Khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở sang một quận, huyện khác, vô hình chung, doanh nghiệp sẽ thay đổi luôn cơ quan quản lý thuế (các công ty do Cục thuế quản lý không bị ảnh hưởng bởi thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện). Do đó trước khi tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo thay đổi cơ quan quản lý thuế (hay còn gọi là chốt thuế chuyển quận, huyện). Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng không thay đổi cơ quan quản lý thuế (thay đổi trụ sở trong cùng 1 quận, huyện) thì không cần phải thực hiện thủ tục này.

1. Thủ tục chốt thuế đổi trụ sở khác quận, huyện

Trường hợp 1: Chốt thuế chuyển quận, huyện trong cùng một tỉnh

Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (ban hành kèm theo thông tư 156/2013). Trong hồ sơ ghi rõ thông tin cần thay đổi về địa điểm kinh doanh.

a) Người nộp thuế thuộc Cục thuế quản lý

Trong trường hợp người nộp thuế thuộc Cục thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ gửi đến Cục thuế để thực hiện các điều chỉnh về địa điểm kinh doanh. Cục thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông thay đổi của doanh nghiệp vào hệ thống quản lý thuế. Thời hạn trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

b) Người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quản lý

Trong trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ cần lập 2 bộ (1 bộ gửi tới Chi cục thuế trực tiếp quản lý và 1 bộ gửi tới Chi cục thuế chuyển đến). Chi cục thuế chuyển đi có trách nhiệm lập thông báo người nộp thuế theo mẫu 09-MST (Ban hành kèm theo thông tư  80/2012) và gửi đến Chi cục thuế chuyển đến, Cục thuế trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp 2: Chốt thuế chuyển quận, huyện sang tỉnh khác

a) Tại nơi người nộp thuế chuyển đi

Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo chuyển địa điểm;
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản gốc);
  • Thông báo tình trạng kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp theo mẫu 09-MST (Ban hành kèm theo thông tư 80/2012);

Thời gian tiếp nhận:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ khai chuyển đổi địa điểm, cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp theo mẫu 09-MST. Hồ sơ được lập thành 2 bản, 1 bản gửi cho doanh nghiệp và 1 bản được gửi cho cơ quan thuế chuyển đến.

b) Tại nơi người nộp thuế chuyển đến

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo địa chỉ mới, doanh nghiệp cần đăng ký thuế tại cơ quan thuế mới.

Hồ sơ đăng ký thuế tại Cục thuế (Chi cục thuế) chuyển đến:

  • Tờ khai đăng ký thuế (Ghi mã số thuế được cấp trước đó);
  • Bản sao Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, … cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp;

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế chuyển đến phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp.

Lưu ý:

Tất cả các hóa đơn chưa sử dụng hết có thông tin địa chỉ cũ, doanh nghiệp muốn sử dụng thì phải đóng dấu địa chỉ mới lên địa chỉ cũ và gửi thông báo điều chỉnh hóa đơn lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn đó nữa thì cần làm thủ tục hủy hóa đơn và in hóa đơn với thông tin địa chỉ mới.

2. Dịch vụ chốt thuế chuyển quận của Việt Luật

Doanh nghiệp đang cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận trong tỉnh, khác tỉnh, liên hệ ngay với Việt Luật để được hỗ trợ.

Liên hệ báo giá: Hotline 0973 826 829

banner thành lập doanh nghiệp