Dịch vụ cấp giấy phép trung tâm tin học

Cấp giấy phép trung tâm tin học với dịch vụ trọn gói giá rẻ của Việt Luật. Thủ tục, hồ sơ đơn giản thời gian thực hiện nhanh chóng.

Hoạt-động-trung-tâm-tin-học

Cấp giấy phép trung tâm tin học. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 áp dụng vào đời sống hằng ngày. Chính vì thế nhiều Trung tâm tin học đã ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.

Tuy nhiên đây lại là ngành nghề đăng ký có điều kiện nên thủ tục trình tự xin cấp giấy phép trung tâm tin học phải đáp ứng các điều kiện pháp luật. Xem ngay bài viết của Việt Luật để nắm bắt những thông tin pháp lý cần biết.

Điều kiện về cơ cấu tổ chức khi thành lập trung tâm tin học.

Theo quy định của Thông tư 21/2018/TT-BDGĐT thì trung tâm đào tạo tin học phải có cơ cấu tổ chức như sau:
• Giám đốc;
• Phó giám đốc (nếu có);
• Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

– Bộ phận tuyển sinh;

– Bộ phận lễ tân;
–  Bộ phận kế toán;
–  Đội ngũ giáo viên;
– Bảo vệ,…;
• Hội đồng tư vấn (Nếu có);
• Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có).

Điều kiện về nhân sự khi thành lập trung tâm tin học

Điều kiện của Giám đốc khi thành lập trung tâm tin học

Giám đốc trung tâm tin học là người chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành hoạt động, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật và trước các cơ quan quản lý cấp trên trong quá trình trung tâm tin học hoạt động.

Do đó, giám đốc trung tâm tin học phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
• Nhân thân tốt;
• Có năng lực, kinh nghiệm quản lý;
• Có bằng cấp chứng chỉ của giám đốc trung tâm tin học đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:

– Tốt nghiệp đại học về tin học hoặc:

– Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Tiêu chuẩn hoặc theo quy định của Bộ Giáo dục và đạo tạo, Bộ Thông tin và truyền thông.

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo về công nghệ thông tin.
Giám đốc trung tâm tin học có nhiệm kỳ 05 năm.

 Điều kiện của Phó Giám đốc khi thành lập trung tâm tin học.

Phó Giám đốc trung tâm tin học là người quản lý, điều hành các hoạt động theo phân công, ủy quyền trực tiếp từ Giám đốc, trực tiếp xử lý các công việc được phân công và chịu trách nhiệm với Giám đốc về các công việc được giao.

Phó Giám đốc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin được bổ nhiệm khi có điều kiện sau:

• Có nhân thân tốt;
• Có năng lực, kinh nghiệm quản lý;
• Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ tin học;
• Được Giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.
Phó Giám đốc trung tâm tin học có nhiệm kỳ như Giám đốc là 05 năm.

Điều kiện của giáo viên giảng dạy khi thành lập trung tâm tin học.

Giáo viên tại trung tâm tin học là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Giáo viên có thể là giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng nhưng phải đáp ứng 1 trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
  • Có bằng cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  •  Với giáo viên là người nước ngoài: Phải có bằng cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép trung tâm tin học

Bước 1: Xin giấy phép thành lập

– Hồ sơ thành lập

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học;

– Đề án thành lập trung tâm tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tin học.

Hồ sơ của giám đốc:

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

– Bản sao văn bằng chuyên môn, văn bằng quản lý có thị thực.

– Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh/thành phố nơi đặt trung tâm hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài)

Hồ sơ của giáo viên, nhân viên:

– Lý lịch có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

– Bản sao công chứng bằng cấp của giáo viên và nhân viên kế toán;

– Phiếu khám sức khỏe (đối với giáo viên, nhân viên kế toán đang làm việc trực tiếp tại các trường học do Sở GD&ĐT quản lý thì sẽ được miễn trừ);

– Hợp đồng lao động

Số lượng: 01 bộ

Thời gian xử lý hồ sơ

– 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin cấp phép giấy phép trung tâm tin học

Thành phần hồ sơ

Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm tin học quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghi định 135/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829 để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ xin cấp phép hoạt động giáo dục nhanh nhất.

banner thành lập doanh nghiệp