Thay đổi vốn điều lệ

Thay-đổi-vốn-điều-lệ

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoặc công ty có sự chuyển nhượng, thêm hoặc bớt thành viên và sẽ có sự thay đổi vốn điều lệ tương ứng.

Việt Luật cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp

Quý khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ của quý khách trong thời gian sớm nhất.

Việt Luật cam kết hỗ trợ Khách hàng:

 • Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;
 • Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ

Việc tăng, giảm vốn điều lệ cũng liên quan đến mức thuế môn bài hàng năm công ty phải đóng. Căn cứ “khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC”, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 1. Doanh nghiệp vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2.000.000 VNĐ/năm
 2. Doanh nghiệp vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng là 3.000.000 VNĐ/năm

Vì vậy, việc tăng hay giảm vốn điều lệ cũng ảnh hưởng tới việc nộp thuế môn bài, sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch đầu tư công ty cần nộp lại tờ khai thuế môn bài cho danh nghiệp và nộp đủ số tiền thuế môn bài.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ là khác nhau. Trước khi làm các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải hoàn tất việc thay đổi vốn trong doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi thay đổi, công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ.

Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);

Đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty.

Quy trình dịch vụ

Bước 1: Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tăng vốn điều lệ; giảm vốn điều lệ;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

Bước 3: Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có);

Bước 4: Bàn giao bản giấy tờ gốc.

Bước 5: Tư vấn các thủ tục sau thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Thời gian và Chi phí dịch vụ

 • Thời gian giải quyết: 07-09 ngày làm việc kể từ ngày nộp được hồ sơ hợp lệ
 • Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng (Đã bao gồm lệ phí nhà nước và đăng bố cáo lên cổng thông tin doanh nghiệp).

Uy tín – Chuyên nghiệp – Giá rẻ

Hotline: 0973826829

banner thành lập doanh nghiệp