Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn không?

Theo luật doanh nghiệp 2014, muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì phải thành lập doanh nghiệp đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Hộ kinh doanh cá thể tính thuế theo phương pháp trực tiếp nên không đủ điều kiện xuất hóa đơn GTGT. Hộ kinh doanh cá thể có thể có thể tiến hành mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể
Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

Bạn đọc hỏi:

Xin chào Luật sư, tên tôi là Trần Đình Biên ( 35 tuổi – Thạch Thất, Hà Nội). Tôi có mở một quán phở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quán ăn nằm gần với khu văn phòng nên rất nhiều khách hàng của tôi là đối tượng doanh nghiệp. Gần đây có một số nhóm khách hàng muốn quán ăn của tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng để mang về thanh toán với công ty. Tôi không biết cửa hàng kinh doanh theo phương thức hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn GTGT không và hóa đơn GTGT khác hóa đơn bán hàng như thế nào, hộ kinh doanh có được tự in và xuất hóa đơn và thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế như thế nào?

Tôi xin cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi, về vấn đề của bạn, chúng tôi xin tổng hợp lại nội dung như sau:

1) Trước tiên, quý khách cần phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng.

Căn cứ khoản 1 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về vấn đề hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ.

Có hai loại hóa đơn bao gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT, hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ) và hóa đơn bán hàng.

a) Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mua bán, vận tải nội địa. Đây là một loại hóa đơn dùng cho các tổ chức khai thuế và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp hoạt động dưới đây:

 • Bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong khu vực nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được xem như xuất khẩu.

Trên hóa đơn đỏ sẽ ghi các thông tin như tên, địa chỉ hay mã số thuế của hai bên bán và mua, liệt kê danh mục hàng hóa, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải trả.

b) Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng được sử dụng trong các trường hợp xuất hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác được xem như xuất khẩu:

 • Khi bán hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
 • Khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào nội địa;
 • Cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau.

Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.

Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng

Áp dụng cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

2) Hộ kinh doanh cá thể có được phép xuất hóa đơn GTGT hay không?

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013. Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật bao gồm: cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm lớn hơn hoặc bằng một tỷ đồng, trừ hộ cá nhân kinh doanh; cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng kí khai thuế theo phương pháp khấu trừ trừ hộ cá nhân kinh doanh.

Từ đó, cửa hàng của bạn không thể xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng và chỉ được xuất hóa đơn bán hàng. Nếu bạn muốn xuất hóa đơn GTGT thì phải chuyển đổi loại hình kinh doanh sang các hình thức kinh doanh khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để có tư cách pháp nhân đầy đủ theo Luật doanh nghiệp.

3) Hộ kinh doanh các thể có được tự in và xuất hóa đơn cho khách hàng hay không?

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 5, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc tạo lập hóa đơn:

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có tiến hành hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức và doanh nghiệp khác không thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn, mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Theo quy định trên, hộ kinh doanh không phải là đối tượng có thể tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng.

4) Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể không được phép đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể được phép đặt mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế nếu có nhu cầu.

Theo quy định của Điểm b Khoản 1 Điều 11, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn cho nhiều đối tượng trong đó có hộ, cá nhân kinh doanh.

Trình tự thực hiện thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh cá thể:

Về trình tự thủ tục mua hóa đơn, theo quy định tại Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ ban hành quy định về việc hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ việc mua hóa đơn sẽ bao gồm những trình tự thủ tục như sau:

– Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị mua hóa đơn, mẫu hóa đơn;
 • Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người có tên trong đơn;
 • Văn bản cam kết về địa chỉ kinh doanh sản xuất phù hợp với quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn tại cơ quan thuế, Chủ hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu các thông tin như: họ và tên, địa chỉ mã số thuế trên liên hai của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

– Cơ quan bán hóa đơn: Hộ kinh doanh sẽ mua hóa đơn ở cơ quan thuế mà mình trực tiếp khai thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh theo từng tháng.

– Số lượng hóa đơn được mua: Số lượng mua lần đầu sẽ không quá năm mươi, nếu dùng hết hóa đơn khi chưa hết tháng thì cơ quan thuế sẽ dựa vào số hóa đơn đã dùng và thời gian còn lại để bán tiếp. Đối với những lần mua tiếp theo, cơ quan thuế sẽ dựa vào số lượng hóa đơn của tháng cũ và nhu cầu của người mua sau đó sẽ quyết định số lượng được mua nhưng không vượt quá số lượng của tháng trước đó.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể, hi vọng đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bạn. Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn những tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc việc kinh doanh của bạn gặp nhiều thuận lợi.

Luật sư: Nguyễn Trọng Tấn

banner thành lập doanh nghiệp