Văn bản pháp luật về nông nghiệp

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/2021/NQ-HĐND2021-03-19 00:00:00Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
09/2021/NQ-HĐND2021-02-23 00:00:00Về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
01/2021/QĐ-UBND2021-02-03 00:00:00Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
16/2020/TT-BNNPTNT2020-12-28 00:00:00Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
27/2020/QĐ-UBND2020-12-24 00:00:00V/v quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
146/2020/NĐ-CP2020-12-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
16/2020/NQ-HĐND2020-12-09 00:00:00Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12/2020/TT-BNNPTNT2020-11-09 00:00:00Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT
03/2020/NQ-HĐND2020-07-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
02/2020/NQ-HĐND2020-07-17 00:00:00Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14/2020/NQ-HĐND2020-05-27 00:00:00Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
06/2020/TT-BNNPTNT2020-04-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
04/2020/TT-BNNPTNT2020-03-09 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
29/2019/TT-BNNPTNT2019-12-31 00:00:00Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
26/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
25/2019/TT-BNNPTNT2019-12-27 00:00:00Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
29/2019/QĐ-UBND2019-12-24 00:00:00Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
24/2019/TT-BNNPTNT2019-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
20/2019/TT-BNNPTNT2019-11-22 00:00:00Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
19/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
18/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt
17/2019/TT-BNNPTNT2019-11-15 00:00:00Ban hành Danh mục loài cây trồng chính
84/2019/NĐ-CP2019-11-14 00:00:00Quy định về quản lý phân bón
46/2019/QĐ-UBND2019-11-08 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre
44/2019/QĐ-UBND2019-11-05 00:00:00Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
54/2019/QĐ-UBND2019-11-01 00:00:00Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang
16/2019/TT-BNNPTNT2019-11-01 00:00:00Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
13/2019/TT-BNNPTNT2019-10-25 00:00:00Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
10/2019/TT-BNNPTNT2019-09-20 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
05/2019/NQ-HĐND2019-07-16 00:00:00Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
62/2019/NĐ-CP2019-07-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
22/2019/QĐ-TTg2019-06-26 00:00:00Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
11/2019/QĐ-UBND2019-06-11 00:00:00Quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23/2019/QĐ-UBND2019-05-29 00:00:00Về việc quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
17/2019/QĐ-UBND2019-04-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
02/2019/QĐ-UBND2019-02-25 00:00:00Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
02/2019/TT-BNNPTNT2019-02-11 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam
37/2018/TT-BNNPTNT2018-12-25 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
46/2018/QĐ-UBND2018-12-19 00:00:00Về việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
32/2018/QĐ-UBND2018-12-17 00:00:00Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
50/2018/QĐ-TTg2018-12-13 00:00:00Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
32/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
31/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về phân định ranh giới rừng
30/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
29/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về các biện pháp lâm sinh
27/2018/TT-BNNPTNT2018-11-16 00:00:00Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
13/2018/TT-BNNPTNT2018-10-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
12/2018/TT-BNNPTNT2018-10-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
123/2018/NĐ-CP2018-09-17 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
116/2018/NĐ-CP2018-09-07 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
109/2018/NĐ-CP2018-08-29 00:00:00Nông nghiệp hữu cơ
107/2018/NĐ-CP2018-08-15 00:00:00Về kinh doanh xuất khẩu gạo
98/2018/NĐ-CP2018-07-05 00:00:00Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
06/2018/TT-BNNPTNT2018-06-21 00:00:00Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
83/2018/NĐ-CP2018-05-24 00:00:00Về khuyến nông
58/2018/NĐ-CP2018-04-18 00:00:00Về bảo hiểm nông nghiệp
52/2018/NĐ-CP2018-04-12 00:00:00Về phát triển ngành nghề nông thôn
13/2018/QĐ-UBND2018-04-09 00:00:00Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
08/2018/QĐ-UBND2018-04-04 00:00:00Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
01/2018/TT-BNNPTNT2018-01-16 00:00:00Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
51/2017/QĐ-UBND2017-10-04 00:00:00Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
108/2017/NĐ-CP2017-09-20 00:00:00Về quản lý phân bón
17/2017/TT-BNNPTNT2017-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
30/2017/QĐ-TTg2017-07-07 00:00:00Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
38/2017/QĐ-UBND2017-06-23 00:00:00Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
65/2017/NĐ-CP2017-05-19 00:00:00Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
22/2017/QĐ-UBND2017-05-19 00:00:00Bổ sung nội dung Phụ lục 03 bộ Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/2017/QĐ-UBND2017-04-19 00:00:00Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
06/2017/TT-BNNPTNT2017-03-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
04/2017/TT-BNNPTNT2017-02-24 00:00:00Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
02/2017/NĐ-CP2017-01-09 00:00:00Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
59/2016/QĐ-UBND2016-12-31 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016
36/2016/TT-BNNPTNT2016-12-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích sinh trưởng tại Việt Nam
35/2016/NQ-HĐND2016-12-14 00:00:00Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
40/2016/NQ-HĐND2016-12-09 00:00:00Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
14/2016/NQ-HĐND2016-12-08 00:00:00Thông qua Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
37/2016/QĐ-UBND2016-11-24 00:00:00Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông
29/2016/QĐ-UBND2016-10-19 00:00:00Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
66/2016/QĐ-UBND2016-09-28 00:00:00Về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/2016/TT-BNNPTNT2016-08-25 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
35/2016/NQ-HĐND2016-08-03 00:00:00Về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
28/2016/TT-BNNPTNT2016-07-27 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
27/2016/TT-BNNPTNT2016-07-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
66/2016/NĐ-CP2016-07-01 00:00:00Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
25/2016/TT-BNNPTNT2016-06-30 00:00:00Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT2016-06-30 00:00:00Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu
21/2016/TT-BNNPTNT2016-06-28 00:00:00Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
19/2016/TT-BNNPTNT2016-06-27 00:00:00Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa
15/2016/TT-BNNPTNT2016-06-10 00:00:00Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
13/2016/TT-BNNPTNT2016-06-02 00:00:00Quy định về quản lý thuốc thú y
09/2016/TT-BNNPTNT2016-06-01 00:00:00Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
07/2016/TT-BNNPTNT2016-05-31 00:00:00Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
06/2016/TT-BNNPTNT2016-05-31 00:00:00Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
02/2016/TT-BLĐTBXH2016-03-25 00:00:00Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020
09/2016/QĐ-UBND2016-03-18 00:00:00Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
06/2016/QĐ-UBND2016-02-29 00:00:00V/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp năm 2016
02/2016/TT-BNNPTNT2016-02-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
04/2016/QĐ-UBND2016-02-17 00:00:00Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020
01/2016/TT-BNNPTNT2016-02-15 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
18/2016/TT-BTC2016-01-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
39/2015/QĐ-UBND2015-12-21 00:00:00Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48/2015/TT-BNNPTNT2015-12-16 00:00:00Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
46/2015/TT-BNNPTNT2015-12-15 00:00:00Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
18/2015/NQ-HĐND2015-12-09 00:00:00Về việc bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
42/2015/TT-BNNPTNT2015-11-16 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
35/2015/QĐ-UBND2015-10-30 00:00:00Ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
61/2015/QĐ-UBND2015-10-23 00:00:00Ban hành Quy định hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2015/TT-BNNPTNT2015-10-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV2015-10-20 00:00:00Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV2015-10-20 00:00:00Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật
34/2015/TT-BNNPTNT2015-10-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
31/2015/TT-BNNPTNT2015-10-06 00:00:00Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
30/2015/QĐ-UBND2015-09-17 00:00:00Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
21/2015/QĐ-UBND2015-09-09 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
29/2015/TT-BNNPTNT2015-09-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
28/2015/TT-BNNPTNT2015-08-14 00:00:00Ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ
19/2015/QĐ-UBND2015-08-05 00:00:00Ban hành quy định hỗ trợ nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2015-2020
26/2015/TT-BNNPTNT2015-07-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
25/2015/TT-BNNPTNT2015-07-01 00:00:00Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
15/2015/QĐ-UBND2015-06-30 00:00:00Về việc phân công nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21/2015/TT-BNNPTNT2015-06-08 00:00:00Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
47/2015/NĐ-CP2015-05-14 00:00:00Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2015/QĐ-UBND2015-05-14 00:00:00Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2015/QĐ-UBND2015-05-06 00:00:00V/v Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Đại Hoàng dùng cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng
17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC2015-04-22 00:00:00Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp
35/2015/NĐ-CP2015-04-13 00:00:00Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
15/2015/TT-BNNPTNT2015-03-26 00:00:00Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
06/2015/QĐ-UBND2015-03-16 00:00:00Ban hành Quy chế Phối hợp trong quản lý nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
07/2015/QĐ-UBND2015-02-25 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
01/2015/TT-BNNPTNT2015-01-22 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
03/2015/QĐ-UBND2015-01-13 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk
53/2014/TT-BNNPTNT2014-12-30 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
50/2014/TT-BNNPTNT2014-12-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
48/2014/TT-BNNPTNT2014-12-16 00:00:00Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47/2014/TT-BNNPTNT2014-12-11 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc
44/2014/TT-BNNPTNT2014-12-01 00:00:00Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa
42/2014/TT-BNNPTNT2014-11-17 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
41/2014/TT-BNNPTNT2014-11-13 00:00:00Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2014/TT-BNNPTNT2014-11-03 00:00:00Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
35/2014/TT-BNNPTNT2014-10-31 00:00:00Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
47/2014/QĐ-UBND2014-10-29 00:00:00Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
30/2014/QĐ-UBND2014-10-27 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
66/2014/QĐ-UBND2014-10-07 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện định mức hỗ trợ một số nội dung Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 - 2015
16/2014/QĐ-UBND2014-09-24 00:00:00Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020
30/2014/TT-BNNPTNT2014-09-05 00:00:00Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
50/2014/QĐ-TTg2014-09-04 00:00:00Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020
28/2014/TT-BNNPTNT2014-09-04 00:00:00Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
24/2014/TT-BNNPTNT2014-08-19 00:00:00Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
23/2014/TT-BNNPTNT2014-07-29 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
20/2014/TT-BNNPTNT2014-06-26 00:00:00Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
19/2014/TT-BNNPTNT2014-06-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
16/2014/TT-BNNPTNT2014-06-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
1451/2014/QĐ-UBND2014-05-16 00:00:00Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
14/2014/TT-BNNPTNT2014-04-28 00:00:00Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản
09/2014/QĐ-UBND2014-02-28 00:00:00Quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thuên Huế
08/2014/QĐ-UBND2014-02-12 00:00:00Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
05/2014/TT-BNNPTNT2014-02-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt
01/2014/QĐ-UBND2014-01-25 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA2014-01-22 00:00:00Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách
39/2013/QĐ-UBND2013-12-20 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015
38/2013/QĐ-UBND2013-12-17 00:00:00Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
202/2013/NĐ-CP2013-11-27 00:00:00Về quản lý phân bón
49/2013/TT-BNNPTNT2013-11-19 00:00:00Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
47/2013/TT-BNNPTNT2013-11-08 00:00:00Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
33/2013/QĐ-UBND2013-11-04 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT2013-10-16 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
41/2013/QĐ-UBND2013-10-15 00:00:00Bãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT2013-09-26 00:00:00Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2013/QĐ-UBND2013-09-11 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cấy trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
40/2013/TT-BNNPTNT2013-09-05 00:00:00Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
33/2013/QĐ-UBND2013-08-16 00:00:00Ban hành Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông
39/2013/TT-BNNPTNT2013-08-12 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
38/2013/TT-BNNPTNT2013-08-09 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
37/2013/TT-BNNPTNT2013-08-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
35/2013/TT-BNNPTNT2013-07-22 00:00:00Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến
31/2013/TT-BNNPTNT2013-06-12 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống
30/2013/TT-BNNPTNT2013-06-11 00:00:00Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng
28/2013/TT-BNNPTNT2013-05-31 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
24/2013/TT-BNNPTNT2013-05-06 00:00:00Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
23/2013/TT-BNNPTNT2013-05-04 00:00:00Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
21/2013/TT-BNNPTNT2013-04-17 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
06/2013/QĐ-UBND2013-03-19 00:00:00Ban hành danh mục, định lượng, quy mô hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh
19/2013/TT-BNNPTNT2013-03-15 00:00:00Hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
18/2013/TT-BNNPTNT2013-03-14 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
11/2013/QĐ-UBND2013-03-14 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh
20/2013/QĐ-UBND2013-03-09 00:00:00Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2013
16/2013/TT-BNNPTNT2013-02-28 00:00:00Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng
15/2013/TT-BNNPTNT2013-02-26 00:00:00Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
09/2013/QĐ-UBND2013-02-23 00:00:00Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11/2013/TT-BNNPTNT2013-02-06 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ
07/2013/TT-BNNPTNT2013-01-22 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
06/2013/TT-BNNPTNT2013-01-22 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
05/2013/TT-BNNPTNT2013-01-21 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
03/2013/TT-BNNPTNT2013-01-11 00:00:00Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
64/2012/TT-BNNPTNT2012-12-24 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
63/2012/TT-BNNPTNT2012-12-14 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
37/2012/QĐ-UBND2012-12-11 00:00:00Về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố
34/2012/QĐ-UBND2012-11-23 00:00:00Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
59/2012/TT-BNNPTNT2012-11-09 00:00:00Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn
49/2012/QĐ-TTg2012-11-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
58/2012/TT-BNNPTNT2012-11-07 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
57/2012/TT-BNNPTNT2012-11-07 00:00:00Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
49/2012/QĐ-UBND2012-10-31 00:00:00Về việc Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng một số giống cây trồng trên địa bần tỉnh Kon Tum
48/2012/QĐ-UBND2012-10-31 00:00:00Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
54/2012/TT-BNNPTNT2012-10-30 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 và Thông tư số 22/2012/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012
53/2012/TT-BNNPTNT2012-10-26 00:00:00Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg  ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình  thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
39/2012/QĐ-UBND2012-10-25 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015
38/2012/QĐ-UBND2012-10-25 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015
52/2012/TT-BNNPTNT2012-10-22 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2011  và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011
51/2012/TT-BNNPTNT2012-10-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
37/2012/QĐ-UBND2012-10-19 00:00:00Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
46/2012/QĐ-UBND2012-10-17 00:00:00Ban hành Quy định về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015
45/2012/QĐ-UBND2012-10-16 00:00:00Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 – 2016
39/2012/QĐ-TTg2012-10-05 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
49/2012/TT-BNNPTNT2012-09-26 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”
48/2012/TT-BNNPTNT2012-09-26 00:00:00Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
45/2012/TT-BNNPTNT2012-09-12 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
44/2012/TT-BNNPTNT2012-09-11 00:00:00Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"
43/2012/TT-BNNPTNT2012-08-23 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
43/2012/QĐ-UBND2012-08-15 00:00:00Ban hành Quy định chính sách khuyến khích sản xuất giống phát triển một số sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2012 - 2015
41/2012/TT-BNNPTNT2012-08-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi
40/2012/TT-BNNPTNT2012-08-15 00:00:00Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
39/2012/TT-BNNPTNT2012-08-13 00:00:00Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
31/2012/TT-BNNPTNT2012-07-20 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
17/2012/QĐ-UBND2012-07-09 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030
30/2012/TT-BNNPTNT2012-07-03 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y
29/2012/TT-BNNPTNT2012-07-03 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu
19/2012/QĐ-UBND2012-07-02 00:00:00Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
28/2012/TT-BNNPTNT2012-06-28 00:00:00Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
27/2012/TT-BNNPTNT2012-06-26 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi
26/2012/TT-BNNPTNT2012-06-25 00:00:00Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam
25/2012/TT-BNNPTNT2012-06-22 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,  hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại việt nam
24/2012/TT-BNNPTNT2012-06-19 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
23/2012/TT-BNNPTNT2012-06-18 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22/2012/TT-BNNPTNT2012-06-05 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
21/2012/TT-BNNPTNT2012-06-05 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
42/2012/NĐ-CP2012-05-11 00:00:00Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
19/2012/TT-BNNPTNT2012-05-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
18/2012/TT-BNNPTNT2012-04-26 00:00:00Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
17/2012/TT-BNNPTNT2012-04-18 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
15/2012/TT-BNNPTNT2012-03-30 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại việt nam.
14/2012/TT-BNNPTNT2012-03-27 00:00:00Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật
13/2012/TT-BNNPTNT2012-03-19 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
12/2012/TT-BNNPTNT2012-03-01 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
10/2012/TT-BNNPTNT2012-02-22 00:00:00Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
09/2012/TT-BNNPTNT2012-02-15 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
08/2012/TT-BNNPTNT2012-02-13 00:00:00Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y
07/2012/TT-BNNPTNT2012-02-13 00:00:00Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất  thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
05/2012/TT-BNNPTNT2012-01-18 00:00:00Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp
03/2012/TT-BNNPTNT2012-01-16 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
01/2012/QĐ-TTg2012-01-09 00:00:00Vê một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
90/2011/TT-BNNPTNT2011-12-30 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,  hoá chất dùng trong thú y được gia hạn lưu hành tại Việt Nam đến 31.12.2012
88/2011/TT-BNNPTNT2011-12-28 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động  mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
86/2011/TT-BNNPTNT2011-12-16 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
85/2011/TT-BNNPTNT2011-12-14 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007  Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ- BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc  cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/2011/QĐ-TTG2011-12-13 00:00:00Ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020
18/2011/NQ-HĐND2011-12-09 00:00:00Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện
82/2011/TT-BNNPTNT2011-12-08 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
65/2011/QĐ-TTG2011-12-02 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
81/2011/TT-BNNPTNT2011-12-01 00:00:00Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT  ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP  ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
108/2011/NĐ-CP2011-11-30 00:00:00Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
79/2011/TT-BNNPTNT2011-11-14 00:00:00Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
77/2011/TT-BNNPTNT2011-11-04 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học,  vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
75/2011/TT-BNNPTNT2011-10-31 00:00:00Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74/2011/TT-BNNPTNT2011-10-31 00:00:00Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn
98/2011/NĐ-CP2011-10-26 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp
73/2011/TT-BNNPTNT2011-10-26 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT  ngày 20/5 2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,  hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/2011/QĐ-UBND2011-10-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp; Hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
72/2011/TT-BNNPTNT2011-10-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
71/2011/TT-BNNPTNT2011-10-25 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y
70/2011/TT-BNNPTNT2011-10-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67/2011/TT-BNNPTNT2011-10-17 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
64/2011/TT-BNNPTNT2011-10-04 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
62/2011/TT-BNNPTNT2011-09-14 00:00:00Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
61/2011/TT-BNNPTNT2011-09-12 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi
59/2011/TT-BNNPTNT2011-08-30 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
58/2011/TT-BNNPTNT2011-08-24 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
57/2011/TT-BNNPTNT2011-08-23 00:00:00Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ–BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y
11/2011/QĐ-UBND2011-08-08 00:00:00Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
54/2011/TT-BNNPTNT2011-08-03 00:00:00Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối
53/2011/TT-BNNPTNT2011-08-02 00:00:00Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
52/2011/TT-BNNPTNT2011-07-28 00:00:00Qui định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi
51/2011/TT-BNNPTNT2011-07-27 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
48/2011/QĐ-UBND2011-07-27 00:00:00Ban hành Quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
48/2011/TT-BNNPTNT2011-07-05 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng
53/2011/NĐ-CP2011-07-01 00:00:00Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
46/2011/TT-BNNPTNT2011-06-27 00:00:00Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
45/2011/TT-BNNPTNT2011-06-24 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng
31/2011/QĐ-UBND2011-06-22 00:00:00Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt
36/2011/QĐ-UBND2011-06-10 00:00:00Ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015
43/2011/TT-BNNPTNT2011-06-07 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
42/2011/TT-BNNPTNT2011-06-06 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
41/2011/TT-BNNPTNT2011-06-02 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
40/2011/TT-BNNPTNT2011-05-27 00:00:00Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi
39/2011/TT-BNNPTNT2011-05-24 00:00:00Hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
38/2011/TT-BNNPTNT2011-05-23 00:00:00Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
36/2011/TT-BNNPTNT2011-05-20 00:00:00Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
65/2011/TT-BTC2011-05-16 00:00:00Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản
33/2011/TT-BNNPTNT2011-05-06 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y
32/2011/TT-BNNPTNT2011-04-21 00:00:00Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
31/2011/TT-BNNPTNT2011-04-21 00:00:00Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
30/2011/TT-BNNPTNT2011-04-20 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
29/2011/TT-BNNPTNT2011-04-15 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
17/2011/TT-BNNPTNT2011-04-06 00:00:00Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010
14/2011/TT-BNNPTNT2011-03-29 00:00:00Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuấtkinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
10/2011/CT-UBND2011-03-17 00:00:00Về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
10/2011/TT-BNNPTNT2011-03-11 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
13/2011/QĐ-UBND2011-03-09 00:00:00Phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015
07/2011/CT-UBND2011-03-01 00:00:00Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT2011-01-29 00:00:00Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
8/2011/NĐ-CP2011-01-25 00:00:00Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
06/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy định sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
04/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
03/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoatrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
02/2011/QĐ-UBND2011-01-25 00:00:00Ban hành Quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2011/TT-BNNPTNT2011-01-24 00:00:00Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm
04/2011/TT-BNNPTNT2011-01-24 00:00:00Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn
02/2011/TT-BNNPTNT2011-01-21 00:00:00Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi
01/2011/QĐ-UBND2011-01-07 00:00:00Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màutrên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
01/2011/TT-BNNPTNT2011-01-05 00:00:00Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2433/2010/QĐ-UBND2010-12-28 00:00:00Về việc bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Nuôi trồng Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
71/2010/TT-BNNPTNT2010-12-10 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
70/2010/TT-BNNPTNT2010-12-08 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
69/2010/TT-BNNPTNT2010-12-06 00:00:00Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật,hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
2203/QĐ-TTG2010-12-06 00:00:00Về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ
68/2010/TT-BNNPTNT2010-12-03 00:00:00Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
187/2010/TT-BTC2010-11-22 00:00:00Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC2010-11-16 00:00:00 Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo
65/2010/TT-BNNPTNT2010-11-05 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
63/2010/TT-BNNPTNT2010-11-01 00:00:00Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62/2010/TT-BNNPTNT2010-10-28 00:00:00Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
60/2010/TT-BNNPTNT2010-10-25 00:00:00Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn
59/2010/TT-BNNPTNT2010-10-19 00:00:00Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
63/2010/QĐ-TTG2010-10-15 00:00:00Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
1880/QĐ-TTG2010-10-13 00:00:00Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm
58/2010/TT-BNNPTNT2010-10-05 00:00:00Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa
57/2010/TT-BNNPTNT2010-10-04 00:00:00Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
56/2010/TT-BNNPTNT2010-10-01 00:00:00Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi
55/2010/TT-BNNPTNT2010-09-28 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
1785/QĐ-TTG2010-09-27 00:00:00Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
57/2010/QĐ-TTG2010-09-17 00:00:00Về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch
54/2010/TT-BNNPTNT2010-09-15 00:00:00Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
1681/QĐ-TTG2010-09-11 00:00:00Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh
52/2010/TT-BNNPTNT2010-09-09 00:00:00Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới
51/2010/TT-BNNPTNT2010-09-08 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
49/2010/TT-BNNPTNT2010-08-24 00:00:00Về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
88/2010/NĐ-CP2010-08-16 00:00:00Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
18/CT-UBND2010-08-06 00:00:00Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010
45/2010/TT-BNNPTNT2010-07-22 00:00:00Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
44/2010/TT-BNNPTNT2010-07-22 00:00:00Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1045/QĐ-TTG2010-07-07 00:00:00Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015"
41/2010/TT-BNNPTNT2010-07-05 00:00:00Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ycơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
40/2010/TT-BNNPTNT2010-06-29 00:00:00Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
48/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
38/2010/TT-BNNPTNT2010-06-28 00:00:00Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
36/2010/TT-BNNPTNT2010-06-24 00:00:00Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
35/2010/TT-BNNPTNT2010-06-23 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ”
34/2010/TT-BNNPTNT2010-06-23 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
32/2010/TT-BNNPTNT2010-06-17 00:00:00Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón
775/QĐ-TTG2010-06-02 00:00:00V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020
30/2010/TT-BNNPTNT2010-05-11 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
28/2010/TT-BNNPTNT2010-05-04 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010.
09/CT-UBND2010-04-22 00:00:00Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn
53/2010/TT-BTC2010-04-14 00:00:00Quy định về chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa
41/2010/NĐ-CP2010-04-12 00:00:00Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
25/2010/TT-BNNPTNT2010-04-08 00:00:00Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
24/2010/TT-BNNPTNT2010-04-08 00:00:00Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
22/2010/TT-BNNPTNT2010-04-06 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
435/QĐ-TTG2010-04-05 00:00:00V/v xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa
21/2010/TT-BNNPTNT2010-04-05 00:00:00Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ
20/2010/TT-BNNPTNT2010-04-02 00:00:00Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.
19/2010/TT-BNNPTNT2010-04-02 00:00:00Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
18/2010/TT-BNNPTNT2010-04-02 00:00:00Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
17/2010/TT-BNNPTNT2010-03-26 00:00:00Hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa
16/2010/TT-BNNPTNT2010-03-26 00:00:00Quy định  công tác bảo vệ  bí mật nhà nước thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/2010/TT-BNNPTNT2010-03-22 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”
06/2010/QĐ-UBND2010-03-15 00:00:00Về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng kế hoạch năm 2010 cho các dự án ODA do Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư
13/2010/TT-BNNPTNT2010-03-12 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
12/2010/TT-BNNPTNT2010-03-11 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
11/2010/TT-BNNPTNT2010-03-10 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
08/2010/QĐ-UBND2010-03-10 00:00:00Sửa đổi một số Điều của Quy định về  lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
08/2010/CT-UBND2010-03-05 00:00:00Về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá hại lúa năm 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
302/QĐ-TTG2010-03-01 00:00:00V/v xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu
298/CT-TTG2010-03-01 00:00:00V/v triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng
15/2010/NĐ-CP2010-03-01 00:00:00Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
08/2010/TT-BNNPTNT2010-02-11 00:00:00Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong
07/2010/QĐ-UBND2010-02-10 00:00:00Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
07/2010/TT-BNNPTNT2010-02-08 00:00:00Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
08/2010/NĐ-CP2010-02-05 00:00:00Về quản lý thức ăn chăn nuôi
01/CT-UBND2010-02-02 00:00:00Về việc Tập trung thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh
176/QĐ-TTG2010-01-29 00:00:00V/v phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020
05/2010/TT-BNNPTNT2010-01-22 00:00:00Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường
14/2010/QĐ-UBND2010-01-19 00:00:00V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
03/2010/QĐ-UBND2010-01-19 00:00:00Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
04/2010/TT-BNNPTNT2010-01-15 00:00:00Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học
56/QĐ-TTG2010-01-12 00:00:00V/v bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia
29/QĐ-TTG2010-01-08 00:00:00Phê duyệt Chương trình phát triển cây bông vải Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
02/2010/NĐ-CP2010-01-08 00:00:00Về khuyến nông
01/2010/TT-BNNPTNT2010-01-07 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”
2213/QĐ-TTG2009-12-31 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
85/2009/TT-BNNPTNT2009-12-30 00:00:00Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
84/2009/TT-BNNPTNT2009-12-29 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
83/2009/TT-BNNPTNT2009-12-25 00:00:00Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2194/QĐ-TTG2009-12-25 00:00:00Phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020
32/2009/QĐ-UBND2009-12-15 00:00:00Ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020
79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV2009-12-14 00:00:00Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lậpthuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
32/CT-UBND2009-12-02 00:00:00Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009 – 2010 trên địa bàn thành phố Hà Nội
1580/QĐ-TTG2009-10-09 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng Sông Cửu Long
93/2009/QĐ-UBND2009-08-19 00:00:00Ban hành “Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
2746/QĐ-UBND2009-08-05 00:00:00Ban hành Chương trình phát triển giống nông nghiệp và thủy sản chủ lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2015
08/CT-UBND2009-06-30 00:00:00Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất Vụ Mùa và chuẩn bị sản xuất vụ Đông năm 2009
720/QĐ-UBND.HC2009-06-29 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
19/2009/QĐ-UBND2009-06-22 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
794/QĐ-TTG2009-06-10 00:00:00Về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông - Xuân 2008-2009 cho một số tỉnh Bắc bộ
510/QĐ-UBND.HC2009-06-05 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
70/2009/QĐ-UBND2009-05-19 00:00:00Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
14/2009/QĐ-UBND2009-05-19 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
67/2009/QĐ-UBND2009-05-13 00:00:00Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
61/2009/QĐ-UBND2009-04-17 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
497/QĐ-TTG2009-04-17 00:00:00Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn
08/2009/QĐ-UBND2009-03-26 00:00:00Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
263/QĐ-UBND.HC2009-03-12 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
262/QĐ-UBND.HC2009-03-12 00:00:00Về việc phê duyệt Quy hoạch vùng phát triển cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
138/QĐ-UBND.HC2009-01-22 00:00:00Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
162/2008/QĐ-TTG2008-12-04 00:00:00Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn
24/2008/NQ-CP2008-10-28 00:00:00Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
25/2008/CT-TTG2008-08-25 00:00:00Về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng
09/2008/CT-UBND2008-08-07 00:00:00Về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh heo
84/2008/QĐ-BNN2008-07-28 00:00:00Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn
935/QĐ-TTG2008-07-16 00:00:00Về việc xuất thuốc dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Thuậnđể phòng trừ dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá
2049/CT-BNN-VP2008-07-16 00:00:00Về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa ở đồng bằng sông Cửu Long từ 16/7/2008 đến 16/8/2008
81/2008/QĐ-BNN2008-07-15 00:00:00Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2008
80/2008/QĐ-BNN2008-07-15 00:00:00Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)
79/2008/QĐ-BNN2008-07-08 00:00:00Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
78/2008/QĐ-BNN2008-07-01 00:00:00Phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020
76/2008/QĐ-BNN2008-06-25 00:00:00Về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
69/2008/QĐ-BNN2008-06-03 00:00:00Ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
66/2008/QĐ-BNN2008-05-26 00:00:00Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
16/QĐ-UBND2008-05-16 00:00:00Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang
1273/2008/QĐ-UBND2008-05-12 00:00:00Về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
57/2008/QĐ-BNN2008-05-02 00:00:00V/v Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh
459/QĐ-TTG2008-04-28 00:00:00Về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân
51/2008/QĐ-BNN2008-04-14 00:00:00Ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
48/2008/QĐ-BNN2008-03-21 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê
37/2008/QĐ-BNN2008-02-22 00:00:00Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia
201/QĐ-TTG2008-02-19 00:00:00Về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008
12/CĐ/BNN-TT2008-02-18 00:00:00Công điện khẩn về thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn do thời tiết
11/CĐ-BNN-CN2008-02-18 00:00:00Công điện khẩn về các giải pháp chống rét, chống đói, cứu đàn gia súc
26/2008/QĐ-BNN2008-01-28 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão
25/2008/QĐ-BNN2008-01-28 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuỷ lợi
24/2008/QĐ-BNN2008-01-28 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thuỷ sản
20/2008/QĐ-BNN2008-01-28 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối
19/2008/QĐ-BNN2008-01-28 00:00:00Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y
07/2008/QĐ-UBND2008-01-04 00:00:00Ban hành Quy định về chính sách đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
33/2007/CT-TTG2007-12-28 00:00:00Về một số biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007-2008
106/QĐ-BNN2007-12-28 00:00:00Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn
172/2007/NĐ-CP2007-11-28 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP  ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
80/2007/TT-BNN2007-09-24 00:00:00Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La
77/2007/CT-BNN2007-09-06 00:00:00Về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu
69/2007/QĐ-TTG2007-05-18 00:00:00Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020
39/2007/QĐ-BNN2007-05-02 00:00:00Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Điều đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
02/2007/TT-BCN2007-03-22 00:00:00Bổ sung khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BCN
38/2006/CT-TTG2006-12-11 00:00:00Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007
108/2006/TT-BTC2006-11-21 00:00:00Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)
63/2006/QĐ-BTC2006-11-07 00:00:00Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành:Thóc bảo quản đóng bao – Phương pháp xác định mức độ nhiễm côn trùng
92/2006/TT-BTC2006-10-03 00:00:00Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc
90/2006/QĐ-BNN2006-10-02 00:00:00Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
73/2006/TT-BNN2006-09-18 00:00:00Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các  cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72/2006/QĐ-BNN2006-09-18 00:00:00Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
71/2006/QĐ-BNN2006-09-14 00:00:00Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/2006/QĐ-BNN2006-09-14 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súcvận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
69/2006/QĐ-BNN2006-09-13 00:00:00Về việc ban hành Quy định bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm
68/2006/QĐ-BNN2006-09-13 00:00:00Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành
67/2006/QĐ-BNN2006-09-12 00:00:00V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc
21/2006/CT-UBND2006-09-11 00:00:00Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú năm 2007 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
209/2006/QĐ-TTG2006-09-11 00:00:00Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
156/QĐ-UBND2006-09-01 00:00:00Quyết định về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
66/NĐ-CP2006-07-07 00:00:00Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn
160/QĐ-TTG2006-07-03 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
159/QĐ-TTG2006-07-03 00:00:00Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
142/QĐ-TTG2006-06-19 00:00:00Quyết định Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49/2006/QĐ-TTG2006-03-03 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2006-2010
17/2006/QĐ-TTG2006-01-20 00:00:00QĐ v/v tiếp tục thực hiện QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 về chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010
11/2006/QĐ-TTG2006-01-12 00:00:00Quyết định phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"
341/2005/QĐ-TTG2005-12-26 00:00:00QĐ nâng cấp Phân viện Khảo sát quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ thành Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
153/2005/NĐ-CP2005-12-15 00:00:00Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
15/2005/NQ-CP2005-12-09 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
309/2005/QĐ-TTG2005-11-26 00:00:00QĐ hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
135/2005/NĐ-CP2005-11-08 00:00:00Nghị định giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh
15/2005/NQ-CP2005-11-04 00:00:00Nghị quyết về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
34/2005/CT-TTG2005-10-15 00:00:00Chỉ thị về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người
254/2005/QĐ-TTG2005-10-13 00:00:00QĐ điều chỉnh một số tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
574/QĐ-TTG2005-06-24 00:00:00QĐ về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm
146/2005/QĐ-TTG2005-06-15 00:00:00QĐ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
45/2005/QĐ-UB2005-06-07 00:00:00V/v đổi tên Chi cục bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
115/2005/QĐ-TTG2005-05-27 00:00:00QĐ phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
57/2005/NĐ-CP2005-04-27 00:00:00Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
56/2005/NĐ-CP2005-04-26 00:00:00Nghị định về khuyến nông, khuyến ngư
67/2005/QĐ-TTG2005-03-29 00:00:00QĐ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53/2005/QĐ-TTG2005-03-18 00:00:00QĐ phê duyệt Hiệp định tài trợ của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) cho Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình
05/2005/CT-UB2005-01-26 00:00:00V/v tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh viêm phổi do nhiễm vi rút cúm A ở người
6203/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thành Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Bình Tây.
6202/QĐ-UB2004-12-09 00:00:00Về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ sản xuất Tiểu thủ công nghiệp Bình Tây thuộc ủy ban nhân dân quận 6.
313/2004/QĐ-UB2004-12-06 00:00:00V/v cấm lưu thông, mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Endosulfan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
3834/2004/QĐ-UB2004-11-10 00:00:00Về việc Thành Lập chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
296/2004/QĐ-UB2004-09-30 00:00:00V/v thành lập các Trạm Thú y và Trạm Kiểm dịch động vật trực thuộc Chi cục Thú y
153/2004/QD-UB2004-09-30 00:00:00Ban hành “Quy định hình thức, mô hình và mức hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống thuộc Dự án:Hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến ngư ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo của huyện Sóc Son - Hà Nội”.
48/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
47/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
46/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Trung tâm Nước sinh họat và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
45/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
44/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
43/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Di dân và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
42/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
41/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
40/2004/QĐ-UB2004-09-01 00:00:00V/v thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
284/2004/QĐ-UB2004-08-31 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1617/2004/QĐ.UB2004-08-20 00:00:00V/v thành lập Ban quản lý DA "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" của tỉnh AG.
24/2004/CT.UB2004-07-23 00:00:00V/v Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện về an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.
1206/2004/QĐ.UB2004-07-05 00:00:00V/v Ban hành quy định về quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi trong tỉnh An Giang
751/QĐ-TTG2004-07-02 00:00:00QĐ thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm
22/2004/CT-TTG2004-06-15 00:00:00Chỉ thị về tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất chăn nuôi gia cầm
313/2004/QĐ-UB2004-06-12 00:00:00V/v cấm lưu thông, mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Endosulfan trên địa bàn thành phố Cần Thơ
20/2004/CT-TTG2004-06-08 00:00:00Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
417/QĐ-TTG2004-05-07 00:00:00QĐ điều chỉnh Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn
18/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Pháp lệnh về thú y
396/QĐ-TTG2004-04-21 00:00:00QĐ hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm và khôi phục phát triển sản xuất sau dịch
669/2004/QĐ-UB2004-04-20 00:00:00V/v Ban hành Chiến lược phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020.
95/2004/QĐ-UB2004-03-26 00:00:00Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
92/2004/QĐ-UB2004-03-26 00:00:00V/v ban hành Quy định tạm thời về quy trình công bố hết dịch cúm; về việc giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gia cầm; kiểm dịch sản xuất, vận chuyển thức ăn, chăn nuôi gia cầm tại vùng không có dịch cúm gia cầm
16/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống vật nuôi
15/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống cây trồng
22/2004/QĐ-TTG2004-02-25 00:00:00QĐ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
11/2004/QĐ-UB2004-02-01 00:00:00V/v thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ
02/CT.UBNDT2004-01-30 00:00:00- V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2004/QĐ-TTG2004-01-28 00:00:00QĐ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm
03/CT-UB2004-01-20 00:00:00V/v Thực hiện một số giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2004.
55/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
54/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Chi cục Di dân và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
53/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00Về việc thành lập Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
52/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
51/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00V/v thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
49/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
48/2004/QĐ-UB2004-01-15 00:00:00Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
17/2003/QH112003-11-26 00:00:00Luật Thủy sản
129/2003/NĐ-CP2003-11-03 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
86/2003/NĐ-CP2003-07-18 00:00:00Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
127/2003/QĐ-BCN2003-07-11 00:00:00Về việc chuyển Xí nghiệp Nông sản thuộc Công ty XNK và Đầu tư Kin Tum về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam quản lý
1980/QĐ-CT2003-07-04 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003, cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra tại vụ chiêm
79/2003/QĐ-TTG2003-04-29 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2005
65/2003/QĐ-TTG2003-04-22 00:00:00QĐ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005
17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS2003-03-14 00:00:00Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản.
277/QĐ-TTG2003-03-13 00:00:00QĐ phê duyệt Dự án tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi
4682/2002/QĐ-UB2002-12-31 00:00:00Duyệt trợ giá giống lúa, giống lạc, đậu tương vụ chiêm xuân 2002- 2003
4413/2002/QĐ-UB2002-12-13 00:00:00Miễn giảm thế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002: Do thiên tai gây ra vụ mùa, bổ sung điều chỉnh miễn giảm cho các hộ thuộc đối tượng chính sách xã hội và miễn giảm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
94/2002/QĐ-UB2002-10-30 00:00:00V/v ban hành Quy định về thực hiện một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002-2010
3699/2002/QĐ-UB2002-10-24 00:00:00Thành lập Trung tâm Giống cây trồng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
92/2002/TT-BTC2002-10-18 00:00:00Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới
91/2002/QĐ-BNN2002-10-11 00:00:00Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
3254/2002/QĐ-UB2002-09-26 00:00:00Quy định giá thóc để áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2002
85/2002/QĐ-BNN2002-09-24 00:00:00V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68/2002/QĐ-BNN2002-07-17 00:00:00V/v đăng ký đặc cách 03 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam .
53/2002/QĐ-BNN2002-06-18 00:00:00V/v đăng ký đặc cách 04 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam .
52/2002/QĐ-BNN2002-06-18 00:00:00V/v Hợp nhất Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé và Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bò sữa thành Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam
37/2002/QĐ-BNN2002-06-15 00:00:00Vv ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật
41/2002/QĐ-UBBT2002-06-12 00:00:00V/v Điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sĩ tham gia dự án "Y, Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi".
49/2002/QĐ-BNN2002-06-11 00:00:00Về việc sửa đổi bổ sung một số điểm trong Quyết định số 16 /2002/QĐ- BNN ngày 12 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt Nam
58/2002/NĐ-CP2002-06-03 00:00:00Nghị định Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
1620/2002/QĐ-UB2002-05-28 00:00:00Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2002
38/2002/QĐ-UBBT2002-05-24 00:00:00V/v Một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án "Y, Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi".
1572/2002/QĐ-UB2002-05-22 00:00:00Phê duyệt số lượng, mức trợ giá giống cây trồng rừng 661 do thay đổi cơ cấu trồng rừng năm 2002
1248/2002/QĐ-UB2002-05-13 00:00:00Phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2002 - 2010
51/2002/QĐ-TTG2002-04-17 00:00:00QĐ chuyển Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quản lý
213/QĐ-TTG2002-03-25 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành Công ty cổ phần
15/2002/CT-UBBT2002-03-12 00:00:00V/v Biện pháp quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế Nhà đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2002
12/2002/QĐ-BNN2002-02-19 00:00:00Quyết định về việc lập văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới
06/2002/QĐ-BNN2002-01-09 00:00:00Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối.
09/2002/TT-BTC2002-01-02 00:00:00Hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg
199/2001/QĐ-TTG2001-12-28 00:00:00Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
125/2001/QĐ-BNN2001-12-27 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn ngành về Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép
124/2001/QĐ-BNN2001-12-26 00:00:00Về việc ban hành Quy định kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu
119/2001/TT-BNN2001-12-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 về bảo hộ giống cây trồng mới
118/2001/QĐ-BNN2001-12-21 00:00:00V/v đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt nam
95/2001/TT-BTC2001-11-11 00:00:00Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP
10/NHNN2001-10-19 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng
101/2001/QĐ-BNN2001-10-15 00:00:00v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
100/2001/QĐ-BNN2001-10-11 00:00:00Về ban Quy chế làm việc, tiếp khách nước ngoài của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
99/2001/QĐ-BNN2001-10-05 00:00:00Ban hành bổ sung định mức chi hiện trường cấp xã của Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn
95/2001/QĐ-BNN2001-09-21 00:00:00Ban hành quy định hệ thống mã số quản lý chương trình dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển do các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ có liên quan đến Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
94/2001/TT-BNN2001-09-21 00:00:00Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh, huyện.
86/2001/QĐ-BNN2001-09-13 00:00:00Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng háo chuyên ngành nông nghiệp
24/2001/CT-UB2001-09-11 00:00:00V/v tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, quán cà phê, Karaoke, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
69/2001/QĐ-UB2001-09-07 00:00:00Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện miễn giảm và hoàn thuế sử dụng đất nông nghiệp
89/2001/QĐ-BNN2001-09-06 00:00:00Về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam
88/2001/QĐ-BNN2001-09-05 00:00:00Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè
87/2001/CT-BNN2001-09-05 00:00:00Về việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè
06/CT-NHNN2001-07-30 00:00:00về cho vay mới để tiếp tục chăm sóc cây cà phê trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ĐăkLăk, Lâm Đồng.
77/2001/QĐ/BNN2001-07-27 00:00:00V/v: ban hành Quy định trình tự xây dựng kế hoạch phát triển Nông nghiệp và nông thôn hàng năm
72/2001/TT-BNN2001-07-09 00:00:00Thông tư bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.
71/2001/QĐ-BNN2001-06-29 00:00:00Quyết định v/v ban hành một số định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật trong chương trình khuyến nông khuyến lâm
65/2001/QĐ/BTC2001-06-29 00:00:00Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng gạo, cà phê, thịt lợn, rau quả hộp trong năm 2001
70/2001/QĐ-BNN2001-06-27 00:00:00Quyết định v/v đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
66/2001/QĐ-BNN2001-06-13 00:00:00Quyết định v/v đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật đựoc phép sử dụng ở Việt Nam
41/2001/TT/BTC2001-06-12 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị định số 05/2001/NQ-CP
62/2001/TT-BNN2001-06-05 00:00:00V/v hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005
25/2001/QĐ-UB2001-06-05 00:00:00Phê duyệt đơn giá cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
58/2001/QĐ-BNN2001-05-23 00:00:00Quyết định v/v ban hành Danh mục giống cây trồing, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩ
51/2001/TT/BNN2001-05-03 00:00:00Thông tư hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc ngành nông nghiệp và PTNT
30/2001/QĐ-UB2001-04-30 00:00:00Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản
49/2001/CT/BNN2001-04-27 00:00:00Chỉ thị về việc xây dựng mô hình thí điểm phát triển nông thôn
13/2001/NĐ-CP2001-04-20 00:00:00Nghị định của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới
46/2001/QĐ/BNN2001-04-17 00:00:00V/v đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt nam
35/2001/QĐ-BNN-TCCB2001-04-03 00:00:00V/v thay đổi cơ chế của Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
38/2001/QĐ-UB2001-03-29 00:00:00Quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
22/2001/QĐ-BNN2001-03-14 00:00:00Ban hành chế độ báo cáo Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/2001/QĐ-BNN2001-03-14 00:00:00Ban hành chế độ báo cáo Thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/2001/QĐ-BNN2001-03-06 00:00:00Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt nam
162/QĐ-TTG2001-02-19 00:00:00QĐ chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần
11/2001/QĐ/BNN-XDCB2001-02-19 00:00:00Ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
07/2001/QĐ/BNN-BVTV2001-01-19 00:00:00Đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam
01/2001/TTLT-BNN2001-01-19 00:00:00Thông tư liên tịchTổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và phát triuển nông thôn Về mối quan hệ hai ngành trong việc thu thập, cung cấp và công bố số liệu thống kê
02/2001/QĐ-TTG2001-01-02 00:00:00Chính sách hổ trợ đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp.
145/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-29 00:00:00Chuyển Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 3
149/2000/QĐ-TTG2000-12-28 00:00:00Một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi
138/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-19 00:00:00Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa
136/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (thử nghiệm phân bón)
135/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi)
134/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (kiểm nghiệm giống cây trồng miền Nam)
133/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (kiểm nghiệm giống cây trồng miền Trung)
132/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (chất lượng chè)
131/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (kiểm dịch chất lượng phân bón)
130/2000/QĐ/BNN-KHCN2000-12-18 00:00:00Công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp (kiểm nghiệm vi sinh vật nông nghiệp)
129/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-12-13 00:00:00Thành lập cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung
126/2000/QĐ/BNN-VP2000-12-08 00:00:00Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
125/2000/QĐ/BNN-BVTV2000-12-06 00:00:00Đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
121/2000/QĐ/BNN-TCCB2000-11-24 00:00:00v thành lập “Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế” (ISG Secretariat) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
116/2000/QĐ-BNN-KH2000-11-15 00:00:00Ban hành Quy chế tạm trữ và quản lý lượng cà phê tạm trữ
113/2000/QĐ/BNN-XDCB2000-11-06 00:00:00Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu trong nước một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
110/2000/QĐ-BNN/TCCB2000-10-26 00:00:00Về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn
105/2000/TT-BTC2000-10-23 00:00:00Hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
1749/QĐ-UB-TC2000-10-11 00:00:00QĐ của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v: "điều chỉnh giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp."
78/2000/QĐ-UB2000-10-06 00:00:00Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000 cho các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai
58/2000/QĐ-UB2000-09-29 00:00:00Phê duyệt định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2001-2010".
101/2000/QĐ-BNN-TY2000-08-31 00:00:00Quyết định ban hành quy định sắc phục kiểm dịch động vật
10/NHNN12000-08-31 00:00:00Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, nhằm thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ.
105/2000/QĐ-TTG2000-08-25 00:00:00Miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất
79/2000/TT-BTC2000-07-28 00:00:00Hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn.
1896/QĐ-UB2000-07-28 00:00:00V/v Cho phép thành lập Tổ chức khuyến ngư tư nguyện
71/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-04 00:00:00Chuyển Viện nghiên cứu rau quả thuộc Tổng công ty rau quả Việt nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/2000/QĐ-BNN-TCCB2000-07-04 00:00:00QĐ chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59/QĐ-BNN-KHCN2000-06-05 00:00:00Quyết định công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp
58/QĐ-BNN-TCCB2000-05-25 00:00:00Quyết định ban hành qui định thi nâng ngạch công chức ngành Nông nghiệp & PTNT
891/2000/QĐ-UB2000-05-22 00:00:00V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp
39/2000/QĐ.UBT2000-05-08 00:00:00V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
49/QD-BNN-BVTV2000-05-05 00:00:00Quyết định v/v sửa đổi một số tên thuốc BVTV, tên đơn vị đăng ký sản phẩm trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở Việt nam theo QĐ 33/2000/QĐ/BNN-BVTV ngày 3/4/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
354/TTG2000-04-28 00:00:00Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi
47/NQLT-LHPN-BNN2000-04-25 00:00:00Nghị quyết liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống
45/QĐ-BNN-KHCN2000-04-20 00:00:00Quyết định v/v công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp
42/CT-BNN-QLN2000-04-17 00:00:00Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v đẩy mạnh công tác tu bổ sửa chữa và tăng cường biện pháp quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước.
41/TT-BNN-KH2000-04-13 00:00:00Thông tư hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000.
40/QĐ-BNN-TCCB2000-04-13 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt nam-Thuỵ Điển.
05/CT-UB2000-03-20 00:00:00V/v thực hiện quyết định 67/1999/QĐ-TTg và quyết định số 148/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
339/QĐ-UB2000-03-09 00:00:00V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996
18/2000/QĐ-BNN-CS2000-03-03 00:00:00Quyết định v/v ban hành quy định bổ sung quy định ban hành theo Quyết định số 13/1998/BNN-QĐ-CS ngày 16/1/1998 về tín dụng và tiết kiệm áp dụng cho nhóm tín dụng tiết kiệm loại 2, chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam - Thuỵ điển
02/2000/QĐ-UB2000-03-01 00:00:00Về Việc bãi bỏ quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 27/02/1999 của UBND tỉnh KonTum về qui định tạm thời mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
09/2000/QĐ-BNN-KHCN2000-01-31 00:00:00Quyết định công nhận Phòng thử nghiệm giống cây trồng của Công ty Giống cây trồng trung ương là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp
08/2000/QĐ-BNN-KHCN2000-01-31 00:00:00Quyết định Phòng Kiểm dịch chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thuộc Trung tâm BVTV phía Nam là Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp
07/2000/QĐ-BNN-KHCN2000-01-31 00:00:00Quyết định công nhận phòng thử nghiệm giống cây trồng là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp
225/1999/QĐ-TTG1999-12-10 00:00:00Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôivà giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000 - 2005.
224/1999/QĐ-TTG1999-12-08 00:00:00Phê duyệt chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999 - 2010.
288/NHNN211999-10-07 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc: sửa đổi sổ tay chính sách Quỹ phát triển nông thôn
1863/QĐ-UB1999-09-25 00:00:00V/v ban hành qui định (tạm thời) chức năng nhiệm vụ hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật
1862/QĐ-UB1999-09-25 00:00:00V/v thành lập các chốt kiểm dịch động vật
129/1999/QĐ-BNN-TCCB1999-09-18 00:00:00Về việc sửa đổi và bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ADB-1515-VIE(SP)ban hành theo Quyết định số 83/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 22/5/1999của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
862/QĐ-TTG1999-09-09 00:00:00Phê duyệt dự án hợp tác với EU phát triển nông thôn tỉnh Sơn La - Lai Châu
1664/QĐ-UB1999-09-04 00:00:00V/v ban hành qui định hạn mức đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để giao cho hộ gia đình, cá nhân
125/1999/CT-BNN-KH1999-09-04 00:00:00Về xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2000.
85/1999/NĐ-CP1999-08-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài
121/1999/QĐ-BNN-BVTV1999-08-25 00:00:00Về việc đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.
273/NHNN1999-08-13 00:00:00Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 ngày 20/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/2/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ Quý Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.
148/QĐ-TTg1999-07-07 00:00:00Về việc sửa đổi bổ, sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
18/CT-TTG1999-07-01 00:00:00Về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000
100/QĐ-TTg1999-04-12 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cổ phần hoá năm 1999
67/1999/QĐ-TTG1999-03-30 00:00:00Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
56/QĐ-TTg1999-03-29 00:00:00Phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam cổ phần hoá năm 1999
46/1999/QĐ/TY1999-03-05 00:00:00Ban hành quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y
22/1999/QĐ-UB1999-03-02 00:00:00"V/v phê duyệt quy hoạch ngành Nông nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010"
44/1999/QĐ/KHCN1999-02-27 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn "Yêu cầu chung của phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp"
06/1999/QĐ-UB1999-02-27 00:00:00V/v quy định tạm thời về mức đất nông nghiệp giao cho cán bộ, công chức làm kinh tế trang trại
62/NHNN211999-02-25 00:00:00Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế "Quản lý và Sử dụng Quỹ Phát triển Nông thôn" ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
36/1999/QĐ/TCCB1999-02-13 00:00:00Chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện cà phê 331 từ trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt nam sang trực thuộc Trung tâm y tế lao động
29/1999/QĐ/BVTV1999-02-04 00:00:00Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt nam
18/1999/QĐ/TCCB1999-01-25 00:00:00Bổ sung thêm nhiệm vụ khử trùng cho Trung tâm Nghiên cứu Kiểm nghiệm cà phê
42/QĐ-TTG1999-01-14 00:00:00Điều chỉnh dự án đầu tư khu hội trợ triển lãm thương mại, đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn
08/1999/QĐ/TCCB1999-01-12 00:00:00Về hệ thống tổ chức trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tại tỉnh Lạng sơn
3255/QĐ-UB1998-11-18 00:00:00V/v thành lập Chi cục Phát triển lâm nghiệp trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
29/TTG1998-08-25 00:00:00Về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy
111/1998/QĐ/KHCN1998-08-04 00:00:00Quy chế tổ chức và quản lý chương trình, quản lý quỹ nghiên cứu chiến lược phát triển nông thôn miền núi phía Bắc
482/1998/QĐ-UB1998-05-08 00:00:00Quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn toàn tỉnh
71/1998/QĐ.UB1998-04-16 00:00:00Quyết định V/v Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
53/1998/QĐ/TCCB1998-04-11 00:00:00Thành lập trung tâm kiểm dịch kỹ thuật an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
48/1998/QĐ/KNKL1998-03-16 00:00:00Bổ sung định mức tạm thời một số vật tư kỹ thuật chủ yếu cho bò cái nền để lai tạo bò sữa trong chương trình khuyến nông về bò sữa
39/1998/QĐ/BVTV1998-02-26 00:00:00Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở VN
25/QĐ-TTG1998-02-04 00:00:00Chuyển trường Trung học nghề Lương thực thực phẩm 2 về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1128/TTG1997-12-25 00:00:00QĐ chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh muối cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1000/TTG1997-11-24 00:00:00QĐ đặt Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
22/1997/CT-UB1997-11-17 00:00:00V/v chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thị
103/1997/NĐ-CP1997-10-17 00:00:00NĐ sửa đổi nội dung điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT cà phê Việt Nam
2289/1997/QĐ-UB1997-09-15 00:00:00V/v ban hành bản Quy định quản lý Nhà nước về lưu thông sử dụng, sản xuất gia công kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
456/TTG1997-06-28 00:00:00QĐ. Đầu tư dự án khu Hội chợ triễn lãm thương mại - đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn.
244/TTG1997-04-18 00:00:00QĐ chuyển Công ty Cà phê - Ca cao xuất khẩu Quảng Ngãi vào làm thành viên của TCT Cà Phê Việt nam
111/QĐ/NC1997-03-08 00:00:00Quyết định về giao nhiệm vụ công tác khuyến ngư năm 1997
673/TCHQ-KTTT1997-03-01 00:00:00Quy định tạm thời về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu
02/2/NN-KNKL/TT1997-03-01 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 07/CP của Chính phủ về quản lý giống cây trồng
47/QĐ-NH211997-02-28 00:00:00Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển nông thôn
03/3-TC/TCT1997-01-21 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9/11/93 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ
211/TTG1996-12-04 00:00:00Về việc chuyển giao đất và các công trình xây dựng trên đất của xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
406/TTG1996-06-17 00:00:00Về việc tổ chức lại các trường cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
353/TTG1996-05-28 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
347/TTG1996-05-28 00:00:00Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/CP1996-02-05 00:00:00Nghị định về quản lý giống cây trồng
820/TTg1995-12-15 00:00:00Quyết định về việc chuyển Cục định canh định cư từ Uỷ ban dân tộc và miền núi sang Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
73/CP1995-11-01 00:00:00Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68/TC/HCSN1995-09-12 00:00:00Thông tư hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn.
44/CP1995-07-15 00:00:00Nghị định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam
403/TTg1995-07-11 00:00:00Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác giết mổ động và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật
251/TTg1995-04-29 00:00:00Quyết địnhvề việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam
01/CP1995-01-04 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước
3139/1994/QĐ-UB1994-10-20 00:00:00V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa
82/TC/TCT1994-10-07 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
84/CP1994-08-08 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
861/TC/TCT1994-04-13 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
861/TCT1994-01-01 00:00:00Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
619/TTg1993-12-27 00:00:00Quyết định về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
89/TCT1993-11-09 00:00:00Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
74/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
73/CP1993-10-25 00:00:00Nghị định quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp
64/CP1993-09-27 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp
23/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
13/CP1993-03-02 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về công tác khuyến nông
13/TC/ĐT1993-03-02 00:00:00Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác
29/HĐBT1992-01-22 00:00:00Nghị định quy định việc lập Sổ Thuế và thu Thuế Nông nghiệp theo hộ gia đình xã viên trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp
202/CT1991-06-28 00:00:00Chỉ thị về việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đến hộ sản xuất
186/HĐBT1990-05-31 00:00:00Quyết định về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác
47/CT1990-01-01 00:00:00Quyết định về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
09/CT1989-01-17 00:00:00Quyết định về việc nhập và cung ứng thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp
01/TS/TT1989-01-10 00:00:00Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, tư doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ sản xuất thuỷ sản
169/HĐBT1988-11-14 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về cơ chế quản lý kinh tế các cơ sở quốc doanh sản xuất nông nghiệp
65/TT/PC1988-07-14 00:00:00Thông tư hướng dẫn về hợp đồng kinh tế giữa tổ chức kinh tế của Nhà nước với các hộ kinh tế cá thể, KT tư doanh SXCN, dịch vụ công nghiệp, XD, vận tải và với các hộ kinh tế gia đình hoạt động sản xuất và dịch vụ sản xuất
96/CT1988-04-05 00:00:00Quyết định phê duyệt Hiệp định về vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ liên bang CHXHCN Xô Viết
29/HĐBT1988-03-09 00:00:00Nghị định ban hành bản Quy định về chính sách đối với kinh tế gia đình trong hoạt động sản xuất và dịch vụ sản xuất
303/CT1988-01-01 00:00:00Quyết định về việc ban hành giá bán xăng dầu cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp
17/TT/LB1986-08-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn quản lý, khấu hao tài sản cố định trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã) (kèm theo Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định)
16/TT/LB1986-08-11 00:00:00Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp và nông - lâm nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã)
33/HĐBT1986-04-01 00:00:00Quyết định về giá bán thuốc trừ sâu và một số vật liệu xây dựng cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp và hộ nông dân (kèm theo Giá bán thuốc trừ sâu ...)
203/TTLB1985-12-30 00:00:00Thông tư hướng dẫn chế độ thù lao hoạt động văn hoá thông tin không chuyên nghiệp trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp
32/CT1984-01-01 00:00:00Quyết định về việc thống nhất quản lý thuốc trừ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp
146/CT1984-01-01 00:00:00Chỉ thị về việc tập trung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kể cả lâm nghiệp và thuỷ sản năm 1984
154/HĐBT1983-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp
25/CT1982-02-09 00:00:00Chỉ thị về công tác giống cây trồng
31/HĐBT1982-01-01 00:00:00Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian 1981-1985
160/HĐBT1982-01-01 00:00:00Chỉ thị về những chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 148-CP ngày 7/4/1981 của Hội đồng Chính phủ về phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
108/HĐBT1981-10-08 00:00:00Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ
23/HĐBT1981-08-10 00:00:00Nghị định ban hành Điều lệ kiểm dịch động vật
494/KHKT-QĐ1975-10-16 00:00:00Của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước số 494/KHKT - QĐ ngày 16 tháng 10 năm 1975 ban hành 14 tiêu chuẩn Nhà nước chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
86/CP1975-05-06 00:00:00Về nghĩa vụ bán thịt lợn cho Nhà nước và giá thu mua thịt lợn
83/CP1975-05-02 00:00:00Về việc phát triển sản xuất hoa màu
130/KHKT-QĐ1975-04-29 00:00:00Ban hành tiêu chuẩn Nhà nước về bột cá chăn nuôi
banner thành lập doanh nghiệp