Dịch vụ Kiểm toán

Việt Luật cung cấp gói dịch vụ kiểm toán chất lượng - chuyên nghiệp với Kiểm toán viên giàu kinh nghiệm. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí về dịch vụ kiểm toán của chúng tôi.

Dịch-vụ-kiểm-toán

Thực tế chứng minh, kết quả kiểm toán và các ý kiến nêu ra trong báo cáo của kiểm toán viên không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp.

Với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm Việt Luật cung cấp dịch vụ kiểm toán đạt chuẩn, và đưa ra những giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Việt Luật cung cấp dịch vụ Kiểm Toán đảm bảo tuân thủ theo những quy định mới về Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; Luật kiểm toán độc lập; Dịch vụ kiểm toán; Chế độ kế toán Việt Nam; Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (theo yêu cầu).

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo luật kiểm toán

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

+ Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

+ Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

+ Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+  Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

+ Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+ Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+ Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Dịch vụ kiểm toán của Việt Luật bao gồm:

– Kiểm toán báo cáo tài chính: Đưa ra đảm bảo đối với các thông số tài chính;

– Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

– Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

– Kiểm toán hoạt động;

– Kiểm toán tuân thủ: Đưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận vay vốn, các điều kiện cấp vốn của nhà tài trợ;

– Kiểm toán nội bộ: Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ: Bao gồm các hợp đồng đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo có giới hạn nhằm đưa ra kết luận độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của khách hàng;

– Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước: Thực hiện các thủ tục được thỏa thuận trước giữa một đơn vị và một bên thứ ba để đưa ra các phát hiện thực tế về thông tin tài chính hoặc các quy trình hoạt động;

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, Việt Luật có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng theo hướng tốt nhất .

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán của Việt Luật, vui lòng liên hệ Hotline: 0973.826.829 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

banner thành lập doanh nghiệp