Thuê bao trả trước không được khuyến mãi 50%

Thuê bao trả trước sẽ không được khuyến mãi 50%

Không khuyến mãi 50% đối với thẻ cào di động trả trước, đây là điểm nổi bật tại Thông tư 47/2017/TT-BTTTT  Và Thông tư này sẽ bất đầu có hiệu lực từ 01/3/2018. VietLuatCo., Ltd sẽ giúp bạn tìm hiểu về những quy định trong thông tư này. Thông tư 47/2017/TT-BTTTT, 29/12/2017 của bộ thông tin…

tháng 1 2018 hàng loạt điều kiện kinh doanh được bãi bỏ

Hàng loạt điều kiện kinh doanh được bãi bỏ tháng 1/2018

Nghị định 08/2018/NĐ-CP  đã bãi bỏ nhiều đăng ký kinh doanh thuộc các lĩnh vực: xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thực phẩm;…thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ…