Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đang ký doanh nghiệp

Áp dụng theo thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào nằm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đều phải gửi công văn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Phòng Đăng ký kinh doanh.

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cập nhật mẫu công văn mới nhất 2018 trực tiếp từ Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho quý doanh nghiệp tham khảo.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đang ký doanh nghiệp

banner thành lập doanh nghiệp