0973826829

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Áp dụng theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào...
Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối...

Mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư,...
Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn phòng/chi nhánh

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn...

Khi doanh nghiệp cần thay đổi mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu, doanh nghiệp cần gửi "Công văn thông báo thay...

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD

Để sử dụng mẫu con dấu trong doanh nghiệp, chi nhánh hay văn phòng đại diện, Doanh nghiệp cần gửi công văn thông báo...
Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi mẫu dấu cũ sang mẫu dấu mới. Điều đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện là thông báo...

Mẫu công văn thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân cần thay đổi chủ sở hữu với các trường hợp sau: Chủ doanh nghiệp muốn tặng, cho doanh nghiệp tư...
Giấy đề nghị công bố nội dung ĐKDN

Mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cần điền đầy đủ các nội dung sau: Thông tin cá nhân người...

Mẫu công văn thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp trước khi giải thể cần gửi công văn lên Phòng Đăng ký doanh nghiệp. Việc thông báo này là bắt buộc, áp...

Mẫu công văn đăng ký Tạm ngừng kinh doanh & Hoạt động trở lại

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh & Hoạt động trở lại được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng...
Thông tư số 106/2013/TT-BTC

Thông tư số 106/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 106/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm...

GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP