Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Banner-dịch-vụ-đầu-tư-nước-ngoài
Trang chủĐầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Người-nước-ngoài

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. Đây là công ty không có nguồn vốn trong nước.

Đầu-tư-nước-ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Phần trăm vốn nước ngoài lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100%.

Điều-chỉnh-giấy-chứng-nhận-đầu-tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chính, sửa đổi nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư như tăng vốn, thay đổi người đại diện pháp luật.

Việt-Nam

Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư

Thành lập chi nhánh các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Nhân sự

Thành lập VPĐD công ty có vốn đầu tư

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Việt-Nam---Hàn-Quốc

Thành lập công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh giữa công ty Việt Nam và một công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ-hầm-rượu-lớn-nhất-Hà-Nội

Nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư là người nước ngoài tham gia mua vốn góp của công ty Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

M&A

Mua bán, sát nhập công ty có vốn đầu tư

Mua bán, sát nhập công ty có vốn đầu tư nước ngoài với nhau hoặc với công ty Việt Nam khác.

Các-dự-án-đầu-tư-ra-nước-ngoài

Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài

Làm thủ tục cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài.

Nhà-thầu-nước-ngoài

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Cấp giấy phép cho nhà thầu là người nước ngoài, công ty nước ngoài tham gia vào mời thầu ở Việt Nam.

Tạm-ngừng-công-ty-có-vốn-đầu-tư-nước-ngoài

Tạm ngừng công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tạm ngừng hoạt động công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh với công ty nước ngoài có thời hạn.

Close

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh với công ty nước ngoài tại Việt Nam.