Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Trang chủTái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp gồm hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, chia tách doanh nghiệp

Chia tách

 • Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình

 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hợp nhất, sát nhập

 • Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
 • Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp
 • Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp
 • Hợp nhất công ty luật
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
 • Sáp nhập công ty luật

Câu hỏi thường gặp

 • Nghị quyết tách doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi đến các chủ nợ trước thời hạn bao lâu?
 • Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà công ty nhận sáp nhập không có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty có phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh không?
 • Việc hợp nhất công ty luật được quy định thế nào?