Văn bản pháp luật do Bộ – Cơ quan ngang bộ ban hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
27/2021/TT-BTC2021-04-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
09/2021/TT-BGTVT2021-04-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn
08/2021/TT-BGTVT2021-04-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
13/2021/TT-BGDĐT2021-04-15 00:00:00Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
03/2021/TT-BKHĐT2021-04-09 00:00:00Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
07/2021/TT-BGTVT2021-04-08 00:00:00Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
26/2021/TT-BTC2021-04-07 00:00:00Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
25/2021/TT-BTC2021-04-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
06/2021/TT-BGTVT2021-04-06 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
12/2021/TT-BGDĐT2021-04-05 00:00:00Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
11/2021/TT-BGDĐT2021-04-05 00:00:00Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học
24/2021/TT-BTC2021-03-31 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
01/2021/TT-BCT2021-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
09/2021/TT-BGDĐT2021-03-30 00:00:00Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
22/2021/TT-BTC2021-03-29 00:00:00Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
02/2021/TT-TTCP2021-03-22 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
21/2021/TT-BTC2021-03-19 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan
08/2021/TT-BGDĐT2021-03-18 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học
01/2021/TT-BNNPTNT2021-03-18 00:00:00Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2021/TT-BKHĐT2021-03-16 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
07/2021/TT-BGDĐT2021-03-12 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao
05/2021/TT-BGDĐT2021-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
18/2021/TT-BTC2021-03-11 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự
01/2021/TT-TTCP2021-03-11 00:00:00Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
02/2021/TT-BKHCN2021-03-10 00:00:00Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
05/2021/TT-BGTVT2021-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
17/2021/TT-BTC2021-02-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
04/2021/TT-BGTVT2021-02-26 00:00:00Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được hỗ trợ thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải
16/2021/TT-BTC2021-02-19 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
15/2021/TT-BTC2021-02-18 00:00:00Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
14/2021/TT-BTC2021-02-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
13/2021/TT-BTC2021-02-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
12/2021/TT-BTC2021-02-08 00:00:00Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
03/2021/TT-BGTVT2021-02-08 00:00:00Quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
11/2021/TT-BTC2021-02-05 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
02/2021/TT-BGTVT2021-02-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
01/2021/TT-BTP2021-02-03 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
01/2021/TT-BVHTTDL2021-02-03 00:00:00Quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia
04/2021/TT-BGDDT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
04/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
03/2020/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
03/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
02/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
02/2021/TT-BGDDT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
01/2021/TT-BGDĐT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
01/2021/TT-BGDDT2021-02-02 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
12/2021/TT-BQP2021-01-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
01/2021/TT-BGTVT2021-01-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
09/2021/TT-BTC2021-01-25 00:00:00Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
08/2021/TT-BTC2021-01-25 00:00:00Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
07/2021/TT-BTC2021-01-25 00:00:00Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu
06/2021/TT-BTC2021-01-22 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
05/2021/TT-BTC2021-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
04/2021/TT-BTC2021-01-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC2021-01-14 00:00:00Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển
03/2021/TT-BTC2021-01-11 00:00:00Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
01/2021/TT-BNV2021-01-11 00:00:00Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
02/2021/TT-BTC2021-01-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
01/2021/TT-BTC2021-01-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
56/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
55/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường
54/2020/TT-BCT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
52/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Ban hành Điều lệ Trường mầm non
51/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
50/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
49/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non
48/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
47/2020/TT-BGDĐT2020-12-31 00:00:00Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
47/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
46/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
45/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
44/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
43/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"
42/2020/TT-BTTTT2020-12-31 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
42/2020/TT-BGTVT2020-12-31 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
39/2020/TT-BGTVT2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng
38/2020/TT-BGTVT2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
26/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bán và quản lý in, đúc tiền Việt Nam
22/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
21/2020/TT-NHNN2020-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
14/2020/TT-BKHĐT2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
122/2020/TT-BTC2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
121/2020/TT-BTC2020-12-31 00:00:00Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
117/2020/TT-BTC2020-12-31 00:00:00Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
116/2020/TT-BTC2020-12-31 00:00:00Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
11/2020/TT-BTP2020-12-31 00:00:00Quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
40/2020/TT-BGTVT2020-12-30 00:00:00Quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
26/2020/TT-BLĐTBXH2020-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
20/2020/TT-BTNMT2020-12-30 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
19/2020/TT-BTNMT2020-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
19/2020/TT-NHNN2020-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
19/2020/TT-BNNPTNT2020-12-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
18/2020/TT-BTNMT2020-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
18/2020/TT-NHNN2020-12-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
173/2020/TT-BQP2020-12-30 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
172/2020/TT-BQP2020-12-30 00:00:00Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
114/2020/TT-BTC2020-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
113/2020/TT-BTC2020-12-30 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
10/2020/TT-BKHCN2020-12-30 00:00:00Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
145/2020/TT-BCA2020-12-29 00:00:00Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
112/2020/TT-BTC2020-12-29 00:00:00Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
111/2020/TT-BTC2020-12-29 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
18/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng
17/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
16/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
12/2020/TT-BKHĐT2020-12-28 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
110/2020/TT-BTC2020-12-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
10/2020/TT-BTP2020-12-28 00:00:00Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
08/2020/TT-BTP2020-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự
15/2020/TT-BNNPTNT2020-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
109/2020/TT-BTC2020-12-25 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
52/2020/TT-BCT2020-12-24 00:00:00Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021
41/2020/TT-BTTTT2020-12-24 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
36/2020/TT-BGTVT2020-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
08/2020/TT-BKHCN2020-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
35/2020/TT-BGTVT2020-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
34/2020/TT-BGTVT2020-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
33/2020/TT-BGTVT2020-12-23 00:00:00Ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
50/2020/TT-BCT2020-12-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
49/2020/TT-BCT2020-12-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
48/2020/TT-BCT2020-12-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
47/2020/TT-BCT2020-12-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
46/2020/TT-BCT2020-12-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
108/2020/TT-BTC2020-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
16/2020/TT-BTNMT2020-12-18 00:00:00Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào
06/2020/TT-BTP2020-12-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
32/2020/TT-BGTVT2020-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
17/2020/TT-NHNN2020-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
07/2020/TT-BKHCN2020-12-11 00:00:00Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC2020-12-11 00:00:00Bải bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
31/2020/TT-BGTVT2020-12-08 00:00:00Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý
143/2020/TT-BQP2020-12-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
106/2020/TT-BTC2020-12-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
44/2020/TT-BCT2020-12-07 00:00:00Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
43/2020/TT-BCT2020-12-04 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
06/2020/TT-BNV2020-12-02 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
126/2020/TT-BCA2020-12-01 00:00:00Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân
42/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương
41/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
40/2020/TT-BTTTT2020-11-30 00:00:00Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
40/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
39/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
38/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
37/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
36/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
35/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
34/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
33/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
32/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
31/2020/TT-BCT2020-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trượng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
14/2020/TT-BLĐTBXH2020-11-28 00:00:00Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em
09/2020/TT-BKHĐT2020-11-27 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
30/2020/TT-BCT2020-11-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại
14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC2020-11-26 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
103/2020/TT-BTC2020-11-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
46/2020/TT-BGDĐT2020-11-24 00:00:00Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
39/2020/TT-BTTTT2020-11-24 00:00:00Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
102/2020/TT-BTC2020-11-23 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
101/2020/TT-BTC2020-11-23 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
15/2020/TT-NHNN2020-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
142/2020/TT-BQP2020-11-20 00:00:00Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng
100/2020/TT-BTC2020-11-19 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
99/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
98/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
97/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
96/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
95/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
94/2020/TT-BTC2020-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
38/2020/TT-BTTTT2020-11-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"
28/2020/TT-BCT2020-11-16 00:00:00Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP
14/2020/TT-NHNN2020-11-16 00:00:00Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
92/2020/TT-BTC2020-11-13 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án
91/2020/TT-BTC2020-11-13 00:00:00Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
37/2020/TT-BTTTT2020-11-13 00:00:00Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
36/2020/TT-BTTTT2020-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
13/2020/TT-NHNN2020-11-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
08/2020/TT-BKHĐT2020-11-13 00:00:00Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
90/2020/TT-BTC2020-11-11 00:00:00Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
45/2020/TT-BGDĐT2020-11-11 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
12/2020/TT-NHNN2020-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 năm 2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
08/2020/TT-BVHTTDL2020-11-10 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
13/2020/TT-BNNPTNT2020-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
12/2020/TT-BNNPTNT2020-11-09 00:00:00Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT
35/2020/TT-BTTTT2020-11-06 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz"
33/2020/TT-BTTTT2020-11-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
32/2020/TT-BTTTT2020-11-04 00:00:00Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
44/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
43/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2
42/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
41/2020/TT-BGDĐT2020-11-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
88/2020/TT-BTC2020-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
87/2020/TT-BTC2020-10-30 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia
31/2020/TT-BTTTT2020-10-30 00:00:00Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
29/2020/TT-BGTVT2020-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
05/2020/TT-BKHCN2020-10-30 00:00:00Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
28/2020/TT-BGTVT2020-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
136/2020/TT-BQP2020-10-29 00:00:00Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
30/2020/TT-BTTTT2020-10-28 00:00:00Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
29/2020/TT-BTTTT2020-10-28 00:00:00Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
11/2020/TT-BNNPTNT2020-10-27 00:00:00Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
86/2020/TT-BTC2020-10-26 00:00:00Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao
40/2020/TT-BGDĐT2020-10-26 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
08/2020/TT-BLĐTBXH2020-10-15 00:00:00Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
07/2020/TT-BVHTTDL2020-10-15 00:00:00Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
24/2020/TT-BGTVT2020-10-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
04/2020/TT-BNV2020-10-13 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
07/2020/TT-BLĐTBXH2020-10-12 00:00:00Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
39/2020/TT-BGDĐT2020-10-09 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
38/2020/TT-BGDĐT2020-10-06 00:00:00Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
37/2020/TT-BGDĐT2020-10-05 00:00:00Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
36/2020/TT-BGDĐT2020-10-05 00:00:00Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm
85/2020/TT-BTC2020-10-01 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
84/2020/TT-BTC2020-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
35/2020/TT-BGDĐT2020-10-01 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
23/2020/TT-BGTVT2020-10-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
27/2020/TT-BCT2020-09-30 00:00:00Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
12/2020/TT-BTNMT2020-09-30 00:00:00Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
11/2020/TT-BTNMT2020-09-30 00:00:00Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
07/2020/TT-BKHĐT2020-09-30 00:00:00Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
25/2020/TT-BCT2020-09-29 00:00:00Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
22/2020/TT-BGTVT2020-09-28 00:00:00Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng
21/2020/TT-BGTVT2020-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
04/2020/TT-BNG2020-09-25 00:00:00Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
26/2020/TT-BTTTT2020-09-23 00:00:00Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
83/2020/TT-BTC2020-09-22 00:00:00Hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
82/2020/TT-BTC2020-09-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông
24/2020/TT-BCT2020-09-18 00:00:00Quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí
114/2020/TT-BQP2020-09-18 00:00:00Ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
20/2020/TT-BGTVT2020-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ
09/2020/TT-BTNMT2020-09-17 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
81/2020/TT-BTC2020-09-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
34/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái
33/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương
32/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
31/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
30/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
29/2020/TT-BGDĐT2020-09-15 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
23/2020/TT-BCT2020-09-09 00:00:00Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
22/2020/TT-BCT2020-09-09 00:00:00Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
21/2020/TT-BCT2020-09-09 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
06/2020/TT-BVHTTDL2020-09-08 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/2020/TT-BTTTT2020-09-07 00:00:00Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
21/2020/TT-BTTTT2020-09-07 00:00:00Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
28/2020/TT-BGDĐT2020-09-04 00:00:00Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
27/2020/TT-BGDĐT2020-09-04 00:00:00Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
80/2020/TT-BTC2020-09-03 00:00:00Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
20/2020/TT-BTTTT2020-09-03 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh"
19/2020/TT-BGTVT2020-09-01 00:00:00Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020
05/2020/TT-BTNMT2020-08-31 00:00:00Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
20/2020/TT-BCT2020-08-28 00:00:00Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022
05/2020/TT-BVHTTDL2020-08-28 00:00:00Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
26/2020/TT-BGDĐT2020-08-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/2020/TT-BGDĐT2020-08-26 00:00:00Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
24/2020/TT-BGDĐT2020-08-25 00:00:00Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
92/2020/TT-BCA2020-08-20 00:00:00Quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân
06/2020/TT-BLĐTBXH2020-08-20 00:00:00Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
05/2020/TT-BLĐTBXH2020-08-16 00:00:00Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện
78/2020/TT-BTC2020-08-14 00:00:00Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
77/2020/TT-BTC2020-08-14 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
19/2020/TT-BCT2020-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
18/2020/TT-BGTVT2020-08-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
17/2020/TT-BGTVT2020-08-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang
74/2020/TT-BTC2020-08-10 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
16/2020/TT-BGTVT2020-08-10 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
03/2020/TT-BKHCN2020-08-10 00:00:00Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
02/2020/TT-BKHCN2020-08-10 00:00:00Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
73/2020/TT-BTC2020-08-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
23/2020/TT-BGDĐT2020-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2020/TT-BGDĐT2020-08-06 00:00:00Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
04/2020/TT-BVHTTDL2020-08-06 00:00:00Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
72/2020/TT-BTC2020-07-31 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
21/2020/TT-BGDĐT2020-07-31 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
71/2020/TT-BTC2020-07-30 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
03/2020/TT-BXD2020-07-28 00:00:00Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
20/2020/TT-BGDĐT2020-07-27 00:00:00Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
09/2020/TT-BNNPTNT2020-07-24 00:00:00Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
15/2020/TT-BGTVT2020-07-22 00:00:00Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
03/2020/TT-BNV2020-07-21 00:00:00Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
02/2020/TT-BXD2020-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
70/2020/TT-BTC2020-07-17 00:00:00Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
18/2020/TT-BCT2020-07-17 00:00:00Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
17/2020/TT-BCT2020-07-17 00:00:00Quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí
16/2020/TT-BTTTT2020-07-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông"
68/2020/TT-BTC2020-07-15 00:00:00Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
02/2020/TT-BNV2020-07-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
67/2020/TT-BTC2020-07-10 00:00:00Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
66/2020/TT-BTC2020-07-10 00:00:00Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
15/2020/TT-BTTTT2020-07-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
64/2020/TT-BTC2020-07-08 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
14/2020/TT-BTTTT2020-07-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
16/2020/TT-BCT2020-07-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
13/2020/TT-BTTTT2020-07-03 00:00:00Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
74/2020/TT-BCA2020-07-01 00:00:00Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
15/2020/TT-BCT2020-06-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
14/2020/TT-BCT2020-06-30 00:00:00Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
08/2020/TT-BNNPTNT2020-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
05/2020/TT-BKHĐT2020-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
19/2020/TT-BGDĐT2020-06-29 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
61/2020/TT-BTC2020-06-22 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
12/2020/TT-BYT2020-06-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
65/2020/TT-BCA2020-06-19 00:00:00Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
60/2020/TT-BTC2020-06-19 00:00:00Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
11/2020/TT-BYT2020-06-19 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
13/2020/TT-BCT2020-06-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
12/2020/TT-BCT2020-06-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
11/2020/TT-BCT2020-06-15 00:00:00Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
10/2020/TT-BCT2020-06-15 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
58/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
57/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
56/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
55/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam
54/2020/TT-BTC2020-06-12 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
52/2020/TT-BTC2020-06-10 00:00:00Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
51/2020/TT-BTC2020-06-02 00:00:00Quy định quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ , hỗ trợ, viện trợ
50/2020/TT-BTC2020-06-01 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
49/2020/TT-BTC2020-06-01 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
12/2020/TT-BTTTT2020-05-29 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
12/2020/TT-BGTVT2020-05-29 00:00:00Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
04/2020/TT-BTP2020-05-28 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
47/2020/TT-BTC2020-05-27 00:00:00Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19)
46/2020/TT-BTC2020-05-27 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
08/2020/TT-BYT2020-05-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
45/2020/TT-BTC2020-05-26 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
44/2020/TT-BTC2020-05-26 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
43/2020/TT-BTC2020-05-26 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
14/2020/TT-BGDĐT2020-05-26 00:00:00Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
13/2020/TT-BGDĐT2020-05-26 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
02/2020/TT-BVHTTDL2020-05-25 00:00:00Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
42/2020/TT-BTC2020-05-22 00:00:00Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
12/2020/TT-BGDĐT2020-05-22 00:00:00Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
07/2020/TT-BNNPTNT2020-05-22 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2020/TT-BVHTTDL2020-05-22 00:00:00Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
11/2020/TT-BGTVT2020-05-21 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không
11/2020/TT-BGDĐT2020-05-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
41/2020/TT-BTC2020-05-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
11/2020/TT-BTTTT2020-05-14 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
10/2020/TT-BGDĐT2020-05-14 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
09/2020/TT-BCT2020-05-14 00:00:00Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
58/2020/TT-BQP2020-05-13 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
57/2020/TT-BQP2020-05-13 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ
38/2020/TT-BTC2020-05-12 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
10/2020/TT-BGTVT2020-05-11 00:00:00Quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
37/2020/TT-BTC2020-05-07 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
10/2020/TT-BTTTT2020-05-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
36/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
35/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
34/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
33/2020/TT-BTC2020-05-05 00:00:00Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
32/2020/TT-BTC2020-05-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
31/2020/TT-BTC2020-05-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
09/2020/TT-BTTTT2020-04-24 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
06/2020/TT-BNNPTNT2020-04-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
09/2020/TT-BGTVT2020-04-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
30/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP
29/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
28/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
27/2020/TT-BTC2020-04-17 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
08/2020/TT-BGTVT2020-04-17 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
01/2020/TT-BNV2020-04-16 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
26/2020/TT-BTC2020-04-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
25/2020/TT-BTC2020-04-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
24/2020/TT-BTC2020-04-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
23/2020/TT-BTC2020-04-13 00:00:00Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
08/2020/TT-BTTTT2020-04-13 00:00:00Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
07/2020/TT-BTTTT2020-04-13 00:00:00Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
22/2020/TT-BTC2020-04-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
21/2020/TT-BTC2020-04-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
08/2020/TT-BCT2020-04-08 00:00:00Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
02/2020/TT-BTP2020-04-08 00:00:00Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch
01/2020/TT-BXD2020-04-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
06/2020/TT-BTTTT2020-04-03 00:00:00Ban hàng Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
20/2020/TT-BTC2020-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
18/2020/TT-BTC2020-03-31 00:00:00Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
03/2020/TT-BKHĐT2020-03-31 00:00:00Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước
07/2020/TT-BCT2020-03-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
17/2020/TT-BTC2020-03-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
16/2020/TT-BTC2020-03-26 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
06/2020/TT-BCT2020-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
15/2020/TT-BTC2020-03-23 00:00:00Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu
08/2020/TT-BGDĐT2020-03-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/2020/TT-BKHĐT2020-03-23 00:00:00Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
06/2020/TT-BGDĐT2020-03-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/2020/TT-BTC2020-03-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
05/2020/TT-BGDĐT2020-03-18 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
04/2020/TT-BGDĐT2020-03-18 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
05/2020/TT-BNNPTNT2020-03-16 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản
05/2020/TT-BCT2020-03-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
07/2020/TT-BGTVT2020-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
29/2020/TT-BQP2020-03-10 00:00:00Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
06/2020/TT-BGTVT2020-03-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
04/2020/TT-BNNPTNT2020-03-09 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
25/2020/TT-BQP2020-03-07 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
13/2020/TT-BTC2020-03-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
05/2020/TT-BTTTT2020-03-05 00:00:00Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
12/2020/TT-BTC2020-03-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
01/2020/TT-BTP2020-03-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
03/2020/TT-BNNPTNT2020-03-02 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
02/2020/TT-BNNPTNT2020-02-28 00:00:00Quy định tiêu chí kinh tế trang trại
05/2020/TT-BGTVT2020-02-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
03/2020/TT-BLĐTBXH2020-02-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
04/2020/TT-BTTTT2020-02-24 00:00:00Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
03/2020/TT-BTTTT2020-02-24 00:00:00Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/2020/TT-BGTVT2020-02-21 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
02/2020/TT-BGTVT2020-02-21 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải
11/2020/TT-BTC2020-02-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
10/2020/TT-BTC2020-02-20 00:00:00Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
01/2020/TT-BKHĐT2020-02-19 00:00:00Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
09/2020/TT-BTC2020-02-18 00:00:00Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
08/2020/TT-BTC2020-02-18 00:00:00Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
02/2020/TT-BTTTT2020-02-14 00:00:00Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
02/2020/TT-BNG2020-02-14 00:00:00Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
03/2020/TT-BGDĐT2020-02-10 00:00:00Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
01/2020/TT-BLĐTBXH2020-02-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
01/2020/TT-BNG2020-02-06 00:00:00Về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
02/2020/TT-BGDĐT2020-02-05 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sự phạm và trung cấp sư phạm
07/2020/TT-BTC2020-02-03 00:00:00Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
06/2020/TT-BTC2020-01-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
01/2020/TT-BGDĐT2020-01-30 00:00:00Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
04/2020/TT-BCT2020-01-22 00:00:00Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
03/2020/TT-BCT2020-01-22 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
02/2020/TT-BCT2020-01-22 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
05/2020/TT-BTC2020-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
01/2020/TT-BGTVT2020-01-20 00:00:00Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
01/2020/TT-BKHCN2020-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
01/2020/TT-BNNPTNT2020-01-16 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2020/TT-BCT2020-01-14 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020
04/2020/TT-BTC2020-01-06 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ
03/2020/TT-BTC2020-01-06 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
01/2020/TT-BTC2020-01-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
93/2019/TT-BTC2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
91/2019/TT-BTC2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
90/2019/TT-BTC2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
56/2019/TT-BGTVT2019-12-31 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
55/2019/TT-BGTVT2019-12-31 00:00:00Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
53/2019/TT-BGTVT2019-12-31 00:00:00Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
37/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm
34/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
33/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
32/2019/TT-NHNN2019-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
29/2019/TT-BNNPTNT2019-12-31 00:00:00Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
28/2019/TT-BNNPTNT2019-12-31 00:00:00Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
27/2019/TT-BTNMT2019-12-31 00:00:00Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
21/2019/TT-BTTTT2019-12-31 00:00:00Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
20/2019/TT-BTTTT2019-12-31 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
20/2019/TT-BXD2019-12-31 00:00:00Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
19/2019/TT-BXD2019-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
15/2019/TT-BVHTTDL2019-12-31 00:00:00Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
13/2019/TT-BKHĐT2019-12-31 00:00:00Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
12/2019/TT-BTP2019-12-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
40/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
38/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
35/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
34/2019/TT-BYT2019-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y
33/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
27/2019/TT-BGDĐT2019-12-30 00:00:00Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
26/2019/TT-BGDĐT2019-12-30 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
25/2019/TT-BGDĐT2019-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10/2019/TT-BTP2019-12-30 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
29/2019/TT-BKHCN2019-12-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
29/2019/TT-NHNN2019-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
27/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
26/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
25/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
195/2019/TT-BQP2019-12-27 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
89/2019/TT-BTC2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
33/2019/TT-BYT2019-12-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
30/2019/TT-BLĐTBXH2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
24/2019/TT-BGDĐT2019-12-26 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
17/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
15/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
14/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
13/2019/TT-BXD2019-12-26 00:00:00Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
52/2019/TT-BGTVT2019-12-25 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
28/2019/TT-NHNN2019-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
27/2019/TT-NHNN2019-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
26/2019/TT-BKHCN2019-12-25 00:00:00Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
23/2019/TT-BGDĐT2019-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chưc và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2019/TT-BTNMT2019-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
19/2019/TT-BTTTT2019-12-25 00:00:00Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
18/2019/TT-BTTTT2019-12-25 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành"
03/2019/TT-UBDT2019-12-25 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
88/2019/TT-BTC2019-12-24 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
51/2019/TT-BGTVT2019-12-24 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải
24/2019/TT-BNNPTNT2019-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
50/2019/TT-BGTVT2019-12-20 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam"
22/2019/TT-BKHCN2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
22/2019/TT-BGDĐT2019-12-20 00:00:00Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
21/2019/TT-BTNMT2019-12-20 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
87/2019/TT-BTC2019-12-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
42/2019/TT-BCT2019-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
21/2019/TT-BKHCN2019-12-18 00:00:00Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
49/2019/TT-BGTVT2019-12-17 00:00:00Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội
48/2019/TT-BGTVT2019-12-17 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
32/2019/TT-BYT2019-12-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
11/2019/TT-BKHĐT2019-12-16 00:00:00Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
40/2019/TT-BCT2019-12-10 00:00:00Hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
20/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
19/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
18/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
17/2019/TT-BTTTT2019-12-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, đièu hành phòng, chống thiên tai
17/2019/TT-BKHCN2019-12-10 00:00:00Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
16/2019/TT-BTTTT2019-12-05 00:00:00Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
15/2019/TT-BTTTT2019-12-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
01/2019/TTLT-TANDTC-BNG2019-12-05 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
184/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù
183/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội
182/2019/TT-BQP2019-12-04 00:00:00Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
02/2019/TT-UBDT2019-12-04 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
86/2019/TT-BTC2019-12-03 00:00:00Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
30/2019/TT-BYT2019-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
181/2019/TT-BQP2019-12-03 00:00:00Quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
180/2019/TT-BQP2019-12-03 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng
178/2019/TT-BQP2019-12-02 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
23/2019/TT-BNNPTNT2019-11-30 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
22/2019/TT-BNNPTNT2019-11-30 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi
177/2019/TT-BQP2019-11-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam
85/2019/TT-BTC2019-11-29 00:00:00Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
39/2019/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
38/2019/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
37/2019/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
36/2016/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
35/2019/TT-BCT2019-11-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
21/2019/TT-BGDĐT2019-11-29 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
47/2019/TT-BGTVT2019-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
34/2019/TT-BCT2019-11-28 00:00:00Quy định về hệ thống thông tin năng lượng
21/2019/TT-BNNPTNT2019-11-28 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
84/2019/TT-BTC2019-11-27 00:00:00Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
15/2019/TT-BNV2019-11-27 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành
07/2019/TT-BTP2019-11-25 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
33/2019/TT-BCT2019-11-22 00:00:00Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
20/2019/TT-BNNPTNT2019-11-22 00:00:00Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
14/2019/TT-BTTTT2019-11-22 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải"
13/2019/TT-BTTTT2019-11-22 00:00:00Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
83/2019/TT-BTC2019-11-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
32/2019/TT-BCT2019-11-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
06/2019/TT-BTP2019-11-21 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
31/2019/TT-BCT2019-11-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
30/2019/TT-BCT2019-11-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
82/2019/TT-BTC2019-11-15 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
81/2019/TT-BTC2019-11-15 00:00:00Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
80/2019/TT-BTC2019-11-15 00:00:00Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
29/2019/TT-BCT2019-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
28/2019/TT-BCT2019-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
27/2019/TT-BCT2019-11-15 00:00:00Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
19/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
18/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
17/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Ban hành Danh mục loài cây trồng chính
79/2019/TT-BTC2019-11-14 00:00:00Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
26/2019/TT-BCT2019-11-14 00:00:00Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
25/2019/TT-BCT2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
24/2019/TT-BCT2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
21/2019/TT-NHNN2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
20/2019/TT-NHNN2019-11-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
23/2019/TT-BCT2019-11-13 00:00:00Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
46/2019/TT-BGTVT2019-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
22/2019/TT-BCT2019-11-12 00:00:00Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
77/2019/TT-BTC2019-11-11 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
45/2019/TT-BGTVT2019-11-11 00:00:00Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện
21/2019/TT-BCT2019-11-08 00:00:00Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
44/2019/TT-BGTVT2019-11-07 00:00:00Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
43/2019/TT-BGTVT2019-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
13/2019/TT-BNV2019-11-06 00:00:00Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
76/2019/TT-BTC2019-11-05 00:00:00Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
12/2019/TT-BTTTT2019-11-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
75/2019/TT-BTC2019-11-04 00:00:00Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
18/2019/TT-NHNN2019-11-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
16/2019/TT-BNNPTNT2019-11-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
17/2019/TT-NHNN2019-10-31 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
42/2019/TT-BGTVT2019-10-30 00:00:00Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
41/2019/TT-BGTVT2019-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
20/2019/TT-BCT2019-10-30 00:00:00Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
10/2019/TT-BKHCN2019-10-29 00:00:00Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
13/2019/TT-BNNPTNT2019-10-25 00:00:00Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
12/2019/TT-BNNPTNT2019-10-25 00:00:00Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
74/2019/TT-BTC2019-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
11/2019/TT-BTTTT2019-10-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã
11/2019/TT-BNNPTNT2019-10-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
73/2019/TT-BTC2019-10-21 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
158/2019/TT-BQP2019-10-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 08:2019/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương
40/2019/TT-BGTVT2019-10-15 00:00:00Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
39/2019/TT-BGTVT2019-10-15 00:00:00Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
72/2019/TT-BTC2019-10-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
05/2019/TT-BXD2019-10-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
71/2019/TT-BTC2019-10-08 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình thương, Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô
38/2019/TT-BGTVT2019-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
70/2019/TT-BTC2019-10-03 00:00:00Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
37/2019/TT-BGTVT2019-10-03 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
43/2019/TT-BCA2019-10-01 00:00:00Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
19/2019/TT-BCT2019-09-30 00:00:00Quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
18/2019/TT-BCT2019-09-30 00:00:00Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
11/2019/TT-BNV2019-09-30 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
67/2019/TT-BTC2019-09-23 00:00:00Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước
10/2019/TT-BNNPTNT2019-09-20 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
17/2019/TT-BCT2019-09-19 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành
16/2019/TT-BCT2019-09-19 00:00:00Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
65/2019/TT-BTC2019-09-16 00:00:00Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
64/2019/TT-BTC2019-09-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
36/2019/TT-BGTVT2019-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
15/2019/TT-BTNMT2019-09-11 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
35/2019/TT-BGTVT2019-09-09 00:00:00Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
09/2019/TT-BVHTTDL2019-09-09 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
34/2019/TT-BGTVT2019-09-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
33/2019/TT-BGTVT2019-09-06 00:00:00Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
62/2019/TT-BTC2019-09-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
32/2019/TT-BGTVT2019-09-04 00:00:00Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải
61/2019/TT-BTC2019-09-03 00:00:00Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
08/2019/TT-BVHTTDL2019-09-03 00:00:00Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
60/2019/TT-BTC2019-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
59/2019/TT-BTC2019-08-30 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
58/2019/TT-BTC2019-08-30 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
26/2019/TT-BYT2019-08-30 00:00:00Quy định về Danh mục thuốc hiếm
15/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
14/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
14/2019/TT-NHNN2019-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước
13/2019/TT-BGDĐT2019-08-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
07/2019/TT-BVHTTDL2019-08-30 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31/2019/TT-BGTVT2019-08-29 00:00:00Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
30/2019/TT-BGTVT2019-08-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới
09/2019/TT-BNNPTNT2019-08-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón
57/2019/TT-BTC2019-08-26 00:00:00Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/2019/TT-BCT2019-08-26 00:00:00Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
12/2019/TT-BGDĐT2019-08-26 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
11/2019/TT-BGDĐT2019-08-26 00:00:00Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
56/2019/TT-BTC2019-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
55/2019/TT-BTC2019-08-21 00:00:00Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước
54/2019/TT-BTC2019-08-21 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên
21/2019/TT-BYT2019-08-21 00:00:00Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình
53/2019/TT-BTC2019-08-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
12/2019/TT-NHNN2019-08-19 00:00:00Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng
52/2019/TT-BTC2019-08-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
09/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"
08/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"
07/2019/TT-BTTTT2019-08-16 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất
51/2019/TT-BTC2019-08-15 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
14/2019/TT-BCT2019-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ"
29/2019/TT-BGTVT2019-08-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
28/2019/TT-BGTVT2019-08-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
10/2019/TT-BGDĐT2019-08-09 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
27/2019/TT-BGTVT2019-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3:2018
07/2019/TT-BNNPTNT2019-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản
47/2019/TT-BTC2019-08-05 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
11/2019/TT-NHNN2019-08-02 00:00:00Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
26/2019/TT-BGTVT2019-08-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy
13/2019/TT-BCT2019-07-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
10/2019/TT-BKHĐT2019-07-30 00:00:00Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
09/2019/TT-BKHĐT2019-07-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
07/2019/TT-BKHCN2019-07-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
106/2019/TT-BQP2019-07-24 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
46/2019/TT-BTC2019-07-23 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
10/2019/TT-BCT2019-07-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
45/2019/TT-BTC2019-07-19 00:00:00Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
06/2019/TT-BNNPTNT2019-07-19 00:00:00Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp
06/2019/TT-BTTTT2019-07-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
04/2019/TT-BVHTTDL2019-07-17 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
43/2019/TT-BTC2019-07-12 00:00:00Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
42/2019/TT-BTC2019-07-12 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
41/2019/TT-BTC2019-07-11 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
05/2019/TT-BTTTT2019-07-09 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
09/2019/TT-BCT2019-07-08 00:00:00Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
99/2019/TT-BQP2019-07-06 00:00:00Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương
3/2019/TT-BVHTTDL2019-07-05 00:00:00Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
25/2019/TT-BGTVT2019-07-05 00:00:00Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
24/2019/TT-BGTVT2019-07-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT
2/2019/TT-BVHTTDL2019-07-05 00:00:00Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
04/2019/TT-BTTTT2019-07-05 00:00:00Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
05/VBHN-BNV2019-07-03 00:00:00Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
40/2019/TT-BTC2019-06-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
38/2019/TT-BTC2019-06-28 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
10/2019/TT-BLĐTBXH2019-06-28 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
01/2019/TT-BXD2019-06-28 00:00:00Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
08/2019/TT-BCT2019-06-26 00:00:00Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020
05/2019/TT-BKHCN2019-06-26 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
04/2019/TT-BKHCN2019-06-26 00:00:00Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
05/2019/TT-NHNN2019-06-24 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
23/2019/TT-BGTVT2019-06-21 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
36/2019/TT-BTC2019-06-17 00:00:00Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
04/2019/TT-BTP2019-06-15 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng
09/2019/TT-BNV2019-06-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
35/2019/TT-BTC2019-06-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
22/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
21/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
20/2019/TT-BGTVT2019-06-12 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
79/2019/TT-BQP2019-06-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
78/2019/TT-BQP2019-06-11 00:00:00Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
34/2019/TT-BTC2019-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
33/2019/TT-BTC2019-06-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
08/2019/TT-BNV2019-06-10 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
31/2019/TT-BTC2019-06-05 00:00:00Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
01/2019/TT-UBDT2019-05-31 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
30/2019/TT-BTC2019-05-28 00:00:00Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương
19/2019/TT-BGTVT2019-05-23 00:00:00Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
28/2019/TT-BTC2019-05-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
18/2019/TT-BGTVT2019-05-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
08/2019/TT-BKHĐT2019-05-17 00:00:00Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
27/2019/TT-BTC2019-05-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
03/2019/TT-BNV2019-05-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
26/2019/TT-BTC2019-05-10 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
03/2019/TT-BTTTT2019-05-06 00:00:00Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí
17/2019/TT-BGTVT2019-05-03 00:00:00Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
16/2019/TT-BGTVT2019-05-03 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
05/2019/TT-BNNPTNT2019-05-02 00:00:00Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
15/2019/TT-BGTVT2019-04-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
14/2019/TT-BGTVT2019-04-24 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
24/2019/TT-BTC2019-04-22 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
23/2019/TT-BTC2019-04-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
07/2019/TT-BCT2019-04-19 00:00:00Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
22/2019/TT-BTC2019-04-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
06/2019/TT-BGDĐT2019-04-12 00:00:00Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
21/2019/TT-BTC2019-04-11 00:00:00Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
20/2019/TT-BTC2019-04-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
07/2019/TT-BKHĐT2019-04-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
05/2019/TT-BGDĐT2019-04-05 00:00:00Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
04/2019/TT-BNNPTNT2019-04-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
26/2019/TT-BQP2019-03-31 00:00:00Quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
13/2019/TT-BGTVT2019-03-29 00:00:00Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
06/2019/TT-BKHĐT2019-03-29 00:00:00Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên
05/2019/TT-BKHĐT2019-03-29 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
04/2019/TT-NHNN2019-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
03/2019/TT-NHNN2019-03-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
02/2019/TT-BTNMT2019-03-29 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng
05/2019/TT-BYT2019-03-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
04/2019/TT-BGDĐT2019-03-28 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
25/2019/TT-BQP2019-03-25 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
06/2019/TT-BCT2019-03-25 00:00:00Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
17/2019TT-BTC2019-03-21 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
16/2019/TT-BTC2019-03-18 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
14/2019/TT-BTC2019-03-15 00:00:00Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
13/2019/TT-BTC2019-03-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
02/2019/TT-BTP2019-03-15 00:00:00Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
12/2019/TT-BTC2019-03-13 00:00:00Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
12/2019/TT-BGTVT2019-03-11 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
11/2019/TT-BGTVT2019-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
10/2019/TT-BGTVT2019-03-11 00:00:00Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
05/2019/TT-BCT2019-03-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
02/2019/TT-BTTTT2019-03-08 00:00:00Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
07/2019/TT-BLĐTBXH2019-03-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
01/2019/TT-BTTTT2019-03-05 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
04/2019/TT-BCT2019-03-04 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
09/2019/TT-BGTVT2019-03-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
08/2019/TT-BGTVT2019-02-28 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
02/2019/TT-NHNN2019-02-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
01/2019/TT-BGDĐT2019-02-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
09/2019/TT-BTC2019-02-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
07/2019/TT-BGTVT2019-02-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải
15/2019/TT-BQP2019-02-11 00:00:00Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam
02/2019/TT-BNNPTNT2019-02-11 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
01/2019/TT-NHNN2019-02-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
06/2019/TT-BGTVT2019-01-31 00:00:00Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
08/2019/TT-BTC2019-01-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
13/2019/TT-BQP2019-01-29 00:00:00Quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
07/2019/TT-BTC2019-01-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
06/2019/TT-BTC2019-01-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
05/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng
05/2019/TT-BTC2019-01-25 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
04/2019/TT-BKHĐT2019-01-25 00:00:00Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
02/2019/TT-BNV2019-01-24 00:00:00Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV2019-01-24 00:00:00Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
04/2019/TT-BGTVT2019-01-23 00:00:00Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
03/2019/TT-BKHĐT2019-01-22 00:00:00Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
03/2019/TT-BCT2019-01-22 00:00:00Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
04/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
04/2019/TT-BTC2019-01-18 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
01/2019/TT-BNNPTNT2019-01-18 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2019/TT-BTP2019-01-17 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển
01/2019/TT-BVHTTDL2019-01-17 00:00:00Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
03/2019/TT-BTC2019-01-15 00:00:00Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
02/2019/TT-BCT2019-01-15 00:00:00Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
02/2019/TT-BTC2019-01-14 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
03/2019/TT-BGTVT2019-01-11 00:00:00Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
02/2019/TT-BGTVT2019-01-11 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng
01/2019/TT-BGTVT2019-01-11 00:00:00Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
03/2019/TT-BQP2019-01-10 00:00:00Quy định công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
01/2019/TT-BCT2019-01-09 00:00:00Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
02/2019/TT-BKHĐT2019-01-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
02/2019/TT-BQP2019-01-07 00:00:00Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
01/2019/TT-BKHĐT2019-01-04 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê
01/2019/TT-BQP2019-01-03 00:00:00Quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội
01/2019/TT-BLĐTBXH2019-01-02 00:00:00Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
53/2018/TT-NHNN2018-12-31 00:00:00Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
52/2018/TT-NHNN2018-12-31 00:00:00Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/2018/TT-NHNN2018-12-31 00:00:00Quy định về tiền gửi có kỳ hạn
48/2018/TT-NHNN2018-12-31 00:00:00Quy định về tiền gửi tiết kiệm
173/2018/TT-BQP2018-12-31 00:00:00Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
61/2018/TT-BGTVT2018-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
47/2018/TT-NHNN2018-12-28 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
46/2018/TT-NHNN2018-12-28 00:00:00Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
45/2018/TT-BYT2018-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
44/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
42/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-28 00:00:00Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
42/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
41/2018/TT-BNNPTNT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-28 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
35/2018/TT-BTNMT2018-12-28 00:00:00Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2018/TT-BGDĐT2018-12-28 00:00:00Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
23/2018/TT-BTTTT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
22/2018/TT-BTTTT2018-12-28 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
136/2018/TT-BTC2018-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quán lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
135/2018/TT-BTC2018-12-28 00:00:00Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
133/2018/TT-BTC2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
132/2018/TT-BTC2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
09/2018/TT-BKHĐT2018-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
40/2018/TT-BNNPTNT2018-12-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
39/2018/TT-BNNPTNT2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2018/TT-BXD2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
128/2018/TT-BTC2018-12-27 00:00:00Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
127/2018/TT-BTC2018-12-27 00:00:00Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
08/2018/TT-BKHĐT2018-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
07/2018/TT-BKHĐT2018-12-27 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
56/2018/TT-BCT2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
55/2018/TT-BCT2018-12-26 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019
39/2018/TT-NHNN2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
36/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
33/2018/TT-BGDĐT2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
33/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
32/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
32/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
31/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-26 00:00:00Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
30/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
29/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
28/2018/TT-BTNMT2018-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
126/2018/TT-BTC2018-12-26 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
12/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Gara ôtô
11/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
10/2018/TT-BXD2018-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
54/2018/TT-BCT2018-12-25 00:00:00Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
52/2018/TT-BCT2018-12-25 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm
37/2018/TT-BNNPTNT2018-12-25 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
36/2018/TT-BNNPTNT2018-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
35/2018/TT-BNNPTNT2018-12-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế
27/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-25 00:00:00Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
26/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-25 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
30/2018/TT-BGDĐT2018-12-24 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
60/2018/TT-BGTVT2018-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
33/2018/TT-NHNN2018-12-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH2018-12-21 00:00:00Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
18/2018/TT-BTTTT2018-12-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
124/2018/TT-BTC2018-12-20 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
51/2018/TT-BCT2018-12-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
59/2018/TT-BGTVT2018-12-17 00:00:00Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
123/2018/TT-BTC2018-12-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
170/2018/TT-BQP2018-12-16 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
58/2018/TT-BGTVT2018-12-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
57/2018/TT-BGTVT2018-12-14 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
41/2018/TT-BYT2018-12-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
27/2018/TT-BTNMT2018-12-14 00:00:00Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
26/2018/TT-BTNMT2018-12-14 00:00:00Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25/2018/TT-BTNMT2018-12-14 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
17/2018/TT-BTTTT2018-12-14 00:00:00Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz
16/2018/TT-BTP2018-12-14 00:00:00Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
122/2018/TT-BTC2018-12-14 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
169/2018/TT-BQP2018-12-13 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý
121/2018/TT-BTC2018-12-12 00:00:00Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
56/2018/TT-BGTVT2018-12-11 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
06/2018/TT-BKHĐT2018-12-11 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN
25/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-10 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
17/2018/TT-BKHCN2018-12-10 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
120/2018/TT-BTC2018-12-10 00:00:00Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
05/2018/TT-BKHĐT2018-12-10 00:00:00Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
22/2018/TT-BLĐTBXH2018-12-06 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2018/TT-BKHĐT2018-12-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
50/2018/TT-BCT2018-12-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò
16/2018/TT-BTTTT2018-12-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
119/2018/TT-BTC2018-12-05 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
14/2018/TT-BNV2018-12-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
39/2018/TT-BYT2018-11-30 00:00:00Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
37/2018/TT-BYT2018-11-30 00:00:00Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
29/2018/TT-NHNN2018-11-30 00:00:00Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
28/2018/TT-NHNN2018-11-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
118/2018/TT-BTC2018-11-28 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
117/2018/TT-BTC2018-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2018-11-27 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
28/2018/TT-BGDĐT2018-11-26 00:00:00Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
20/2018/TT-BLĐTBXH2018-11-26 00:00:00Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
27/2018/TT-NHNN2018-11-22 00:00:00Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/2018/TT-BCT2018-11-21 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp
48/2018/TT-BCT2018-11-21 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
55/2018/TT-BGTVT2018-11-20 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
35/2018/TT-BVHTTDL2018-11-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL
34/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
32/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
31/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về phân định ranh giới rừng
30/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
29/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về các biện pháp lâm sinh
28/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về quản lý rừng bền vững
27/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
26/2018/TT-NHNN2018-11-16 00:00:00Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
47/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
46/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
45/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
44/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
43/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
26/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
25/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
24/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản
24/2018/TT-BTNMT2018-11-15 00:00:00Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
23/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
23/2018/TT-BTNMT2018-11-15 00:00:00Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
22/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản
21/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
20/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư
19/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
18/2018/TT-BNNPTNT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y
15/2018/TT-BTTTT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
112/2018/TT-BCT2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
111/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước
110/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
109/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ
107/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
106/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
105/2018/TT-BTC2018-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
09/2018/TT-BXD2018-11-15 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
54/2018/TT-BGTVT2018-11-14 00:00:00Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
21/2018/TT-BTNMT2018-11-14 00:00:00Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
104/2018/TT-BTC2018-11-14 00:00:00Quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
102/2018/TT-BTC2018-11-14 00:00:00Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội
101/2018/TT-BTC2018-11-14 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
42/2018/TT-BCT2018-11-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
162/2018/TT-BQP2018-11-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng
20/2018/TT-BTNMT2018-11-08 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
41/2018/TT-BCT2018-11-06 00:00:00Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu
02/2018/TT-UBDT2018-11-05 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc
34/2018/TT-BVHTTDL2018-11-02 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao
99/2018/TT-BTC2018-11-01 00:00:00Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên
100/2018/TT-BTC2018-11-01 00:00:00Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
17/2018/TT-BNNPTNT2018-10-31 00:00:00Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/2018/TT-BTNMT2018-10-31 00:00:00Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
97/2018/TT-BTC2018-10-30 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
40/2018/TT-BCT2018-10-30 00:00:00Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
39/2018/TT-BCT2018-10-30 00:00:00Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
38/2018/TT-BCT2018-10-30 00:00:00Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
18/2018/TT-BLĐTBXH2018-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
16/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT
15/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/2018/TT-BNNPTNT2018-10-29 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53/2018/TT-BGTVT2018-10-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
27/2018/TT-BYT2018-10-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
27/2018/TT-BGDĐT2018-10-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
15/2018/TT-BTNMT2018-10-25 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất
25/2018/TT-NHNN2018-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
13/2018/TT-BNV2018-10-19 00:00:00Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP2018-10-19 00:00:00Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự
96/2018/TT-BTC2018-10-18 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi
14/2018/TT-BTNMT2018-10-18 00:00:00Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP2018-10-18 00:00:00Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra
03/2018/TT-BKHĐT2018-10-17 00:00:00Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
14/2018/TT-BTP2018-10-16 00:00:00Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
52/2018/TT-BGTVT2018-10-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
33/2018/TT-BVHTTDL2018-10-15 00:00:00Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
14/2018/TT-BTTTT2018-10-15 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
13/2018/TT-BTTTT2018-10-15 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
12/2018/TT-BTTTT2018-10-15 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
16/2018/TT-BLĐTBXH2018-10-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
151/2018/TT-BQP2018-10-12 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
34/2018/TT-BCT2018-10-11 00:00:00Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên
12/2018/TT-BNV2018-10-09 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
26/2018/TT-BGDĐT2018-10-08 00:00:00Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
25/2018/TT-BGDĐT2018-10-08 00:00:00Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
13/2018/TT-BNNPTNT2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
94/2018/TT-BTC2018-10-05 00:00:00Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
93/2018/TT-BTC2018-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
32/2018/TT-BVHTTDL2018-10-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ
31/2018/TT-BVHTTDL2018-10-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao
31/2018/TT-BCT2018-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
12/2018/TT-BNNPTNT2018-10-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
08/2018/TT-BXD2018-10-05 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
148/2018/TT-BQP2018-10-04 00:00:00Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
30/2018/TT-BVHTTDL2018-10-03 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92/2018/TT-BTC2018-10-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia
30/2018/TT-BCT2018-10-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
11/2018/TT-BNNPTNT2018-10-01 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mới, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"
91/2018/TT-BTC2018-09-28 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
90/2018/TT-BTC2018-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
89/2018/TT-BTC2018-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
88/2018/TT-BTC2018-09-28 00:00:00Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
29/2018/TT-BVHTTDL2018-09-28 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu
29/2018/TT-BCT2018-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
24/2018/TT-BGDĐT2018-09-28 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
23/2018/TT-BGDĐT2018-09-28 00:00:00Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
12/2018/TT-BTNMT2018-09-28 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng
11/2018/TT-BTNMT2018-09-28 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
10/2018/TT-BTNMT2018-09-28 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau
87/2018/TT-BTC2018-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
28/2018/TT-BCT2018-09-27 00:00:00Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
28/2018/TT-BVHTTDL2018-09-26 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao
14/2018/TT-BLĐTBXH2018-09-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
13/2018/TT-BTP2018-09-26 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
51/2018/TT-BGTVT2018-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
27/2018/TT-BCT2018-09-19 00:00:00Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
27/2018/TT-BVHTTDL2018-09-19 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném
86/2018/TT-BTC2018-09-18 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
143/2018/TT-BQP2018-09-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
26/2018/TT-BCT2018-09-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tư do ASEAN - Hàn Quốc
23/2018/TT-BYT2018-09-14 00:00:00Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
11/2018/TT-BNV2018-09-14 00:00:00Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
09/2018/TT-BTNMT2018-09-14 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
08/2018/TT-BTNMT2018-09-14 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
85/2018/TT-BTC2018-09-13 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
25/2018/TT-BCT2018-09-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
22/2018/TT-BYT2018-09-12 00:00:00Quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
50/2018/TT-BGTVT2018-09-11 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý
49/2018/TT-BGTVT2018-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
26/2018/TT-BVHTTDL2018-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07/2018/TT-BTNMT2018-09-06 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
06/2018/TT-BTNMT2018-09-06 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam
05/2018/TT-BTNMT2018-09-06 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
04/2018/TT-BTNMT2018-09-06 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ
22/2018/TT-NHNN2018-09-05 00:00:00Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT2018-09-05 00:00:00Quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo
48/2018/TT-BGTVT2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
24/2018/TT-BCT2018-08-31 00:00:00Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
21/2018/TT-NHNN2018-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
12/2018/TT-BKHCN2018-08-31 00:00:00Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia
25/2018/TT-BVHTTDL2018-08-30 00:00:00Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
20/2018/TT-NHNN2018-08-30 00:00:00Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
81/2018/TT-BTC2018-08-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
80/2018/TT-BTC2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
19/2018/TT-NHNN2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
138/2018/TT-BQP2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
12/2018/TT-BTP2018-08-28 00:00:00Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
47/2018/TT-BGTVT2018-08-24 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
21/2018/TT-BGDĐT2018-08-24 00:00:00Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
24/2018/TT-BVHTTDL2018-08-23 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
79/2018/TT-BTC2018-08-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
78/2018/TT-BTC2018-08-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
23/2018/TT-BVHTTDL2018-08-21 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
22/2018/TT-BCT2018-08-21 00:00:00Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
18/2018/TT-NHNN2018-08-21 00:00:00Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng
46/2018/TT-BGTVT2018-08-20 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
21/2018/TT-BCT2018-08-20 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
76/2018/TT-BTC2018-08-17 00:00:00Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
77/2018/TT-BTC2018-08-16 00:00:00Quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm
20/2018/TT-BCT2018-08-15 00:00:00Sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
01/2018/TT-UBDT2018-08-15 00:00:00Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
17/2018/TT-NHNN2018-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
10/2018/TT-BNNPTNT2018-08-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
03/2018/TT-BTNMT2018-08-14 00:00:00Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2018/TT-BGTVT2018-08-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
09/2018/TT-BNNPTNT2018-08-13 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
72/2018/TT-BTC2018-08-10 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
70/2018/TT-BTC2018-08-08 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
07/2018/TT-BXD2018-08-08 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
06/2018/TT-BXD2018-08-08 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
68/2018/TT-BTC2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
67/2018/TT-BTC2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
17/2018/TT-BYT2018-08-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
11/2018/TT-BKHCN2018-08-06 00:00:00Quy định định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
08/2018/TT-BNNPTNT2018-08-06 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44/2018/TT-BGTVT2018-08-03 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải
43/2018/TT-BGTVT2018-08-01 00:00:00Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
65/2018/TT-BTC2018-07-31 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
64/2018/TT-BTC2018-07-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
63/2018/TT-BTC2018-07-30 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
62/2018/TT-BTC2018-07-30 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
42/2018/TT-BGTVT2018-07-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
41/2018/TT-BGTVT2018-07-30 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
15/2018/TT-BGDĐT2018-07-27 00:00:00Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
105/2018/TT-BQP2018-07-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện
14/2018/TT-BGDĐT2018-07-20 00:00:00Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
19/2018/TT-BCT2018-07-19 00:00:00Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
18/2018/TT-BCT2018-07-19 00:00:00Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
59/2018/TT-BTC2018-07-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
58/2018/TT-BTC2018-07-10 00:00:00Hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh
17/2018/TT-BCT2018-07-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
57/2018/TT-BTC2018-07-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
16/2018/TT-BCT2018-07-04 00:00:00Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
09/2018/TT-BKHCN2018-07-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
40/2018/TT-BGTVT2018-06-29 00:00:00Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam
10/2018/TT-BTTTT2018-06-29 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC2018-06-29 00:00:00Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
09/2018/TT-BTTTT2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
05/2018/TT-BLĐTBXH2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
05/2018/TT-BXD2018-06-29 00:00:00Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
88/2018/TT-BQP2018-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
14/2018/TT-BCT2018-06-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
08/2018/TT-BNV2018-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
56/2018/TT-BTC2018-06-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
55/2018/TT-BTC2018-06-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
39/2018/TT-BGTVT2018-06-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
09/2018/TT-BTP2018-06-21 00:00:00Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
06/2018/TT-BNNPTNT2018-06-21 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
08/2018/TT-BTP2018-06-20 00:00:00Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
13/2018/TT-BCT2018-06-15 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
12/2018/TT-BCT2018-06-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
08/2018/TT-BKHCN2018-06-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
07/2018/TT-BNV2018-06-15 00:00:00Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
03/2018/TT-BLĐTBXH2018-06-15 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
38/2018/TT-BGTVT2018-06-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
54/2018/TT-BTC2018-06-08 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
37/2018/TT-BGTVT2018-06-07 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ
06/2018/TT-BTP2018-06-07 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
05/2018/TT-BTP2018-06-07 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
36/2018/TT-BGTVT2018-05-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
35/2018/TT-BGTVT2018-05-31 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải
06/2018/TT-BNV2018-05-31 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
13/2018/TT-BGDĐT2018-05-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14/2018/TT-NHNN2018-05-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
11/2018/TT-BCT2018-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
34/2018/TT-BGTVT2018-05-28 00:00:00Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
08/2018/TT-BTTTT2018-05-25 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ"
52/2018/TT-BTC2018-05-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 cuả Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
10/2018/TT-BCT2018-05-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
51/2018/TT-BTC2018-05-23 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
50/2018/TT-BTC2018-05-23 00:00:00Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
09/2018/TT-BCT2018-05-23 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
49/2018/TT-BTC2018-05-21 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
13/2018/TT-NHNN2018-05-18 00:00:00Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
04/2018/TT-BTP2018-05-17 00:00:00Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
65/2018/TT-BQP2018-05-16 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng
64/2018/TT-BQP2018-05-15 00:00:00Quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
47/2018/TT-BTC2018-05-15 00:00:00Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
33/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
32/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt
31/2018/TT-BGTVT2018-05-15 00:00:00Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
07/2018/TT-BTTTT2018-05-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
05/2018/TT-BNNPTNT2018-05-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
02/2018/TT-BKHCN2018-05-15 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
46/2018/TT-BTC2018-05-14 00:00:00Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin
30/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt
29/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
28/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
27/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng
26/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị
25/2018/TT-BGTVT2018-05-14 00:00:00Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
02/2018/TT-BKHĐT2018-05-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
06/2018/TT-BTTTT2018-05-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BTTTT2018-05-09 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
05/2018/TT-BNV2018-05-09 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
04/2018/TT-BTTTT2018-05-08 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
45/2018/TT-BTC2018-05-07 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
24/2018/TT-BGTVT2018-05-07 00:00:00Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
23/2018/TT-BGTVT2018-05-04 00:00:00Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
12/2018/TT-BYT2018-05-04 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
10/2018/TT-BYT2018-05-04 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
04/2018/TT-BNNPTNT2018-05-03 00:00:00Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
22/2018/TT-BGTVT2018-05-02 00:00:00Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
08/2018/TT-BCT2018-05-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
21/2018/TT-BGTVT2018-04-27 00:00:00Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
09/2018/TT-BYT2018-04-27 00:00:00Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
20/2018/TT-BGTVT2018-04-26 00:00:00Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt
07/2018/TT-BCT2018-04-26 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
03/2018/TT-BXD2018-04-24 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
39/2018/TT-BTC2018-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
38/2018/TT-BTC2018-04-20 00:00:00Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
06/2018/TT-BCT2018-04-20 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
19/2018/TT-BGTVT2018-04-19 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt
11/2018/TT-NHNN2018-04-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
37/2018/TT-BTC2018-04-16 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
07/2018/TT-BYT2018-04-12 00:00:00Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
01/2018/TT-BKHCN2018-04-12 00:00:00Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
17/2018/TT-BGTVT2018-04-09 00:00:00Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
10/2018/TT-NHNN2018-04-09 00:00:00Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
11/2018/TT-BGDĐT2018-04-06 00:00:00Ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
06/2018/TT-BYT2018-04-06 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
21/2018/TT-BVHTTLD2018-04-05 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí
20/2018/TT-BVHTTDL2018-04-03 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
14/2018/TT-BGTVT2018-04-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
05/2018/TT-BCT2018-04-03 00:00:00Quy định về xuất xứ hàng hóa
04/2018/TT-BCT2018-04-02 00:00:00Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN
36/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
35/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện
34/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
33/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
32/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
31/2018/TT-BTC2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
10/2018/TT-BGDĐT2018-03-30 00:00:00Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
09/2018/TT-BGDĐT2018-03-30 00:00:00Ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2018/TT-NHNN2018-03-30 00:00:00Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
08/2018/TT-NHNN2018-03-30 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
03/2018/TT-BCT2018-03-30 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018
01/2018/TT-BKHĐT2018-03-30 00:00:00Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
13/2018/TT-BGTVT2018-03-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải
01/2018/TT-BTTTT2018-03-29 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
30/2018/TT-BTC2018-03-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
29/2018/TT-BTC2018-03-28 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
28/2018/TT-BTC2018-03-28 00:00:00Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
11/2018/TT-BGTVT2018-03-28 00:00:00Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung
04/2018/TT-BNV2018-03-27 00:00:00Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
44/2018/TT-BQP2018-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
27/2018/TT-BTC2018-03-21 00:00:00Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng
26/2018/TT-BTC2018-03-21 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
43/2018/TT-BQP2018-03-20 00:00:00Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự
19/2018/TT-BVHTTDL2018-03-20 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt
18/2018/TT-BVHTTDL2018-03-20 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá
17/2018/TT-BVHTTDL2018-03-16 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển
16/2018/TT-BVHTTDL2018-03-14 00:00:00Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược
15/2018/TT-BVHTTDL2018-03-14 00:00:00Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược
10/2018/TT-BGTVT2018-03-14 00:00:00Quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
27/2018/TT-BQP2018-03-12 00:00:00Ban hành Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân
24/2018/TT-BTC2018-03-12 00:00:00Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam
23/2018/TT-BTC2018-03-12 00:00:00Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
05/2018/TT-NHNN2018-03-12 00:00:00Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
04/2018/TT-NHNN2018-03-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
14/2018/TT-BVHTTDL2018-03-09 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
23/2018/TT-BQP2018-03-08 00:00:00Quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội
09/2018/TT-BGTVT2018-03-02 00:00:00Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
07/2018/TT-BGDĐT2018-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2018/TT-BGDĐT2018-02-28 00:00:00Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
02/2018/TT-BCT2018-02-27 00:00:00Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
01/2018/TT-BCT2018-02-27 00:00:00Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
01/2018/TT-BLĐTBXH2018-02-27 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
02/2018/TT-BTP2018-02-26 00:00:00Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
08/2018/TT-BGTVT2018-02-22 00:00:00Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
21/2018/TT-BTC2018-02-12 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam
20/2018/TT-BTC2018-02-12 00:00:00Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân
19/2018/TT-BTC2018-02-12 00:00:00Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
18/2018/TT-BTC2018-02-12 00:00:00Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
17/2018/TT-BTC2018-02-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC2018-02-09 00:00:00Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
03/2018/TT-BNNPTNT2018-02-09 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
13/2018/TT-BVHTTDL2018-02-08 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh
16/2018/TT-BTC2018-02-07 00:00:00Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
15/2018/TT-BTC2018-02-07 00:00:00Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
14/2018/TT-BTC2018-02-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
12/2018/TT-BVHTTDL2018-02-07 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí
07/2018/TT-BGTVT2018-02-07 00:00:00Quy định về kiểm tra tàu biển
06/2018/TT-BGTVT2018-02-07 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển
05/2018/TT-BCA2018-02-07 00:00:00Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
01/2018/TT-BTNMT2018-02-07 00:00:00Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
13/2018/TT-BTC2018-02-06 00:00:00Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
01/2018/TT-BTP2018-02-02 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
12/2018/TT-BTC2018-01-31 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
11/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng
10/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
09/2018/TT-BVHTTDL2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo
08/2018/TT-BVHTTLD2018-01-31 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ
02/2018/TT-BNNPTNT2018-01-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
07/2018/TT-BVHTTDL2018-01-30 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao
06/2018/TT-BVHTTDL2018-01-30 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay
05/2018/TT-BGTVT2018-01-30 00:00:00Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
03/2018/TT-BGDĐT2018-01-29 00:00:00Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
02/2018/TT-BGDĐT2018-01-26 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/2018/TT-NHNN2018-01-26 00:00:00Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
09/2018/TT-BTC2018-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
07/2018/TT-BTC2018-01-24 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
04/2018/TT-BGTVT2018-01-23 00:00:00Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
05/2018/TT-BVHTTDL2018-01-22 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn
05/2018/TT-BTC2018-01-22 00:00:00Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
04/2018/TT-BVHTTDL2018-01-22 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker
03/2018/TT-BVHTTDL2018-01-19 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn
02/2018/TT-BVHTTDL2018-01-19 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate
04/2018/TT-BTC2018-01-17 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
01/2018/TT-BNNPTNT2018-01-16 00:00:00Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
03/2018/TT-BGTVT2018-01-10 00:00:00Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
02/2018/TT-BGTVT2018-01-09 00:00:00Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
02/2018/TT-BNV2018-01-08 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
01/2018/TT-BNV2018-01-08 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2018/TT-BXD2018-01-05 00:00:00Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
01/2018/TT-BGTVT2018-01-03 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
02/2018/TT-BTC2018-01-02 00:00:00Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
01/2018/TT-BTC2018-01-02 00:00:00Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
27/2017/TT-NHNN2017-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
77/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
76/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
74/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
73/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành tài nguyên và môi trường
53/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
52/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định về bảo trì công trình hàng hải
51/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
50/2017/TT-BGTVT2017-12-29 00:00:00Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
48/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
47/2017/TT-BTNMT2017-12-29 00:00:00Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
47/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
46/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
45/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
44/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
43/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
42/2017/TT-BTTTT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
38/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 00:00:00Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
35/2017/TT-BCT2017-12-29 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
34/2017/TT-BCT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng
33/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 00:00:00Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
31/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
30/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
29/2017/TT-BNNPTNT2017-12-29 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
26/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
23/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
22/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
20/2017/TT-NHNN2017-12-29 00:00:00Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính
17/2017/TT-BKHCN2017-12-29 00:00:00Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
146/2017/TT-BTC2017-12-29 00:00:00Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino
145/2017/TT-BTC2017-12-29 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
144/2017/TT-BTC2017-12-29 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
142/2017/TT-BTC2017-12-29 00:00:00Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
10/2017/TT-BNV2017-12-29 00:00:00Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10/2017/TT-BVHTTDL2017-12-29 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo
09/2017/TT-BVHTTDL2017-12-29 00:00:00Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông
09/2017/TT-BNV2017-12-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
68/2017/TT-BTNMT2017-12-28 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
33/2017/TT-BCT2017-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
31/2017/TT-BCT2017-12-28 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò
31/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-28 00:00:00Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
19/2017/TT-NHNN2017-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
18/2017/TT-NHNN2017-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
30/2017/TT-BCT2017-12-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò
139/2017/TT-BTC2017-12-26 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
10/2017/TT-BTP2017-12-26 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp
67/2017/TT-BTNMT2017-12-25 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
28/2017/TT-BNNPTNT2017-12-25 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/2017/TT-BNNPTNT2017-12-25 00:00:00Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
138/2017/TT-BTC2017-12-25 00:00:00Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
137/2017/TT-BTC2017-12-25 00:00:00Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
66/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
65/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
62/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển
61/2017/TT-BTNMT2017-12-22 00:00:00Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
47/2017/TT-BYT2017-12-22 00:00:00Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam
136/2017/TT-BTC2017-12-22 00:00:00Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
29/2017/TT-BCT2017-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
41/2017/TT-BTTTT2017-12-19 00:00:00Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
49/2017/TT-BGTVT2017-12-15 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
40/2017/TT-BTTTT2017-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
39/2017/TT-BTTTT2017-12-15 00:00:00Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
29/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 00:00:00Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
28/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 00:00:00Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
132/2017/TT-BTC2017-12-15 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
131/2017/TT-BTC2017-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
07/2017/TT-BKHĐT2017-12-14 00:00:00Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
48/2017/TT-BGTVT2017-12-13 00:00:00Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
38/2017/TT-BTTTT2017-12-13 00:00:00Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP2017-12-13 00:00:00Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế
299/2017/TT-BQP2017-12-09 00:00:00Quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân
60/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
58/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
56/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
55/2017/TT-BTNMT2017-12-08 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
28/2017/TT-BCT2017-12-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
13/2017/TT-BXD2017-12-08 00:00:00Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
47/2017/TT-BGTVT2017-12-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
37/2017/TT-BTTTT2017-12-07 00:00:00Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
27/2017/TT-BCT2017-12-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
15/2017/TT-BKHCN2017-12-05 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
06/2017/TT-BKHĐT2017-12-05 00:00:00Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
53/2017/TT-BTNMT2017-12-04 00:00:00Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
130/2017/TT-BTC2017-12-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
129/2017/TT-BTC2017-12-04 00:00:00Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
298/2017/TT-BQP2017-12-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
14/2017/TT-BKHCN2017-12-01 00:00:00Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
52/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
51/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
50/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
49/2017/TT-BTNMT2017-11-30 00:00:00Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
29/2017/TT-BGDĐT2017-11-30 00:00:00Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
28/2017/TT-BGDĐT2017-11-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
05/2017/TT-BKHĐT2017-11-30 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
36/2017/TT-BTTTT2017-11-29 00:00:00Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
26/2017/TT-BCT2017-11-29 00:00:00Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
46/2017/TT-BGTVT2017-11-27 00:00:00Quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển
35/2017/TT-BTTTT2017-11-23 00:00:00Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
24/2017/TT-BCT2017-11-23 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
34/2017/TT-BTTTT2017-11-22 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
33/2017/TT-BTTTT2017-11-22 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm"
48/2017/TT-BTNMT2017-11-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
17/2017/TT-NHNN2017-11-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
45/2017/TT-BGTVT2017-11-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
44/2017/TT-BGTVT2017-11-16 00:00:00Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
43/2017/TT-BGTVT2017-11-16 00:00:00Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
23/2017/TT-BCT2017-11-16 00:00:00Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
42/2017/TT-BGTVT2017-11-15 00:00:00Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
32/2017/TT-BTTTT2017-11-15 00:00:00Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
31/2017/TT-BTTTT2017-11-15 00:00:00Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
26/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
25/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
24/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
21/2017/TT-BNNPTNT2017-11-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
121/2017/TT-BTC2017-11-15 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
08/2017/TT-BTP2017-11-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
04/2017/TT-BKHĐT2017-11-15 00:00:00Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
41/2017/TT-BGTVT2017-11-14 00:00:00Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
16/2017/TT-NHNN2017-11-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
40/2017/TT-BGTVT2017-11-09 00:00:00Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
19/2017/TT-BNNPTNT2017-11-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
47/2017/TT-BTNMT2017-11-07 00:00:00Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
39/2017/TT-BGTVT2017-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
29/2017/TT-BTTTT2017-11-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku"
28/2017/TT-BTTTT2017-11-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"
13/2017/TT-BKHCN2017-11-06 00:00:00Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
117/2017/TT-BTC2017-11-06 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
38/2017/TT-BGTVT2017-11-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
279/2017/TT-BQP2017-10-31 00:00:00Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân
278/2017/TT-BQP2017-10-27 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ
08/2017/TT-BNV2017-10-27 00:00:00Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
116/2017/TT-BTC2017-10-25 00:00:00Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
115/2017/TT-BTC2017-10-25 00:00:00Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
114/2017/TT-BTC2017-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
46/2017/TT-BTTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
45/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
44/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
43/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
42/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
41/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
40/2017/TT-BTNMT2017-10-23 00:00:00Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
40/2017/TT-BYT2017-10-23 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
21/2017/TT-BCT2017-10-23 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
27/2017/TT-BTTTT2017-10-20 00:00:00Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
113/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
112/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
111/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
110/2017/TT-BTC2017-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
39/2017/TT-BYT2017-10-18 00:00:00Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
26/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT"
25/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến"
24/2017/TT-BTTTT2017-10-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến"
05/2017/TT-BNG2017-10-17 00:00:00Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
38/2017/TT-BTNMT2017-10-16 00:00:00Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
108/2017/TT-BTC2017-10-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
07/2017/TT-BNV2017-10-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước
37/2017/TT-BGTVT2017-10-09 00:00:00Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
36/2017/TT-BGTVT2017-10-09 00:00:00Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
35/2017/TT-BGTVT2017-10-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
106/2017/TT-BTC2017-10-06 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
34/2017/TT-BGTVT2017-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
242/2017/TT-BQP2017-10-05 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
15/2017/TT-NHNN2017-10-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
105/2017/TT-BTC2017-10-05 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
104/2017/TT-BTC2017-10-05 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác
103/2017/TT-BTC2017-10-05 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
102/2017/TT-BTC2017-10-05 00:00:00Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
34/2017/TT-BTNMT2017-10-04 00:00:00Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
101/2017/TT-BTC2017-10-04 00:00:00Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
99/2017/TT-BTC2017-09-29 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018
98/2017/TT-BTC2017-09-29 00:00:00Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
33/2017/TT-BTNMT2017-09-29 00:00:00Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
32/2017/TT-BTNMT2017-09-29 00:00:00Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
241/2017/TT-BQP2017-09-29 00:00:00Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
23/2017/TT-BTTTT2017-09-29 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
22/2017/TT-BTTTT2017-09-29 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
21/2017/TT-BTTTT2017-09-29 00:00:00Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
19/2017/TT-BCT2017-09-29 00:00:00Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
14/2017/TT-NHNN2017-09-29 00:00:00Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
13/2017/TT-NHNN2017-09-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
33/2017/TT-BGTVT2017-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển
12/2017/TT-BKHCN2017-09-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
97/2017/TT-BTC2017-09-27 00:00:00Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ
96/2017/TT-BTC2017-09-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
31/2017/TT-BTNMT2017-09-27 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
06/2017/TT-BNV2017-09-27 00:00:00Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
32/2017/TT-BGTVT2017-09-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
31/2017/TT-BGTVT2017-09-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18/2017/TT-BCT2017-09-21 00:00:00Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
26/2017/TT-BLĐTBXH2017-09-20 00:00:00Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
93/2017/TT-BTC2017-09-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
17/2017/TT-BCT2017-09-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
92/2017/TT-BTC2017-09-18 00:00:00Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
20/2017/TT-BTTTT2017-09-12 00:00:00Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc
19/2017/TT-BTTTT2017-09-12 00:00:00Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
16/2017/TT-BCT2017-09-12 00:00:00Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
29/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
28/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
27/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
26/2017/TT-BTNMT2017-09-11 00:00:00Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2017/TT-BTTTT2017-09-11 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"
17/2017/TT-BNNPTNT2017-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
30/2017/TT-BGTVT2017-09-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa
25/2017/TT-BTNMT2017-09-06 00:00:00Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
29/2017/TT-BGTVT2017-09-01 00:00:00Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
24/2017/TT-BTNMT2017-09-01 00:00:00Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
91/2017/TT-BTC2017-08-31 00:00:00Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
23/2017/TT-BTNMT2017-08-31 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp
15/2017/TT-BCT2017-08-31 00:00:00Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
12/2017/TT-NHNN2017-08-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản , vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
90/2017/TT-BTC2017-08-30 00:00:00Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11/2017/TT-NHNN2017-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
10/2017/TT-NHNN2017-08-30 00:00:00Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino
28/2017/TT-BGTVT2017-08-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
22/2017/TT-BTNMT2017-08-29 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang
21/2017/TT-BTNMT2017-08-29 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh
14/2017/TT-BCT2017-08-28 00:00:00Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
27/2017/TT-BGTVT2017-08-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
89/2017/TT-BTC2017-08-23 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
207/2017/TT-BQP2017-08-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
88/2017/TT-BTC2017-08-22 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
206/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Máy đánh gỉ đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 10:2017/BQP)
205/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Máy nén khí ДK-9M, ЭK-9 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 09:2017/BQP)
204/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống chai, mạng, đường ống dẫn nitơ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 07:2017/BQP)
203/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống áp lực xe bệ phóng 9Π-117M sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 08:2017/BQP)
202/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh YXHC φ55-70 MЭ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 06:2017/BQP)
201/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị thử tải 8E088 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 05:2017/BQP)
200/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị MC-35004 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2017/BQP)
199/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 03:2017/BQP)
198/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Cáp và quang cẩu tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 02:2017/BQP)
197/2017/TT-BQP2017-08-22 00:00:00Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Bộ xe nâng chuyển tên lửa K350-110 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2017/BQP)
24/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
34/2017/TT-BYT2017-08-18 00:00:00Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
20/2017/TT-BGDĐT2017-08-18 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
87/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
86/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
85/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
84/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
82/2017/TT-BTC2017-08-15 00:00:00Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
23/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
05/2017/TT-BNV2017-08-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
04/2017/TT-BVHTTDL2017-08-15 00:00:00Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
15/2017/TT-BNNPTNT2017-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
09/2017/TT-NHNN2017-08-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
11/2017/TT-BKHCN2017-08-11 00:00:00Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
22/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
81/2017/TT-BTC2017-08-09 00:00:00Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
187/2017/TT-BQP2017-08-09 00:00:00Quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng
186/2017/TT-BQP2017-08-09 00:00:00Quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý
20/2017/TT-BTNMT2017-08-08 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
185/2017/TT-BQP2017-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không
184/2017/TT-BQP2017-08-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất
183/2017/TT-BQP2017-08-04 00:00:00Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Bộ Quốc phòng
13/2017/TT-BCT2017-08-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
80/2017/TT-BTC2017-08-02 00:00:00Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
26/2017/TT-BGTVT2017-08-02 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
79/2017/TT-BTC2017-08-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
08/2017/TT-NHNN2017-08-01 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
12/2017/TT-BCT2017-07-31 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
07/2017/TT-NHNN2017-07-31 00:00:00Quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
77/2017/TT-BTC2017-07-28 00:00:00Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
25/2017/TT-BGTVT2017-07-28 00:00:00Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
24/2017/TT-BGTVT2017-07-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
23/2017/TT-BGTVT2017-07-28 00:00:00Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
19/2017/TT-BGDĐT2017-07-28 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
11/2017/TT-BCT2017-07-28 00:00:00Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
07/2017/TT-BTP2017-07-28 00:00:00Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
20/2017/TT-BLĐTBXH2017-07-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
19/2017/TT-BTNMT2017-07-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long
18/2017/TT-BTNMT2017-07-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang
17/2017/TT-BTNMT2017-07-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang
10/2017/TT-BCT2017-07-26 00:00:00Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyèn quản lý của Bộ Công Thương
75/2017/TT-BTC2017-07-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
15/2017/TT-BTNMT2017-07-21 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
14/2017/TT-BTNMT2017-07-20 00:00:00Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
73/2017/TT-BTC2017-07-17 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
72/2017/TT-BTC2017-07-17 00:00:00Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
04/2017/TT-BNV2017-07-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
71/2017/TT-BTC2017-07-13 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
09/2017/TT-BCT2017-07-13 00:00:00Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
16/2017/TT-BGDĐT2017-07-12 00:00:00Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
162/2017/TT-BQP2017-07-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
69/2017/TT-BTC2017-07-07 00:00:00Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
22/2017/TT-BGTVT2017-07-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
14/2017/TT-BNNPTNT2017-07-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
06/2017/TT-NHNN2017-07-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân
02/2017/TT-BVHTTDL2017-07-05 00:00:00Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
67/2017/TT-BTC2017-06-30 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
21/2017/TT-BGTVT2017-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
17/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-30 00:00:00Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
13/2017/TT-BTNMT2017-06-30 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/TT-BTNMT2017-06-30 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
05/2017/TT-NHNN2017-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
11/2017/TT-BTNMT2017-06-29 00:00:00Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường
27/2017/TT-BYT2017-06-28 00:00:00Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
10/2017/TT-BKHCN2017-06-28 00:00:00Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
04/2017/TT-NHNN2017-06-28 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành
65/2017/TT-BTC2017-06-27 00:00:00Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
64/2017/TT-BTC2017-06-27 00:00:00Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân
26/2017/TT-BYT2017-06-26 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/2017/TT-BCT2017-06-26 00:00:00Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
08/2017/TT-BKHCN2017-06-26 00:00:00Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
17/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
16/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
152/2017/TT-BQP2017-06-23 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
15/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
14/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
13/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
12/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
11/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
10/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm
09/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm
08/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
07/2017/TT-BTTTT2017-06-23 00:00:00Quy định về Mã bưu chính quốc gia
20/2017/TT-BGTVT2017-06-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
13/2017/TT-BNNPTNT2017-06-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y
63/2017/TT-BTC2017-06-19 00:00:00Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
62/2017/TT-BTC2017-06-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
61/2017/TT-BTC2017-06-15 00:00:00Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
60/2017/TT-BTC2017-06-15 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
145/2017/TT-BQP2017-06-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
59/2017/TT-BTC2017-06-13 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
58/2017/TT-BTC2017-06-13 00:00:00Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
15/2017/TT-BGDĐT2017-06-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
15/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-08 00:00:00Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
12/2017/TT-BNNPTNT2017-06-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi
19/2017/TT-BGTVT2017-06-06 00:00:00Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
10/2017/TT-BTNMT2017-06-06 00:00:00Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2017/TT-BTNMT2017-06-06 00:00:00Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
08/2017/TT-BTNMT2017-06-06 00:00:00Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
03/2017/TT-NHNN2017-06-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
09/2017/TT-BXD2017-06-05 00:00:00Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
57/2017/TT-BTC2017-06-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
06/2017/TT-BTTTT2017-06-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
05/2017/TT-BTTTT2017-06-02 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
18/2017/TT-BGTVT2017-06-01 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu
17/2017/TT-BGTVT2017-05-31 00:00:00Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
142/2017/TT-BQP2017-05-29 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng
11/2017/TT-BNNPTNT2017-05-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10/2017/TT-BNNPTNT2017-05-29 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
07/2017/TT-BCT2017-05-29 00:00:00Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
07/2017/TT-BTNMT2017-05-29 00:00:00Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
135/2017/TT-BQP2017-05-26 00:00:00Quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội
06/2017/TT-BCT2017-05-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
06/2017/TT-BKHCN2017-05-25 00:00:00Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
05/2017/TT-BKHCN2017-05-25 00:00:00Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BTNMT2017-05-24 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
16/2017/TT-BGTVT2017-05-22 00:00:00Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
04/2017/TT-BKHCN2017-05-22 00:00:00Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
02/2017/TT-UBDT2017-05-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
55/2017/TT-BTC2017-05-19 00:00:00Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
53/2017/TT-BTC2017-05-19 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
52/2017/TT-BTC2017-05-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
51/2017/TT-BTC2017-05-19 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
12/2017/TT-BGDĐT2017-05-19 00:00:00Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
03/2017/TT-BNV2017-05-19 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
24/2017/TT-BYT2017-05-17 00:00:00Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
02/2017/TT-NHNN2017-05-17 00:00:00Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
08/2017/TT-BXD2017-05-16 00:00:00Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
50/2017/TT-BTC2017-05-15 00:00:00Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
47/2017/TT-BTC2017-05-15 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
15/2017/TT-BGTVT2017-05-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
13/2017/TT-BLĐTBXH2017-05-15 00:00:00Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
07/2017/TT-BXD2017-05-15 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
46/2017/TT-BTC2017-05-12 00:00:00Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
44/2017/TT-BTC2017-05-12 00:00:00Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhôm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
43/2017/TT-BTC2017-05-12 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
02/2017/TT-BNV2017-05-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
14/2017/TT-BGTVT2017-05-10 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
01/2017/TT-UBDT2017-05-10 00:00:00Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
11/2017/TT-BGDĐT2017-05-05 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"
42/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020
41/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
40/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
38/2017/TT-BTC2017-04-28 00:00:00Hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên
13/2017/TT-BGTVT2017-04-28 00:00:00Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
10/2017/TT-BGDĐT2017-04-28 00:00:00Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
96/2017/TT-BQP2017-04-27 00:00:00Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
37/2017/TT-BTC2017-04-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
35/2017/TT-BTC2017-04-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
06/2017/TT-BXD2017-04-25 00:00:00Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
03/2017/TT-BKHĐT2017-04-25 00:00:00Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
04/2017/TT-BTTTT2017-04-24 00:00:00Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz
03/2017/TT-BTTTT2017-04-24 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
34/2017/TT-BTC2017-04-21 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
05/2017/TT-BCT2017-04-21 00:00:00Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017
33/2017/TT-BTC2017-04-20 00:00:00Quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
11/2017/TT-BLĐTBXH2017-04-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
05/2017/TT-BTP2017-04-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
30/2017/TT-BTC2017-04-18 00:00:00Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
02/2017/TT-BKHĐT2017-04-18 00:00:00Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
12/2017/TT-BGTVT2017-04-15 00:00:00Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
05/2017/TT-BYT2017-04-14 00:00:00Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
28/2017/TT-BTC2017-04-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
04/2017/TT-BTP2017-04-12 00:00:00Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
01/2017/TT-TTCP2017-04-10 00:00:00Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
11/2017/TT-BGTVT2017-04-05 00:00:00Quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
10/2017/TT-BGTVT2017-04-04 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
02/2017/TT-BTTTT2017-04-04 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
04/2017/TT-BTNMT2017-04-03 00:00:00Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
03/2017/TT-BKHCN2017-04-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
68/2017/TT-BQP2017-04-01 00:00:00Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng
02/2017/TT-BKHCN2017-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
04/2017/TT-BXD2017-03-30 00:00:00Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
08/2017/TT-BNNPTNT2017-03-28 00:00:00Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
11/2017/TT-BCA2017-03-23 00:00:00Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo
07/2017/TT-BNNPTNT2017-03-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh"
03/2017/TT-BTNMT2017-03-21 00:00:00Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
09/2017/TT-BGTVT2017-03-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa
23/2017/TT-BTC2017-03-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
03/2017/TT-BXD2017-03-16 00:00:00Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
22/2017/TT-BTC2017-03-15 00:00:00Quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
08/2017/TT-BGTVT2017-03-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ
07/2017/TT-BGTVT2017-03-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
10/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-13 00:00:00Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
52/2017/TT-BQP2017-03-10 00:00:00Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng
08/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10 00:00:00Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10 00:00:00Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
04/2017/TT-BCT2017-03-09 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
49/2017/TT-BQP2017-03-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
06/2017/TT-BNNPTNT2017-03-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
06/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-08 00:00:00Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
02/2017/TT-BTNMT2017-03-07 00:00:00Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
48/2017/TT-BQP2017-03-05 00:00:00Ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
03/2017/TT-BCT2017-03-03 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
05/2017/TT-BNNPTNT2017-03-01 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
02/2017/TT-BXD2017-03-01 00:00:00Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
19/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
18/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
17/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
16/2017/TT-BTC2017-02-28 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
06/2017/TT-BGTVT2017-02-28 00:00:00Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
42/2017/TT-BQP2017-02-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
41/2017/TT-BQP2017-02-27 00:00:00Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng
04/2017/TT-BNNPTNT2017-02-24 00:00:00Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
01/2017/TT-BVHTTDL2017-02-24 00:00:00Quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
40/2017/TT-BQP2017-02-23 00:00:00Công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
05/2017/TT-BGTVT2017-02-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
02/2017/TT-BLĐTBXH2017-02-20 00:00:00Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
37/2017/TT-BQP2017-02-16 00:00:00Hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng
01/2017/TT-BTTTT2017-02-16 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
15/2017/TT-BTC2017-02-15 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
14/2017/TT-BTC2017-02-15 00:00:00Hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
13/2017/TT-BTC2017-02-15 00:00:00Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
01/2017/TT-BKHĐT2017-02-14 00:00:00Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
03/2017/TT-BNNPTNT2017-02-13 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản
02/2017/TT-BNNPTNT2017-02-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
35/2017/TT-BQP2017-02-12 00:00:00Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ;
12/2017/TT-BTC2017-02-10 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
02/2017/TT-BCT2017-02-10 00:00:00Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
01/2017/TT-BTNMT2017-02-09 00:00:00Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
11/2017/TT-BTC2017-02-08 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
01/2017/TT-NHNN2017-02-07 00:00:00Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2017/TT-BTC2017-02-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
09/2017/TT-BTC2017-02-06 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia
01/2017/TT-BXD2017-02-06 00:00:00Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
01/2017/TT-BLĐTBXH2017-02-02 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
32/2017/TT-BQP2017-01-24 00:00:00Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự
08/2017/TT-BTC2017-01-24 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
07/2017/TT-BTC2017-01-24 00:00:00Hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính
01/2017/TT-BNV2017-01-24 00:00:00Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải
01/2017/TT-BCT2017-01-24 00:00:00Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019
01/2017/TT-BTP2017-01-23 00:00:00Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
04/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
03/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
02/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
01/2017/TT-BGTVT2017-01-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
05/2017/TT-BTC2017-01-16 00:00:00Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
04/2017/TT-BTC2017-01-16 00:00:00Hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
01/2017/TT-BNNPTNT2017-01-16 00:00:00Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
03/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
02/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
01/2017/TT-BGDĐT2017-01-13 00:00:00Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
01/2017/TT-BKHCN2017-01-12 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
03/2017/TT-BTC2017-01-10 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia
02/2017/TT-BTC2017-01-06 00:00:00Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
01/2017/TT-BTC2017-01-05 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
01/2017/TT-BQP2017-01-04 00:00:00Quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng
52/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
52/2016/TT-BTNMT2016-12-30 00:00:00Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
51/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
51/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
50/2016/TT-BTNMT2016-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
50/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
49/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc
49/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
48/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định về bảo trì công trình hàng không
48/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế
47/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
47/2016/TT-BGTVT2016-12-30 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không
46/2016/TT-BYT2016-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
43/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
43/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
42/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
42/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
41/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
41/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
40/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại
40/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
39/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
39/2016/TT-BCT2016-12-30 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017
38/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác
37/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
36/2016/TT-NHNN2016-12-30 00:00:00Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
349/2016/TT-BTC2016-12-30 00:00:00Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
348/2016/TT-BTC2016-12-30 00:00:00Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
344/2016/TT-BTC2016-12-30 00:00:00Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
343/2016/TT-BTC2016-12-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
342/2016/TT-BTC2016-12-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
31/2016/TT-BXD2016-12-30 00:00:00Quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
27/2016/TT-BGDĐT2016-12-30 00:00:00Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
13/2016/TT-BTP2016-12-30 00:00:00Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
46/2016/TT-BGTVT2016-12-29 00:00:00Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
35/2016/TT-NHNN2016-12-29 00:00:00Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
220/2016/TT-BQP2016-12-29 00:00:00Quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội
03/2016/TT-TTCP2016-12-29 00:00:00Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
53/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
49/2016/TT-BTNMT2016-12-28 00:00:00Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
48/2016/TT-BTNMT2016-12-28 00:00:00Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
47/2016/TT-BTNMT2016-12-28 00:00:00Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
46/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
45/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
45/2016/TT-BGTVT2016-12-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-GTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
44/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
43/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
42/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 00:00:00Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
38/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
36/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
35/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
34/2016/TT-BCT2016-12-28 00:00:00Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
34/2016/TT-NHNN2016-12-28 00:00:00Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
339/2016/TT-BTC2016-12-28 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
338/2016/TT-BTC2016-12-28 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
337/2016/TT-BTC2016-12-28 00:00:00Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
46/2016/TT-BTNMT2016-12-27 00:00:00Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
335/2016/TT-BTC2016-12-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
334/2016/TT-BTC2016-12-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
33/2016/TT-BTC2016-12-27 00:00:00Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
218/2016/TT-BQP2016-12-27 00:00:00Quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị
16/2016/TT-BVHTTDL2016-12-27 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020
49/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
48/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
47/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
46/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
45/2016/TT-BTNMT2016-12-26 00:00:00Quy định về đề án thăm dò khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
45/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông
44/2016/TT-BGTVT2016-12-26 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
44/2016/TT-BTNMT2016-12-26 00:00:00Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
44/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
43/2016/TT-BTNMT2016-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
43/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
42/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
42/2016/TT-BTNMT2016-12-26 00:00:00Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
41/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
40/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
39/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
38/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
37/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình
36/2016/TT-BNNPTNT2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích sinh trưởng tại Việt Nam
36/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình
35/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính
35/2016/TT-BNNPTNT2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
34/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz
333/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
332/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
330/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
33/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn"
329/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
328/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
327/2016/TT-BTC2016-12-26 00:00:00Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
32/2016/TT-BTTTT2016-12-26 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"
34/2016/TT-BNNPTNT2016-12-23 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
33/2016/TT-BCT2016-12-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
326/2016/TT-BTC2016-12-23 00:00:00Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
41/2016/TT-BTNMT2016-12-21 00:00:00Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
324/2016/TT-BTC2016-12-21 00:00:00Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
45/2016/TT-BYT2016-12-20 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
43/2016/TT-BGTVT2016-12-20 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC)
42/2016/TT-BGTVT2016-12-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị
40/2016/TT-BTNMT2016-12-19 00:00:00Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
39/2016/TT-BTNMT2016-12-19 00:00:00Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
41/2016/TT-BGTVT2016-12-16 00:00:00Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
16/2016/TT-BKHĐT2016-12-16 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
44/2016/TT-BYT2016-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
43/2016/TT-BYT2016-12-15 00:00:00Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
38/2016/TT-BTNMT2016-12-15 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
37/2016/TT-BTNMT2016-12-15 00:00:00Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
32/2016/TT-BCT2016-12-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ
31/2016/TT-BCT2016-12-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
28/2016/TT-BXD2016-12-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
27/2016/TT-BXD2016-12-15 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
25/2016/TT-BGDĐT2016-12-15 00:00:00Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
322/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia
321/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia
320/2016/TT-BTC2016-12-14 00:00:00Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
319/2016/TT-BTC2016-12-13 00:00:00Quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017
30/2016/TT-BCT2016-12-13 00:00:00Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
29/2016/TT-BCT2016-12-13 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
36/2016/TT-BTNMT2016-12-08 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
318/2016/TT-BTC2016-12-08 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
31/2016/TT-BTTTT2016-12-08 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE"
30/2016/TT-BTTTT2016-12-08 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM"
40/2016/TT-BGTVT2016-12-07 00:00:00Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
317/2016/TT-BTC2016-12-07 00:00:00Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
29/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất"
28/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không"
27/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM"
26/2016/TT-BTTTT2016-12-07 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông"
39/2016/TT-BGTVT2016-12-06 00:00:00Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
28/2016/TT-BCT2016-12-05 00:00:00Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia
27/2016/TT-BCT2016-12-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
201/2016/TT-BQP2016-12-05 00:00:00Quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng
12/2016/TT-BVHTTDL2016-12-05 00:00:00Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
38/2016/TT-BGTVT2016-12-02 00:00:00Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
199/2016/TT-BQP2016-12-01 00:00:00Quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam
315/2016/TT-BTC2016-11-30 00:00:00Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
26/2016/TT-BCT2016-11-30 00:00:00Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
25/2016/TT-BCT2016-11-30 00:00:00Quy định hệ thống điện truyền tải
24/2016/TT-BCT2016-11-30 00:00:00Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
35/2016/TT-BTNMT2016-11-28 00:00:00Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
314/2016/TT-BTC2016-11-28 00:00:00Hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
37/2016/TT-BGTVT2016-11-25 00:00:00Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
312/2016/TT-BTC2016-11-24 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
06/2016/TT-BNV2016-11-24 00:00:00Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
311/2016/TT-BTC2016-11-22 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế
35/2016/TT-BGTVT2016-11-15 00:00:00Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
34/2016/TT-BGTVT2016-11-15 00:00:00Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
33/2016/TT-BGTVT2016-11-15 00:00:00Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
31/2016/TT-NHNN2016-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
309/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
307/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
306/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả
305/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
304/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
303/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
301/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
300/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
299/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá
298/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ
297/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
296/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
295/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
294/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
293/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
292/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
291/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
290/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng
289/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh
288/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác
287/2016/TT-BTC2016-11-15 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
24/2016/TT-BTTTT2016-11-15 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
286/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
285/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
284/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản
281/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch
279/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
278/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
277/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
275/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
274/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
273/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
272/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
271/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán
270/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện
269/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin
267/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
264/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
263/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
261/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
260/2016/TT-BTC2016-11-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu
41/2016/TT-BLĐTBXH2016-11-11 00:00:00Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
259/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
258/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
257/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
256/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
255/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1
254/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5
253/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận
252/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38
251/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
250/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
249/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
248/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
247/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
246/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
245/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
244/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
243/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa
242/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
241/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
240/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
233/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
232/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch
231/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
230/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
229/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
228/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
227/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
226/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
225/2016/TT-BTC2016-11-11 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
06/2016/TT-BNG2016-11-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao
34/2016/TT-BTNMT2016-11-10 00:00:00Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
224/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên
223/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại
222/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại
221/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản
220/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư
219/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
218/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
217/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân
216/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
215/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
214/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
212/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
211/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
210/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
209/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
208/2016/TT-BTC2016-11-10 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
207/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
206/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên
205/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
204/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin
203/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài
202/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
201/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân
200/2016/TT-BTC2016-11-09 00:00:00Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự
199/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
198/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
197/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
196/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
195/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
194/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam
193/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
192/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
191/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
190/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
189/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải
188/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
187/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
186/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
185/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
184/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
183/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
182/2016/TT-BQP2016-11-08 00:00:00Hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
182/2016/TT-BTC2016-11-08 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập
11/2016/TT-BVHTTDL2016-11-08 00:00:00Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
33/2016/TT-BTNMT2016-11-07 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
32/2016/TT-BGTVT2016-11-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải
32/2016/TT-BTNMT2016-11-07 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
181/2016/TT-BTC2016-11-07 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
181/2016/TT-BQP2016-11-04 00:00:00Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
23/2016/TT-BTTTT2016-11-02 00:00:00Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
180/2016/TT-BTC2016-11-02 00:00:00Quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích
178/2016/TT-BTC2016-11-01 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
177/2016/TT-BTC2016-11-01 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
33/2016/TT-BNNPTNT2016-10-31 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
31/2016/TT-BGTVT2016-10-31 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
176/2016/TT-BTC2016-10-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
170/2016/TT-BQP2016-10-30 00:00:00Quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
30/2016/TT-BGTVT2016-10-28 00:00:00Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
19/2016/TT-BKHCN2016-10-28 00:00:00Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
175/2016/TT-BTC2016-10-28 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 quốc lộ 3
174/2016/TT-BTC2016-10-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
173/2016/TT-BTC2016-10-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
172/2016/TT-BTC2016-10-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
171/2016/TT-BTC2016-10-27 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
26/2016/TT-BXD2016-10-26 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
170/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
169/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
168/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
167/2016/TT-BTC2016-10-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
40/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
38/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
37/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
37/2016/TT-BYT2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
36/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thù lao đối với người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật trong các dự án thăm dò khai thác dầu khí
35/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
33/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
32/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn quản lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
31/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán
30/2016/TT-BLĐTBXH2016-10-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ
166/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình
165/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
164/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam
163/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia
162/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
161/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
160/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
159/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
158/2016/TT-BTC2016-10-25 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
32/2016/TT-BNNPTNT2016-10-24 00:00:00Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
157/2016/TT-BTC2016-10-24 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự
162/2016/TT-BQP2016-10-21 00:00:00Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
161/2016/TT-BQP2016-10-21 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
156/2016/TT-BTC2016-10-21 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
29/2016/TT-BGTVT2016-10-20 00:00:00Quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
155/2016/TT-BTC2016-10-20 00:00:00Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP
153/2016/TT-BTC2016-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
02/2016/TT-TTCP2016-10-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
22/2016/TT-BTTTT2016-10-19 00:00:00Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
152/2016/TT-BTC2016-10-17 00:00:00Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
151/2016/TT-BTC2016-10-17 00:00:00Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
31/2016/TT-BTNMT2016-10-14 00:00:00Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
28/2016/TT-BGTVT2016-10-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
150/2016/TT-BTC2016-10-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng
148/2016/TT-BTC2016-10-14 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
23/2016/TT-BGDĐT2016-10-13 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
30/2016/TT-BTNMT2016-10-12 00:00:00Về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
29/2016/TT-BTNMT2016-10-12 00:00:00Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
27/2016/TT-BGTVT2016-10-12 00:00:00Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
23/2016/TT-BCT2016-10-12 00:00:00Bải bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
154/2016/TT-BQP2016-10-12 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng
01/2016/TT-UBDT2016-10-12 00:00:00Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc
26/2016/TT-BGTVT2016-10-11 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An
28/2016/TT-BTNMT2016-10-06 00:00:00Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
146/2016/TT-BTC2016-10-06 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam
145/2016/TT-BTC2016-10-06 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11
01/2016/TT-TTCP2016-10-06 00:00:00Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
144/2016/TT-BTC2016-10-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
25/2016/TT-BGTVT2016-10-03 00:00:00Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
22/2016/TT-BCT2016-10-03 00:00:00Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
21/2016/TT-BTTTT2016-09-30 00:00:00Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
26/2016/TT-BTNMT2016-09-29 00:00:00Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
15/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
14/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
13/2016/TT-BKHĐT2016-09-29 00:00:00Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
35/2016/TT-BYT2016-09-28 00:00:00Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
142/2016/TT-BTC2016-09-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
25/2016/TT-BTNMT2016-09-22 00:00:00Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
147/2016/TT-BQP2016-09-21 00:00:00Quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
141/2016/TT-BTC2016-09-21 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
21/2016/TT-BCT2016-09-20 00:00:00Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
20/2016/TT-BCT2016-09-20 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
33/2016/TT-BYT2016-09-19 00:00:00Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện
138/2016/TT-BTC2016-09-16 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài
32/2016/TT-BYT2016-09-15 00:00:00Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
24/2016/TT-BGTVT2016-09-15 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS
19/2016/TT-BCT2016-09-14 00:00:00Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
26/2016/TT-NHNN2016-09-12 00:00:00Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia
130/2016/TT-BQP2016-09-10 00:00:00Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
25/2016/TT-BXD2016-09-09 00:00:00Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
24/2016/TT-BTNMT2016-09-09 00:00:00Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
135/2016/TT-BTC2016-09-08 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
134/2016/TT-BTC2016-09-08 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
23/2016/TT-BGTVT2016-09-06 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển
24/2016/TT-BXD2016-09-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
22/2016/TT-BGTVT2016-09-01 00:00:00Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
18/2016/TT-BKHCN2016-09-01 00:00:00Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
17/2016/TT-BKHCN2016-09-01 00:00:00Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20/2016/TT-BTTTT2016-08-31 00:00:00Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
18/2016/TT-BCT2016-08-31 00:00:00Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
17/2016/TT-BCT2016-08-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
23/2016/TT-BTNMT2016-08-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai
22/2016/TT-BTNMT2016-08-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21/2016/TT-BTNMT2016-08-26 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh
133/2016/TT-BTC2016-08-26 00:00:00Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
30/2016/TT-BNNPTNT2016-08-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2016/TT-BGTVT2016-08-25 00:00:00Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
20/2016/TT-BTNMT2016-08-25 00:00:00Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
19/2016/TT-BTNMT2016-08-24 00:00:00Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
113/2016/TT-BQP2016-08-23 00:00:00Quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
132/2016/TT-BTC2016-08-18 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam
130/2016/TT-BTC2016-08-12 00:00:00Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
129/2016/TT-BTC2016-08-12 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh
15/2016/TT-BCT2016-08-10 00:00:00Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
128/2016/TT-BTC2016-08-09 00:00:00Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
127/2016/TT-BTC2016-08-09 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
126/2016/TT-BTC2016-08-09 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
12/2016/TT-BKHĐT2016-08-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
14/2016/TT-BCT2016-08-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
125/2016/TT-BTC2016-08-05 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC2016-08-01 00:00:00Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
28/2016/TT-BNNPTNT2016-07-27 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
27/2016/TT-BNNPTNT2016-07-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
25/2016/TT-BLĐTBXH2016-07-26 00:00:00Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
11/2016/TT-BKHĐT2016-07-26 00:00:00Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
18/2016/TT-BTNMT2016-07-25 00:00:00Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
10/2016/TT-BTP2016-07-22 00:00:00Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
10/2016/TT-BKHĐT2016-07-22 00:00:00Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
20/2016/TT-BGTVT2016-07-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
122/2016/TT-BTC2016-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu
121/2016/TT-BTC2016-07-19 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng
120/2016/TT-BTC2016-07-14 00:00:00Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam
119/2016/TT-BTC2016-07-12 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
16/2016/TT-BTNMT2016-07-11 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An
15/2016/TT-BTNMT2016-07-11 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước
14/2016/TT-BTNMT2016-07-11 00:00:00Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương
13/2016/TT-BCT2016-07-11 00:00:00Quy định quản lý than trôi
118/2016/TT-BTC2016-07-08 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính
12/2016/TT-BCT2016-07-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
11/2016/TT-BCT2016-07-05 00:00:00Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
23/2016/TT-BXD2016-07-01 00:00:00Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
10/2016/TT-BCT2016-07-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
09/2016/TT-BCT2016-07-01 00:00:00Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
30/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc
29/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc
28/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp
27/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
26/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
26/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
25/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
25/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
24/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
24/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước
23/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
23/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh
22/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT2016-06-30 00:00:00Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
21/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quóc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
21/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
20/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
19/2016/TT-BGTVT2016-06-30 00:00:00Quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa
19/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
19/2016/TT-BTTTT2016-06-30 00:00:00Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
19/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
18/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương
17/2016/TT-BYT2016-06-30 00:00:00Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
17/2016/TT-BGTVT2016-06-30 00:00:00Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
17/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
16/2016/TT-BGTVT2016-06-30 00:00:00Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
16/2016/TTLT-BYT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
16/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
15/2016/TT-BGTVT2016-06-30 00:00:00Quy định về quản lý đường thủy nội địa
15/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
14/2016/TT-BKHCN2016-06-30 00:00:00Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
14/2016/TT-BXD2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV2016-06-30 00:00:00Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
116/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
115/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
109/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
108/2016/TT-BTC2016-06-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
107/2016/TT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH2016-06-30 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
103/2016/TT-BQP2016-06-30 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng
09/2016/TT-BKHĐT2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV2016-06-30 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV2016-06-30 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
04/2016/TTLT-BCA-BNG2016-06-30 00:00:00Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
04/2016/TT-BNG2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
03/2016/TT-BNG2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
02/2016/TTLT-BNG-BTP2016-06-30 00:00:00Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
98/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
13/2016/TT-BXD2016-06-29 00:00:00Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
12/2016/TT-BXD2016-06-29 00:00:00Quy hoạch về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
11/2016/TTLT-BXD-BNV2016-06-29 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng
106/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu
105/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
104/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20
103/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
100/2016/TT-BTC2016-06-29 00:00:00Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguồn nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
08/2016/TT-BCT2016-06-29 00:00:00Quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
07/2016/TT-BKHĐT2016-06-29 00:00:00Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
07/2016/TT-BCT2016-06-29 00:00:00Quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016
04/2016/TT-BVHTTDL2016-06-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL
97/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
96/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
96/2016/TT-BQP2016-06-28 00:00:00Quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội
95/2016/TT-BQP2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
95/2016/TT-BTC2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn về đăng ký thuế
21/2016/TT-BNNPTNT2016-06-28 00:00:00Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
19/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
18/2016/TT-BTTTT2016-06-28 00:00:00Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
17/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
17/2016/TT-BTTTT2016-06-28 00:00:00Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
16/2016/TT-BTTTT2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
14/2016/TT-BGTVT2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-te-nơ vận tải biển tuyến quốc tế
06/2016/TT-BKHĐT2016-06-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT2016-06-27 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
92/2016/TTLT-BTC-NHNN2016-06-27 00:00:00Hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
20/2016/TT-BNNPTNT2016-06-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN
19/2016/TT-BNNPTNT2016-06-27 00:00:00Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa
91/2016/TT-BTC2016-06-24 00:00:00Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
18/2016/TT-BNNPTNT2016-06-24 00:00:00Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
17/2016/TT-BNNPTNT2016-06-24 00:00:00Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC2016-06-24 00:00:00Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
03/2016/TTLT-BCA-BQP2016-06-24 00:00:00Hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế
89/2016/TTLT-BTC-BCT2016-06-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
13/2016/TT-BGTVT2016-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT2016-06-23 00:00:00Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
08/2016/TTLT-BTP-BNV2016-06-23 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT2016-06-22 00:00:00Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT2016-06-22 00:00:00Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP2016-06-22 00:00:00Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV2016-06-22 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
18/2016/TT-BGDĐT2016-06-22 00:00:00Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD2016-06-22 00:00:00Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT2016-06-21 00:00:00Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
86/2016/TT-BQP2016-06-20 00:00:00Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý
86/2016/TT-BTC2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
85/2016/TTLT-BTC-BCA2016-06-20 00:00:00Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT2016-06-20 00:00:00Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố
84/2016/TT-BTC2016-06-17 00:00:00Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
83/2016/TT-BTC2016-06-17 00:00:00Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
82/2016/TT-BTC2016-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ
79/2016/TT-BQP2016-06-16 00:00:00Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ
13/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC2016-06-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện chinh sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
11/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề; Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy
10/2016/TT-BLĐTBXH2016-06-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC2016-06-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
81/2016/TT-BTC2016-06-14 00:00:00Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoan 2015-2020
06/2016/TT-BCT2016-06-14 00:00:00Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT2016-06-13 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
10/2016/TT-BKHCN2016-06-13 00:00:00Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
16/2016/TT-BNNPTNT2016-06-10 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
15/2016/TT-BNNPTNT2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
05/2016/TT-BNV2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
04/2016/TT-BNV2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
77/2016/TT-BQP2016-06-08 00:00:00Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN2016-06-08 00:00:00Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
79/2016/TT-BTC2016-06-06 00:00:00Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
05/2016/TT-BKHĐT2016-06-06 00:00:00Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội
05/2016/TT-BCT2016-06-06 00:00:00Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương
04/2016/TT-BCT2016-06-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
78/2016/TT-BTC2016-06-03 00:00:00Sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN2016-06-03 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
14/2016/TT-BNNPTNT2016-06-02 00:00:00Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
13/2016/TT-BNNPTNT2016-06-02 00:00:00Quy định về quản lý thuốc thú y
12/2016/TT-BNNPTNT2016-06-02 00:00:00Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp
11/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật
10/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam
09/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
08/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
07/2016/TT-BNNPTNT2016-05-31 00:00:00Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC2016-05-31 00:00:00Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
06/2016/TT-BNNPTNT2016-05-31 00:00:00Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
76/2016/TT-BTC2016-05-30 00:00:00Quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020
07/2016/TT-NHNN2016-05-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
06/2016/TT-NHNN2016-05-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
03/2016/TT-BNV2016-05-25 00:00:00Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
75/2016/TT-BTC2016-05-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
74/2016/TT-BTC2016-05-20 00:00:00Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020
73/2016/TT-BTC2016-05-20 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
72/2016/TT-BTC2016-05-19 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm
05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC2016-05-19 00:00:00Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
71/2016/TT-BTC2016-05-18 00:00:00Quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016
16/2016/TT-BGDĐT2016-05-18 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
04/2016/TT-BKHĐT2016-05-17 00:00:00Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
64/2016/TT-BQP2016-05-16 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam
10/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
09/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
08/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
07/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
06/2016/TT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT2016-05-16 00:00:00Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
15/2016/TT-BYT2016-05-15 00:00:00Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
07/2016/TT-BLĐTBXH2016-05-15 00:00:00Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
05/2016/TT-BTNMT2016-05-13 00:00:00Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC2016-05-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
11/2016/TT-BYT2016-05-11 00:00:00Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC2016-05-10 00:00:00Hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC2016-05-10 00:00:00Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương
04/2016/TT-BNNPTNT2016-05-10 00:00:00Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
03/2016/TT-BCT2016-05-10 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
70/2016/TTLT-BTC-TTCP2016-05-06 00:00:00Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
69/2016/TT-BTC2016-05-06 00:00:00Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí
68/2016/TT-BTC2016-05-05 00:00:00Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC2016-05-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA2016-05-05 00:00:00Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12/2016/TT-BTTTT2016-05-05 00:00:00Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
10/2016/TT-BYT2016-05-05 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp
09/2016/TT-BYT2016-05-05 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
03/2016/TT-BKHĐT2016-05-05 00:00:00Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
08/2016/TT-BGTVT2016-05-04 00:00:00Bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải
67/2016/TT-BTC2016-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
04/2016/TT-BTNMT2016-04-29 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
65/2016/TT-BTC2016-04-26 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL2016-04-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12/2016/TT-BGDĐT2016-04-22 00:00:00Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
03/2016/TT-BNNPTNT2016-04-21 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT2016-04-20 00:00:00Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không
62/2016/TT-BTC2016-04-15 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
08/2016/TTLT-BYT-BNV2016-04-15 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH2016-04-15 00:00:00Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
05/2016/TT-NHNN2016-04-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
04/2016/TT-NHNN2016-04-15 00:00:00Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC2016-04-14 00:00:00Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu
61/2016/TT-BTC2016-04-11 00:00:00Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
11/2016/TT-BGDĐT2016-04-11 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP2016-04-08 00:00:00Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng
06/2016/TT-BGTVT2016-04-08 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV2016-04-07 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
10/2016/TT-BGDĐT2016-04-05 00:00:00Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT2016-04-05 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
60/2016/TT-BTC2016-04-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
05/2016/TT-BGTVT2016-04-04 00:00:00Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang
04/2016/TT-BGTVT2016-04-04 00:00:00Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
46/2016/TT-BQP2016-04-01 00:00:00Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
10/2016/TT-BTTTT2016-04-01 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
03/2016/TT-BGTVT2016-03-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH2016-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
09/2016/TT-BTTTT2016-03-30 00:00:00Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
08/2016/TT-BTTTT2016-03-30 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
03/2016/TT-BKHCN2016-03-30 00:00:00Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
59/2016/TT-BTC2016-03-29 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
58/2016/TT-BTC2016-03-29 00:00:00Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
57/2016/TT-BTC2016-03-29 00:00:00Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
08/2016/TT-BGDĐT2016-03-28 00:00:00Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56/2016/TT-BTC2016-03-25 00:00:00Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA2016-03-25 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
02/2016/TT-BLĐTBXH2016-03-25 00:00:00Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020
55/2016/TT-BTC2016-03-23 00:00:00Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL2016-03-23 00:00:00Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
07/2016/TT-BGDĐT2016-03-22 00:00:00Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
54/2016/TT-BTC2016-03-21 00:00:00Quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm
53/2016/TT-BTC2016-03-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
52/2016/TT-BTC2016-03-21 00:00:00Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
06/2016/TT-BGDĐT2016-03-21 00:00:00Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
05/2016/TT-BGDĐT2016-03-21 00:00:00Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
51/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
50/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
49/2016/TT-BTC2016-03-18 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20
48/2016/TT-BTC2016-03-17 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
07/2016/TT-BTTTT2016-03-17 00:00:00Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
04/2016/TT-BGDĐT2016-03-14 00:00:00Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
03/2016/TT-BGDĐT2016-03-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL2016-03-11 00:00:00Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
02/2016/TT-BCT2016-03-11 00:00:00Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV2016-03-10 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
05/2016/TT-BXD2016-03-10 00:00:00Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
02/2016/TT-BGDĐT2016-03-10 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
45/2016/TT-BTC2016-03-04 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 + 730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi
44/2016/TT-BTC2016-03-03 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam
42/2016/TT-BTC2016-03-03 00:00:00Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
04/2016/TT-BTP2016-03-03 00:00:00Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
40/2016/TT-BTC2016-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)
39/2016/TT-BTC2016-03-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
02/2016/TT-BKHĐT2016-03-01 00:00:00Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
05/2016/TT-BYT2016-02-29 00:00:00Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
02/2016/TT-BTNMT2016-02-29 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
36/2016/TT-BTC2016-02-26 00:00:00Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí
04/2016/TT-BYT2016-02-26 00:00:00Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
02/2016/TT-NHNN2016-02-26 00:00:00Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng
33/2016/TT-BTC2016-02-25 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
31/2016/TT-BTC2016-02-23 00:00:00Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
29/2016/TT-BTC2016-02-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC2016-02-23 00:00:00Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
28/2016/TT-BTC2016-02-22 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH2016-02-22 00:00:00Hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết
02/2016/TT-BNNPTNT2016-02-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/2016/TT-BTC2016-02-16 00:00:00Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
23/2016/TT-BTC2016-02-16 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
08/2016/TT-BCA2016-02-16 00:00:00Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
02/2016/TT-BXD2016-02-15 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
01/2016/TT-BNNPTNT2016-02-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
21/2016/TT-BTC2016-02-05 00:00:00Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
04/2016/TT-BTTTT2016-02-05 00:00:00Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
20/2016/TT-BTC2016-02-03 00:00:00Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
09/2016/TT-BQP2016-02-03 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
19/2016/TT-BTC2016-02-01 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
08/2016/TT-BQP2016-02-01 00:00:00Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
03/2016/TT-BTTTT2016-02-01 00:00:00Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
02/2016/TT-BNV2016-02-01 00:00:00Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/2016/TT-BTP2016-02-01 00:00:00Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
02/2016/TT-BTTTT2016-02-01 00:00:00Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
01/2016/TT-BTP2016-02-01 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
01/2016/TT-BXD2016-02-01 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật
01/2016/TT-BGTVT2016-02-01 00:00:00Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
07/2016/TT-BQP2016-01-26 00:00:00Quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam
01/2016/TT-BTTTT2016-01-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
18/2016/TT-BTC2016-01-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
14/2016/TT-BTC2016-01-20 00:00:00Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế
10/2016/TT-BTC2016-01-19 00:00:00Hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
09/2016/TT-BTC2016-01-18 00:00:00Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
08/2016/TT-BTC2016-01-18 00:00:00Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/2016/TT-BTNMT2016-01-13 00:00:00Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
01/2016/TT-BNV2016-01-13 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV2016-01-11 00:00:00Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
02/2016/TT-BQP2016-01-08 00:00:00Quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ
02/2016/TT-BTC2016-01-06 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP2016-01-06 00:00:00Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình
01/2016/TT-BCT2016-01-05 00:00:00Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
01/2016/TT-BTC2016-01-05 00:00:00Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
93/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải
92/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
91/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
90/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
89/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
88/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
87/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
86/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
85/2015/TT-BGTVT2015-12-31 00:00:00Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không
79/2015/TT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh
78/2015/TT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
77/2015/TT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
76/2015/TT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
59/2015/TT-BYT2015-12-31 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
59/2015/TT-BCT2015-12-31 00:00:00Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
58/2015/TTLT-BCT-BKHCN2015-12-31 00:00:00Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT2015-12-31 00:00:00Quy định về quản lý chất thải y tế
57/2015/TT-BCT2015-12-31 00:00:00Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
56/2015/TT-BCT2015-12-31 00:00:00Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
35/2015/TT-BGDĐT2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
220/2015/TTLT-BTC-BNV2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
219/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
218/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
217/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
216/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
215/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng
214/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ
213/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
212/2015/TT-BTC2015-12-31 00:00:00Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
84/2015/TT-BGTVT2015-12-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
83/2015/TT-BGTVT2015-12-30 00:00:00Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
82/2015/TT-BGTVT2015-12-30 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe g