Văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
161/2021/QH142021-04-08 00:00:00Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước
160/2021/QH142021-04-08 00:00:00Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
159/2021/QH142021-04-08 00:00:00Phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh
158/2021/QH142021-04-08 00:00:00Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
157/2021/QH142021-04-08 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
156/2021/QH142021-04-07 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh
155/2021/QH142021-04-07 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
154/2021/QH142021-04-07 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
153/2021/QH142021-04-07 00:00:00Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
152/2021/QH142021-04-07 00:00:00Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV
151/2021/QH142021-04-07 00:00:00Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
150/2021/QH142021-04-06 00:00:00Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
149/2021/QH142021-04-06 00:00:00Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
148/2021/QH142021-04-06 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
147/2021/QH142021-04-06 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV
146/2021/QH142021-04-06 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
145/2021/QH142021-04-06 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
144/2021/QH142021-04-06 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
143/2021/QH142021-04-05 00:00:00Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
142/2021/QH142021-04-05 00:00:00Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
141/2021/QH142021-04-02 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
140/2021/QH142021-04-02 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
139/2021/QH142021-04-01 00:00:00Bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
138/2021/QH142021-03-31 00:00:00Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
137/2021/QH142021-03-31 00:00:00Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
136/2021/QH142021-03-30 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
72/2020/QH142020-11-17 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
135/2020/QH142020-11-17 00:00:00Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
134/2020/QH142020-11-17 00:00:00Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
133/2020/QH142020-11-17 00:00:00Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
132/2020/QH142020-11-17 00:00:00Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
71/2020/QH142020-11-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
131/2020/QH142020-11-16 00:00:00Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
70/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Thỏa thuận quốc tế
69/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
68/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Cư trú
67/2020/QH142020-11-13 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
130/2020/QH142020-11-13 00:00:00Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
129/2020/QH142020-11-13 00:00:00Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
128/2020/QH142020-11-12 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
127/2020/QH142020-11-12 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
126/2020/QH142020-11-12 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
66/2020/QH142020-11-11 00:00:00Luật Biên phòng Việt Nam
125/2020/QH142020-11-11 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
124/2020/QH142020-11-11 00:00:00Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
123/2020/QH142020-11-03 00:00:00Về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc
65/2020/QH142020-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
122/2020/QH142020-06-19 00:00:00Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
121/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
120/2020/QH142020-06-19 00:00:00Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
119/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
118/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
117/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
116/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
115/2020/QH142020-06-19 00:00:00Về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội
64/2020/QH142020-06-18 00:00:00Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
63/2020/QH142020-06-18 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
114/2020/QH142020-06-18 00:00:00Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
113/2020/QH142020-06-18 00:00:00Về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
62/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
61/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Đầu tư
60/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
59/2020/QH142020-06-17 00:00:00Luật Doanh nghiệp
58/2020/QH142020-06-16 00:00:00Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án
57/2020/QH142020-06-16 00:00:00Luật Thanh niên
112/2020/QH142020-06-12 00:00:00Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
111/2020/QH142020-06-12 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
110/2020/QH142020-06-11 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
109/2020/QH142020-06-11 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
108/2020/QH142020-06-11 00:00:00Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
56/2020/QH142020-06-10 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
107/2020/QH142020-06-10 00:00:00Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
106/2020/QH142020-06-10 00:00:00Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
105/2020/QH142020-06-09 00:00:00Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
104/2020/QH142020-06-08 00:00:00Gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
103/2020/QH142020-06-08 00:00:00Phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
102/2020/QH142020-06-08 00:00:00Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
99/2019/QH142019-11-27 00:00:00Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
98/2019/QH142019-11-27 00:00:00Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
97/2019/QH142019-11-27 00:00:00Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
96/2019/QH142019-11-27 00:00:00Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
101/2019/QH142019-11-27 00:00:00Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
100/2019/QH142019-11-27 00:00:00Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
95/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
94/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
93/2019/QH142019-11-26 00:00:00Về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
55/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước
54/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật Chứng khoán
53/2019/QH142019-11-26 00:00:00Luật Lực lượng dự bị động viên
92/2019/QH142019-11-25 00:00:00Bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
91/2019/QH142019-11-25 00:00:00Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
52/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
51/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
50/2019/QH142019-11-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
90/2019/QH142019-11-22 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế
89/2019/QH142019-11-22 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
49/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
48/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật Dân quân tự vệ
47/2019/QH142019-11-22 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
46/2019/QH142019-11-21 00:00:00Luật Thư viện
45/2019/QH142019-11-20 00:00:00Bộ Luật Lao động
88/2019/QH142019-11-18 00:00:00Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
87/2019/QH142019-11-14 00:00:00Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
86/2019/QH142019-11-12 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
85/2019/QH142019-11-11 00:00:00Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
82/2019/QH142019-06-14 00:00:00Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
44/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
43/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật Giáo dục
42/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
41/2019/QH142019-06-14 00:00:00Luật thi hành án hình sự
40/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật Kiến trúc
39/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật đầu tư công
38/2019/QH142019-06-13 00:00:00Luật Quản lý thuế
77/2019/QH142019-06-11 00:00:00Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
613/2018/UBTVQH142018-12-13 00:00:00Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
74/2018/QH142018-11-20 00:00:00Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
73/2018/QH142018-11-14 00:00:00Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
71/2018/QH142018-11-12 00:00:00Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
70/2018/QH142018-11-09 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
69/2018/QH142018-11-08 00:00:00Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
580/2018/UBTVQH142018-10-04 00:00:00Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
579/2018/UBTVQH142018-09-26 00:00:00Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
564/2018/UBTVQH142018-08-21 00:00:00Quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước
562a/2018/UBTVQH142018-08-11 00:00:00Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng
64/2018/QH142018-06-15 00:00:00Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
63/2018/QH142018-06-15 00:00:00Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
62/2018/QH142018-06-15 00:00:00Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018"
61/2018/QH142018-06-15 00:00:00Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"
60/2018/QH142018-06-15 00:00:00Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
59/2018/QHH142018-06-12 00:00:00Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
58/2018/QH142018-06-12 00:00:00Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
56/2017/QH142017-11-24 00:00:00Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
55/2017/QH142017-11-24 00:00:00Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
54/2017/QH142017-11-24 00:00:00Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
53/2017/QH142017-11-24 00:00:00Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
21/2017/QH142017-11-24 00:00:00Luật Quy hoạch
20/2017/QH142017-11-23 00:00:00Luật Quản lý nợ công
52/2017/QH142017-11-22 00:00:00Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
51/2017/QH142017-11-21 00:00:00Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
19/2017/QH142017-11-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
18/2017/QH142017-11-21 00:00:00Luật Thủy sản
17/2017/QH142017-11-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
16/2017/QH142017-11-15 00:00:00Luật Lâm nghiệp
50/2017/QH142017-11-14 00:00:00Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
49/2017/QH142017-11-13 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
48/2017/QH142017-11-10 00:00:00Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
412/2017/UBTVQH142017-07-24 00:00:00Về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018
45/2017/QH142017-06-21 00:00:00Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016"
44/2017/QH142017-06-21 00:00:00Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
43/2017/QH142017-06-21 00:00:00Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
42/2017/QH142017-06-21 00:00:00Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
15/2017/QH142017-06-21 00:00:00Luật quản lý, sử dụng tài sản công
41/2017/QH142017-06-20 00:00:00Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
14/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Cảnh vệ
12/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
11/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật Trợ giúp pháp lý
10/2017/QH142017-06-20 00:00:00Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
40/2017/QH142017-06-19 00:00:00Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
39/2017/QH142017-06-19 00:00:00Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào
38/2017/QH142017-06-19 00:00:00Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
37/2017/QH142017-06-19 00:00:00Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
36/2017/QH142017-06-19 00:00:00Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
09/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật du lịch
08/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật thủy lợi
07/2017/QH142017-06-19 00:00:00Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH142017-06-16 00:00:00Luật Đường sắt
35/2017/QH142017-06-12 00:00:00Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
05/2017/QH142017-06-12 00:00:00Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH142017-06-12 00:00:00Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
34/2017/QH142017-06-08 00:00:00Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
33/2016/QH142016-11-23 00:00:00Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
32/2016/QH142016-11-23 00:00:00Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp
31/2016/QH142016-11-22 00:00:00Nghị quyết dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
30/2016/QH142016-11-22 00:00:00Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
03/2016/QH142016-11-22 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
02/2016/QH142016-11-18 00:00:00LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
01/2016/QH142016-11-17 00:00:00LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
29/2016/QH142016-11-14 00:00:00Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
28/2016/QH142016-11-11 00:00:00Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
27/2016/QH142016-11-11 00:00:00Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
26/2016/QH142016-11-10 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
25/2016/QH142016-11-09 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
24/2016/QH142016-11-08 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
23/2016/QH142016-11-07 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
1210/2016/UBTVQH132016-05-25 00:00:00Về phân loại đô thị
108/2016/QH132016-04-09 00:00:00Luật Điều ước quốc tế
131/2016/QH132016-04-08 00:00:00NGHỊ QUYẾT BẦU VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
130/2016/QH132016-04-08 00:00:00NGHỊ QUYẾT BẦU CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
129/2016/QH132016-04-08 00:00:00NGHỊ QUYẾT BẦU PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC
128/2016/QH132016-04-07 00:00:00NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
127/2016/QH132016-04-07 00:00:00NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
126/2016/QH132016-04-07 00:00:00NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC
107/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
106/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
105/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Dược
104/2016/QH132016-04-06 00:00:00Luật Tiếp cận thông tin
103/2016/QH132016-04-05 00:00:00Luật Báo chí
102/2016/QH132016-04-05 00:00:00Luật Trẻ em
118/2016/QH132016-04-02 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII
117/2016/QH132016-04-02 00:00:00Bầu Chủ tịch nước
116/2016/QH132016-03-31 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước
115/2016/QH132016-03-31 00:00:00Bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia
114/2016/QH132016-03-30 00:00:00Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
1170/2016/NQ-UBTVQH132016-03-17 00:00:00NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
1156/2016/UBTVQH132016-03-17 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN NGUYỆN
11/2016/UBTVQH132016-03-08 00:00:00PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
110/2015/QH132015-11-27 00:00:00Về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự
109/2015/QH132015-11-27 00:00:00Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự
101/2015/QH132015-11-27 00:00:00Bộ Luật Tố tụng hình sự
100/2015/QH132015-11-27 00:00:00Bộ Luật Hình sự
99/2015/QH132015-11-26 00:00:00Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
98/2015/QH132015-11-26 00:00:00Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
97/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Phí và lệ phí
96/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Trưng cầu ý dân
95/2015/QH132015-11-25 00:00:00Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
94/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
93/2015/QH132015-11-25 00:00:00Luật Tố tụng hành chính
92/2015/QH132015-11-25 00:00:00Bộ Luật Tố tụng dân sự
104/2015/QH132015-11-25 00:00:00Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
91/2015/QH132015-11-24 00:00:00Bộ Luật Dân sự
90/2015/QH132015-11-23 00:00:00Luật Khí tượng thủy văn
89/2015/QH132015-11-23 00:00:00Luật Thống kê
88/2015/QH132015-11-20 00:00:00Luật Kế toán
87/2015/QH132015-11-20 00:00:00Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
86/2015/QH132015-11-19 00:00:00Luật An toàn thông tin mạng
85/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
84/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
83/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
82/2015/QH132015-06-25 00:00:00LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
81/2015/QH132015-06-24 00:00:00LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
93/2015/QH132015-06-22 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
80/2015/QH132015-06-22 00:00:00LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
79/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT THÚ Y
78/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
77/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
76/2015/QH132015-06-19 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ
75/2015/QH132015-06-09 00:00:00LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
86/2014/QH132014-11-28 00:00:00Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
74/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
73/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
72/2014/QH132014-11-27 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
71/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
70/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
69/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
68/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT DOANH NGHIỆP
67/2014/QH132014-11-26 00:00:00LUẬT ĐẦU TƯ
66/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
65/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT NHÀ Ở
64/2014/QH132014-11-25 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
63/2014/QH132014-11-24 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
62/2014/QH132014-11-24 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
61/2014/QH132014-11-21 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
60/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT HỘ TỊCH
59/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
58/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
57/2014/QH132014-11-20 00:00:00LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
56/2014/QH132014-06-24 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
55/2014/QH132014-06-23 00:00:00LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
54/2014/QH132014-06-23 00:00:00LUẬT HẢI QUAN
53/2014/QH132014-06-20 00:00:00LUẬT CÔNG CHỨNG
52/2014/QH132014-06-19 00:00:00LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
51/2014/QH132014-06-19 00:00:00LUẬT PHÁ SẢN
50/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT XÂY DỰNG
49/2014/QH132014-06-18 00:00:00LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
48/2014/QH132014-06-17 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2014/QH132014-06-16 00:00:00LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
46/2014/QH132014-06-13 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
45/2013/QH132013-11-29 00:00:00Luật đất đai
.2013-11-28 00:00:00Hiến pháp năm 2013
64/2013/QH132013-11-28 00:00:00Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
44/2013/QH132013-11-26 00:00:00Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH132013-11-26 00:00:00Luật đấu thầu
42/2013/QH132013-11-25 00:00:00Luật tiếp công dân
41/2013/QH132013-11-25 00:00:00Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
40/2013/QH132013-11-22 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
39/2013/QH132013-11-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2013/QH132013-11-16 00:00:00Luật việc làm
49/2013/QH132013-06-21 00:00:00Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
37/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
36/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
35/2013/QH132013-06-20 00:00:00Luật hòa giải cơ sở
33/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật phòng, chống thiên tai
32/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
31/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
30/2013/QH132013-06-19 00:00:00Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
29/2013/QH132013-06-18 00:00:00Luật khoa học và công nghệ
28/2013/QH132013-06-12 00:00:00Luật phòng, chống khủng bố
38/2012/QH132012-11-23 00:00:00Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
36/2012/QH132012-11-23 00:00:00Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
27/2012/QH132012-11-23 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
26/2012/QH132012-11-22 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
35/2012/QH132012-11-21 00:00:00Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
25/2012/QH132012-11-21 00:00:00LUẬT THỦ ĐÔ
24/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
23/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT HỢP TÁC XÃ
22/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
21/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
20/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
19/2012/QH132012-11-20 00:00:00LUẬT XUẤT BẢN
29/2012/QH132012-06-21 00:00:00VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
18/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT BIỂN VIỆT NAM
17/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
16/2012/QH132012-06-21 00:00:00LUẬT QUẢNG CÁO
24/2012/QH132012-06-20 00:00:00VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
15/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
14/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
13/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
12/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT CÔNG ĐOÀN
11/2012/QH132012-06-20 00:00:00LUẬT GIÁ
10/2012/QH132012-06-18 00:00:00BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
09/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
08/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
06/2012/QH132012-06-18 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
22/2012/QH132012-05-26 00:00:00Về việc bãi nhiễm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
05/2011/QH132011-11-26 00:00:00LUẬT CƠ YẾU
04/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT ĐO LƯỜNG
03/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT KHIẾU NẠI
01/2011/QH132011-11-11 00:00:00LUẬT LƯU TRỮ
10/2011/QH132011-11-08 00:00:00Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
67/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
66/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
65/2011/QH122011-03-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
64/2010/QH122010-12-07 00:00:00LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
56/2010/QH122010-12-07 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
63/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
62/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
61/2010/QH122010-12-06 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
55/2010/QH122010-12-06 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
60/2010/QH122010-11-30 00:00:00LUẬT KHOÁNG SẢN
59/2010/QH122010-11-30 00:00:00LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
58/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT VIÊN CHỨC
57/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
56/2010/QH122010-11-29 00:00:00LUẬT THANH TRA
51/2010/QH122010-11-08 00:00:00NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011
54/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
53/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
51/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
47/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH122010-06-29 00:00:00LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
55/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
52/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT NUÔI CON NUÔI
50/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
49/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT BƯU CHÍNH
48/2010/QH122010-06-28 00:00:00LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
309/CTR-UBTVQH122010-01-04 00:00:00Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
45/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
44/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
43/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
42/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
41/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT VIỄN THÔNG
40/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
39/2009/QH122009-12-04 00:00:00LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
39/2009/QH122009-11-17 00:00:00VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2010
36/2009/QH122009-11-13 00:00:00Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
38/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
37/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
36/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
35/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
34/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
33/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
32/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
31/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH
30/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
29/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG
28/2009/QH122009-06-29 00:00:00LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
10/2009/PL-UBTVQH122009-03-13 00:00:00Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
09/2009/PL-UBTVQH122009-02-27 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
27/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
26/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
25/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
24/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
23/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
22/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
21/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT CÔNG NGHỆ CAO
20/2008/QH122008-11-28 00:00:00LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
07/2008/PL-UBTVQH122008-11-22 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN
06/2008/PL-UBTVQH122008-11-21 00:00:00PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
23//2008/QH122008-11-06 00:00:00Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
05/2008/PL-UBTVQH122008-08-27 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển
27/2000/PL-UBTVQH102008-08-24 00:00:00Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh phòng, chống lụt, bão
15/2008/QH122008-06-19 00:00:00Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
19/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
18/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Năng lượng nguyên tử
17/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
14/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
13/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Thuế giá trị gia tăng
12/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
11/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
10/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí
09/2008/QH122008-06-12 00:00:00Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13/1999/PL-UBTVQH102008-04-27 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
04/2008/PL-UBTVQH122008-04-12 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
09/PL-UBTVQH2008-02-25 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
03/2008/PL-UBTVQH122008-01-26 00:00:00PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
02/2008/PL-UBTVQH122008-01-26 00:00:00PHÁP LỆNH CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
08/2007/QH122007-12-05 00:00:00Luật TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
05/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
04/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
03/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
02/2007/QH122007-12-05 00:00:00LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
07/2007/QH122007-11-21 00:00:00LUẬT ĐẶC XÁ
06/2007/QH122007-11-21 00:00:00LUẬT HÓA CHẤT
01/2007/UBTVQH122007-10-19 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
01/2007/QH122007-08-17 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
35/2007/PL-UBTVQH112007-06-21 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
34/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
33/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
32/2007/PL-UBTVQH112007-04-20 00:00:00PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA
84/2007/QH112007-04-11 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
83/2007/QH112007-04-11 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI CỦA QUỐC HỘI SỐ 83/2007/QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007
31/2007/PL-UBTVQH112007-03-08 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
30/2006/PL-UBTVQH112006-12-15 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
82/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Công chứng
81/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Cư trú
80/2006/QH112006-12-12 00:00:00LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
79/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Đê điều
78/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Quản lý thuế
77/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Thể dục, Thể thao
76/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Dạy nghề
75/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
74/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
73/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật Bình đẳng giới
72/2006/QH112006-12-12 00:00:00Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
1044/2006/NQ-UBTVQH112006-09-08 00:00:00Về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
71/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Bảo hiểm Xã hội
70/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Chứng khoán
69/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Trợ giúp pháp lý
68/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
66/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
65/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Luật sư
64/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
63/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Kinh doanh bất động sản
62/2006/QH112006-07-12 00:00:00Luật Điện ảnh
67/2006/QH112006-06-29 00:00:00Luật Công nghệ thông tin
29/2006/PL-UBTVQH112006-04-05 00:00:00PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
28/2005/PL-UBTVQH112005-12-13 00:00:00PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
61/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Đấu thầu
60/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Doanh nghiệp
59/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Đầu tư
58/2005/QH112005-12-12 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
54/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Công an nhân dân
52/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
50/2005/QH112005-12-12 00:00:00Luật Sở hữu trí tuệ
57/2005/QH112005-12-09 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
56/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Nhà ở
55/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Phòng, chống tham nhũng
53/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Thanh niên
51/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Giao dịch điện tử
49/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Các công cụ chuyển nhượng
48/2005/QH112005-12-09 00:00:00Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
48/2005/QH112005-11-03 00:00:00Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006
47/2005/QH112005-11-01 00:00:00Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
27/2005/PL-UBTVQH112005-10-07 00:00:00PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
917/2005/NQ-UBTVQH112005-09-15 00:00:00Về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước
916/2005/NQ-UBTVQH112005-09-15 00:00:00Về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
26/2005/PL-UBTVQH112005-06-29 00:00:00Ưu đãi người có công với cách mạng
47/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
46/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản
45/2005/QH112005-06-27 00:00:00LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
44/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật du lịch
40/2005/QH112005-06-27 00:00:00Bộ luật Hàng hải
39/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Quốc phòng
38/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Giáo dục
36/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Thương mại
35/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Đường sắt
34/2005/QH112005-06-27 00:00:00Luật Dược
33/2005/QH112005-06-27 00:00:00Bộ luật Dân sự
43/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
42/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
41/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
37/2005/QH112005-06-24 00:00:00Luật Kiểm toán nhà nước
45/2005/QH112005-06-14 00:00:00Về việc thi hành Bộ luật dân sự
44/2005/QH112005-06-14 00:00:00Về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
755/2005/NQ-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991
753/2005/NQ-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
25/2005/PL-UBTVQH112005-04-02 00:00:00Pháp lệnh cảnh vệ
751/2005/NQ-UBTVQH112005-03-02 00:00:00Về ngày truyền thống của văn phòng Quốc hội
743/2004/NQ-UBTVQH112004-12-24 00:00:00Về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự
742/2004/NQ-UBTVQH112004-12-24 00:00:00Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
32/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật An ninh quốc gia
31/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
30/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Xuất bản
29/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Bảo vệ và phát triển rừng
28/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Điện lực
27/2004/QH112004-12-14 00:00:00Luật Cạnh tranh
41/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về nhiệm vụ năm 2005
40/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005
38/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh
37/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về giáo dục
36/2004/QH112004-12-03 00:00:00Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước
35/2004/QH112004-11-25 00:00:00Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
24/2004/PL-UBTVQH112004-09-29 00:00:00Giám định tư pháp
23/2004/PL-UBTVQH112004-08-20 00:00:00Về tổ chức điều tra hình sự
22/2004/PL-UBTVQH112004-08-20 00:00:00Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
26/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
25/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
24/2004/QH112004-06-24 00:00:00Bộ luật Tố tụng dân sự
23/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Giao thông đường thủy nội địa
22/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Thanh tra
21/2004/QH112004-06-24 00:00:00Luật Phá sản
20/2004/QH112004-06-24 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
21/2004/PL-UBTVQH112004-06-18 00:00:00Về tín ngưỡng tôn giáo
20/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
19/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về dân quân tự vệ
18/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Pháp lệnh về thú y
17/2004/PL-UBTVQH112004-04-29 00:00:00Về dự trữ quốc gia
16/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống vật nuôi
15/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Về giống cây trồng
14/2004/PL-UBTVQH112004-03-24 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
13/2004/PL-UBTVQH112004-01-14 00:00:00Về thi hành án dân sự
19/2003/QH112003-12-10 00:00:00Bộ luật Tố tụng Hình sự
18/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Hợp tác xã
16/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Xây dựng
15/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Thi đua, khen thưởng
14/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
13/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật đất đai
12/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/2003/QH112003-12-10 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
24/2003/QH112003-11-26 00:00:00Về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự
17/2003/QH112003-11-26 00:00:00Luật Thủy sản
12/2003/PL-UBTVQH112003-07-26 00:00:00Về vệ sinh an toàn thực phẩm
10/2003/QH112003-06-26 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
08/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
07/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
06/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
05/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
04/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT THỐNG KÊ
03/2003/QH112003-06-26 00:00:00LUẬT KẾ TOÁN
11/2003/PL-UBTVQH112003-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
11/2003/PL-UBTVQH112003-04-29 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
10/2003/PL-UBTVQH112003-03-17 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
08/2003/PL-UBTVQH112003-02-25 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
07/2003/PL-UBTVQH112003-02-25 00:00:00Pháp lệnh về hành nghề Y, Dược tư nhân
02/2002/QH112002-12-27 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2002/QH112002-12-27 00:00:00Về ngân sách nhà nước
05/2002/PL-UBTVQH112002-11-04 00:00:00PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
04/2002/PL-UBTVQH112002-11-04 00:00:00Về việc tổ chức Tòa án quân sự
03/2002/PL-UBTVQH112002-10-04 00:00:00Pháp lệnh kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân
02/2002/PL-UBTVQH112002-10-04 00:00:00Về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
44/2002/PL-UBTVQH102002-07-02 00:00:00Về việc xử lý vi phạm hành chính
44/2202/PL-UBTVQH102002-07-01 00:00:00Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
43/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00Pháp lệnh bưu chính, viễn thông
42/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
41/2002/PL-UBTVQH102002-05-25 00:00:00PL Về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
40/2002/PL-UBTVQH102002-04-26 00:00:00Pháp lệnh Giá
57/2002-QH102002-04-02 00:00:00Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X
35/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
34/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
33/2002-QH102002-04-02 00:00:00Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
287/2002/NQ-UBTVQH102002-01-29 00:00:00Quy định việc thI hành một số đIểm của NQ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của HIến pháp năm 1992
51/2001/QH102001-12-25 00:00:00về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
32/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật Tổ chức Chính phủ
31/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
30/2001/QH102001-12-25 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
39/2001/PL-UBTVQH102001-11-16 00:00:00Pháp lệnh về quảng cáo
38/2001/PL-UBTVQH102001-08-28 00:00:00Pháp lệnh về phí và lệ phí
37/2001/PL-UBTVQH102001-07-25 00:00:00PHÁP LỆNH VỀ LUẬT SƯ
36/2001/PL-UBTVQH102001-07-25 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
29/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật hải quan
28/2001/QH102001-06-29 00:00:00Di sản văn hóa
27/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật Phòng cháy và Chữa cháy
26/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật Giao thông đường bộ
25/2001/QH102001-06-29 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
34/2001/PL-UBTVQH102001-04-04 00:00:00Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia
34/2001/QH102001-04-04 00:00:00Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
32/2001/PL-UBTVQH102001-04-04 00:00:00pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
31/2000/PL-UBTVQH102001-02-28 00:00:00Pháp lệnh thư viện
30/2000/PL-UBTVQH102000-12-28 00:00:00Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước
29/2000/PL-UBTVQH102000-12-28 00:00:00Thủ đô Hà Nội
41/2000/NQ-QH102000-12-09 00:00:00về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
40/2000/NQ-QH102000-12-09 00:00:00về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
24/2000/QH102000-12-09 00:00:00Kinh doanh Bảo hiểm
23/2000/QH102000-12-09 00:00:00Luật Phòng, Chống ma túy
28/2000/PL-UBTVQH102000-09-25 00:00:00Pháp lệnh thể dục, thể thao
26/2000/PL-UBTVQH102000-08-24 00:00:00Pháp lệnh Đê điều
2000/PL-UBTVQH102000-07-25 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự.
35/2000/QH102000-06-09 00:00:00Thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
22/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật Hôn nhân và Gia đình
21/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật Khoa học và công nghệ
20/2000/QH102000-06-09 00:00:00luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự
19/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dầu khí
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
18/2000/QH102000-06-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
24/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trúcủa người nước ngoài tại Việt Nam
23/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00Pháp lệnh người cao tuổi
22/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điềucủa pháp lệnh chống tham nhũng
21/2000/PL-UBTVQH102000-04-28 00:00:00sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức
2000/PL-UBTVQH102000-02-24 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
18/1999/PL-UBTVQH101999-12-24 00:00:00pháp lệnh chất lượng Hàng hoá
17/1999/PL-UBTVQH101999-12-24 00:00:00Pháp lệnh thương phiếu
32/1999/QH101999-12-21 00:00:00về việc thi hành bộ luật hình sự
17/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
16/1999/QH101999-12-21 00:00:00Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
16/1999/PL-UBTVQH101999-10-06 00:00:00Pháp lệnh về đo lường
14/1999/QH101999-06-26 00:00:00Luật mặt trận tổ quốc việt nam
13/1999/QH101999-06-12 00:00:00Luật doanh nghiệp
12/1999/QH101999-06-12 00:00:00Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
01/L/CTN1999-01-05 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
01/L/CTN1999-01-05 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
10/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
10/1998/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
09/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở
09/1998/PL-UBTVQH101998-12-25 00:00:00Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
08/L/CTN1998-12-11 00:00:00Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
20/1998/QH1998-12-02 00:00:00Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999
19/1998/QH101998-12-02 00:00:00Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ tư Quốc hội 10
11/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật giáo dục
11/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật Thương mại
10/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
10/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
09/1998/QH1998-12-02 00:00:00Luật Khiếu nại, tố cáo
09/1998/QH101998-12-02 00:00:00Luật Khiếu nại, tố cáo
08/1998/PL1998-12-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
58/1998/NQ-UBTVQH101998-08-24 00:00:00Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991
06/1998/PL-UBTVQH101998-07-30 00:00:00Pháp lệnh về người tàn tật
08/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật Tài nguyên nước
06/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
04/1998/QH101998-06-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
03/1998/QH1998-06-01 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
07/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật Quốc Tịch
07/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật Quốc tịch Việt Nam
05/1998/QH101998-05-20 00:00:00Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/1998/PL-UBTVQH101998-04-16 00:00:00Pháp lệnh Thuế tài nguyên
02/CTN1998-03-09 00:00:00Pháp lệnh Cán bộ, công chức
03/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về việc chống tham nhũng
02/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
01/1998/PL-UBTVQH101998-02-26 00:00:00Pháp lệnh về cán bộ, công chức
04/1998/PL1998-01-01 00:00:00Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
07/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật các tổ chức tín dụng
06/1997/QHX1997-12-31 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12/1997/QH1997-12-12 00:00:00Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1998
11/1997/QH1997-12-12 00:00:00Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998.
08/1997/QH1997-12-05 00:00:00Nghị quyết về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
07/1997/QH1997-12-05 00:00:00Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số I Dung Quất
06/1997/QH1997-12-05 00:00:00Nghị quyết về dự án Khí - điện - đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
02/1997/QH1997-05-10 00:00:00Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX
01/1997/QH1997-05-10 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước 5 năm từ năm 1996 đến năm 2000
56/L/CTN1997-04-17 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
55/L/CTN1997-04-07 00:00:00Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
55/CTN1997-04-07 00:00:00Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
54/L/CTN1997-02-18 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
58/CTN1997-01-01 00:00:00Luật Thương mại
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật thuế giá trị gia tăng
57/CTN1997-01-01 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
54/CTN1997-01-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
07/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Tổ chức tín dụng
06/1997/QH1997-01-01 00:00:00Luật Ngân hàng Nhà nước
05/1997/QH1997-01-01 00:00:00Nghị quyết về tiêu chuẩn các Công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư
02/1997/QHIX1997-01-01 00:00:00Luật hợp tác xã - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
01/1997/QHIX1997-01-01 00:00:00Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
01/1996/QHIX1996-11-12 00:00:00Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
1996-09-09 00:00:00Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên
1996-09-09 00:00:00Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
02/1996/QHIX1996-09-01 00:00:00Luật khoáng sản - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
50/CTN1996-07-03 00:00:00Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
50/CTN1996-07-03 00:00:00Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp
49/CTN1996-06-03 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
47/CTN1996-04-03 00:00:00Luật Hợp tác xã
47/CTN1996-04-03 00:00:00Luật Ngân sách Nhà nước
03/1996/QHIX1996-03-20 00:00:00Luật ngân sách nhà nước - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
52/CTN1996-01-01 00:00:00Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
52/CTN1996-01-01 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
48/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
46/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
45/CTN1996-01-01 00:00:00Pháp lệnh về dân quân tự vệ
44/L/CTN1995-11-09 00:00:00Bộ luật Dân sự
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43/L/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu
43/CTN1995-11-09 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1996 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự
00/KHÔNG SỐ1995-10-28 00:00:00Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ1995-10-03 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ
00/KHÔNG SỐ1995-10-03 00:00:00Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ
42/L/CTN1995-09-27 00:00:00Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
290/NQ/UBTVQH91995-09-07 00:00:00Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất một số nhóm hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu
41/L/CTN1995-07-19 00:00:00Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
41/L/CTN1995-07-19 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân
40/L/CTN1995-06-12 00:00:00Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao
39/L/CTN1995-04-30 00:00:00Luật Doanh nghiệp Nhà nước
39/L/CTN1995-04-30 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
00/KHÔNG SỐ1995-04-20 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995
38/L/CTN1994-12-10 00:00:00Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả
38/L/CTN1994-12-10 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
00/KHÔNG SỐ1994-11-01 00:00:00Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1995
00/KHÔNG SỐ1994-11-01 00:00:00Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
37/L/CTN1994-10-25 00:00:00Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
36/L/CTN1994-09-10 00:00:00Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Bộ luật Lao động
35/L/CTN1994-07-05 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
34/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất
33/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
32/L/CTN1994-06-03 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
31/L/CTN1994-03-29 00:00:00Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
30/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật Phá sản doanh nghiệp
29/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật Bảo vệ môi trường
29/L/CTN1994-01-10 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
1994-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
28/L/CTN1993-12-15 00:00:00Pháp lệnh Hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
27/L/CTN1993-12-15 00:00:00Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
26/L/CTN1993-10-13 00:00:00Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
25/L/CTN1993-09-07 00:00:00Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
24/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Đất đai
23/L/CTN1993-07-24 00:00:00Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp
22/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật Xuất bản
21/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
18/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật Dầu khí
17/L/CTN1993-07-19 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
16/L/CTN1993-05-26 00:00:00Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
15/L/CTN1993-05-26 00:00:00Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
14/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
13/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Thi hành án dân sự
12/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự
11/L/CTN1993-04-26 00:00:00Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự
10/L/CTN1993-03-20 00:00:00Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
08/L/CTN1993-02-15 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/L/CTN1993-02-15 00:00:00Pháp lệnh Thú y
06/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
06/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
05/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
04/L/CTN1993-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
37/UBTV1993-01-01 00:00:00Nghị quyết quy định một số điểm về thi hành Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
09/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
08/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
07/CTN1993-01-01 00:00:00Pháp lệnh Thú y
02/2 NQ/UBTVQH91992-10-17 00:00:00Nghị quyết về Tổ chức nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội
03/L/CTN1992-10-10 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
02/L/CTN1992-10-10 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
1992-10-06 00:00:00Nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân
00/KHÔNG SỐ1992-10-06 00:00:00Nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/L/CTN1992-10-02 00:00:00Luật Tổ chức Chính phủ
00/KHÔNG SỐ1992-10-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ
01/1 NQ/UBTVQH91992-09-26 00:00:00Nghị quyết đổi tên Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
68/LCT/HĐNN81992-04-18 00:00:00Hiến pháp năm 1992
67/LCT/HĐNN81992-04-18 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
66/LCT/HĐNN81992-04-18 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
64/LCT/HĐNN81992-01-04 00:00:00Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
63/LCT/HĐNN81992-01-04 00:00:00Luật Hàng không dân dụng
1992-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
58/LCT/HĐNN81991-08-19 00:00:00Luật Bảo vệ và phát triển rừng
57/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
56/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
55/LCT/HĐNN81991-08-16 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
48/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Doanh nghiệp tư nhân
47/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật Công ty
46/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
45/LCT/HĐNN81991-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
1991-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN81990-08-08 00:00:00Luật Thuế Doanh thu
42/LCT/HĐNN81990-07-12 00:00:00Bộ luật Hàng hải
41/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật Công đoàn
39/LCT/HĐNN81990-07-07 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
00/KHÔNG SỐ1990-06-30 00:00:00Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
30/LCT/HĐNN81990-01-02 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
29/LCT/HĐNN81990-01-02 00:00:00Luật Báo chí
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức
1990-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần
00/KHÔNG SỐ1989-12-28 00:00:00Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00/KHÔNG SỐ1989-12-28 00:00:00Nghị quyết về việc uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước quy định một số thuế mới
21/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân
20/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
19/LCT/HĐNN81989-07-11 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
00/hông số1989-06-30 00:00:00Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
12/LCT/HĐNN81989-01-04 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Toà án nhân dân
11/LCT/HĐNN81989-01-04 00:00:00Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
1989-01-01 00:00:00Nghị quyết về Dự án Luật Công đoàn
1989-01-01 00:00:00Nghị quyết về 4 dự án Luật thuế nông nghiệp, doanh nghiệp, hàng hoá, lợi tức
00/không số1988-12-22 00:00:00Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội
00/KHÔNG SỐ1988-12-22 00:00:00Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
07/LCT/HĐNN81988-07-09 00:00:00Bộ luật Tố tụng hình sự
05/LCT/HĐNN81988-01-11 00:00:00Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
04/LCT/HĐNN81988-01-09 00:00:00Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
03/LCT/HĐNN81988-01-08 00:00:00Luật Đất đai
1988-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ nhân dân
00/KHÔNG SỐ1987-12-29 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986 - 1990 và năm 1988
21/LCT/HĐNN71987-01-03 00:00:00Luật Hôn nhân và gia đình
1986-01-01 00:00:00Nghị quyết về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình
17/LCT/HĐNN71985-07-09 00:00:00Bộ luật Hình sự
13/LCT/HĐNN71984-01-02 00:00:00Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/LCT/HĐNN71983-07-09 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
06/LCT/HĐNN71982-01-10 00:00:00Luật Nghĩa vụ quân sự
02/LCT/HĐNN71981-07-14 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng
03/LCT/HĐNN71981-07-13 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
03/LCT/HĐNN71981-07-13 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
01/LCT/HĐNN71981-07-11 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
1386/NQ/QHK61981-06-16 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Công ước về quy chế pháp chế, quyền ưu đãi và miễn trừ của các tổ chức kinh tế liên quốc gia
00/KHÔNG SỐ1981-05-23 00:00:00Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ
1236/NQ/QHK61981-01-22 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn việc thành lập và sửa đổi một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước
00/KHÔNG SỐ1981-01-22 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
1981-01-01 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
1981-01-01 00:00:00Pháp lệnh Trừng trị tội hối lộ
248/LCT1980-12-19 00:00:00Hiến pháp năm 1980
120/LCT1980-06-24 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
901/NQ/QHK61980-03-27 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Tiệp khắc
1980-01-01 00:00:00Nghị quyết về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
779/NQ/QHK61979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ
776/NQ/QHK61979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Bun-ga-ri
775/NQ/QHK61979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Ba lan
774/NQ/QHK61979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Mông cổ
770/NQ-QH1979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức
770/NQ-QH/K61979-12-18 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức
160/LCT1979-11-21 00:00:00Pháp lệnh về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
438/NQ/QHK61979-02-23 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Cam-pu-chia
436/NQ/QHK61979-02-03 00:00:00Nghị quyết tán thành việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội để ra nhập Liên minh Quốc hội
115/LCT1978-12-02 00:00:00Pháp lệnh về việc Xin ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình
379/NQ/QHK61978-11-29 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Liên xô
315/NQ/QHK61978-09-14 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế
247/NQ/QHK61978-05-26 00:00:00Nghị quyết bổ sung Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
230/NQ/QHK61978-05-02 00:00:00Nghị quyết thống nhất tiền tệ trong cả nước, thu đổi tiền ngân hàng Nhà nước
181/NQ/QHK61978-01-23 00:00:00Nghị quyết giao cho Toà án nhân dân đặc biệt có thẩm quyền xét xử những tội phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội
1978-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết và Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
169/NQ/QHK61977-12-13 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức
127/NQ/QHK61977-09-15 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào
126/NQ/QHK61977-09-15 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào
39/NQ/QHK61976-12-06 00:00:00Nghị quyết về chế độ tiền lương của Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội và các thành viên
00/thông số1976-07-02 00:00:00Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca
00/KHÔNG SỐ1976-07-02 00:00:00Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới
Nghị quyết/không số1975-12-27 00:00:00Về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính
Nghị quyết/không số.1975-12-27 00:00:00Phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất tổ quốc
Nghị quyết/không số..1975-12-27 00:00:00Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1976
Nghị quyết/không số...1975-12-27 00:00:00Về việc hợp nhất một số tỉnh
00/KHÔNG SỐ1975-12-27 00:00:00Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính
Không số1975-06-05 00:00:00Xác nhận tư cách đại biểu của các vị đại biểu Quốc hội khoá V
530/NQ/QHK41975-01-20 00:00:00Nghị quyết về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá V
00/hông số1974-12-28 00:00:00Nghị quyết sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
487/NQ/QHK41974-09-26 00:00:00Nghị quyết ban hành Điều lệ Thuế Hàng hoá
147/LCT1972-09-11 00:00:00Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng
216/NQ/QHK41972-08-17 00:00:00Nghị quyết thông qua phương hướng điều chỉnh ngân sách năm 1972
215/NQ/QHK41972-08-17 00:00:00Nghị quyết thông qua phương hướng điều chỉnh kế hoạch năm 1972
1084/NQ/TVQH1971-04-27 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách năm 1971
1043/NQ/TVQH1971-02-08 00:00:00Nghị quyết về việc xin thôi hoặc nhập quốc tịch Việt nam
1041/NQ/TVQH1971-02-08 00:00:00Nghị quyết về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
1040/NQ/TVQH1971-02-02 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Việt Nam và An-giê-ri
1039/NQ/TVQH1971-01-09 00:00:00Nghị quyết tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV
1011/NQ/TVQH1970-11-06 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ
978/NQ/TVQH1970-08-19 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại và Hiệp định thanh toán giữa Việt Nam và A rập-Xi ri
886/NQ/TVQH1970-03-31 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn ngân sách năm 1970
19/LCT1970-01-27 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi Điều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương ngày 23-3-1961
18/LCT1970-01-27 00:00:00Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16-4-1962
17/LCT1970-01-15 00:00:00Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
780/NQ/TVQH1969-08-11 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn việc sửa đổi và thành lập một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước
626/NQ/TVQH1968-11-14 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục thi hành Thuế Nông nghiệp
34/LCT1967-04-11 00:00:00Pháp lệnh Quy định một số điểm về bầu cử và tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp trong thời chiến
304/NQ/TVQH1966-11-07 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn ngân sách Nhà nước năm 1966
303/NQ/TVQH1966-11-07 00:00:00Nghị quyết thông qua những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1966
92/LCT1966-10-27 00:00:00Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép
201/NQ/TVQH1966-01-18 00:00:00Nghị quyết về việc tiếp tục thi hành Thuế Nông nghiệp
200/NQ/TVQH1966-01-18 00:00:00Nghị quyết ban hành Điều lệ Thuế công thương nghiệp
45/LCT1965-04-25 00:00:00Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
104/NQ/TVQH1965-04-21 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại dài hạn giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Cộng hoà A rập
102/NQ/TVQH1965-04-21 00:00:00Nghị quyết về việc động viên cục bộ
00/KHÔNG SỐ1965-04-10 00:00:00Nghị quyết về vấn đề giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới
65/TVQH1965-01-01 00:00:00Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
58/TVQH1965-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định văn hoá giữa Việt nam và A rập thống nhất
37/NQ/TVQH1964-11-20 00:00:00Nghị quyết về thuế sát sinh
00/không số1964-06-25 00:00:00Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
240/NQ/TVQH1964-02-24 00:00:00Nghị quyết về việc ấn định số lượng bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá III ở các địa phương
239/NQ/TVQH1964-02-24 00:00:00Nghị quyết về việc ấn định ngày bầu cử Quốc hội Khoá III trên toàn miền bắc
213/NQ/TVQH1963-12-18 00:00:00Nghị quyết về việc tính Thuế Nông nghiệp
209/NQ/TVQH1963-11-24 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định bưu chính và điện chính giữa Việt nam và Cu ba
181/NQ/TVQH1963-06-13 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Tiệp khắc
00/không số1963-05-08 00:00:00Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963
17/LCT1963-04-05 00:00:00Pháp lệnh Quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan phòng cháy và chữa cháy
138/NQ/TVQH1963-01-07 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Triều Tiên
137/NQ/TVQH1963-01-07 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước Thương mại và Hàng hải giữa Việt Nam và Trung Hoa
51/LCT1962-11-10 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
50/LCT1962-11-10 00:00:00Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
125/NQ/TVQH1962-08-30 00:00:00Nghị quyết đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt
34/LCT1962-07-20 00:00:00Pháp lệnh Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
108/NQ/TVQH1962-05-23 00:00:00Nghị quyết tính thuế suất cho nông dân
12/LCT1962-04-18 00:00:00Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
53/LCT1961-10-04 00:00:00Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy
52/LCT1961-09-16 00:00:00Pháp lệnh Đặt huân chương và huy chương chiến sĩ vẻ vang
48/LCT1961-08-12 00:00:00Pháp lệnh Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan công an nhân dân vũ trang
46/TVQH1961-06-08 00:00:00Nghị quyết kéo dài thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân ở Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phú
29/TVQH1961-04-06 00:00:00Nghị quyết định lại thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và xã
18/LCT1961-03-30 00:00:00Pháp lệnh Quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức các Toà án nhân dân địa phương
01/LCT1961-01-23 00:00:00Pháp lệnh về việc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
80/TVQH1961-01-01 00:00:00Nghị quyết phê chuẩn Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước
56/TVQH1961-01-01 00:00:00Nghị quyết quy định thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân khoá II các cấp châu, xã và thị trấn thuộc khu tự trị Thái - Mèo
04/NQ/TVQH1960-08-29 00:00:00Nghị quyết đặc xá cho những phạm nhân thuộc loại hình sự thường đã ở tù một thời gian và đã thật sự cải tạo
20/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
19/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Toà án nhân dân
18/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ
17/LCT1960-07-26 00:00:00Luật Tổ chức Quốc hội
00/KHÔNG SỐ1960-07-06 00:00:00Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội
11/SL1960-04-28 00:00:00Luật Nghĩa vụ quân sự
03/SL1960-01-13 00:00:00Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
01/SL1960-01-01 00:00:00Hiến pháp năm 1960
00/KHÔNG SỐ1959-05-27 00:00:00Nghị quyết về dự luật hôn nhân và gia đình
00/KHÔNG SỐ1958-12-14 00:00:00Nghị quyết về vấn đề luật hôn nhân và gia đình
110/SL/L0111958-05-31 00:00:00Luật Tổ chức chính quyền địa phương
109/SL/L0111958-05-31 00:00:00Luật Quy định chế độ phục vụ của sỹ quan Quân đội nhân dân
108/L.11957-11-05 00:00:00Luật Công đoàn
103/SL/L.0051957-05-20 00:00:00Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
101/SL/L.0031957-05-20 00:00:00Luật Quy định quyền tự do hội họp
100/SL/L.0021957-05-20 00:00:00Luật về Chế độ báo chí
00/KHÔNG SỐ1957-01-24 00:00:00Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội
00/không số1957-01-22 00:00:00Nghị quyết về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng
00/KHÔNG SỐ1957-01-22 00:00:00Nghị quyết về công tác dân tộc
00/KHÔNG SỐ1957-01-22 00:00:00Nghị quyết về vấn đề ngoại giao
00/không số1957-01-21 00:00:00Nghị quyết về vấn đề tài chính ngân sách
00/không số1957-01-20 00:00:00Nghị quyết về công tác khôi phục kinh tế
00/KHÔNG SỐ1957-01-18 00:00:00Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà
102/L.01957-01-01 00:00:00Luật Quy định quyền lập hội
00/không số1955-03-26 00:00:00Nghị quyết về vấn đề tôn giáo
00/KHÔNG SỐ1955-03-25 00:00:00Nghị quyết về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số
00/không số1955-03-25 00:00:00Nghị quyết về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ
197/SL1953-12-19 00:00:00Luật Cải cách ruộng đất
00/hông số1950-02-08 00:00:00Nghị quyết về việc gửi điện văn cho Chính phủ và Quốc hội các nước đã công nhận Chính phủ ta và một số công tác trong thời gian tới
00/KHÔNG SỐ1949-09-24 00:00:00Nghị quyết về việc đón tiếp khách nước ngoài và phương hướng công tác trong thời gian tới
01/.1946-11-09 00:00:00Hiến pháp năm 1946
00/KHÔNG SỐ1946-11-08 00:00:00Nghị quyết về chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt nam
00/KHÔNG SỐ1946-11-08 00:00:00Nghị quyết về giấy bạc 500 đồng
banner thành lập doanh nghiệp