuế đất
137/SL1950-09-19 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến
49/SL1949-06-18 00:00:00Sắc lệnh quy định Luật Thuế trực thu
03/SL1949-06-08 00:00:00Sắc lệnh vẫn giữ nguyên trong năm 1949 các thuế biểu thuế điền thổ và các bách phân phụ thu vào thuế điền thổ và thuế môn bài đã áp dụng trong năm 1948
27/SL1949-04-25 00:00:00Sắc lệnh thay đổi giá biểu thuế tem biên lai
212/SLM1948-11-20 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi thuế biểu thuế điền thổ
1431946-08-02 00:00:00Sắc lệnh bãi bỏ Nghị định của Nguyên Toàn quyền đông dương ngày 5 tháng giêng năm 1940 miễn trong thời kỳ chiến tranh thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền
161946-07-02 00:00:00Sắc lệnh sửa đổi việc đánh thuế một số dịch vụ
791946-05-29 00:00:00Sắc lệnh giảm 15 phần trăm thuế biểu thuế điền thổ cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên trong niên khoá 1946
781946-05-29 00:00:00Sắc lệnh ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung Bộ
691946-05-16 00:00:00Sắc lệnh ấn định biểu thuế về thuế điền thổ trong toàn hạt Bắc Bộ
banner thành lập doanh nghiệp