Hóa đơn GTGT khác hóa đơn bán hàng ở những điểm nào?

Sự khác nhau giữa hóa đơn VAT và hóa đơn bán hàng
Sự khác nhau giữa hóa đơn VAT và hóa đơn bán hàng

Sự khác nhau giữa hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng:

Căn cứ khoản 1 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về vấn đề hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ.

Có hai loại hóa đơn bao gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT, hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ) và hóa đơn bán hàng.

a) Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mua bán, vận tải nội địa. Đây là một loại hóa đơn dùng cho các tổ chức khai thuế và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp hoạt động dưới đây:

  • Bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong khu vực nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được xem như xuất khẩu.

Trên hóa đơn đỏ sẽ ghi các thông tin như tên, địa chỉ hay mã số thuế của hai bên bán và mua, liệt kê danh mục hàng hóa, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải trả.

b) Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng được sử dụng trong các trường hợp xuất hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác được xem như xuất khẩu:

  • Khi bán hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
  • Khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào nội địa;
  • Cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau.

Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.

Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng

Áp dụng cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Trên đây là những khác biệt cơ bản giữa hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng cần lưu ý. Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về hai loại hóa đơn này, liên hệ ngay với Việt Luật để được hỗ trợ.

>>> HOTLINE: 0973 826 829 <<<

 

banner thành lập doanh nghiệp