Văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
52/2021/NĐ-CP2021-04-19 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
51/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
50/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
49/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
47/2021/NĐ-CP2021-04-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
46/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
45/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
44/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
43/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
42/2021/NĐ-CP2021-03-31 00:00:00Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
41/2021/NĐ-CP2021-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
40/2021/NĐ-CP2021-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
39/2021/NĐ-CP2021-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
38/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
37/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
36/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
35/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
34/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
33/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
32/2021/NĐ-CP2021-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
31/2021/NĐ-CP2021-03-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
30/2021/NĐ-CP2021-03-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
29/2021/NĐ-CP2021-03-26 00:00:00Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
28/2021/NĐ-CP2021-03-26 00:00:00Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
27/2021/NĐ-CP2021-03-25 00:00:00Về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
26/2021/NĐ-CP2021-03-25 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
25/2021/NĐ-CP2021-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
24/2021/NĐ-CP2021-03-23 00:00:00Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
23/2021/NĐ-CP2021-03-19 00:00:00Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
22/2021/NĐ-CP2021-03-19 00:00:00Về khu kinh tế - quốc phòng
21/2021/NĐ-CP2021-03-19 00:00:00Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
20/2021/NĐ-CP2021-03-15 00:00:00Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
19/2021/NĐ-CP2021-03-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
18/2021/NĐ-CP2021-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
17/2021/NĐ-CP2021-03-09 00:00:00Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
16/2021/NĐ-CP2021-03-03 00:00:00Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
15/2021/NĐ-CP2021-03-03 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
14/2021/NĐ-CP2021-03-01 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
13/2021/NĐ-CP2021-03-01 00:00:00Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
12/2021/NĐ-CP2021-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
11/2021/NĐ-CP2021-02-10 00:00:00Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
10/2021/NĐ-CP2021-02-09 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
09/2021/NĐ-CP2021-02-09 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
08/2021/NĐ-CP2021-01-28 00:00:00Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
07/2021/NĐ-CP2021-01-27 00:00:00Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
06/2021/NĐ-CP2021-01-26 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
05/2021/NĐ-CP2021-01-25 00:00:00Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
04/2021/NĐ-CP2021-01-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN2021-01-15 00:00:00Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/2021/NĐ-CP2021-01-15 00:00:00Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
02/2021/NĐ-CP2021-01-07 00:00:00Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
01/2021/NĐ-CP2021-01-04 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
159/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
158/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
157/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
156/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
155/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
154/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
153/2020/NĐ-CP2020-12-31 00:00:00Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
152/2020/NĐ-CP2020-12-30 00:00:00Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
151/2020/NĐ-CP2020-12-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
150/2020/NĐ-CP2020-12-25 00:00:00Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
148/2020/NĐ-CP2020-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
147/2020/NĐ-CP2020-12-18 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
146/2020/NĐ-CP2020-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
145/2020/NĐ-CP2020-12-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
144/2020/NĐ-CP2020-12-14 00:00:00Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
143/2020/NĐ-CP2020-12-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
142/2020/NĐ-CP2020-12-09 00:00:00Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
141/2020/NĐ-CP2020-12-08 00:00:00Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
140/2020/NĐ-CP2020-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
139/2020/NĐ-CP2020-11-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
138/2020/NĐ-CP2020-11-27 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
137/2020/NĐ-CP2020-11-27 00:00:00Về quản lý, sử dụng pháo
136/2020/NĐ-CP2020-11-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
135/2020/NĐ-CP2020-11-18 00:00:00Quy định về tuổi nghỉ hưu
134/2020/NĐ-CP2020-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
133/2020/NĐ-CP2020-11-09 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
132/2020/NĐ-CP2020-11-05 00:00:00Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
131/2020/NĐ-CP2020-11-02 00:00:00Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
130/2020/NĐ-CP2020-10-30 00:00:00Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
129/2020/NĐ-CP2020-10-27 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
128/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
126/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
125/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
124/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
123/2020/NĐ-CP2020-10-19 00:00:00Quy định về hóa đơn, chứng từ
122/2020/NĐ-CP2020-10-15 00:00:00Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
121/2020/NĐ-CP2020-10-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
120/2020/NĐ-CP2020-10-07 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
119/2020/NĐ-CP2020-10-07 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
118/2020/NĐ-CP2020-10-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
117/2020/NĐ-CP2020-09-28 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
116/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
115/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
114/2020/NĐ-CP2020-09-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
113/2020/NĐ-CP2020-09-18 00:00:00Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
112/2020/NĐ-CP2020-09-18 00:00:00Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
111/2020/NĐ-CP2020-09-18 00:00:00Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
110/2020/NĐ-CP2020-09-15 00:00:00Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
109/2020/NĐ-CP2020-09-15 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
108/2020/NĐ-CP2020-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
107/2020/NĐ-CP2020-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
106/2020/NĐ-CP2020-09-10 00:00:00Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
105/2020/NĐ-CP2020-09-08 00:00:00Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
104/2020/NĐ-CP2020-09-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
103/2020/NĐ-CP2020-09-04 00:00:00Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
102/2020/NĐ-CP2020-09-01 00:00:00Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
101/2020/NĐ-CP2020-08-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
100/2020/NĐ-CP2020-08-28 00:00:00Về kinh doanh hàng miễn thuế
99/2020/NĐ-CP2020-08-26 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
98/2020/NĐ-CP2020-08-26 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
97/2020/NĐ-CP2020-08-26 00:00:00Về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
96/2020/NĐ-CP2020-08-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
95/2020/NĐ-CP2020-08-24 00:00:00Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
94/2020/NĐ-CP2020-08-21 00:00:00Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
93/2020/NĐ-CP2020-08-18 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
92/2020/NĐ-CP2020-08-17 00:00:00Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
91/2020/NĐ-CP2020-08-14 00:00:00Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
90/2020/NĐ-CP2020-08-13 00:00:00Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
89/2020/NĐ-CP2020-08-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
88/2020/NĐ-CP2020-07-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
87/2020/NĐ-CP2020-07-28 00:00:00Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
86/2020/NĐ-CP2020-07-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
85/2020/NĐ-CP2020-07-17 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
84/2020/NĐ-CP2020-07-17 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
83/2020/NĐ-CP2020-07-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
82/2020/NĐ-CP2020-07-15 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
81/2020/NĐ-CP2020-07-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
80/2020/NĐ-CP2020-07-08 00:00:00Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
79/2020/NĐ-CP2020-07-08 00:00:00Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
78/2020/NĐ-CP2020-07-06 00:00:00Về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
77/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
76/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
75/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
74/2020/NĐ-CP2020-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
73/2020/NĐ-CP2020-06-30 00:00:00Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
72/2020/NĐ-CP2020-06-30 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
71/2020/NĐ-CP2020-06-30 00:00:00Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
70/2020/NĐ-CP2020-06-28 00:00:00Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
69/2020/NĐ-CP2020-06-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
68/2020/NĐ-CP2020-06-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
67/2020/NĐ-CP2020-06-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
66/2020/NĐ-CP2020-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
65/2020/NĐ-CP2020-06-10 00:00:00Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
64/2020/NĐ-CP2020-06-10 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
63/2020/NĐ-CP2020-06-08 00:00:00Quy định về công nghiệp an ninh
62/2020/NĐ-CP2020-06-01 00:00:00Về vị trí việc làm và biên chế công chức
61/2020/NĐ-CP2020-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
60/2020/NĐ-CP2020-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
59/2020/NĐ-CP2020-05-27 00:00:00Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
58/2020/NĐ-CP2020-05-27 00:00:00Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
57/2020/NĐ-CP2020-05-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP
56/2020/NĐ-CP2020-05-25 00:00:00Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
54/2020/NĐ-CP2020-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
53/2020/NĐ-CP2020-05-05 00:00:00Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
52/2020/NĐ-CP2020-04-27 00:00:00Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
51/2020/NĐ-CP2020-04-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
50/2020/NĐ-CP2020-04-20 00:00:00Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
49/2020/NĐ-CP2020-04-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
48/2020/NĐ-CP2020-04-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
47/2020/NĐ-CP2020-04-09 00:00:00Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
46/2020/NĐ-CP2020-04-09 00:00:00Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
45/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
44/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
43/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
42/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
41/2020/NĐ-CP2020-04-08 00:00:00Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
40/2020/NĐ-CP2020-04-06 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
39/2020/NĐ-CP2020-04-03 00:00:00Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 - 2023
38/2020/NĐ-CP2020-04-03 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
37/2020/NĐ-CP2020-03-30 00:00:00Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
36/2020/NĐ-CP2020-03-24 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
35/2020/NĐ-CP2020-03-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
34/2020/NĐ-CP2020-03-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
33/2020/NĐ-CP2020-03-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
32/2020/NĐ-CP2020-03-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
31/2020/NĐ-CP2020-03-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
30/2020/NĐ-CP2020-03-05 00:00:00Về công tác văn thư
29/2020/NĐ-CP2020-03-03 00:00:00Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
28/2020/NĐ-CP2020-03-01 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
27/2020/NĐ-CP2020-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
26/2020/NĐ-CP2020-02-28 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
25/2020/NĐ-CP2020-02-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
24/2020/NĐ-CP2020-02-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
23/2020/NĐ-CP2020-02-24 00:00:00Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
22/2020/NĐ-CP2020-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
21/2020/NĐ-CP2020-02-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
20/2020/NĐ-CP2020-02-17 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
19/2020/NĐ-CP2020-02-12 00:00:00Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
18/2020/NĐ-CP2020-02-11 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
17/2020/NĐ-CP2020-02-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
16/2020/NĐ-CP2020-02-03 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
15/2020/NĐ-CP2020-02-03 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
14/2020/NĐ-CP2020-01-24 00:00:00Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
13/2020/NĐ-CP2020-01-21 00:00:00Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
12/2020/NĐ-CP2020-01-20 00:00:00Về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản
11/2020/NĐ-CP2020-01-20 00:00:00Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
10/2020/NĐ-CP2020-01-17 00:00:00Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
09/2020/NĐ-CP2020-01-13 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
08/2020/NĐ-CP2020-01-08 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
07/2020/NĐ-CP2020-01-05 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022
06/2020/NĐ-CP2020-01-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
05/2020/NĐ-CP2020-01-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành
04/2020/NĐ-CP2020-01-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
03/2020/NĐ-CP2020-01-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
02/2020/NĐ-CP2020-01-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
01/2020/NĐ-CP2020-01-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
99/2019/NĐ-CP2019-12-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
100/2019/NĐ-CP2019-12-30 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
98/2019/NĐ-CP2019-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
97/2019/NĐ-CP2019-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
96/2019/NĐ-CP2019-12-19 00:00:00Quy định về khung giá đất
95/2019/NĐ-CP2019-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
94/2019/NĐ-CP2019-12-13 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
93/2019/NĐ-CP2019-11-25 00:00:00Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
92/2019/NĐ-CP2019-11-20 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 -2020
91/2019/NĐ-CP2019-11-19 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
90/2019/NĐ-CP2019-11-15 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
89/2019/NĐ-CP2019-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
88/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
87/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
86/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
85/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
84/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Quy định về quản lý phân bón
83/2019/NĐ-CP2019-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
82/2019/NĐ-CP2019-11-12 00:00:00Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
81/2019/NĐ-CP2019-11-11 00:00:00Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
80/2019/NĐ-CP2019-11-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
79/2019/NĐ-CP2019-10-26 00:00:00Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
78/2019/NĐ-CP2019-10-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
77/2019/NĐ-CP2019-10-10 00:00:00Về tổ hợp tác
76/2019/NĐ-CP2019-10-08 00:00:00Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
75/2019/NĐ-CP2019-09-26 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
74/2019/NĐ-CP2019-09-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
73/2019/NĐ-CP2019-09-05 00:00:00Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
72/2019/NĐ-CP2019-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
71/2019/NĐ-CP2019-08-30 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
70/2019/NĐ-CP2019-08-23 00:00:00Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
69/2019/NĐ-CP2019-08-15 00:00:00Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
68/2019/NĐ-CP2019-08-14 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
67/2019/NĐ-CP2019-07-31 00:00:00Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
66/2019/NĐ-CP2019-07-29 00:00:00Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
65/2019/NĐ-CP2019-07-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
64/2019/NĐ-CP2019-07-16 00:00:00Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
63/2019/NĐ-CP2019-07-11 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
62/2019/NĐ-CP2019-07-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
61/2019/NĐ-CP2019-07-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
60/2019/NĐ-CP2019-07-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
59/2019/NĐ-CP2019-07-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
58/2019/NĐ-CP2019-07-01 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
57/2019/NĐ-CP2019-06-26 00:00:00Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022
56/2019/NĐ-CP2019-06-24 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
55/2019/NĐ-CP2019-06-24 00:00:00Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
54/2019/NĐ-CP2019-06-19 00:00:00Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
53/2019/NĐ-CP2019-06-17 00:00:00Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
52/2019/NĐ-CP2019-06-14 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
51/2019/NĐ-CP2019-06-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
50/2019/NĐ-CP2019-06-07 00:00:00Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
49/2019/NĐ-CP2019-06-06 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
48/2019/NĐ-CP2019-06-05 00:00:00Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
47/2019/NĐ-CP2019-06-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
46/2019/NĐ-CP2019-05-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
45/2019/NĐ-CP2019-05-21 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
44/2019/NĐ-CP2019-05-20 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
43/2019/NĐ-CP2019-05-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
42/2019/NĐ-CP2019-05-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
41/2019/NĐ-CP2019-05-15 00:00:00Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
40/2019/NĐ-CP2019-05-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
39/2019/NĐ-CP2019-05-10 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2019/NĐ-CP2019-05-09 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
37/2019/NĐ-CP2019-05-07 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
36/2019/NĐ-CP2019-04-29 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
35/2019/NĐ-CP2019-04-25 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
34/2019/NĐ-CP2019-04-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
33/2019/NĐ-CP2019-04-23 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
32/2019/NĐ-CP2019-04-10 00:00:00Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
31/2019/NĐ-CP2019-04-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
30/2019/NĐ-CP2019-03-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
29/2019/NĐ-CP2019-03-20 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
28/2019/NĐ-CP2019-03-20 00:00:00Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
27/2019/NĐ-CP2019-03-13 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
26/2019/NĐ-CP2019-03-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
25/2019/NĐ-CP2019-03-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
24/2019/NĐ-CP2019-03-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
23/2019/NĐ-CP2019-02-26 00:00:00Về hoạt động triển lãm
22/2019/NĐ-CP2019-02-25 00:00:00Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
20/2019/NĐ-CP2019-02-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
19/2019/NĐ-CP2019-02-19 00:00:00Về họ, hụi, biêu, phường
18/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
17/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
16/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
14/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
13/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
12/2019/NĐ-CP2019-02-01 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
11/2019/NĐ-CP2019-01-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10/2019/NĐ-CP2019-01-30 00:00:00Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
09/2019/NĐ-CP2019-01-24 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
08/2019/NĐ-CP2019-01-23 00:00:00Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
07/2019/NĐ-CP2019-01-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
06/2019/NĐ-CP2019-01-22 00:00:00Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
05/2019/NĐ-CP2019-01-22 00:00:00Về kiểm toán nội bộ
04/2019/NĐ-CP2019-01-11 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
03/2019/NĐ-CP2019-01-04 00:00:00Về hoạt động viễn thám
02/2019/NĐ-CP2019-01-02 00:00:00Về phòng thủ dân sự
01/2019/NĐ-CP2019-01-01 00:00:00Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
169/2018/NĐ-CP2018-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
168/2018/NĐ-CP2018-12-28 00:00:00Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
167/2018/NĐ-CP2018-12-26 00:00:00Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
166/2018/NĐ-CP2018-12-25 00:00:00Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
165/2018/NĐ-CP2018-12-24 00:00:00Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
164/2018/NĐ-CP2018-12-21 00:00:00Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
163/2018/NĐ-CP2018-12-04 00:00:00Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
162/2018/NĐ-CP2018-11-30 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
161/2018/NĐ-CP2018-11-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
160/2018/NĐ-CP2018-11-29 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
159/2018/NĐ-CP2018-11-28 00:00:00Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
158/2018/NĐ-CP2018-11-22 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
157/2018/NĐ-CP2018-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
156/2018/NĐ-CP2018-11-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
155/2018/NĐ-CP2018-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
154/2018/NĐ-CP2018-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
153/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
152/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
151/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
150/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
149/2018/NĐ-CP2018-11-07 00:00:00Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
148/2018/NĐ-CP2018-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
147/2018/NĐ-CP2018-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
146/2018/NĐ-CP2018-10-17 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
145/2018/NĐ-CP2018-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
144/2018/NĐ-CP2018-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức
143/2018/NĐ-CP2018-10-15 00:00:00Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
142/2018/NĐ-CP2018-10-09 00:00:00Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
141/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
140/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
139/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
138/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
137/2018/NĐ-CP2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
136/2018/NĐ-CP2018-10-05 00:00:00Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
135/2018/NĐ-CP2018-10-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
133/2018/NĐ-CP2018-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
132/2018/NĐ-CP2018-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
131/2018/NĐ-CP2018-09-29 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
130/2018/NĐ-CP2018-09-27 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
129/2018/NĐ-CP2018-09-24 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
128/2018/NĐ-CP2018-09-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
127/2018/NĐ-CP2018-09-21 00:00:00Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
126/2018/NĐ-CP2018-09-20 00:00:00Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
125/2018/NĐ-CP2018-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
124/2018/NĐ-CP2018-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
123/2018/NĐ-CP2018-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
122/2018/NĐ-CP2018-09-17 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
121/2018/NĐ-CP2018-09-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
120/2018/NĐ-CP2018-09-13 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
119/2018/NĐ-CP2018-09-12 00:00:00Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
118/2018/NĐ-CP2018-09-12 00:00:00Quy định về công tác kết hợp quân dân y
117/2018/NĐ-CP2018-09-11 00:00:00Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
116/2018/NĐ-CP2018-09-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
115/2018/NĐ-CP2018-09-04 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
114/2018/NĐ-CP2018-09-04 00:00:00Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
113/2018/NĐ-CP2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
111/2018/NĐ-CP2018-08-31 00:00:00Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
110/2018/NĐ-CP2018-08-29 00:00:00Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
109/2018/NĐ-CP2018-08-29 00:00:00Nông nghiệp hữu cơ
108/2018/NĐ-CP2018-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
107/2018/NĐ-CP2018-08-15 00:00:00Về kinh doanh xuất khẩu gạo
105/2018/NĐ-CP2018-08-08 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
104/2018/NĐ-CP2018-08-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
103/2018/NĐ-CP2018-08-07 00:00:00Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
102/2018/NĐ-CP2018-07-20 00:00:00Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
101/2018/NĐ-CP2018-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
100/2018/NĐ-CP2018-07-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
99/2018/NĐ-CP2018-07-12 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
98/2018/NĐ-CP2018-07-05 00:00:00Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
97/2018/NĐ-CP2018-06-30 00:00:00Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
96/2018/NĐ-CP2018-06-30 00:00:00Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
95/2018/NĐ-CP2018-06-30 00:00:00Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
94/2018/NĐ-CP2018-06-30 00:00:00Về nghiệp vụ quản lý nợ công
93/2018/NĐ-CP2018-06-30 00:00:00Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
92/2018/NĐ-CP2018-06-26 00:00:00Về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
91/2018/NĐ-CP2018-06-26 00:00:00Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
90/2018/NĐ-CP2018-06-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
89/2018/NĐ-CP2018-06-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
88/2018/NĐ-CP2018-06-15 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
87/2018/NĐ-CP2018-06-15 00:00:00Về kinh doanh khí
86/2018/NĐ-CP2018-06-06 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
85/2018/NĐ-CP2018-05-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
84/2018/NĐ-CP2018-05-28 00:00:00Về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
83/2018/NĐ-CP2018-05-24 00:00:00Về khuyến nông
82/2018/NĐ-CP2018-05-22 00:00:00Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
81/2018/NĐ-CP2018-05-22 00:00:00Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
80/2018/NĐ-CP2018-05-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
79/2018/NĐ-CP2018-05-16 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
78/2018/NĐ-CP2018-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
77/2018/NĐ-CP2018-05-16 00:00:00Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
76/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
75/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
74/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
73/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
72/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
71/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
70/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
69/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
68/2018/NĐ-CP2018-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
19-2018/NQ-CP2018-05-15 00:00:00Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
67/2018/NĐ-CP2018-05-14 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
66/2018/NĐ-CP2018-05-12 00:00:00Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
65/2018/NĐ-CP2018-05-12 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt
64/2018/NĐ-CP2018-05-07 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
63/2018/NĐ-CP2018-05-04 00:00:00Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
62/2018/NĐ-CP2018-05-02 00:00:00Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
61/2018/NĐ-CP2018-04-23 00:00:00Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
60/2018/NĐ2018-04-20 00:00:00Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
59/2018/NĐ-CP2018-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
58/2018/NĐ-CP2018-04-18 00:00:00Về bảo hiểm nông nghiệp
57/2018/NĐ-CP2018-04-17 00:00:00Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
56/2018/NĐ-CP2018-04-16 00:00:00Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
55/2018/NĐ-CP2018-04-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
54/2018/NĐ-CP2018-04-16 00:00:00Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
53/2018/NĐ-CP2018-04-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
52/2018/NĐ-CP2018-04-12 00:00:00Về phát triển ngành nghề nông thôn
51/2018/NĐ-CP2018-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
50/2018/NĐ-CP2018-04-09 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
49/2018/NĐ-CP2018-03-30 00:00:00Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
48/2018/NĐ-CP2018-03-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
46/2018/NĐ-CP2018-03-14 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
45/2018/NĐ-CP2018-03-13 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
44/2018/NĐ-CP2018-03-13 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
43/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
42/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
41/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
40/2018/NĐ-CP2018-03-12 00:00:00Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
39/2018/NĐ-CP2018-03-11 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP2018-03-11 00:00:00Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
37/2018/NĐ-CP2018-03-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
34/2018/NĐ-CP2018-03-08 00:00:00Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP2018-03-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
31/2018/NĐ-CP2018-03-08 00:00:00Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
30/2018/NĐ-CP2018-03-07 00:00:00Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
29/2018/NĐ-CP2018-03-05 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
28/2018/NĐ-CP2018-03-01 00:00:00Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
27/2018/NĐ-CP2018-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
26/2018/NĐ-CP2018-02-28 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
25/2018/NĐ-CP2018-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
24/2018/NĐ-CP2018-02-27 00:00:00Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
23/2018/NĐ-CP2018-02-23 00:00:00Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
22/2018/NĐ-CP2018-02-23 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
21/2018/NĐ-CP2018-02-23 00:00:00Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
20/2018/NĐ-CP2018-02-05 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
19/2018/NĐ-CP2018-02-02 00:00:00Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015
18/2018/NĐ-CP2018-02-02 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
17/2018/NĐ-CP2018-02-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
16/2018/NĐ-CP2018-02-02 00:00:00Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
15/2018/NĐ-CP2018-02-02 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
14/2018/NĐ-CP2018-01-23 00:00:00Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
13/2018/NĐ-CP2018-01-23 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
12/2018/NĐ-CP2018-01-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
11/2018/NĐ-CP2018-01-16 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
10/2018/NĐ-CP2018-01-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
09/2018/NĐ-CP2018-01-15 00:00:00Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
08/2018/NĐ-CP2018-01-15 00:00:00Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
07/2018/NĐ-CP2018-01-10 00:00:00Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
06/2018/NĐ-CP2018-01-05 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
05/2018/NĐ-CP2018-01-05 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
04/2018/NĐ-CP2018-01-04 00:00:00Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
03/2018/NĐ-CP2018-01-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
02/2018/NĐ-CP2018-01-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
01/2018/NĐ-CP2018-01-03 00:00:00Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
168/2017/NĐ-CP2017-12-31 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
167/2017/NĐ-CP2017-12-31 00:00:00Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
166/2017/NĐ-CP2017-12-31 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
165/2017/NĐ-CP2017-12-31 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
163/2017/NĐ-CP2017-12-30 00:00:00Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
162/2017/NĐ-CP2017-12-30 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
161/2017/NĐ-CP2017-12-29 00:00:00Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
160/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023
159/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
158/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022
157/2017/QĐ-TTg2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
156/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
155/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
154/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
153/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022
152/2017/NĐ-CP2017-12-27 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
151/2017/NĐ-CP2017-12-26 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
150/2017/NĐ-CP2017-12-26 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022
149/2017/NĐ-CP2017-12-26 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
148/2017/NĐ-CP2017-12-25 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
147/2017/NĐ-CP2017-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
146/2017/NĐ-CP2017-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
144/2017/NĐ-CP2017-12-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
143/2017/NĐ-CP2017-12-14 00:00:00Quy định bảo vệ công trình hàng hải
142/2017/NĐ-CP2017-12-11 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
141/2017/NĐ-CP2017-12-07 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
140/2017/NĐ-CP2017-12-05 00:00:00Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
139/2017/NĐ-CP2017-11-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
129/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
128/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
127/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
126/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
125/2017/NĐ-CP2017-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
124/2017/NĐ-CP2017-11-15 00:00:00Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
123/2017/NĐ-CP2017-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
122/2017/NĐ-CP2017-11-13 00:00:00Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
121/2017/NĐ-CP2017-11-06 00:00:00Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
120/2017/NĐ-CP2017-11-06 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
119/2017/NĐ-CP2017-11-01 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
118/2017/NĐ-CP2017-10-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
117/2017/NĐ-CP2017-10-19 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
116/2017/NĐ-CP2017-10-17 00:00:00Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
115/2017/NĐ-CP2017-10-16 00:00:00Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
114/2017/NĐ-CP2017-10-09 00:00:00Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
113/2017/NĐ-CP2017-10-09 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
112/2017/NĐ-CP2017-10-06 00:00:00Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
111/2017/NĐ-CP2017-10-05 00:00:00Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
110/2017/NĐ-CP2017-10-04 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
109/2017/NĐ-CP2017-09-21 00:00:00Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
108/2017/NĐ-CP2017-09-20 00:00:00Về quản lý phân bón
107/2017/NĐ-CP2017-09-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
106/2017/NĐ-CP2017-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
105/2017/NĐ-CP2017-09-14 00:00:00Về kinh doanh rượu
104/2017/NĐ-CP2017-09-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
103/2017/NĐ-CP2017-09-12 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
102/2017/NĐ-CP2017-09-01 00:00:00Về đăng ký biện pháp bảo đảm
101/2017/NĐ-CP2017-09-01 00:00:00Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
99/2017/NĐ-CP2017-08-18 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
98/2017/NĐ-CP2017-08-18 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
97/2017/NĐ-CP2017-08-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
100/2017/NĐ-CP2017-08-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
96/2017/NĐ-CP2017-08-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
95/2017/NĐ-CP2017-08-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
94/2017/NĐ-CP2017-08-10 00:00:00Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
93/2017/NĐ-CP2017-08-07 00:00:00Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
92/2017/NĐ-CP2017-08-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
91/2017/NĐ-CP2017-07-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
90/2017/NĐ-CP2017-07-31 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
89/2017/NĐ-CP2017-07-29 00:00:00Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
88/2017/NĐ-CP2017-07-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
87/2017/NĐ-CP2017-07-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
86/2017/NĐ-CP2017-07-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư
85/2017/NĐ-CP2017-07-19 00:00:00Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
84/2017/NĐ-CP2017-07-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
83/2017/NĐ-CP2017-07-18 00:00:00Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
82/2017/NĐ-CP2017-07-17 00:00:00Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
81/2017/NĐ-CP2017-07-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
80/2017/NĐ-CP2017-07-17 00:00:00Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
79/2017/NĐ-CP2017-07-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
78/2017/NĐ-CP2017-07-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
77/2017/NĐ-CP2017-07-03 00:00:00Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
76/2017/NĐ-CP2017-06-30 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
75/2017/NĐ-CP2017-06-20 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
74/2017/NĐ-CP2017-06-20 00:00:00Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
73/2017/NĐ-CP2017-06-14 00:00:00Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
72/2017/NĐ-CP2017-06-13 00:00:00Quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
71/2017/NĐ-CP2017-06-06 00:00:00Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
70/2017/NĐ-CP2017-06-06 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
69/2017/NĐ-CP2017-05-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
68/2017/NĐ-CP2017-05-25 00:00:00Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
67/2017/NĐ-CP2017-05-25 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
66/2017/NĐ-CP2017-05-19 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
65/2017/NĐ-CP2017-05-19 00:00:00Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
63/2017/NĐ-CP2017-05-19 00:00:00Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
62/2017/NĐ-CP2017-05-16 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
61/2017/NĐ-CP2017-05-16 00:00:00Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
60/2017/NĐ-CP2017-05-15 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
59/2017/NĐ-CP2017-05-12 00:00:00Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
58/2017/NĐ-CP2017-05-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
57/2017/NĐ-CP2017-05-09 00:00:00Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
56/2017/NĐ-CP2017-05-09 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
55/2017/NĐ-CP2017-05-09 00:00:00Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
54/2017/NĐ-CP2017-05-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
53/2017/NĐ-CP2017-05-08 00:00:00Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
52/2017/NĐ-CP2017-04-28 00:00:00Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
49/2017/NĐ-CP2017-04-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
48/2017/NĐ-CP2017-04-24 00:00:00Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
47/2017/NĐ-CP2017-04-24 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
46/2017/NĐ-CP2017-04-21 00:00:00Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
45/2017/NĐ-CP2017-04-21 00:00:00Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
44/2017/NĐ-CP2017-04-14 00:00:00Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
43/2017/NĐ-CP2017-04-14 00:00:00Về nhãn hàng hóa
42/2017/NĐ-CP2017-04-05 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
41/2017/NĐ-CP2017-04-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
40/2017/NĐ-CP2017-04-05 00:00:00Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
39/2017/NĐ-CP2017-04-04 00:00:00Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
38/2017/NĐ-CP2017-04-04 00:00:00Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
37/2017/NĐ-CP2017-04-04 00:00:00Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
36/2017/NĐ-CP2017-04-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
35/2017/NĐ-CP2017-04-03 00:00:00Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
34/2017/NĐ-CP2017-04-03 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
33/2017/NĐ-CP2017-04-03 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
32/2017/NĐ-CP2017-03-31 00:00:00Về tín dụng đầu tư của Nhà nước
31/2017/NĐ-CP2017-03-23 00:00:00Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
30/2017/NĐ-CP2017-03-21 00:00:00Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
29/2017/NĐ-CP2017-03-20 00:00:00Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
28/2017/NĐ-CP2017-03-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
27/2017/NĐ-CP2017-03-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
26/2017/NĐ-CP2017-03-14 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
25/2017/NĐ-CP2017-03-14 00:00:00Về báo cáo tài chính nhà nước
24/2017/NĐ-CP2017-03-14 00:00:00Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
23/2017/NĐ-CP2017-03-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Về hòa giải thương mại
21/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
20/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
19/2017/NĐ-CP2017-02-24 00:00:00Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
17/2017/NĐ-CP2017-02-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
16/2017/NĐ-CP2017-02-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/2017/NĐ-CP2017-02-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/2017/NĐ-CP2017-02-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2017/NĐ-CP2017-02-10 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
10/2017/NĐ-CP2017-02-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
09/2017/NĐ-CP2017-02-09 00:00:00Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
08/2017/NĐ-CP2017-02-08 00:00:00Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
07/2017/NĐ-CP2017-01-25 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
06/2017/NĐ-CP2017-01-24 00:00:00Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
05/2017/NĐ-CP2017-01-16 00:00:00Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
04/2017/NĐ-CP2017-01-16 00:00:00Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
03/2017/NĐ-CP2017-01-16 00:00:00Về kinh doanh casino
02/2017/NĐ-CP2017-01-09 00:00:00Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
01/2017/NĐ-CP2017-01-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
175/2016/NĐ-CP2016-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
174/2016/NĐ-CP2016-12-30 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
173/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
172/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
171/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
170/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
169/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
168/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
167/2016/NĐ-CP2016-12-27 00:00:00Về kinh doanh hàng miễn thuế
166/2016/NĐ-CP2016-12-24 00:00:00Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
164/2016/NĐ-CP2016-12-24 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
163/2016/NĐ-CP2016-12-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
161/2016/NĐ-CP2016-12-02 00:00:00Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
160/2016/NĐ-CP2016-11-29 00:00:00Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
159/2016/NĐ-CP2016-11-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
158/2016/NĐ-CP2016-11-29 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
157/2016/NĐ-CP2016-11-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
156/2016/NĐ-CP2016-11-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
155/2016/NĐ-CP2016-11-18 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
154/2016/NĐ-CP2016-11-16 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
153/2016/NĐ-CP2016-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
151/2016/NĐ-CP2016-11-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
150/2016/NĐ-CP2016-11-11 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
149/2016/NĐ-CP2016-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
148/2016/NĐ-CP2016-11-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
147/2016/NĐ-CP2016-11-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
146/2016/NĐ-CP2016-11-02 00:00:00Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
145/2016/NĐ-CP2016-11-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
144/2016/NĐ-CP2016-11-01 00:00:00Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
143/2016/NĐ-CP2016-10-14 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
142/2016/NĐ-CP2016-10-14 00:00:00Về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
141/2016/NĐ-CP2016-10-10 00:00:00Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
140/2016/NĐ-CP2016-10-10 00:00:00Về lệ phí trước bạ
139/2016/NĐ-CP2016-10-04 00:00:00Quy định về lệ phí môn bài
138/2016/NĐ-CP2016-10-01 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
137/2016/NĐ-CP2016-09-29 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
136/2016/NĐ-CP2016-09-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
135/2016/NĐ-CP2016-09-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
134/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
133/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019
132/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018
131/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
130/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018
129/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018
128/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018
127/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
126/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018
125/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019
124/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
123/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
122/2016/NĐ-CP2016-09-01 00:00:00Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
121/2016/NĐ-CP2016-08-24 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
120/2016/NĐ-CP2016-08-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
119/2016/NĐ-CP2016-08-23 00:00:00Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
118/2016/NĐ-CP2016-07-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
117/2016/NĐ-CP2016-07-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
116/2016/NĐ-CP2016-07-18 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
115/2016/NĐ-CP2016-07-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
114/2016/NĐ-CP2016-07-08 00:00:00Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
99/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về quản lý và sử dụng con dấu
98/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
97/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
96/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
95/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
94/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
93/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
92/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
91/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
90/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
89/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
87/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
86/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
85/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
84/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
83/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
82/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
81/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
80/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
79/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
78/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
77/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
75/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
74/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
73/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
72/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về hoạt động nhiếp ảnh
71/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
70/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
69/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
68/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
67/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
66/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
65/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
64/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
63/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
62/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
61/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
60/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
59/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
58/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
57/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
111/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
109/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
108/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
107/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
106/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
105/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
104/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về hoạt động tiêm chủng
103/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
102/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh thuốc
100/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
56/2016/NĐ-CP2016-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
55/2016/NĐ-CP2016-06-15 00:00:00Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
54/2016/NĐ-CP2016-06-14 00:00:00Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
53/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
52/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2016/NĐ-CP2016-06-13 00:00:00Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
50/2016/NĐ-CP2016-06-01 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
49/2016/NĐ-CP2016-05-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
48/2016/NĐ-CP2016-05-27 00:00:00Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
47/2016/NĐ-CP2016-05-26 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
46/2016/NĐ-CP2016-05-26 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
45/2016/NĐ-CP2016-05-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
44/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
42/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
41/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
40/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
39/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
38/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
37/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
36/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Về quản lý trang thiết bị y tế
35/2016/NĐ-CP2016-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
34/2016/NĐ-CP2016-05-14 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
33/2016/NĐ-CP2016-05-10 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
32/2016/NĐ-CP2016-05-06 00:00:00Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
31/2016/NĐ-CP2016-05-06 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
30/2016/NĐ-CP2016-04-28 00:00:00Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
29/2016/NĐ-CP2016-04-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
28/2016/NĐ-CP2016-04-20 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
27/2016/NĐ-CP2016-04-06 00:00:00Quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
26/2016/NĐ-CP2016-04-06 00:00:00Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
25/2016/NĐ-CP2016-04-06 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
24a/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
24/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
23/2016/NĐ-CP2016-04-05 00:00:00Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
21/2016/NĐ-CP2016-03-31 00:00:00Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
20/2016/NĐ-CP2016-03-30 00:00:00Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
19/2016/NĐ-CP2016-03-22 00:00:00Về kinh doanh khí
17/2016/NĐ-CP2016-03-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
16/2016/NĐ-CP2016-03-16 00:00:00Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
15/2016/NĐ-CP2016-03-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
14/2016/NĐ-CP2016-03-15 00:00:00Quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
13/2016/NĐ-CP2016-02-19 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
12/2016/NĐ-CP2016-02-19 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
11/2016/NĐ-CP2016-02-03 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10/2016/NĐ-CP2016-02-01 00:00:00Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
09/2016/NĐ-CP2016-01-28 00:00:00Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
08/2016/NĐ-CP2016-01-25 00:00:00Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
07/2016/NĐ-CP2016-01-25 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06/2016/NĐ-CP2016-01-18 00:00:00Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
05/2016/NĐ-CP2016-01-11 00:00:00Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
04/2016/NĐ-CP2016-01-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
03/2016/NĐ-CP2016-01-05 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
01/2016/NĐ-CP2016-01-05 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
137/2015/NĐ-CP2015-12-31 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
136/2015/NĐ-CP2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP2015-12-31 00:00:00Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
134/2015/NĐ-CP2015-12-29 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
133/2015/NĐ-CP2015-12-28 00:00:00Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng
132/2015/NĐ-CP2015-12-25 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
131/2015/NĐ-CP2015-12-25 00:00:00Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
129/2015/NĐ-CP2015-12-15 00:00:00Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
128/2015/NĐ-CP2015-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
127/2015/NĐ-CP2015-12-14 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
126/2015/NĐ-CP2015-12-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
125/2015/NĐ-CP2015-12-04 00:00:00Quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay
124/2015/NĐ-CP2015-11-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
123/2015/NĐ-CP2015-11-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
122/2015/NĐ-CP2015-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
119/2015/NĐ-CP2015-11-13 00:00:00Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
118/2015/NĐ-CP2015-11-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
117/2015/NĐ-CP2015-11-12 00:00:00Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
116/2015/NĐ-CP2015-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
115/2015/NĐ-CP2015-11-11 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
114/2015/NĐ-CP2015-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
113/2015/NĐ-CP2015-11-09 00:00:00Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
112/2015/NĐ-CP2015-11-03 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
111/2015/NĐ-CP2015-11-03 00:00:00Về phát triển công nghiệp hỗ trợ
110/2015/NĐ-CP2015-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
109/2015/NĐ-CP2015-10-28 00:00:00Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn
108/2015/NĐ-CP2015-10-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
106/2015/NĐ-CP2015-10-23 00:00:00Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
99/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
105/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
103/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
102/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
101/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
100/2015/NĐ-CP2015-10-20 00:00:00Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
97/2015/NĐ-CP2015-10-19 00:00:00Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP2015-10-19 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
95/2015/NĐ-CP2015-10-16 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
94/2015/NĐ-CP2015-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
93/2015/NĐ-CP2015-10-15 00:00:00Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
92/2015/NĐ-CP2015-10-13 00:00:00Về an ninh hàng không
91/2015/NĐ-CP2015-10-13 00:00:00Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
90/2015/NĐ-CP2015-10-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
89/2015/NĐ-CP2015-10-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
88/2015/NĐ-CP2015-10-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
87/2015/NĐ-CP2015-10-06 00:00:00Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
86/2015/NĐ-CP2015-10-02 00:00:00Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
85/2015/NĐ-CP2015-10-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
84/2015/NĐ-CP2015-09-30 00:00:00Về giám sát và đánh giá đầu tư
83/2015/NĐ-CP2015-09-25 00:00:00Quy định về đầu tư ra nước ngoài
82/2015/NĐ-CP2015-09-24 00:00:00Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
81/2015/NĐ-CP2015-09-18 00:00:00Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
80/2015/NĐ-CP2015-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
79/2015/NĐ-CP2015-09-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
78/2015/NĐ-CP2015-09-14 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
77/2015/NĐ-CP2015-09-10 00:00:00Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
76/2015/NĐ-CP2015-09-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
75/2015/NĐ-CP2015-09-09 00:00:00Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
73/2015/NĐ-CP2015-09-08 00:00:00Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
72/2015/NĐ-CP2015-09-07 00:00:00Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
71/2015/NĐ-CP2015-09-03 00:00:00Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
69/2015/NĐ-CP2015-08-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
68/2015/NĐ-CP2015-08-18 00:00:00Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
67/2015/NĐ-CP2015-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
66/2015/NĐ-CP2015-08-12 00:00:00Quy định về Nhà chức trách hàng không
65/2015/NĐ-CP2015-08-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
64/2015/NĐ-CP2015-08-06 00:00:00Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
63/2015/NĐ-CP2015-07-22 00:00:00Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
62/2015/NĐ-CP2015-07-18 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
61/2015/NĐ-CP2015-07-09 00:00:00Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
60/2015/NĐ-CP2015-06-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
59/2015/NĐ-CP2015-06-18 00:00:00Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
58/2015/NĐ-CP2015-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
57/2015/NĐ-CP2015-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
56/2015/NĐ-CP2015-06-09 00:00:00Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
55/2015/NĐ-CP2015-06-09 00:00:00Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
54/2015/NĐ-CP2015-06-08 00:00:00Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
53/2015/NĐ-CP2015-05-29 00:00:00Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
52/2015/NĐ-CP2015-05-28 00:00:00Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
51/2015/NĐ-CP2015-05-26 00:00:00Về cấp ý kiến pháp lý
50/2015/NĐ-CP2015-05-18 00:00:00Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
49/2015/NĐ-CP2015-05-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
48/2015/NĐ-CP2015-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
47/2015/NĐ-CP2015-05-14 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46/2015/NĐ-CP2015-05-12 00:00:00Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
45/2015/NĐ-CP2015-05-06 00:00:00Về hoạt động đo đạc và bản đồ
44/2015/NĐ-CP2015-05-06 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
43/2015/NĐ-CP2015-05-06 00:00:00Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
42/2015/NĐ-CP2015-05-05 00:00:00Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
41/2015/NĐ-CP2015-05-05 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
40/2015/NĐ-CP2015-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
39/2015/NĐ-CP2015-04-27 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
38/2015/NĐ-CP2015-04-24 00:00:00Về quản lý chất thải và phế liệu
37/2015/NĐ-CP2015-04-22 00:00:00Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
36/2015/NĐ-CP2015-04-17 00:00:00Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
35/2015/NĐ-CP2015-04-13 00:00:00Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
34/2015/NĐ-CP2015-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
33/2015/NĐ-CP2015-03-27 00:00:00Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
32/2015/NĐ-CP2015-03-25 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
31/2015/NĐ-CP2015-03-24 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
30/2015/NĐ-CP2015-03-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
29/2015/NĐ-CP2015-03-15 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
28/2015/NĐ-CP2015-03-12 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
27/2015/NĐ-CP2015-03-10 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
26/2015/NĐ-CP2015-03-09 00:00:00Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
24/2015/NĐ-CP2015-02-27 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
23/2015/NĐ-CP2015-02-16 00:00:00Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
22/2015/NĐ-CP2015-02-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
21/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
20/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
19/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
18/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
17/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
16/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
15/2015/NĐ-CP2015-02-14 00:00:00Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
14/2015/NĐ-CP2015-02-13 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
13/2015/NĐ-CP2015-02-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
12/2015/NĐ-CP2015-02-12 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
11/2015/NĐ-CP2015-01-31 00:00:00Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
10/2015/NĐ-CP2015-01-28 00:00:00Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
09/2015/NĐ-CP2015-01-22 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
08/2015/NĐ-CP2015-01-21 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
07/2015/NĐ-CP2015-01-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
06/2015/NĐ-CP2015-01-13 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2015/NĐ-CP2015-01-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP2015-01-09 00:00:00Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
03/2015/NĐ-CP2015-01-06 00:00:00Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
02/2015/NĐ-CP2015-01-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
01/2015/NĐ-CP2015-01-02 00:00:00Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
128/2014/NĐ-CP2014-12-31 00:00:00Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
127/2014/NĐ-CP2014-12-31 00:00:00Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
126/2014/NĐ-CP2014-12-31 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
125/2014/NĐ-CP2014-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
124/2014/NĐ-CP2014-12-29 00:00:00Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
123/2014/NĐ-CP2014-12-25 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
122/2014/NĐ-CP2014-12-25 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
121/2014/NĐ-CP2014-12-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
120/2014/NĐ-CP2014-12-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
119/2014/NĐ-CP2014-12-17 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
118/2014/NĐ-CP2014-12-17 00:00:00Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
117/2014/NĐ-CP2014-12-08 00:00:00Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
116/2014/NĐ-CP2014-12-04 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
115/2014/NĐ-CP2014-12-03 00:00:00Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
114/2014/NĐ-CP2014-11-26 00:00:00Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
113/2014/NĐ-CP2014-11-26 00:00:00Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
112/2014/NĐ-CP2014-11-21 00:00:00Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
111/2014/NĐ-CP2014-11-20 00:00:00Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
110/2014/NĐ-CP2014-11-20 00:00:00Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
109/2014/NĐ-CP2014-11-20 00:00:00Về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
108/2014/NĐ-CP2014-11-20 00:00:00Về chính sách tinh giản biên chế
01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN2014-11-18 00:00:00Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
107/2014/NĐ-CP2014-11-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
105/2014/NĐ-CP2014-11-15 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
104/2014/NĐ-CP2014-11-14 00:00:00Quy định về khung giá đất
103/2014/NĐ-CP2014-11-11 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
102/2014/NĐ-CP2014-11-10 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
101/2014/NĐ-CP2014-11-07 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
100/2014/NĐ-CP2014-11-06 00:00:00Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
99/2014/NĐ-CP2014-10-25 00:00:00Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
98/2014/NĐ-CP2014-10-24 00:00:00Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
97/2014/NĐ-CP2014-10-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
96/2014/NĐ-CP2014-10-17 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
95/2014/NĐ-CP2014-10-17 00:00:00Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
94/2014/NĐ-CP2014-10-17 00:00:00Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
93/2014/NĐ-CP2014-10-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
92/2014/NĐ-CP2014-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
91/2014/NĐ-CP2014-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
90/2014/NĐ-CP2014-09-29 00:00:00Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
89/2014/NĐ-CP2014-09-29 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
88/2014/NĐ-CP2014-09-26 00:00:00Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
87/2014/NĐ-CP2014-09-22 00:00:00Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
86/2014/NĐ-CP2014-09-10 00:00:00Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
85/2014/NĐ-CP2014-09-10 00:00:00Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
84/2014/NĐ-CP2014-09-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
83/2014/NĐ-CP2014-09-03 00:00:00Về kinh doanh xăng dầu
82/2014/NĐ-CP2014-08-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
81/2014/NĐ-CP2014-08-14 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
80/2014/NĐ-CP2014-08-06 00:00:00Về thoát nước và xử lý nước thải
79/2014/NĐ-CP2014-07-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
78/2014/NĐ-CP2014-07-30 00:00:00Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
76/2014/NĐ-CP2014-07-29 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
75/2014/NĐ-CP2014-07-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
74/2014/NĐ-CP2014-07-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
73/2014/NĐ-CP2014-07-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
72/2014/NĐ-CP2014-07-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
71/2014/NĐ-CP2014-07-21 00:00:00Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
70/2014/NĐ-CP2014-07-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
69/2014/NĐ-CP2014-07-15 00:00:00Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
68/2014/NĐ-CP2014-07-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
67/2014/NĐ-CP2014-07-07 00:00:00Về một số chính sách phát triển thủy sản
66/2014/NĐ-CP2014-07-04 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
65/2014/NĐ-CP2014-07-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP2014-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
63/2014/NĐ-CP2014-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
62/2014/NĐ-CP2014-06-25 00:00:00Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
61/2014/NĐ-CP2014-06-19 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
60/2014/NĐ-CP2014-06-19 00:00:00Quy định về hoạt động in
59/2014/NĐ-CP2014-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
58/2014/NĐ-CP2014-06-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
57/2014/NĐ-CP2014-06-16 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
56/2014/NĐ-CP2014-05-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
55/2014/NĐ-CP2014-05-30 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
54/2014/NĐ-CP2014-05-29 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
53/2014/NĐ-CP2014-05-26 00:00:00Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
52/2014/NĐ-CP2014-05-23 00:00:00Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
51/2014/NĐ-CP2014-05-21 00:00:00Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
50/2014/NĐ-CP2014-05-20 00:00:00Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
49/2014/NĐ-CP2014-05-20 00:00:00Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
48/2014/NĐ-CP2014-05-19 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
47/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
46/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
45/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về thu tiền sử dụng đất
44/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định về giá đất
43/2014/NĐ-CP2014-05-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
42/2014/NĐ-CP2014-05-14 00:00:00Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
41/2014/NĐ-CP2014-05-13 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
40/2014/NĐ-CP2014-05-12 00:00:00Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
39/2014/NĐ-CP2014-05-07 00:00:00Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
38/2014/NĐ-CP2014-05-06 00:00:00Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
37/2014/NĐ-CP2014-05-05 00:00:00Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
36/2014/NĐ-CP2014-04-29 00:00:00Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
35/2014/NĐ-CP2014-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
34/2014/NĐ-CP2014-04-29 00:00:00Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
33/2014/NĐ-CP2014-04-26 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
32/2014/NĐ-CP2014-04-22 00:00:00Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
31/2014/NĐ-CP2014-04-18 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
30/2014/NĐ-CP2014-04-14 00:00:00Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
29/2014/NĐ-CP2014-04-10 00:00:00Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
28/2014/NĐ-CP2014-04-10 00:00:00Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
27/2014/NĐ-CP2014-04-07 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
26/2014/NĐ-CP2014-04-07 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
25/2014/NĐ-CP2014-04-07 00:00:00Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
23/2014/NĐ-CP2014-04-03 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
20/2014/NĐ-CP2014-03-24 00:00:00Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
19/2014/NĐ-CP2014-03-14 00:00:00Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
18/2014/NĐ-CP2014-03-14 00:00:00Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
17/2014/NĐ-CP2014-03-11 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
16/2014/NĐ-CP2014-03-03 00:00:00Về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
15/2014/NĐ-CP2014-02-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
14/2014/NĐ-CP2014-02-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
13/2014/NĐ-CP2014-02-25 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
12/2014/NĐ-CP2014-02-25 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
11/2014/NĐ-CP2014-02-18 00:00:00Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
10/2014/NĐ-CP2014-02-13 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
08/2014/NĐ-CP2014-01-27 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
07/2014/NĐ-CP2014-01-27 00:00:00Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
06/2014/NĐ-CP2014-01-21 00:00:00Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
05/2014/NĐ-CP2014-01-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
04/2014/NĐ-CP2014-01-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
03/2014/NĐ-CP2014-01-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
02/2014/NĐ-CP2014-01-10 00:00:00Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
01/2014/NĐ-CP2014-01-03 00:00:00Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
222/2013/NĐ-CP2013-12-31 00:00:00Về thanh toán bằng tiền mặt
221/2013/NĐ-CP2013-12-30 00:00:00Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
220/2013/NĐ-CP2013-12-27 00:00:00Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
219/2013/NĐ-CP2013-12-26 00:00:00Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
218/2013/NĐ-CP2013-12-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
217/2013/NĐ-CP2013-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
216/2013/NĐ-CP2013-12-24 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
215/2013/NĐ-CP2013-12-23 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
214/2013/NĐ-CP2013-12-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
213/2013/NĐ-CP2013-12-20 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
212/2013/NĐ-CP2013-12-19 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
211/2013/NĐ-CP2013-12-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
210/2013/NĐ-CP2013-12-19 00:00:00Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
209/2013/NĐ-CP2013-12-18 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
208/2013/NĐ-CP2013-12-17 00:00:00Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
207/2013/NĐ-CP2013-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
206/2013/NĐ-CP2013-12-09 00:00:00Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
205/2013/NĐ-CP2013-12-06 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
204/2013/NĐ-CP2013-12-05 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
203/2013/NĐ-CP2013-11-28 00:00:00Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
202/2013/NĐ-CP2013-11-27 00:00:00Về quản lý phân bón
201/2013/NĐ-CP2013-11-27 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
200/2013/NĐ-CP2013-11-26 00:00:00Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
199/2013/NĐ-CP2013-11-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
196/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
195/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
194/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
193/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
192/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
191/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
190/2013/NĐ-CP2013-11-21 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
189/2013/NĐ-CP2013-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
188/2013/NĐ-CP2013-11-20 00:00:00Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
187/2013/NĐ-CP2013-11-20 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
186/2013/NĐ-CP2013-11-17 00:00:00Về Đại học quốc gia
185/2013/NĐ-CP2013-11-15 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
184/2013/NĐ-CP2013-11-15 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
183/2013/NĐ-CP2013-11-15 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
182/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
181/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
180/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch
179/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
178/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
177/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
176/2013/NĐ-CP2013-11-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
175/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
174/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
173/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
172/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
171/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
170/2013/NĐ-CP2013-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
169/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
167/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình
166/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
165/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
164/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
163/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
162/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
161/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
160/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
159/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
158/2013/NĐ-CP2013-11-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
157/2013/NĐ-CP2013-11-11 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
156/2013/NĐ-CP2013-11-11 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
155/2013/NĐ-CP2013-11-11 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
154/2013/NĐ-CP2013-11-08 00:00:00Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung
153/2013/NĐ-CP2013-11-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
152/2013/NĐ-CP2013-11-04 00:00:00Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch
151/2013/NĐ-CP2013-11-01 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
150/2013/NĐ-CP2013-11-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
149/2013/NĐ-CP2013-10-31 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
148/2013/NĐ-CP2013-10-30 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
147/2013/NĐ-CP2013-10-30 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
146/2013/NĐ-CP2013-10-30 00:00:00Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
145/2013/NĐ-CP2013-10-29 00:00:00Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
144/2013/NĐ-CP2013-10-29 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
143/2013/NĐ-CP2013-10-24 00:00:00Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
142/2013/NĐ-CP2013-10-24 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán
141/2013/NĐ-CP2013-10-24 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
140/2013/NĐ-CP2013-10-22 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông
139/2013/NĐ-CP2013-10-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
138/2013/NĐ-CP2013-10-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
137/2013/NĐ-CP2013-10-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
136/2013/NĐ-CP2013-10-21 00:00:00Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
135/2013/NĐ-CP2013-10-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
134/2013/NĐ-CP2013-10-17 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
133/2013/NĐ-CP2013-10-17 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
132/2013/NĐ-CP2013-10-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
131/2013/NĐ-CP2013-10-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
130/2013/NĐ-CP2013-10-16 00:00:00Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
129/2013/NĐ-CP2013-10-16 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
128/2013/NĐ-CP2013-10-15 00:00:00Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
127/2013/NĐ-CP2013-10-15 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
126/2013/NĐ-CP2013-10-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
125/2013/NĐ-CP2013-10-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
124/2013/NĐ-CP2013-10-14 00:00:00Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
123/2013/NĐ-CP2013-10-14 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
122/2013/NĐ-CP2013-10-11 00:00:00Quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
121/2013/NĐ-CP2013-10-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
120/2013/NĐ-CP2013-10-09 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
119/2013/NĐ-CP2013-10-09 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
118/2013/NĐ-CP2013-10-09 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
117/2013/NĐ-CP2013-10-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
116/2013/NĐ-CP2013-10-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
115/2013/NĐ-CP2013-10-03 00:00:00Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
114/2013/NĐ-CP2013-10-03 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
113/2013/NĐ-CP2013-10-02 00:00:00Về hoạt động mỹ thuật
112/2013/NĐ-CP2013-10-02 00:00:00Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
111/2013/NĐ-CP2013-09-30 00:00:00Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
110/2013/NĐ-CP2013-09-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
109/2013/NĐ-CP2013-09-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
108/2013/NĐ-CP2013-09-23 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
107/2013/NĐ-CP2013-09-20 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
106/2013/NĐ-CP2013-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ
105/2013/NĐ-CP2013-09-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
103/2013/NĐ-CP2013-09-12 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
102/2013/NĐ-CP2013-09-05 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
101/2013/NĐ-CP2013-09-04 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
100/2013/NĐ-CP2013-09-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
99/2013/NĐ-CP2013-08-29 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
98/2013/NĐ-CP2013-08-28 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
97/2013/NĐ-CP2013-08-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
96/2013/NĐ-CP2013-08-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
95/2013/NĐ-CP2013-08-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
94/2013/NĐ-CP2013-08-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia
93/2013/NĐ-CP2013-08-20 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
92/2013/NĐ-CP2013-08-13 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
91/2013/NĐ-CP2013-08-12 00:00:00Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
90/2013/NĐ-CP2013-08-08 00:00:00Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
89/2013/NĐ-CP2013-08-06 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
88/2013/NĐ-CP2013-08-01 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
87/2013/NĐ-CP2013-07-30 00:00:00Quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
86/2013/NĐ-CP2013-07-29 00:00:00Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
85/2013/NĐ-CP2013-07-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp
84/2013/NĐ-CP2013-07-25 00:00:00Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
83/2013/NĐ-CP2013-07-22 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
82/2013/NĐ-CP2013-07-19 00:00:00Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
81/2013/NĐ-CP2013-07-19 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
80/2013/NĐ-CP2013-07-19 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
79/2013/NĐ-CP2013-07-19 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
78/2013/NĐ-CP2013-07-17 00:00:00Về minh bạch tài sản, thu nhập
77/2013/NĐ-CP2013-07-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
59/2013/NĐ-CP2013-07-17 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
76/2013/NĐ-CP2013-07-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
75/2013/NĐ-CP2013-07-15 00:00:00Sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không
74/2013/NĐ-CP2013-07-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
73/2013/NĐ-CP2013-07-15 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
72/2013/NĐ-CP2013-07-15 00:00:00Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
71/2013/NĐ-CP2013-07-11 00:00:00Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
70/2013/NĐ-CP2013-07-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ
68/2013/NĐ-CP2013-06-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi
67/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
66/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
65/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
64/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
63/2013/NĐ-CP2013-06-27 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
62/2013/NĐ-CP2013-06-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
61/2013/NĐ-CP2013-06-25 00:00:00Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
60/2013/NĐ-CP2013-06-19 00:00:00Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
58/2013/NĐ-CP2013-06-11 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
57/2013/NĐ-CP2013-05-31 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
56/2013/NĐ-CP2013-05-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
55/2013/NĐ-CP2013-05-22 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
54/2013/NĐ-CP2013-05-22 00:00:00Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
53/2013/NĐ-CP2013-05-18 00:00:00Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
52/2013/NĐ-CP2013-05-16 00:00:00Về thương mại điện tử
51/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
49/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
48/2013/NĐ-CP2013-05-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
47/2013/NĐ-CP2013-05-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
46/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
43/2013/NĐ-CP2013-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
42/2013/NĐ-CP2013-05-09 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
41/2013/NĐ-CP2013-05-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
39/2013/NĐ-CP2013-04-24 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
38/2013/NĐ-CP2013-04-23 00:00:00Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
37/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
36/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
34/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
33/2013/NĐ-CP2013-04-22 00:00:00Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí
32/2013/NĐ-CP2013-04-16 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
31/2013/NĐ-CP2013-04-09 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
30/2013/NĐ-CP2013-04-08 00:00:00Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
28/2013/NĐ-CP2013-04-04 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
27/2013/NĐ-CP2013-03-29 00:00:00Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
26/2013/NĐ-CP2013-03-29 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
25/2013/NĐ-CP2013-03-29 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
24/2013/NĐ-CP2013-03-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
23/2013/NĐ-CP2013-03-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
22/2013/NĐ-CP2013-03-13 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
21/2013/NĐ-CP2013-03-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/2013/NĐ-CP2013-02-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
19/2013/NĐ-CP2013-02-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
18/2013/NĐ-CP2013-02-21 00:00:00Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân
17/2013/NĐ-CP2013-02-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
16/2013/NĐ-CP2013-02-06 00:00:00Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
15/2013/NĐ-CP2013-02-06 00:00:00Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
14/2013/NĐ-CP2013-02-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
11/2013/NĐ-CP2013-01-14 00:00:00Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
10/2013/NĐ-CP2013-01-11 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
09/2013/NĐ-CP2013-01-11 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
08/2013/NĐ-CP2013-01-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
07/2013/NĐ-CP2013-01-09 00:00:00Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
05/2013/NĐ-CP2013-01-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
04/2013/NĐ-CP2013-01-07 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
03/2013/NĐ-CP2013-01-04 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
02/2013/NĐ-CP2013-01-03 00:00:00Quy định về công tác gia đình
01/2013/NĐ-CP2013-01-03 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
109/2012/NĐ-CP2012-12-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
108/2012/NĐ-CP2012-12-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
107/2012/NĐ-CP2012-12-20 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
106/2012/NĐ-CP2012-12-20 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
105/2012/NĐ-CP2012-12-17 00:00:00Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
104/2012/NĐ-CP2012-12-05 00:00:00Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
103/2012/NĐ-CP2012-12-04 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
102/2012/NĐ-CP2012-11-29 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Kiểm ngư
101/2012/NĐ-CP2012-11-22 00:00:00Về thanh toán không dùng tiền mặt
100/2012/NĐ-CP2012-11-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
99/2012/NĐ-CP2012-11-15 00:00:00Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
96/2012/NĐ-CP2012-11-15 00:00:00Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
95/2012/NĐ-CP2012-11-12 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
94/2012/NĐ-CP2012-11-12 00:00:00Về sản xuất, kinh doanh rượu
93/2012/NĐ-CP2012-11-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
92/2012/NĐ-CP2012-11-08 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
91/2012/NĐ-CP2012-11-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
90/2012/NĐ-CP2012-11-05 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
89/2012/NĐ-CP2012-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược
88/2012/NĐ-CP2012-10-23 00:00:00Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
87/2012/NĐ-CP2012-10-23 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
86/2012/NĐ-CP2012-10-19 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
85/2012/NĐ-CP2012-10-15 00:00:00Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
84/2012/NĐ-CP2012-10-12 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
83/2012/NĐ-CP2012-10-09 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
82/2012/NĐ-CP2012-10-09 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
81/2012/NĐ-CP2012-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
80/2012/NĐ-CP2012-10-08 00:00:00Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
79/2012/NĐ-CP2012-10-05 00:00:00Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
78/2012/NĐ-CP2012-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
77/2012/NĐ-CP2012-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
76/2012/NĐ-CP2012-10-03 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
75/2012/NĐ-CP2012-10-03 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
74/2012/NĐ-CP2012-09-29 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
73/2012/NĐ-CP2012-09-26 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
72/2012/NĐ-CP2012-09-24 00:00:00Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
71/2012/NĐ-CP2012-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
70/2012/NĐ-CP2012-09-18 00:00:00Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
69/2012/NĐ-CP2012-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
68/2012/NĐ-CP2012-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
67/2012/NĐ-CP2012-09-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
66/2012/NĐ-CP2012-09-06 00:00:00Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
65/2012/NĐ-CP2012-09-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
64/2012/NĐ-CP2012-09-04 00:00:00Về cấp giấy phép xây dựng
62/2012/NĐ-CP2012-08-13 00:00:00Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
61/2012/NĐ-CP2012-08-10 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
60/2012/NĐ-CP2012-07-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
59/2012/NĐ-CP2012-07-23 00:00:00Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
58/2012/NĐ-CP2012-07-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
57/2012/NĐ-CP2012-07-20 00:00:00Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
56/2012/NĐ-CP2012-07-16 00:00:00Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
55/2012/NĐ-CP2012-06-28 00:00:00Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
54/2012/NĐ-CP2012-06-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
53/2012/NĐ-CP2012-06-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
52/2012/NĐ-CP2012-06-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
51/2012/NĐ-CP2012-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng
50/2012/NĐ-CP2012-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
48/2012/NĐ-CP2012-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
47/2012/NĐ-CP2012-05-28 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
45/2012/NĐ-CP2012-05-21 00:00:00Về khuyến công
44/2012/NĐ-CP2012-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội
43/2012/NĐ-CP2012-05-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia
42/2012/NĐ-CP2012-05-11 00:00:00Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
41/2012/NĐ-CP2012-05-08 00:00:00Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
40/2012/NĐ-CP2012-05-02 00:00:00Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
39/2012/NĐ-CP2012-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2012/NĐ-CP2012-04-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
37/2012/NĐ-CP2012-04-24 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
36/2012/NĐ-CP2012-04-18 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
35/2012/NĐ-CP2012-04-18 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
34/2012/NĐ-CP2012-04-15 00:00:00Về chế độ phụ cấp công vụ
33/2012/NĐ-CP2012-04-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
32/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
31/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
30/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
29/2012/NĐ-CP2012-04-12 00:00:00Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
28/2012/NĐ-CP2012-04-10 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
27/2012/NĐ-CP2012-04-06 00:00:00Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
26/2012/NĐ-CP2012-04-05 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
25/2012/NĐ-CP2012-04-05 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
22/2012/NĐ-CP2012-03-26 00:00:00Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
21/2012/NĐ-CP2012-03-21 00:00:00Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
20/2012/NĐ-CP2012-03-20 00:00:00Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
19/2012/NĐ-CP2012-03-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
18/2012/NĐ-CP2012-03-13 00:00:00Quỹ bảo trì đường bộ
17/2012/NĐ-CP2012-03-13 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập
16/2012/NĐ-CP2012-03-12 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
15/2012/NĐ-CP2012-03-09 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
14/2012/NĐ-CP2012-03-07 00:00:00Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
13/2012/NĐ-CP2012-03-02 00:00:00Ban hành Điều lệ Sáng kiến
12/2012/NĐ-CP2012-03-01 00:00:00Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
11/2012/NĐ-CP2012-02-22 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
10/2012/NĐ-CP2012-02-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
09/2012/NĐ-CP2012-02-17 00:00:00Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự
08/2012/NĐ-CP2012-02-16 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
07/2012/NĐ-CP2012-02-09 00:00:00Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
06/2012/NĐ-CP2012-02-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
05/2012/NĐ-CP2012-02-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
04/2012/NĐ-CP2012-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
03/2012/NĐ-CP2012-01-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
02/2012/NĐ-CP2012-01-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ
01/2012/NĐ-CP2012-01-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
125/2011/NĐ-CP2011-12-30 00:00:00Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
124/2011/NĐ-CP2011-12-28 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
123/2011/NĐ-CP2011-12-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
122/2011/NĐ-CP2011-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
121/2011/NĐ-CP2011-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
120/2011/NĐ-CP2011-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
119/2011/NĐ-CP2011-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
118/2011/NĐ-CP2011-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
117/2011/NĐ-CP2011-12-15 00:00:00Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
116/2011/NĐ-CP2011-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
115/2011/NĐ-CP2011-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ
114/2011/NĐ-CP2011-12-13 00:00:00Quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển
113/2011/NĐ-CP2011-12-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
112/2011/NĐ-CP2011-12-05 00:00:00Về công chức xã, phường, thị trấn
111/2011/NĐ-CP2011-12-05 00:00:00Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
110/2011/NĐ-CP2011-12-05 00:00:00Về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay
109/2011/NĐ-CP2011-12-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
108/2011/NĐ-CP2011-11-30 00:00:00Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
107/2011/NĐ-CP2011-11-24 00:00:00Quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
106/2011/NĐ-CP2011-11-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
105/2011/NĐ-CP2011-11-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
104/2011/NĐ-CP2011-11-16 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu
103/2011/NĐ-CP2011-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
102/2011/NĐ-CP2011-11-14 00:00:00Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
101/2011/NĐ-CP2011-11-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
100//2011/NĐ-CP2011-10-28 00:00:00Quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
99/2011/NĐ-CP2011-10-27 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
98/2011/NĐ-CP2011-10-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp
97/2011/NĐ-CP2011-10-21 00:00:00Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
96/2011/NĐ-CP2011-10-21 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
95/2011/NĐ-CP2011-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
94/2011/NĐ-CP2011-10-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
93/2011/NĐ-CP2011-10-18 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
57/2011/QĐ-TTG2011-10-18 00:00:00Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
92/2011/NĐ-CP2011-10-17 00:00:00Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
91/2011/NĐ-CP2011-10-17 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
90/2011/NĐ-CP2011-10-14 00:00:00Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
89/2011/NĐ-CP2011-10-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
88/2011/NĐ-CP2011-09-29 00:00:00Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
87/2011/NĐ-CP2011-09-27 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
86/2011/NĐ-CP2011-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
85/2011/NĐ-CP2011-09-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
84/2011/NĐ-CP2011-09-20 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
83/2011/NĐ-CP2011-09-20 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
82/2011/NĐ-CP2011-09-16 00:00:00Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
81/2011/NĐ-CP2011-09-16 00:00:00Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
80/2011/NĐ-CP2011-09-16 00:00:00Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
79/2011/NĐ-CP2011-09-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
78/2011/NĐ-CP2011-09-01 00:00:00Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
77/2011/NĐ-CP2011-09-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển
75/2011/NĐ-CP2011-08-30 00:00:00Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
74/2011/NĐ-CP2011-08-25 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
73/2011/NĐ-CP2011-08-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
72/2011/NĐ-CP2011-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
71/2011/NĐ-CP2011-08-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
69/2011/NĐ-CP2011-08-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
68/2011/NĐ-CP2011-08-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
67/2011/NĐ-CP2011-08-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
66/2011/NĐ-CP2011-08-01 00:00:00Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
65/2011/NĐ-CP2011-07-29 00:00:00Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
64/2011/NĐ-CP2011-07-28 00:00:00Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
63/2011/NĐ-CP2011-07-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
62/2011/NĐ-CP2011-07-26 00:00:00Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
61/2011/NĐ-CP2011-07-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
60/2011/NĐ-CP2011-07-20 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
59/2011/NĐ-CP2011-07-18 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
58/2011/NĐ-CP2011-07-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
58/2011/NĐ-CP2011-07-08 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
57/2011/NĐ-CP2011-07-07 00:00:00Về chế độ phụ cấp công vụ
57/2011/NĐ-CP2011-07-07 00:00:00Về chế độ phụ cấp công vụ
56/2011/NĐ-CP2011-07-04 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
55/2011/NĐ-CP2011-07-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
54/2011/NĐ-CP2011-07-04 00:00:00Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
53/2011/NĐ-CP2011-07-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
52/2011/NĐ-CP2011-06-30 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
51/2011/NĐ-CP2011-06-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
50/2011/NĐ-CP2011-06-24 00:00:00Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
49/2011/NĐ-CP2011-06-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
48/2011/NĐ-CP2011-06-21 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
47/2011/NĐ-CP2011-06-17 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính
46/2011/NĐ-CP2011-06-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
45/2011/NĐ-CP2011-06-17 00:00:00Về lệ phí trước bạ
44/2011/NĐ-CP2011-06-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
43/2011/NĐ-CP2011-06-13 00:00:00Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
42/2011/NĐ-CP2011-06-13 00:00:00Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
41/2011/NĐ-CP2011-06-08 00:00:00Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
40/2011/NĐ-CP2011-06-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
39/2011/NĐ-CP2011-05-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
38/2011/NĐ-CP2011-05-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005
37/2011/NĐ-CP2011-05-23 00:00:00Sửa đổi Nghị định số 48/2088/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
36/2011/NĐ-CP2011-05-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp
35/2011/NĐ-CP2011-05-18 00:00:00Về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
34/2011/NĐ-CP2011-05-17 00:00:00Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
33/2011/NĐ-CP2011-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
32/2011/NĐ-CP2011-05-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
31/2011/NĐ-CP2011-05-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
30/2011/NĐ-CP2011-05-06 00:00:00Về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự
29/2011/NĐ-CP2011-04-18 00:00:00Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
28/2011/NĐ-CP2011-04-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
27/2011/NĐ-CP2011-04-09 00:00:00Về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không
26/2011/NĐ-CP2011-04-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
25/2011/NĐ-CP2011-04-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
24/2011/NĐ-CP2011-04-05 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
23/2011/NĐ-CP2011-04-04 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
22/2011/NĐ-CP2011-04-04 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
21/2011/NĐ-CP2011-03-29 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
20/2011/NĐ-CP2011-03-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
19/2011/NĐ-CP2011-03-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
18/2011/NĐ-CP2011-03-17 00:00:00Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
17/2011/NĐ-CP2011-02-22 00:00:00Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
16/2011/NĐ-CP2011-02-22 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
15/2011/NĐ-CP2011-02-16 00:00:00Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
14/2011/NĐ-CP2011-02-16 00:00:00Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
13/2011/NĐ-CP2011-02-11 00:00:00Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
12/2011/NĐ-CP2011-01-30 00:00:00Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
11/2011/NĐ-CP2011-01-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
10/2011/NĐ-CP2011-01-26 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
8/2011/NĐ-CP2011-01-25 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
09/2011/NĐ-CP2011-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ
6/2011/NĐ-CP2011-01-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
5/2011/NĐ-CP2011-01-14 00:00:00Về Công tác dân tộc
4/2011/NĐ-CP2011-01-14 00:00:00Thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng
03/2011/NĐ-CP2011-01-07 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ
02/2011/NĐ-CP2011-01-06 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
01/2011/NĐ-CP2011-01-05 00:00:00Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
122/2010/NĐ-CP2010-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
121/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
119/2010/NĐ-CP2010-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
118/2010/NĐ-CP2010-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
117/2010/NĐ-CP2010-12-24 00:00:00Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
116/2010/NĐ-CP2010-12-24 00:00:00Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
115/2010/NĐ-CP2010-12-24 00:00:00Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
114/2010/NĐ-CP2010-12-06 00:00:00Về bảo trì công trình xây dựng
113/2010/NĐ-CP2010-12-03 00:00:00Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
112/2010/NĐ-CP2010-12-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
111/2010/NĐ-CP2010-11-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
110/2010/NĐ-CP2010-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ
109/2010/NĐ-CP2010-11-04 00:00:00Về kinh doanh xuất khẩu gạo
108/2010/NĐ-CP2010-10-29 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP2010-10-29 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
106/2010/NĐ-CP2010-10-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân
105/2010/NĐ-CP2010-10-27 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số
104/2010/NĐ-CP2010-10-11 00:00:00Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
103/2010/NĐ-CP2010-10-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
102/2010/NĐ-CP2010-10-01 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
101/2010/NĐ-CP2010-09-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch
100/2010/NĐ-CP2010-09-28 00:00:00Về Công báo
99/2010/NĐ-CP2010-09-24 00:00:00Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
98/2010/NĐ-CP2010-09-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
97/2010/NĐ-CP2010-09-21 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
96/2010/NĐ-CP2010-09-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
95/2010/NĐ-CP2010-09-16 00:00:00Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
94/2010/NĐ-CP2010-09-09 00:00:00Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
93/2010/NĐ-CP2010-08-31 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
92/2010/NĐ-CP2010-08-30 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
91/2010/NĐ-CP2010-08-20 00:00:00Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
90/2010/NĐ-CP2010-08-18 00:00:00Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
89/2010/NĐ-CP2010-08-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
88/2010/NĐ-CP2010-08-16 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
87/2010/NĐ-CP2010-08-13 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
86/2010/NĐ-CP2010-08-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
30/NQ-CP2010-08-08 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2010
85/2010/NĐ-CP2010-08-02 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
85/2010/NĐ-CP2010-08-02 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
84/2010/NĐ-CP2010-08-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
83/2010/NĐ-CP2010-07-23 00:00:00Về đăng ký giao dịch bảo đảm
82/2010/NĐ-CP2010-07-15 00:00:00Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
81/2010/NĐ-CP2010-07-14 00:00:00Về an ninh hàng không dân dụng
80/2010/NĐ-CP2010-07-14 00:00:00Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
79/2010/NĐ-CP2010-07-14 00:00:00Về nghiệp vụ quản lý nợ công
78/2010/NĐ-CP2010-07-14 00:00:00Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
76/2010/NĐ-CP2010-07-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
75/2010/NĐ-CP2010-07-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
73/2010/NĐ-CP2010-07-12 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
72/2010/NĐ-CP2010-07-08 00:00:00Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
29/NQ-CP2010-07-07 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2010
28/NQ-CP2010-07-06 00:00:00v/v giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
27/NQ-CP2010-07-02 00:00:00V/v thành lập thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang
71/2010/NĐ-CP2010-06-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
71/2010/NĐ-CP2010-06-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
70/2010/NĐ-CP2010-06-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân
69/2010/NĐ-CP2010-06-21 00:00:00Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
68/2010/NĐ-CP2010-06-15 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
67/2010/NĐ-CP2010-06-15 00:00:00Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
65/2010/NĐ-CP2010-06-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
64/2010/NĐ-CP2010-06-11 00:00:00Về quản lý cây xanh đô thị
63/2010/NĐ-CP2010-06-08 00:00:00Về kiểm soát thủ tục hành chính
62/2010/NĐ-CP2010-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
61/2010/NĐ-CP2010-06-04 00:00:00Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
26/NQ-CP2010-06-04 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2010
60/2010/NĐ-CP2010-06-03 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
59/2010/NĐ-CP2010-06-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
25/NQ-CP2010-06-02 00:00:00V/v đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành
58/2010/NĐ-CP2010-06-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
57/2010/NĐ-CP2010-05-25 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
56/2010/NĐ-CP2010-05-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
55/2010/NĐ-CP2010-05-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
54/2010/NĐ-CP2010-05-21 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
53/2010/NĐ-CP2010-05-19 00:00:00Quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính
52/2010/NĐ-CP2010-05-17 00:00:00Về nhập khẩu tàu cá
51/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
50/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
49/2010/NĐ-CP2010-05-14 00:00:00Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
24/NQ-CP2010-05-12 00:00:00V/v điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
39/2010/QĐ-TTG2010-05-11 00:00:00Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
48/2010/NĐ-CP2010-05-07 00:00:00Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
47/2010/NĐ-CP2010-05-06 00:00:00Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
22/NQ-CP2010-05-05 00:00:00V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
21/NQ-CP2010-05-05 00:00:00V/v thành lập các phường: Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
46/2010/NĐ-CP2010-04-27 00:00:00Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
45/2010/NĐ-CP2010-04-21 00:00:00Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
20/NQ-CP2010-04-21 00:00:00V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn
44/2010/NĐ-CP2010-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ
43/2010/NĐ-CP2010-04-15 00:00:00Về đăng ký doanh nghiệp
42/2010/NĐ-CP2010-04-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
41/2010/NĐ-CP2010-04-12 00:00:00Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
40/2010/NĐ-CP2010-04-12 00:00:00Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
19/NQ-CP2010-04-08 00:00:00V/v thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng
39/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
38/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
37/2010/NĐ-CP2010-04-07 00:00:00Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
35/2010/NĐ-CP2010-04-06 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
18/NQ-CP2010-04-06 00:00:00Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
34/2010/NĐ-CP2010-04-02 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
33/2010/NĐ-CP2010-03-31 00:00:00Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển
16/NQ-CP2010-03-31 00:00:00V/v bãi bỏ Nghị định số 136/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC2010-03-31 00:00:00Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
32/2010/NĐ-CP2010-03-30 00:00:00Về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam
31/2010/NĐ-CP2010-03-29 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
29/2010/NĐ-CP2010-03-25 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
28/2010/NĐ-CP2010-03-25 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
14/NQ-CP2010-03-25 00:00:00V/v thành lập các phường: Hương Long, Thủy Xuân, Thủy Biều thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
27/2010/NĐ-CP2010-03-24 00:00:00Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết
25/2010/NĐ-CP2010-03-19 00:00:00Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
24/2010/NĐ-CP2010-03-15 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
23/2010/NĐ-CP2010-03-12 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
13/NQ-CP2010-03-12 00:00:00Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2011
22/2010/NĐ-CP2010-03-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế
21/2010/NĐ-CP2010-03-08 00:00:00Về quản lý biên chế công chức
20/2010/NĐ-CP2010-03-08 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
12/NQ-CP2010-03-07 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2010
19/2010/NĐ-CP2010-03-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2010/NĐ-CP2010-03-05 00:00:00Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
17/2010/NĐ-CP2010-03-04 00:00:00Về bán đấu giá tài sản
11/NQ-CP2010-03-04 00:00:00V/v thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh
16/2010/NĐ-CP2010-03-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
15/2010/NĐ-CP2010-03-01 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
14/2010/NĐ-CP2010-02-27 00:00:00Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương
13/2010/NĐ-CP2010-02-27 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
11/2010/NĐ-CP2010-02-24 00:00:00Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
10/NQ-CP2010-02-23 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước
10/2010/NĐ-CP2010-02-12 00:00:00Về hoạt động thông tin tín dụng
09/NQ-CP2010-02-12 00:00:00V/v thành lập thị xã Chí Linh thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
08/NQ-CP2010-02-09 00:00:00V/v thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
09/2010/NĐ-CP2010-02-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
08/2010/NĐ-CP2010-02-05 00:00:00Về quản lý thức ăn chăn nuôi
07/NQ-CP2010-02-05 00:00:00V/v thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
06/NQ-CP2010-02-05 00:00:00V/v thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
05/NQ-CP2010-02-05 00:00:00V/v điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai
04/NQ-CP2010-02-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2010
07/2010/NĐ-CP2010-01-25 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
06/2010/NĐ-CP2010-01-25 00:00:00Quy định những người là công chức
05/2010/NĐ-CP2010-01-18 00:00:00Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng
04/2010/NĐ-CP2010-01-15 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão
03/NQ-CP2010-01-15 00:00:00Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
03/2010/NĐ-CP2010-01-13 00:00:00Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
02/NQ-CP2010-01-11 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009
02/2010/NĐ-CP2010-01-08 00:00:00Về khuyến nông
25/QĐ-TTG2010-01-07 00:00:00Sửa đổi Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
01/NQ-CP2010-01-07 00:00:00V/v thành lập phường Chiềng Cơi thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
01/2010/NĐ-CP2010-01-04 00:00:00Về chào bán cổ phần riêng lẻ
117/2009/NĐ-CP2009-12-31 00:00:00Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
116/2009/NĐ-CP2009-12-31 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
115/2009/NĐ-CP2009-12-24 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP
64/NQ-CP2009-12-23 00:00:00V/v điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
63/NQ-CP2009-12-23 00:00:00Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
114/2009/NĐ-CP2009-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
62/NQ-CP2009-12-21 00:00:00V/v điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
113/2009/NĐ-CP2009-12-15 00:00:00Về giám sát và đánh giá đầu tư
112/2009/NĐ-CP2009-12-14 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
111/2009/NĐ-CP2009-12-11 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
110/2009/NĐ-CP2009-12-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
61/NQ-CP2009-12-08 00:00:00V/v điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
60/NQ-CP2009-12-08 00:00:00V/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008 - 2010 của tỉnh Quảng Bình
59/NQ-CP2009-12-08 00:00:00V/v xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk
58/NQ-CP2009-12-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009
57/NQ-CP2009-12-01 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
109/2009/NĐ-CP2009-12-01 00:00:00Quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
56/NQ-CP2009-11-27 00:00:00V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Đồng Nai
108/2009/NĐ-CP2009-11-27 00:00:00Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
107/2009/NĐ-CP2009-11-26 00:00:00Về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
55/NQ-CP2009-11-16 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh
106/2009/NĐ-CP2009-11-16 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
54/NQ-CP2009-11-11 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2009
105/2009/NĐ-CP2009-11-11 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
104/2009/NĐ-CP2009-11-09 00:00:00Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
103/2009/NĐ-CP2009-11-06 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
102/2009/NĐ-CP2009-11-06 00:00:00Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
101/2009/NĐ-CP2009-11-05 00:00:00Thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước
100/2009/NĐ-CP2009-11-03 00:00:00Quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng
99/2009/NĐ-CP2009-11-02 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
53/NQ-CP2009-11-02 00:00:00V/v tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế năm 2009 của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
98/2009/NĐ-CP2009-10-30 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
97/2009/NĐ-CP2009-10-30 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
96/2009/NĐ-CP2009-10-30 00:00:00V/v xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
95/2009/NĐ-CP2009-10-30 00:00:00Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người
94/2009/NĐ-CP2009-10-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
181/ĐC-CP2009-10-23 00:00:00Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
93/2009/NĐ-CP2009-10-22 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
92/2009/NĐ-CP2009-10-22 00:00:00Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
91/2009/NĐ-CP2009-10-21 00:00:00Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
90/2009/NĐ-CP2009-10-20 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất
89/2009/NĐ-CP2009-10-19 00:00:00Về hoạt động đối ngoại biên phòng
88/2009/NĐ-CP2009-10-19 00:00:00Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
87/2009/NĐ-CP2009-10-19 00:00:00Về vận tải đa phương thức
86/2009/NĐ-CP2009-10-19 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
85/2009/NĐ-CP2009-10-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
84/2009/NĐ-CP2009-10-15 00:00:00Về kinh doanh xăng dầu
83/2009/NĐ-CP2009-10-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
52/NQ-CP2009-10-15 00:00:00Về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
82/2009/NĐ-CP2009-10-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
81/2009/NĐ-CP2009-10-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
80/2009/NĐ-CP2009-10-01 00:00:00Quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông Việt nam
49/NQ-CP2009-09-29 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Dương
79/2009/NĐ-CP2009-09-28 00:00:00Về quản lý chiếu sáng đô thị
47/NQ-CP2009-09-23 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
46/NQ-CP2009-09-23 00:00:00Về việc thành lập thị trấn Tứ Trưng thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
78//2009/NĐ-CP2009-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
76/2009/NĐ-CP2009-09-15 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
45/NQ-CP2009-09-11 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh ông nghiệp hóa, hiện đại hóa
75/2009/NĐ-CP2009-09-10 00:00:00Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74/2009/NĐ-CP2009-09-09 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
73/2009/NĐ-CP2009-09-07 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
44/NQ-CP2009-09-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2009
72/2009/NĐ-CP2009-09-03 00:00:00Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
71/2009/NĐ-CP2009-08-28 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43/NQ-CP2009-08-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai
42/NQ-CP2009-08-27 00:00:00Về việc thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
41/NQ-CP2009-08-27 00:00:00Về việc thành lập thị trấn Ba Sao thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
40/NQ-CP2009-08-24 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân; thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
39/NQ-CP2009-08-24 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
38/NQ-CP2009-08-24 00:00:00Về việc thành lập thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An
37/NQ-CP2009-08-24 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
70/2009/NĐ-CP2009-08-21 00:00:00Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề
69/2009/NĐ-CP2009-08-13 00:00:00Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
36/NQ-CP2009-08-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến cát, huyện Tân Uyên để mở rộng địa giới hành chính thị xã Thủ Dầu Một; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một; thành lập thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
35/NQ-CP2009-08-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long,thị xã Phước Long;thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long,thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
34/NQ-CP2009-08-11 00:00:00Về việc thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre
33/NQ-CP2009-08-11 00:00:00Về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị
32/NQ-CP2009-08-07 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2009
68/2009/NĐ-CP2009-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
67/2009/NĐ-CP2009-08-03 00:00:00Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
66/2009/NĐ-CP2009-08-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
65/2009/NĐ-CP2009-07-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
62/2009/NĐ-CP2009-07-27 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
61/2009/NĐ-CP2009-07-24 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
60/2009/NĐ-CP2009-07-23 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
59/2009/NĐ-CP2009-07-16 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại
31/NQ-CP2009-07-14 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
58/2009/NĐ-CP2009-07-13 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
30/NQ-CP2009-07-10 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009
57/2009/NĐ-CP2009-07-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
56/2009/NĐ-CP2009-06-30 00:00:00Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
27/NQ-CP2009-06-12 00:00:00Về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
55/2009/NĐ-CP2009-06-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
26/NQ-CP2009-06-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Ninh Phước; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Phước để thành lập huyện Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận
25/NQ-CP2009-06-08 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2009
54/2009/NĐ-CP2009-06-05 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
53/2009/NĐ-CP2009-06-04 00:00:00Về phát hành trái phiếu quốc tế
24/NQ-CP2009-06-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
52/2009/NĐ-CP2009-06-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
51/2009/NĐ-CP2009-06-03 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
23/NQ-CP2009-06-03 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
22/NQ-CP2009-05-28 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng
50/2009/NĐ-CP2009-05-21 00:00:00Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
49/2009/NĐ-CP  2009-05-21 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
48/2009/NĐ-CP  2009-05-19 00:00:00Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới
47/2009/NĐ-CP2009-05-13 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
46/2009/NĐ-CP2009-05-13 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng
21/NQ-CP2009-05-12 00:00:00Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
19/NQ-CP2009-05-08 00:00:00Về việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành Thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội
43/2009/NĐ-CP2009-05-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
42/2009/NĐ-CP2009-05-07 00:00:00Về việc phân loại đô thị
41/2009/NĐ-CP2009-05-05 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
40/2009/NĐ-CP2009-04-24 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
39/2009/NĐ-CP2009-04-23 00:00:00Về vật liệu nổ công nghiệp
38/2009/NĐ-CP2009-04-23 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
18/NQ-CP2009-04-20 00:00:00Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
17/NĐ-CP2009-04-16 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
36/2009/NĐ-CP2009-04-15 00:00:00Về quản lý, sử dụng pháo
35/2009/NĐ-CP2009-04-07 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
13/NQ-CP2009-04-07 00:00:00Về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
34/2009/NĐ-CP2009-04-06 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
33/2009/NĐ-CP2009-04-06 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
31/2009/NĐ-CP2009-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CPngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
11/NĐ-CP2009-03-31 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang
30/2009/NĐ-CP2009-03-30 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
29/2009/NĐ-CP2009-03-26 00:00:00Về đăng ký và mua, bán tàu biển
28/2009/NĐ-CP2009-03-20 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
27/2008/NĐ-CP2009-03-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp
26/2009/NĐ-CP2009-03-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
26/2008/NĐ-CP2009-03-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
25/2009/NĐ-CP2009-03-06 00:00:00Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
10/NĐ-CP2009-03-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
24/2009/NĐ-CP2009-03-05 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
23/2009/NĐ-CP2009-02-27 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
22/2009/NĐ-CP2009-02-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
21/2009/NĐ-CP2009-02-23 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng
19/2009/NĐ-CP2009-02-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ
18/2009/NĐ-CP2009-02-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
17/2009/NĐ-CP2009-02-16 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
16/2009/NĐ-CP2009-02-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15/2009/NĐ-CP2009-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
14/2009/NĐ-CP2009-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CPngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
13/2009/NĐ-CP2009-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
12/2009/NĐ-CP2009-02-12 00:00:00Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
11/2009/NĐ-CP2009-02-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
08/NĐ-CP2009-02-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre
07/NĐ-CP2009-02-09 00:00:00Về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An
06/NQ-CP2009-02-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2009
06/NQ-CP2009-02-08 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009
10/2009/NĐ-CP2009-02-06 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản
09/2009/NĐ-CP2009-02-05 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
08/2009/NĐ-CP2009-02-04 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
07/2009/NĐ-CP2009-01-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
06/2009/NĐ-CP2009-01-22 00:00:00Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
05/2009/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên
05/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
04/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên
03/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khêthuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
02/NĐ-CP2009-01-19 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
04/2009/NĐ-CP2009-01-14 00:00:00Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
03/2009/NĐ-CP2009-01-09 00:00:00Về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
01/NQ-CP2009-01-09 00:00:00Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
02/2009/NĐ-CP2009-01-06 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
01/2009/NĐ-CP2009-01-02 00:00:00Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu
33/2008/NQ-CP2008-12-31 00:00:00Về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
32/2008/NQ-CP2008-12-31 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2008
32/2008/NQ-CP2008-12-31 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2008
31/2008/NQ-CP2008-12-31 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Long An
134/2008/NĐ-CP2008-12-31 00:00:00Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
132/2008/NĐ-CP 2008-12-31 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
131/2008/NĐ-CP2008-12-31 00:00:00Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
30/A/2008/NQ-CP2008-12-27 00:00:00Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
129/2008/NĐ-CP2008-12-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
128/2008/NĐ-CP2008-12-16 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
127/2008/NĐ-CP2008-12-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
30/2008/NQ-CP2008-12-11 00:00:00Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
126/2008/NĐ-CP 2008-12-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
125/2008/NĐ-CP 2008-12-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
124/2008/NĐ-CP2008-12-11 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
29/2008/NQ-CP2008-12-10 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008
29/2008/NQ-CP2008-12-10 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008
123/2008/NĐ-CP2008-12-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
28/2008/NQ-CP2008-12-04 00:00:00Về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội
122/2008/NĐ-CP2008-12-04 00:00:00Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng
121/2008/NĐ-CP2008-12-03 00:00:00Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông
120/2008/NĐ-CP2008-12-01 00:00:00Về quản lý lưu vực sông
119/2008/NĐ-CP2008-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
118/2008/NĐ-CP2008-11-27 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
27/2008/NQ-CP2008-11-25 00:00:00Phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008
26/2008/NQ-CP2008-11-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
117/2008/NĐ-CP2008-11-14 00:00:00Về phòng thủ dân sự
116/2008/NĐ-CP2008-11-14 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
115/2008/NĐ-CP2008-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi
06/NĐ-CP2008-11-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
05/NĐ-CP2008-11-06 00:00:00Về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
25/2008/NQ-CP2008-11-05 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2008
114/2008/NĐ-CP2008-11-03 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
24/2008/NQ-CP2008-10-28 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
112/2008/NĐ-CP2008-10-20 00:00:00Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi
111/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
110/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
109/2008/NĐ-CP2008-10-10 00:00:00Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
108/2008/NĐ-CP2008-10-07 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
23/2008/NQ-CP2008-10-03 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008
23/2008/NQ-CP2008-10-03 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008
1415/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1414/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1413/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1412/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1411/QĐ-TTG2008-10-01 00:00:00Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
03/NĐ-CP2008-09-24 00:00:00Về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh
02/NĐ-CP2008-09-24 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
01/NĐ-CP2008-09-24 00:00:00Về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
22/2008/NQ-CP2008-09-23 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
107/NĐ-CP2008-09-22 00:00:00Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
105/2008/NĐ-CP2008-09-16 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
103/2008/NĐ-CP 2008-09-16 00:00:00Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
101/2008/NĐ-CP2008-09-12 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
100/2008/NĐ-CP2008-09-08 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
21/2008/NQ-CP2008-09-06 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008
99/2008/NĐ-CP2008-09-03 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
98/2008/NĐ-CP2008-09-03 00:00:00Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La
20/2008/NQ-CP2008-08-29 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)
97/2008/NĐ-CP2008-08-28 00:00:00Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
96/2008/NĐ-CP2008-08-26 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
94/2008/NĐ-CP2008-08-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
93/2008/NĐ-CP2008-08-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN2008-08-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
91/2008/NĐ-CP2008-08-18 00:00:00Về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
90/2008/NĐ-CP2008-08-13 00:00:00Về chống thư rác
89/2008/NĐ-CP2008-08-13 00:00:00Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
18/2008/NQ-CP2008-08-11 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bắc Ninh
17/2008/NQ-CP2008-08-08 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008
88/2008/NĐ-CP2008-08-05 00:00:00Về xác định lại giới tính
87/2008/NĐ-CP2008-08-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
86/2008/NĐ-CP2008-08-01 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
85/2008/NĐ-CP2008-08-01 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
84/2008/NĐ-CP2008-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
83/2008/NĐ-CP2008-07-31 00:00:00Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
16/2008/NQ-CP2008-07-31 00:00:00Về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
82/2008/NĐ-CP2008-07-30 00:00:00Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp
81/2008/NĐ-CP2008-07-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính
80/2008/NĐ-CP2008-07-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
79/2008/NĐ-CP2008-07-18 00:00:00Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
78/2008/NĐ-CP2008-07-17 00:00:00Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
77/2008/NĐ-CP2008-07-16 00:00:00Về tư vấn pháp luật
15/2008/NQ-CP2008-07-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2008
76/2008/NĐ-CP2008-07-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá
14/2008/NQ-CP2008-06-10 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh
75/2008/NĐ-CP2008-06-09 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
74/2008/NĐ-CP2008-06-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô và thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum
73/2008/NĐ-CP2008-06-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
72/2008/NĐ-CP2008-06-09 00:00:00Về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam
13/2008/NQ-CP2008-06-06 00:00:00Ngị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2008
71/2008/NĐ-CP2008-06-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
70/2008/NĐ-CP2008-06-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới
69/2008/NĐ-CP2008-05-30 00:00:00Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
68/2008/NĐ-CP2008-05-30 00:00:00Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
67/2008/NĐ-CP2008-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
66/2008/NĐ-CP2008-05-28 00:00:00Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
65/2008/NĐ-CP2008-05-20 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
64/2008/NĐ-CP2008-05-14 00:00:00Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
63/2008/NĐ-CP2008-05-13 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
62/2008/NĐ-CP2008-05-12 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
61/2008/NĐ-CP2008-05-09 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
60/2008/NĐ-CP2008-05-09 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
59/2008/NĐ-CP2008-05-08 00:00:00Về Giấy chứng minh Công an nhân dân
12/2008/NQ-CP2008-05-05 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2008
57/2008/NĐ-CP2008-05-02 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế
56/2008/NĐ-CP2008-04-29 00:00:00Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
11/2008/NQ-CP2008-04-29 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hòa Bình
55/2008/NĐ-CP2008-04-24 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
54/2008/NĐ-CP2008-04-24 00:00:00Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
53/2008/NĐ-CP2008-04-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
52/2008/NĐ-CP2008-04-22 00:00:00Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
51/2008/NĐ-CP2008-04-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
50/2008/NĐ-CP2008-04-21 00:00:00Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển
49/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
48/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
47/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La
46/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường,thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai
45/2008/NĐ-CP2008-04-17 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
10/NQ-CP2008-04-17 00:00:00Về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN2008-04-17 00:00:00Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
44/2008/NĐ-CP2008-04-09 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
43/2008/NĐ-CP2008-04-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
41/2008/NĐ-CP2008-04-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
40/2008/NĐ-CP2008-04-07 00:00:00Về sản xuất, kinh doanh rượu
42/2008/NĐ-CP2008-04-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
39/2008/NĐ-CP2008-04-04 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Mê Linh, huyện Lập Thạch, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
38/2008/NĐ-CP2008-04-04 00:00:00Về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao(vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể
37/2008/NĐ-CP2008-04-01 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
08/2008/NQ-CP2008-03-31 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008
30/2008/NĐ-CP2008-03-30 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
36/2008/NĐ-CP2008-03-28 00:00:00Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
47/2007/NĐ-CP2008-03-27 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
35/2008/NĐ-CP2008-03-25 00:00:00Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
34/2008/NĐ-CP2008-03-25 00:00:00Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
07//2008/NQ-CP2008-03-21 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang
33/2008/NĐ-CP2008-03-19 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
32/2008/NĐ-CP2008-03-19 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/2008/NĐ-CP2008-03-19 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị
29/2008/NĐ-CP2008-03-14 00:00:00Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
28/2008/NĐ-CP2008-03-14 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
27/2008/NĐ-CP2008-03-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụvà quyền hạn của Quản lý thị trường
26/2008/NĐ-CP2008-03-05 00:00:00Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
25/2008/NĐ-CP2008-03-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
24/2008/NĐ-CP2008-03-03 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
06/2008/NQ-CP2008-03-03 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2008
23/2008/NĐ-CP2008-03-01 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây
22/2008/NĐ-CP2008-03-01 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
21/2008/NĐ-CP2008-02-28 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
29/2008/QĐ-TTG2008-02-22 00:00:00Về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp
20/2008/NĐ-CP2008-02-14 00:00:00Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
19/2008/NĐ-CP2008-02-14 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
18/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
17/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
16/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
15/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
14/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
13/2008/NĐ-CP2008-02-04 00:00:00Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
05/2008/NQ-CP2008-02-04 00:00:00Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
12/2008/NĐ-CP2008-01-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
11/2008/NĐ-CP2008-01-30 00:00:00Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
10/2008/NĐ-CP2008-01-29 00:00:00Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam
09/2008/NĐ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
08/2008/NĐ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
07/2008/NĐ-CP2008-01-21 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
04/2008/NQ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Sóc Trăng
04/2008/NQ-CP2008-01-21 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Sóc Trăng
06/2008/NĐ-CP2008-01-16 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
05/2008/NĐ-CP2008-01-14 00:00:00Về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
04/2008/NĐ-CP2008-01-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
03/2008/NQ-CP2008-01-11 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
03/2008/NQ-CP2008-01-11 00:00:00Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011
02/2008/NQ-CP2008-01-09 00:00:00Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2008
01/2008/NQ-CP2008-01-08 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai
01/2008/NQ-CP2008-01-08 00:00:00Về viêch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Gia Lai
03/2008/NĐ-CP2008-01-07 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
02/2008/NĐ-CP2008-01-04 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
01/2008/NĐ-CP2008-01-03 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
191/2007/NĐ-CP2007-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
190/2007/NĐ-CP2007-12-28 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
189/2007/NĐ-CP2007-12-27 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
188/2007/NĐ-CP2007-12-27 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
62/2007/NQ-CP2007-12-26 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2007
187/2007/NĐ-CP2007-12-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
186/2007/NĐ-CP2007-12-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
185/2007/NĐ-CP2007-12-25 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
184/2007/NĐ-CP2007-12-17 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
183/2007/NĐ-CP2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
182/2007/NĐ-CP 2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
181/2007/NĐ-CP2007-12-13 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
61/2007/NQ-CP2007-12-07 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
180/2007/NĐ-CP2007-12-07 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
60/2007/NQ-CP2007-12-03 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007
179/2007/NĐ-CP2007-12-03 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
178/2007/NĐ-CP2007-12-03 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
177/2007/NĐ-CP 2007-12-03 00:00:00Về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
176/2007/NĐ-CP 2007-12-03 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
175/2007/NĐ-CP 2007-12-03 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
59/2007/NQ-CP2007-11-30 00:00:00 Về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp
174/2007/NĐ-CP2007-11-29 00:00:00Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
58/2007/NQ-CP2007-11-28 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn
173/2007/NĐ-CP2007-11-28 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
172/2007/NĐ-CP2007-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP  ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
56/2007/NQ-CP2007-11-20 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ
171/2007/NĐ-CP2007-11-19 00:00:00Về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
170/2007/NĐ-CP 2007-11-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân
169/2007/NĐ-CP2007-11-19 00:00:00Về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an
168/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người  nước ngoài tại Việt Nam
167/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 2007-11-16 00:00:00Quy định mức lương tối thiểu chung
165/2007/NĐ-CP2007-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
164/2007/NĐ-CP 2007-11-15 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
55/2007/NQ-CP2007-11-14 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Định
54/2007/NQ-CP2007-11-12 00:00:00Về việc kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hôi chủ nghĩa Việt Nam
163/2007/NĐ-CP2007-11-12 00:00:00Sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
53/2007/NQ-CP2007-11-07 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Xvề đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước
162/2007/NĐ-CP2007-11-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
161/2007/NĐ-CP2007-10-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
160/2007/NĐ-CP2007-10-30 00:00:00Quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
159/2007/NĐ-CP2007-10-30 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
158/2007/NĐ-CP2007-10-27 00:00:00Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
157/2007/NĐ-CP2007-10-27 00:00:00Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
156/2007/NĐ-CP2007-10-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
155/2007/NĐ-CP2007-10-18 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
154/2007/NĐ-CP2007-10-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
153/2007/NĐ-CP2007-10-15 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
151/2007/NĐ-CP2007-10-10 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
51/2007/NQ-CP2007-10-09 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007
150/2007/NĐ-CP2007-10-09 00:00:00Về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai
149/2007/NĐ-CP2007-10-09 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
148/2007/NĐ-CP2007-09-25 00:00:00Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
147/2007/NĐ-CP2007-09-21 00:00:00Về việc giải thể xã Phước Thắng; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại; thành lập xã Phước Thắng(mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
146/2007/NĐ-CP2007-09-14 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
50/2007/NQ-CP2007-09-13 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Nghệ An
145/2007/NĐ-CP2007-09-12 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
144/2007/NĐ-CP2007-09-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
143/2007/NĐ-CP2007-09-10 00:00:00Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
142/2007/NĐ-CP2007-09-05 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
141/2007/NĐ-CP2007-09-05 00:00:00Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
140/2007/NĐ-CP2007-09-05 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc
139/2007/NĐ-CP2007-09-05 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
49/2007/NQ-CP2007-09-04 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2007
48/2007/NQ-CP2007-08-30 00:00:00Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.
48/2007/NQ-CP2007-08-30 00:00:00Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
138/2007/NĐ-CP2007-08-28 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
137/2007/NĐ-CP2007-08-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'Drắk, Ea H'Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
47/2007/NQ-CP2007-08-22 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Tháp
136/2007/NĐ-CP2007-08-17 00:00:00Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
135/2007/NĐ-CP2007-08-16 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
46/2007/NQ-CP2007-08-15 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Khánh Hoà
134/2007/NĐ-CP2007-08-15 00:00:00Quy định về đơn vị đo lường chính thức
133/2007/NĐ-CP2007-08-08 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao độngvề giải quyết tranh chấp lao động
132/2007/NĐ-CP2007-08-08 00:00:00Về chính sách tinh giản biên chế.
09/NĐ-CP2007-08-08 00:00:00Về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08/NĐ-CP2007-08-08 00:00:00Về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ
45/2007/NQ-CP2007-08-07 00:00:00Về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII
131/2007/NĐ-CP2007-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
130/2007/NĐ-CP2007-08-02 00:00:00Về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây
129/2007/NĐ-CP2007-08-02 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều
128/2007/NĐ-CP2007-08-02 00:00:00Về dịch vụ chuyển phát
127/2007/NĐ-CP2007-08-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
126/2007/NĐ-CP2007-08-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
44/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La
43/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum
42/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây
41/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng.
40/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 vàkế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Tiền Giang
39/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận.
38/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 vàkế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Trà Vinh
37/2007/NQ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn
125/2007/NĐ-CP2007-07-31 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
124/2007/NĐ-CP2007-07-31 00:00:00Về quản lý vật liệu xây dựng
123/2007/NĐ-CP2007-07-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
122/2007/NĐ-CP2007-07-27 00:00:00Quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
121/2007/NĐ-CP2007-07-25 00:00:00Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
120/2007/NĐ-CP2007-07-23 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
119/2007/NĐ-CP2007-07-18 00:00:00Về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
118/2007/NĐ-CP2007-07-12 00:00:00Về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
117/2007/NĐ-CP2007-07-11 00:00:00Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
116/2007/NĐ-CP2007-07-10 00:00:00Giáo dục quốc phòng - an ninh
115/2007/NĐ-CP2007-07-05 00:00:00Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
34/2007/NQ-CP2007-07-03 00:00:00Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp
114/2007/NĐ-CP2007-07-03 00:00:00Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý
33/2007/NQ-CP2007-07-02 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang
32/2007/NQ-CP2007-06-29 00:00:00Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
113/2007/NĐ-CP2007-06-28 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều
112/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao
111/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
110/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
109/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
108/2007/NĐ-CP2007-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
107/2007/NĐ-CP2007-06-25 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
106/2007/NĐ-CP2007-06-22 00:00:00Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
31/2007/NQ-CP2007-06-21 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hưng Yên
105/2007/NĐ-CP2007-06-21 00:00:00 Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
30/2007/NQ-CP2007-06-20 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Trị
29/2007/NQ-CP2007-06-18 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai
104/2007/NĐ-CP2007-06-14 00:00:00Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
103/2007/NĐ-CP2007-06-14 00:00:00Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
102/2007/NĐ-CP2007-06-14 00:00:00Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
99/2007/NĐ-CP2007-06-13 00:00:00Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
101/2007/NĐ-CP2007-06-13 00:00:00Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển
100/2007/NĐ-CP2007-06-13 00:00:00Về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
98/2007/NĐ-CP2007-06-07 00:00:00Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
97/2007/NĐ-CP2007-06-07 00:00:00Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
96/2007/NĐ-CP2007-06-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh
95/2007/NĐ-CP 2007-06-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
94/2007/NĐ-CP 2007-06-04 00:00:00Về quản lý hoạt động bay
93/2007/NĐ-CP 2007-06-04 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
92/2007/NĐ-CP2007-06-01 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
91//2007/NĐ-CP 2007-06-01 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
07/NQ-CP2007-06-01 00:00:00Về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế
90/2007/NĐ-CP 2007-05-31 00:00:00Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
89/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
88/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
87/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
86/2007/NĐ-CP2007-05-28 00:00:00Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
85/2007/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
85/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
84/2007/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
83/2007/NĐ-CP2007-05-25 00:00:00Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
82/2007/NĐ-CP2007-05-23 00:00:00Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
81/2007/NĐ-CP2007-05-23 00:00:00Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
80/2007/NĐ-CP2007-05-19 00:00:00Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
79/2007/NĐ-CP2007-05-18 00:00:00Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
78/2007/NĐ-CP2007-05-11 00:00:00Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao
77/2007/NĐ-CP2007-05-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CPngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
76/2007/NĐ-CP2007-05-09 00:00:00Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
75/2007/NĐ-CP2007-05-09 00:00:00Về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng
73/2007/NĐ-CP2007-05-08 00:00:00Về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước
72/2007/NĐ-CP2007-05-07 00:00:00Về quản lý an toàn đập
25/2007/NQ-CP2007-05-04 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Yên
71/2007/NĐ-CP2007-05-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
24/2007/NQ-CP2007-04-25 00:00:00Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Bình
69/2007/NĐ-CP2007-04-20 00:00:00Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
68/2007/NĐ-CP2007-04-19 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
23/2007/NQ-CP2007-04-19 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cà Mau
22/2007/NQ-CP2007-04-19 00:00:00Về việc kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ngãi
21/2007/NQ-CP2007-04-19 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lai Châu
67/2007/NĐ-CP 2007-04-13 00:00:00Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
66/2007/NĐ-CP 2007-04-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
65/2007/NĐ-CP2007-04-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
64/2007/NĐ-CP2007-04-10 00:00:00Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
63/2007/NĐ-CP2007-04-10 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
62/2007/NĐ-CP2007-04-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
61/2007/NĐ-CP2007-04-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
60/2007/NĐ-CP2007-04-09 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
59/2007/NĐ-CP2007-04-09 00:00:00Về quản lý chất thải rắn
58/2007/NĐ-CP2007-04-06 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện; thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
57/2007/NĐ-CP2007-04-06 00:00:00Về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi,
56/2007/NĐ-CP2007-04-06 00:00:00Về việc thành lập phường Hải Hoà và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
55/2007/NĐ-CP2007-04-06 00:00:00Về kinh doanh xăng dầu
54/2007/NĐ-CP2007-04-05 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
53/2007/NĐ-CP2007-04-04 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
52/2007/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
51/2007/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Về việc thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
05/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009
04/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sungvà số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004 - 2009
03/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sungvà số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009
02/NĐ-CP2007-04-02 00:00:00Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sungvà số đại biểu được bầu bổ sung ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009
50/2007/NĐ-CP2007-03-30 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
49/2007/NĐ-CP 2007-03-28 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
48/2007/NĐ-CP2007-03-28 00:00:00Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng
46/2007/NĐ-CP 2007-03-27 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
45/2007/NĐ-CP2007-03-27 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
44/2007/NĐ-CP2007-03-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
43/2007/NĐ-CP2007-03-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
42/2007/NĐ-CP2007-03-26 00:00:00Quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân
41/2007/NĐ-CP2007-03-22 00:00:00Về xây dựng ngầm đô thị
40/2007/NĐ-CP2007-03-16 00:00:00Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
39/2007/NĐ-CP2007-03-16 00:00:00Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
38/2007/NĐ-CP2007-03-15 00:00:00Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
37/2007/NĐ-CP2007-03-09 00:00:00Về minh bạch tài sản, thu nhập
36/2007/NĐ-CP2007-03-08 00:00:00Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoánvà thị trường chứng khoán
35/2007/NĐ-CP2007-03-08 00:00:00Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
34/2007/NĐ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
33/2007/NĐ-CP 2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam
19/2007/NQ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lâm Đồng
18/2007/NQ-CP2007-03-08 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Cao Bằng
17/2007/NQ-CP2007-03-08 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2007
32/2007/NĐ-CP2007-03-02 00:00:00Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
31/2007/NĐ-CP2007-03-02 00:00:00 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm
30/2007/NĐ-CP2007-03-01 00:00:00Về kinh doanh xổ số
29/2007/NĐ-CP2007-02-27 00:00:00Về quản lý kiến trúc đô thị
16/2007/NQ-CP 2007-02-27 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
15/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương
14/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định
13/2007/NQ-CP2007-02-27 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam
28/2007/NĐ-CP2007-02-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
27/2007/NĐ-CP2007-02-23 00:00:00Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
26/2007/NĐ-CP2007-02-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
25/2007/NĐ-CP2007-02-15 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia
24/2007/NĐ-CP2007-02-14 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
12/2007/NQ-CP2007-02-13 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ
11/2007/NQ-CP2007-02-13 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang
10/2007/NQ-CP2007-02-13 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hồ Chí Minh
23/2007/NĐ-CP2007-02-12 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22/2007/NĐ-CP2007-02-08 00:00:00Về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng
21/2007/NĐ-CP 2007-02-08 00:00:00Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận
20/2007/NĐ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
19/2007/NĐ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình
09/2007/NQ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang
08/2007/NQ-CP2007-02-07 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An
07/2007/NQ-CP2007-02-06 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007
18/2007/NĐ-CP2007-02-01 00:00:00Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam
17/2007/NĐ-CP2007-02-01 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ
06/2007/NQ-CP2007-01-29 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16/2007/NĐ-CP2007-01-26 00:00:00Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ
15/2007/NĐ-CP2007-01-26 00:00:00Về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện
05/2007/NQ-CP2007-01-25 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Phước
04/2007/NQ-CP2007-01-23 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình
14/2007/NĐ-CP2007-01-19 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
03/2007/NQ-CP2007-01-19 00:00:00Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007
12/2007/NĐ-CP2007-01-17 00:00:00Quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
11/2007/NĐ-CP2007-01-16 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
10/2007/NĐ-CP2007-01-16 00:00:00Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp
09/2007/NĐ-CP2007-01-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
08/2007/NĐ-CP2007-01-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
07/2007/NĐ-CP2007-01-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
02/2007/NQ-CP2007-01-12 00:00:00Về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
05/2007/NĐ-CP2007-01-09 00:00:00Về phòng, chống bệnh dại ở động vật
04/2007/NĐ-CP2007-01-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CPngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
03/2007/NĐ-CP2007-01-08 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La
02/2007/NĐ-CP2007-01-05 00:00:00Về kiểm dịch thực vật
01/NĐ-CP2007-01-04 00:00:00Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư
01/2007/NQ-CP2007-01-03 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2006
163/2006/NĐ-CP2006-12-29 00:00:00Về giao dịch bảo đảm
36/2006/NQ-CP2006-12-28 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng
162/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
161/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Quy định về thanh toán bằng tiền mặt
160/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối
159/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
158/2006/NĐ-CP2006-12-28 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
157/2006/NĐ-CP2006-12-27 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
156/2006/NĐ-CP2006-12-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu
155/2006/NĐ-CP2006-12-27 00:00:00Về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây
154/2006/NĐ-CP2006-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
153/2006/NĐ-CP2006-12-22 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu
152/2006/NĐ-CP2006-12-22 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộivề bảo hiểm xã hội bắt buộc
151/2006/NĐ-CP2006-12-20 00:00:00Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
150/2006/NĐ-CP2006-12-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
35/2006/NQ-CP2006-12-11 00:00:00Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đắk Lắk
149/2006/NĐ-CP2006-12-11 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
34/2006/NQ-CP2006-12-08 00:00:00Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006
33/2006/NQ-CP2006-12-06 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Bình
148/2006/NĐ-CP2006-12-04 00:00:00Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý
146/2006/NĐ-CP2006-12-01 00:00:00Về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
145/2006/NĐ-CP2006-11-30 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí
144/2006/NĐ-CP2006-11-27 00:00:00Về họ, hụi, biêu, phường
143/2006/NĐ-CP2006-11-23 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
155/TTR-CP2006-11-22 00:00:00Về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới
142/2006/NĐ-CP2006-11-22 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông
141/2006/NĐ-CP2006-11-22 00:00:00Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
140/2006/NĐ-CP2006-11-22 00:00:00Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
139/2006/NĐ-CP2006-11-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
32/2006/NQ-CP2006-11-17 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Vĩnh Long
31/2006/NQ-CP2006-11-17 00:00:00Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Tây Ninh
150/TTR-CP2006-11-15 00:00:00Về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới
138/2006/NĐ-CP2006-11-15 00:00:00Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự  về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
30/2006/NQ-CP2006-11-14 00:00:00Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Đắk Nông
137/2006/NĐ-CP2006-11-14 00:00:00Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
136/2006/NĐ-CP2006-11-14 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
135/2006/NĐ-CP2006-11-14 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
134/2006/NĐ-CP 2006-11-14 00:00:00Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
133/2006/NĐ-CP2006-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
132/2006/NĐ-CP2006-11-10 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
29/2006/NQ-CP2006-11-09 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Nam
131/2006/NĐ-CP2006-11-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
130/2006/NĐ-CP2006-11-08 00:00:00Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
27/2006/NQ-CP2006-10-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thanh Hóa
26/2006/NQ-CP2006-10-31 00:00:00Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bạc Liêu
129/2006/NĐ-CP2006-10-31 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
127/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
126/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình
125/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
124/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
123/2006/NĐ-CP2006-10-27 00:00:00Về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển
122/2006/NĐ-CP2006-10-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
121/2006/NĐ-CP2006-10-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
120/2006/NĐ-CP2006-10-20 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
119/2006/NĐ-CP2006-10-16 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm
118/2006/NĐ-CP2006-10-10 00:00:00Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức
117/2006/NĐ-CP2006-10-09 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp
115/2006/NĐ-CP2006-10-04 00:00:00Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
113/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam
112/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
111/2006/NĐ-CP2006-09-29 00:00:00Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
110/2006/NĐ-CP2006-09-28 00:00:00Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
109/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
108/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
107/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
106/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
105/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
104/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
103/2006/NĐ-CP2006-09-22 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
101/2006/NĐ-CP2006-09-21 00:00:00Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
100/2006/NĐ-CP2006-09-21 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
99/2006/NĐ-CP2006-09-15 00:00:00Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách,chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
98/2006/NĐ-CP2006-09-15 00:00:00Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku,huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
97/2006/NĐ-CP2006-09-15 00:00:00Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
96/2006/NĐ-CP2006-09-14 00:00:00Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
95/2006/NĐ-CP2006-09-08 00:00:00Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
94/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
93/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
92/2006/NĐ-CP2006-09-07 00:00:00Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
23/2006/NQ-CP2006-09-07 00:00:00Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ
91//2006/NĐ-CP2006-09-06 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
90/2006/NĐ-CP2006-09-06 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
89/2006/NĐ-CP2006-08-30 00:00:00Nghị định về nhãn hàng hoá
21/NQ-CP2006-08-30 00:00:00Nghị quyết về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái
88/NĐ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị định về đăng ký kinh doanh
18/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh
17/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bến Tre
16/NQ-CP2006-08-29 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai
87/NĐ-CP2006-08-28 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ
86/2006/NĐ-CP2006-08-21 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
84/2006/NĐ-CP2006-08-18 00:00:00Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
80/NĐ-CP2006-08-09 00:00:00Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
78/NĐ-CP2006-08-09 00:00:00Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
77/NĐ-CP2006-08-03 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế
75/NĐ-CP2006-08-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
72/NĐ-CP2006-07-25 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
71/NĐ-CP2006-07-25 00:00:00Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
70/NĐ-CP2006-07-24 00:00:00Nghị định quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
69/NĐ-CP2006-07-21 00:00:00Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
68/NĐ-CP2006-07-18 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
67/2006/NĐ-CP2006-07-11 00:00:00Nghị định hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
64/NĐ-CP2006-06-23 00:00:00Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
63/NĐ-CP2006-06-23 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
61/2006/NĐ-CP2006-06-20 00:00:00Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
60/NĐ-CP2006-06-19 00:00:00Nghị định Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An
59/NĐ-CP2006-06-12 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
58/NĐ-CP2006-06-12 00:00:00Nghị định Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
57/NĐ-CP2006-06-09 00:00:00Nghị định Về thương mại điện tử
56/2006/NĐ-CP2006-06-06 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin
55/2006/NĐ-CP2006-05-31 00:00:00Nghị định Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn,trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hoả
54/2006/NĐ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
10/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Điện Biên
09/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Ninh
08/2006/NQ-CP2006-05-26 00:00:00Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang
53/2006/NĐ-CP2006-05-25 00:00:00Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
07/2006/NQ-CP2006-05-25 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận
52/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị đinh về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
51/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ
50/2006/NĐ-CP2006-05-19 00:00:00Nghị định Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen
49/2006/NĐ-CP2006-05-18 00:00:00Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển
48/2006/NĐ-CP2006-05-17 00:00:00Nghị định về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
47/2006/NĐ-CP2006-05-16 00:00:00Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk
46/2006/NĐ-CP2006-05-16 00:00:00Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
45/2006/NĐ-CP2006-04-28 00:00:00Nghị định ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
44/2006/NĐ-CP2006-04-25 00:00:00Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt
43/2006/NĐ-CP2006-04-25 00:00:00Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
41/2006/NĐ-CP2006-04-21 00:00:00Nghị định về việc thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
40/2006/NĐ-CP2006-04-21 00:00:00Nghị định về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
37/2006/NĐ-CP2006-04-04 00:00:00Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
36/2006/NĐ-CP2006-04-03 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
35/2006/NĐ-CP2006-03-31 00:00:00Nghị định về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
33/2006/NĐ-CP2006-03-31 00:00:00Nghị định về bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
32/2006/NĐ-CP2006-03-30 00:00:00Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
31/2006/NĐ-CP2006-03-29 00:00:00Nghị đinh về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội
30/2006/NĐ-CP2006-03-29 00:00:00Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ
28/2006/NĐ-CP2006-03-22 00:00:00Nghị định về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong...
27/2006/NĐ-CP2006-03-21 00:00:00Nghị định về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
26/2006/NĐ-CP2006-03-21 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
24/2006/NĐ-CP242006-03-06 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí
23/2006/NĐ-CP2006-03-03 00:00:00Nghị định về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng
03/2006/NQ-CP2006-03-02 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2006
22/2006/NĐ-CP2006-02-28 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
21/2006/NĐ-CP2006-02-27 00:00:00Nghị định về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ
20/2006/NĐ-CP2006-02-20 00:00:00Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
18/2006/NĐ-CP2006-02-10 00:00:00Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
17/2006/NĐ-CP2006-01-27 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
02/2006/NQ-CP2006-01-26 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2006
16/2006/NĐ-CP2006-01-25 00:00:00Nghị định quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia
15/2006/NĐ-CP2006-01-25 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh
14/2006/NĐ-CP2006-01-25 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
13/2006/NĐ-CP2006-01-24 00:00:00Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
12/2006/NĐ-CP2006-01-23 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
11/2006/NĐ-CP2006-01-18 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
10/2006/NĐ-CP2006-01-17 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc
09/2006/NĐ-CP2006-01-16 00:00:00Nghị định quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
08/2006/NĐ-CP2006-01-16 00:00:00Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000
01/2006/NQ-CP2006-01-16 00:00:00Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006
07/2006/NĐ-CP2006-01-10 00:00:00Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/2006/NĐ-CP2006-01-09 00:00:00Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh
05/2006/NĐ-CP2006-01-09 00:00:00Nghị định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh
04/2006/NĐ-CP2006-01-09 00:00:00Nghị định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
03/2005/ND-CP2006-01-06 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
02/2006/ND-CP2006-01-05 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế khu đô thị mới
01/2005/ND-CP2006-01-04 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
17/2005/NQ-CP2005-12-29 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 12 năm 2005
161/2005/NĐ-CP2005-12-27 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban bành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
160/2005/NĐ-CP2005-12-27 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
159/2005/NĐ-CP2005-12-27 00:00:00Nghị định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
158/2005/NĐ-CP2005-12-27 00:00:00Về đăng ký và quản lý hộ tịch
157/2005/NĐ-CP2005-12-23 00:00:00Nghị định quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
156/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
155/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
154/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
153/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
152/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
149/2005/NĐ-CP2005-12-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
150/2005/NĐ-CP2005-12-12 00:00:00NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
15/2005/NQ-CP2005-12-09 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
16/2005/NQ-CP2005-12-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2005
148/2005/NĐ-CP2005-11-30 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
147/2005/NĐ-CP2005-11-30 00:00:00Nghị định quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
146/2005/NĐ-CP2005-11-23 00:00:00Nghị định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
145/2005/NĐ-CP2005-11-21 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
144/2005/NĐ-CP2005-11-16 00:00:00Nghị định quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
143/2005/NĐ-CP2005-11-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
142/2005/NĐ-CP2005-11-14 00:00:00Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
141/CP2005-11-11 00:00:00Nghị định về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
140/2005/NĐ-CP2005-11-11 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
139/2005/NĐ-CP2005-11-11 00:00:00Nghị định Ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí
138/2005/NĐ-CP2005-11-09 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra văn hoá - thông tin
137/2005/NĐ-CP2005-11-09 00:00:00Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
136/2005/NĐ-CP2005-11-08 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
135/2005/NĐ-CP2005-11-08 00:00:00Nghị định giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
15/2005/NQ-CP2005-11-04 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
14/2005/NQ-CP2005-11-02 00:00:00Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010
13/2005/NQ-CP2005-11-02 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2005
134/2005/NĐ-CP2005-11-01 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài
133/2005/NĐ-CP2005-10-31 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 về kiểm toán độc lập
12/2005/NQ-CP2005-10-24 00:00:00Nghị quyết mức phát hành trái phiếu Quốc tế của Chính phủ
132/2005/NĐ-CP2005-10-20 00:00:00Nghị định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
131/2005/NĐ-CP2005-10-18 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
130/2005/NĐ-CP2005-10-17 00:00:00Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
129/2005/NĐ-CP2005-10-17 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
128/2005/NĐ-CP2005-10-11 00:00:00Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
127/2005/NĐ-CP2005-10-10 00:00:00NĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với 1 số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
126/2005/NĐ-CP2005-10-10 00:00:00NĐ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
125/2005/NĐ-CP2005-10-07 00:00:00NĐ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa
124/2005/NĐ-CP2005-10-06 00:00:00Nghị định quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính
123/2005/NĐ-CP2005-10-05 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
122/2005/NĐ-CP2005-10-04 00:00:00NĐ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng
11/2005/NQ-CP2005-10-04 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2005
121/2005/NĐ-CP2005-09-30 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
120/2005/NĐ-CP2005-09-30 00:00:00Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
119/2005/NĐ-CP2005-09-27 00:00:00Nghị định điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
118/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
117/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
116/2005/NĐ-CP2005-09-15 00:00:00NĐ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Cạnh tranh
115/2005/NĐ-CP2005-09-05 00:00:00Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
114/2005/NĐ-CP2005-09-05 00:00:00Nghị định thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
113/2005/NĐ-CP2005-09-05 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc các huyện Đàm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
10/2005/NQ-CP2005-09-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2005
112/2005/NĐ-CP2005-08-26 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi
111/2005/NĐ-CP2005-08-26 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
110/2005/NĐ-CP2005-08-24 00:00:00Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
109/2005/NĐ-CP2005-08-24 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi
108/2005/NĐ-CP2005-08-19 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu
107/2005/NĐ-CP2005-08-17 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuỷ sản
106/2005/NĐ-CP2005-08-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
105/2005/NĐ-CP2005-08-17 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực
104/2005/NĐ-CP2005-08-09 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
103/2005/NĐ-CP2005-08-09 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
102/2005/NĐ-CP2005-08-05 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang; thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
101/2005/NĐ-CP2005-08-03 00:00:00Nghị định về thẩm định giá
100/2005/NĐ-CP2005-08-03 00:00:00Nghị định về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học
92/2005/NĐ-CP2005-07-12 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
83/2005/NĐ-CP2005-06-27 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân thành và thị xã Bà Rịa; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
82/2005/NĐ-CP2005-06-27 00:00:00Nghị định thành lập thị xã Gia Nghĩa; thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
81/2005/NĐ-CP2005-06-22 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính
80/2005/NĐ-CP2005-06-22 00:00:00Nghị định về giao, bán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước
79/2005/NĐ-CP2005-06-16 00:00:00Nghị định quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
78/2005/NĐ-CP2005-06-10 00:00:00Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều
77/2005/NĐ-CP2005-06-09 00:00:00Nghị định ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã
76/2005/NĐ-CP2005-06-09 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc huyện đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
75/2005/NĐ-CP2005-06-07 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang
74/2005/NĐ-CP2005-06-07 00:00:00Nghị định về phòng, chống rửa tiền
73/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội
72/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
71/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
70/2005/NĐ-CP2005-06-06 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
69/2005/NĐ-CP2005-05-26 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
68/2005/NĐ-CP2005-05-20 00:00:00Nghị định về an toàn hoá chất
67/2005/NĐ-CP2005-05-19 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp
66/2005/NĐ-CP2005-05-19 00:00:00Nghị định về đảo bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản
65/2005/NĐ-CP2005-05-19 00:00:00Nghị định Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
64/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp
63/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định Ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế
62/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
61/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
60/2005/NĐ-CP2005-05-16 00:00:00Nghị định thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
06/2005/NQ-CP2005-05-06 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2005
59/2005/NĐ-CP2005-05-04 00:00:00Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
58/2005/NĐ-CP2005-04-28 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
57/2005/NĐ-CP2005-04-27 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
56/2005/NĐ-CP2005-04-26 00:00:00Nghị định về khuyến nông, khuyến ngư
55/2005/NĐ-CP2005-04-25 00:00:00Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
54/2005/NĐ-CP2005-04-19 00:00:00Nghị định về chế độ thôi việc, chế độ bồi dưỡng chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
53/2002/QĐ-CP2005-04-19 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
53/2005/NĐ-CP2005-04-19 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
05/2005/NQ-CP2005-04-18 00:00:00Nghị quyết về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao
52/2005/NĐ-CP2005-04-12 00:00:00Nghị định về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang
51/2005/NĐ-CP2005-04-11 00:00:00Nghị định Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa
50/2005/NĐ-CP2005-04-11 00:00:00Nghị định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự
49/2005/NĐ-CP2005-04-11 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
48/2005/NĐ-CP2005-04-08 00:00:00Nghị định về giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc
47/2005/NĐ-CP2005-04-08 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi
46/2005/NĐ-CP2005-04-06 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng
45/2005/NĐ-CP2005-04-06 00:00:00NĐ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
44/2005/NĐ-CP2005-04-05 00:00:00Nghị định quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
43/2005/NĐ-CP2005-04-05 00:00:00Nghị định quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh
04/2005/NQ-CP2005-04-01 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2005
42/2005/NĐ-CP2005-03-29 00:00:00Nghị định quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục
41/2005/NĐ-CP2005-03-25 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
40/2005/NĐ-CP2005-03-23 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông ân, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
39/2005/NĐ-CP2005-03-23 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An
38/2005/NĐ-CP2005-03-18 00:00:00Nghị định Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
37/2005/NĐ-CP2005-03-18 00:00:00Nghị định quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
36/2005/NĐ-CP2005-03-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
35/2005/NĐ-CP2005-03-17 00:00:00Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
34/2005/NĐ-CP2005-03-17 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
33/2005/NĐ-CP2005-03-15 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
32/2005/NĐ-CP2005-03-14 00:00:00Nghị định về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền
31/2005/NĐ-CP2005-03-11 00:00:00Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
30/2005/NĐ-CP2005-03-11 00:00:00Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ
29/2005/NĐ-CP2005-03-10 00:00:00Nghị định Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
28/2005/NĐ-CP2005-03-09 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
27/2005/NĐ-CP2005-03-08 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản
03/2005/NQ-CP2005-03-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2005
26/2005/NĐ-CP2005-03-02 00:00:00Nghị định về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
25/2005/NĐ-CP2005-03-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay; đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường chà và thị trấn Mường trà, tỉnh Điện Biên
24/2005/NĐ-CP2005-03-02 00:00:00Nghị định thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23/2005/NĐ-CP2005-03-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây
22/2005/NĐ-CP2005-03-01 00:00:00Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
21/2005/NĐ-CP2005-03-01 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
20/2005/NĐ-CP2005-02-28 00:00:00Nghị định bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP
19/2005/NĐ-CP2005-02-28 00:00:00Nghị định quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
18/2005/NĐ-CP2005-02-24 00:00:00Nghị định quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
17/2005/NĐ-CP2005-02-16 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai
16/2005/NĐ-CP2005-02-07 00:00:00Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
15/2005/NĐ-CP2005-02-07 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
14/2005/NĐ-CP2005-02-04 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
13/2005/NĐ-CP2005-02-03 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013
13/2005/NĐ-CP2005-02-03 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013
12/2005/NĐ-CP2005-02-03 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Cơ yếu Chính phủ
02/2005/NQ-CP2005-02-03 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2005
11/2005/NĐ-CP2005-02-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
10/2005/NĐ-CP2005-01-31 00:00:00Nghị định quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan
08/2005/NĐ-CP2005-01-24 00:00:00Nghị định về quy hoạch xây dựng
07/2005/NĐ-CP2005-01-24 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13 của Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ
01/2005/NQ-CP2005-01-20 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005
04/2005/NĐ-CP2005-01-11 00:00:00Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
03/2005/NĐ-CP2005-01-05 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Tuy hoà thuộc tỉnh Phú Yên; điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hoà
02/2005/NĐ-CP2005-01-05 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
01/2005/NĐ-CP2005-01-05 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ; điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
213/2004/NĐ-CP2004-12-24 00:00:00Nghị định bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006
212/2004/NĐ-CP2004-12-24 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
211/2004/ND-CP2004-12-22 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu
210/2004/NĐ-CP2004-12-20 00:00:00Nghị định quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
209/2004/NĐ-CP2004-12-16 00:00:00Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
208/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
207/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
206/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
204/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
203/2004/NĐ-CP2004-12-14 00:00:00Nghị định quy định mức lương tối thiểu
202/2004/NĐ-CP2004-12-10 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
201/2004/NĐ-CP2004-12-10 00:00:00Nghị định về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn
14/2004/NQ-CP2004-12-09 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2004
200/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh
199/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
198/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về thu tiền sử dụng đất
197/2004/NĐ-CP2004-12-03 00:00:00Nghị định về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
196/2004/NĐ-CP2004-12-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia
195/2004/NĐ-CP2004-11-30 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai
194/2004/NĐ-CP2004-11-30 00:00:00Nghị định thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
193/2004/NĐ-CP2004-11-23 00:00:00Nghị định thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
192/2004/NĐ-CP2004-11-23 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
191/2004/NĐ-CP2004-11-18 00:00:00Nghị định về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam
190/2004/NĐ-CP2004-11-17 00:00:00NĐ về điều chỉnh địa giới hnàh chính, thành lập xã thuộccác huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
189/2004/NĐ-CP2004-11-17 00:00:00NĐ về việc thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
188/2004/NĐ-CP2004-11-16 00:00:00NĐ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
187/2004/NĐ-CP2004-11-16 00:00:00NĐ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
186/2004/NĐ-CP2004-11-05 00:00:00Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
185/2004/NĐ-CP2004-11-04 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
13/2004/NQ-CP2004-11-03 00:00:00Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2004
184/2004/NĐ-CP2004-11-02 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
183/2004/NĐ-CP2004-11-01 00:00:00Nghị định thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
182/2004/NĐ-CP2004-10-29 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
181/2004/NĐ-CP2004-10-29 00:00:00Nghị định về thi hành Luật Đất đai
180/2004/NĐ-CP2004-10-28 00:00:00Nghị định về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
179/2004/NĐ-CP2004-10-21 00:00:00Nghị định quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
178/2004/NĐ-CP2004-10-15 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
177/2004/NĐ-CP2004-10-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003
176/2004/NĐ-CP2004-10-10 00:00:00Nghị định thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
175/2004/NĐ-CP2004-10-10 00:00:00Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
177/2004/QĐ-TTg2004-10-05 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
12/2004/NQ-CP2004-10-04 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2004
174/2004/NĐ-CP2004-10-01 00:00:00Nghị định thành lập huyện đảo Cồn Cổ thuộc tỉnh Quảng Trị
173/2004/NĐ-CP2004-09-30 00:00:00Nghị định Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
172/2004/NĐ-CP2004-09-29 00:00:00Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
171/2004/NĐ-CP2004-09-29 00:00:00Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
170/2004/NĐ-CP2004-09-22 00:00:00Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh
169/2004/NĐ-CP2004-09-22 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
168/2004/NĐ-CP2004-09-20 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội
166/2004/NĐ-CP2004-09-16 00:00:00Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
165/2004/NĐ-CP2004-09-16 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
164/2004/NĐ-CP2004-09-14 00:00:00Nghị định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án
163/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
162/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính
161/2004/NĐ-CP2004-09-07 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
11/2004/NQ-CP2004-09-06 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004
160/21004/NĐ-CP2004-09-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông
159/2004/NĐ-CP2004-08-31 00:00:00Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
158/2004/NĐ-CP2004-08-25 00:00:00Nghị định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
157/2004/NĐ-CP2004-08-18 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính
156/2004/NĐ-CP2004-08-16 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình
10/2004/NQ-CP2004-08-11 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004
155/2004/NĐ-CP2004-08-10 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
154/2004/NĐ-CP2004-08-09 00:00:00Nghị định về Nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
153/2004/NĐ-CP2004-08-09 00:00:00Nghị định về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con
152/2004/NĐ-CP2004-08-06 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
151/2004/NĐ-CP2004-08-05 00:00:00Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
150/2004/NĐ-CP2004-07-29 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
149/2004/NĐ-CP2004-07-27 00:00:00Nghị định Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
148/2004/NĐ-CP2004-07-23 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
147/2004/NĐ-CP2004-07-23 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
146/2004/NĐ-CP2004-07-19 00:00:00Nghị định quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý
145/2004/NĐ-CP2004-07-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
144/2004/NĐ-CP2004-07-14 00:00:00Nghị định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao
143/2004/NĐ-CP2004-07-12 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 175/CP ngày 18 táng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
142/2004/NĐ-CP2004-07-08 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
09/2004/NQ-CP2004-07-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004
141/2004/NĐ-CP2004-07-01 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
08/2004/NQ-CP2004-06-30 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2004/NQ-CP2004-06-30 00:00:00Về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
140/2004/NĐ-CP2004-06-25 00:00:00Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia
139/2004/NĐ-CP2004-06-25 00:00:00Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
138/2004/NĐ-CP2004-06-17 00:00:00Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
137/2004/NĐ-CP2004-06-16 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
136/2004/NĐ-CP2004-06-16 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải
135/2004/NĐ-CP2004-06-10 00:00:00Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
134/2004/NĐ-CP2004-06-09 00:00:00Nghị định về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
133/2004/NĐ-CP2004-06-09 00:00:00Nghị định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
07/2004/NQ-CP2004-06-08 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2004
132/2004/NĐ-CP2004-06-04 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp
131/2004/NĐ-CP2004-06-03 00:00:00Nghị định thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
130/2004/NĐ-CP2004-06-01 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định Cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
129/2004/NĐ-CP2004-05-31 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
128/2004/NĐ-CP2004-05-31 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
127/2004/NĐ-CP2004-05-31 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ
126/2004/NĐ-CP2004-05-26 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
125/2004/NĐ-CP2004-05-19 00:00:00Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
06/2004/NQ-CP2004-05-19 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
124/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định Quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
123/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
122/2004/NĐ-CP2004-05-18 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
121/2004/NĐ-CP2004-05-12 00:00:00Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
120/2004/NĐ-CP2004-05-12 00:00:00Nghị định về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người
119/2004/NĐ-CP2004-05-11 00:00:00Nghị định về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
118/2004/NĐ-CP2004-05-10 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1000/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
117/2004/NĐ-CP2004-04-29 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình
116/2004/NĐ-CP2004-04-23 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
115/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 01 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009
114/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009
113/2004/NĐ-CP2004-04-16 00:00:00Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
112/2004/NĐ-CP2004-04-08 00:00:00Nghị định quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
111/2004/NĐ-CP2004-04-08 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
110/2004/NĐ-CP2004-04-08 00:00:00Nghị định về công tác văn thư
04/2004/NQ-CP2004-04-07 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004
109/2004/NĐ-CP2004-04-02 00:00:00Nghị định về đăng ký kinh doanh
108/2004/NĐ-CP2004-04-01 00:00:00Nghị định hướng dẫn kê khai tài sản đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
107/2004/NĐ-CP2004-04-01 00:00:00Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
106/2004/NĐ-CP2004-04-01 00:00:00Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
105/2004/NĐ-CP2004-03-31 00:00:00Nghị định về kiểm toán độc lập
104/2004/NĐ-CP2004-03-23 00:00:00Nghị định về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
03/2004/NQ-CP2004-03-12 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2004
103/2004/NĐ-CP2004-03-01 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực
102/2004/NĐ-CP2004-02-27 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
99/2004/NĐ-CP2004-02-25 00:00:00Nghị định ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam cho các năm 2004-2008 để thực hiện Chương trình thu hoạch sớm của Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc
101/2004/NĐ-CP2004-02-25 00:00:00Nghị định thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
100/2004/NĐ-CP2004-02-25 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
98/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2004-2009
97/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004-2009
96/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004-2009
95/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2004-2009
94/2004/NĐ-CP2004-02-23 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009
93/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004-2009
92/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2009
91/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
90/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2009
89/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004-2009
88/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009
87/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009
86/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009
85/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004-2009
84/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009
83/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2009
82/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
81/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2009
80/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004-2009
79/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009
78/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2004-2009
77/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004-2009
76/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2009
75/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2009
74/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2009
73/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2009
72/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2009
71/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2009
70/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2009
69/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2009
68/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2009
67/2004/NĐ-CP2004-02-21 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009
66/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính
65/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2009
64/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009
63/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004-2009
62/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2009
61/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2009
60/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2009
59/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004-2009
58/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009
57/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004-2009
56/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2009
55/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2009
54/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2009
53/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
52/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009
51/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2009
50/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009
49/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉn Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2009
48/2004/NĐ-CP2004-02-18 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2009
47/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004-2009
46/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2009
45/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2009
44/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2009
43/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2009
42/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009
41/2004/NĐ-CP2004-02-17 00:00:00Nghị định Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004-2009
40/2004/NĐ-CP2004-02-13 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
39/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004-2009
38/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009
37/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009
36/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004-2009
35/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2009
34/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004-2009
33/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009
32/2004/NĐ-CP2004-02-11 00:00:00Nghị định phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004-2009
02/2004/NQ-CP2004-02-09 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004
31/2004/NĐ-CP2004-01-19 00:00:00Nghị định điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993
29/2004/NĐ-CP2004-01-16 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại
28/2004/NĐ-CP2004-01-16 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
27/2004/NĐ-CP2004-01-16 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
26/2004/NĐ-CP2004-01-15 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
25/2004/NĐ-CP2004-01-15 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại
24/2004/NĐ-CP2004-01-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện
23/2004/NĐ-CP2004-01-13 00:00:00Nghị định quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người
22/2004/NĐ-CP2004-01-12 00:00:00Nghị định về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp
21/2004/NĐ-CP2004-01-12 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
20/2004/NĐ-CP2004-01-12 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
01/2004/NQ-CP2004-01-12 00:00:00Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004
19/2004/NĐ-CP2004-01-10 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bẳuc đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003
18/2004/NĐ-CP2004-01-10 00:00:00Nghị định thành lập phường thuộc quận Lê Chân; xã thuộc các huyện Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng
17/2004/NĐ-CP2004-01-09 00:00:00Nghị định thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
16/2004/NĐ-CP2004-01-09 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
15/2004/NĐ-CP2004-01-09 00:00:00Nghị định giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
14/2004/NĐ-CP2004-01-09 00:00:00Nghị định thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
13/2004/NĐ-CP2004-01-08 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum
12/2004/NĐ-CP2004-01-08 00:00:00Nghị định sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây
11/2004/NĐ-CP2004-01-08 00:00:00Nghị định thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Hòn Đất, An Biên, Tân Hiệp và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
09/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
08/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định thành lập xã, thị trấn các huyện Đăkrông và Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
07/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ thuỷ, tỉnh Quảng Bình
06/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang
05/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương
04/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
03/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
02/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên
01/2004/NĐ-CP2004-01-02 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
15/2003/NQ-CP2003-12-29 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2003
170/2003/NĐ-CP2003-12-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
169/2003/NĐ-CP2003-12-24 00:00:00Nghị định về an toàn điện
168/2003/NĐ-CP2003-12-24 00:00:00Nghị định quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ
167/2003/NĐ-CP2003-12-24 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
166/2003/NĐ-CP2003-12-24 00:00:00Nghị định thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
165/2003/NĐ-CP2003-12-22 00:00:00Nghị định biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
164/2003/NĐ-CP2003-12-22 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
163/2003/NĐ-CP2003-12-19 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
162/2003/NĐ-CP2003-12-19 00:00:00Nghị định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước
161/2003/NĐ-CP2003-12-18 00:00:00Nghị định về Quy chế khu vực biên giới biển
160/2003/NĐ-CP2003-12-18 00:00:00Nghị định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam
159/2003/NĐ-CP2003-12-10 00:00:00Nghị định về cung ứng và sử dụng séc
158/2003/NĐ-CP2003-12-10 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
157/2003/NĐ-CP2003-12-10 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh
156/2003/NĐ-CP2003-12-10 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương
155/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
154/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
153/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
152/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định của Chính phủ về thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
151/2003/NĐ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
14/2003/NQ-CP2003-12-09 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2003
150/2003/NĐ-CP2003-12-08 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam
149/2003/NĐ-CP2003-12-04 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
148/2003/NĐ-CP2003-12-02 00:00:00Nghị định thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
147/2003/NĐ-CP2003-12-02 00:00:00Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện
146/2003/NĐ-CP2003-12-01 00:00:00Nghị định thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
145/2003/NĐ-CP2003-12-01 00:00:00Nghị định thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
144/2003/NĐ-CP2003-11-28 00:00:00Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán
143/2003/NĐ-CP2003-11-28 00:00:00Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
142/2003/NĐ-CP2003-11-24 00:00:00Nghị định quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
141/2003/NĐ-CP2003-11-20 00:00:00Nghị định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương
139/2003/NĐ-CP2003-11-18 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
138/2003/NĐ-CP2003-11-17 00:00:00Nghị định thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau
137/2003/NĐ-CP2003-11-14 00:00:00Nghị định thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
135/2003/NĐ-CP2003-11-14 00:00:00Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
134/2003/Đ-CP2003-11-14 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002
133/2003/NĐ-CP2003-11-06 00:00:00Nghị định bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ
132/2003/ND-CP2003-11-06 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phương trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
131/2003/NĐ-CP2003-11-06 00:00:00Nghị định thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá
130/2003/NĐ-CP2003-11-05 00:00:00Nghị định thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
13/2003/NQ-CP2003-11-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003
129/2003/NĐ-CP2003-11-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
128/2003/NĐ-CP2003-10-31 00:00:00NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lằn Chủ tịch Hồ Chí Minh
127/2003/NĐ-CP2003-10-31 00:00:00Nghị định thành lập huyện Ngã năm thuộc tỉnh Sóc Trăng
126/2003/ND-CP2003-10-31 00:00:00NĐ thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
125/2003/NĐ-CP2003-10-29 00:00:00NĐ về vận tải đa phương thức quốc tế
123/2003/NĐ-CP2003-10-22 00:00:00Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
122/2003/NĐ-CP2003-10-22 00:00:00Nghị định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
121/2003/NĐ-CP2003-10-21 00:00:00Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
120/2003/NĐ-CP2003-10-20 00:00:00Nghị định sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi
119/2003/NĐ-CP2003-10-17 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang
118/2003/NĐ-CP2003-10-13 00:00:00Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
117/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
116/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
116/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
115/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về chế độ công chức dự bị
114/2003/NĐ-CP2003-10-10 00:00:00Nghị định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
12/2003/NQ-CP2003-10-06 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2003
112/2003/NĐ-CP2003-10-03 00:00:00Nghị định thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
111/2003/NĐ-CP2003-10-01 00:00:00Nghị định thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
110/2003/NĐ-CP2003-09-26 00:00:00Nghị định thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu
109/2003/NĐ-CP2003-09-23 00:00:00Nghị định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
108/2003/NĐ-CP2003-09-23 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường, thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
107/2003/NĐ-CP2003-09-23 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây
106/2003/NĐ-CP2003-09-23 00:00:00Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
192/2003/QĐ-TTg2003-09-17 00:00:00Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010
105/2003/NĐ-CP2003-09-17 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
104/2003/NĐ-CP2003-09-16 00:00:00Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số
103/2003/NĐ-CP2003-09-12 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân
11/2003/NQ-CP2003-09-05 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2003
102/2003/NĐ-CP2003-09-03 00:00:00Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
101/2003/NĐ-CP2003-09-03 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê
100/2003/NĐ-CP2003-08-29 00:00:00Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Ea H'Leo, Krông Năng, Krông ân, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk
99/2003/NĐ-CP2003-08-28 00:00:00Nghị định ban hành Quy chế Khu công nghệ cao
98/2003/NĐ-CP2003-08-25 00:00:00Nghị định thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
97/2003/NĐ-CP2003-08-21 00:00:00Nghị định thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc; thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
96/2003/NĐ-CP2003-08-20 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
95/2003/NĐ-CP2003-08-20 00:00:00Nghị định thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
94/2003/NĐ-CP2003-08-19 00:00:00Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch
93/2003/NĐ-CP2003-08-13 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
92/2003/NĐ-CP2003-08-13 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ
91/2003/NĐ-CP2003-08-13 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ
90/2003/NĐ-CP2003-08-12 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
89/2003/NĐ-CP2003-08-05 00:00:00Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ
10/2003/NQ-CP2003-08-04 00:00:00Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2003
88/2003/NĐ-CP2003-07-30 00:00:00Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
09/2003/NQ-CP2003-07-28 00:00:00Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp