Cả làng quyết tâm cấy xong lúa sớm để toàn tâm cổ vũ U23 Việt Nam

Những ngày sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, không khí tại làng Bào, xã Phúc Thịnh chẳng khác nào ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà, người người nói cười rôm rả, ăn bóng đá, ngủ bóng đá… Ông Phạm Văn Giao, hàng…