Các mẫu văn bản cho Hộ đăng ký kinh doanh cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể vĩnh tân

Danh sách các mẫu văn bản cho Hộ đăng ký kinh doanh

Phụ lục III-1: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

Phụ lục III-2: Mẫu Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục III-3: Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Phụ lục III-4: Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Phụ lục III-5: Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Phụ lục III-6: Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trên đây là danh sách các biểu mẫu, văn bản cho hộ kinh doanh cá thể Việt Luật mời các bạn tham khảo. Danh sách này chỉ áp dụng cho đối tượng kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể. Nếu loại hình kinh doanh của bạn là doanh nghiệp, mời các bạn tham khảo các biểu mẫu dưới đây:

Xem thêm:

 

banner thành lập doanh nghiệp