Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Tin tức

Liên hệ

Sở hữu trí tuệ

Bảo hiểm xã hội

Lưu thông hàng hóa

Văn bản pháp luật

Bảng giá

Thay-đổi-vốn-điều-lệ

Thay đổi vốn điều lệ

0
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ hoặc công ty...
Thành-lập-chi-nhánh

Thành lập chi nhánh

0
Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện...

Cấp giấy chứng nhận HACCP thủ tục mới nhất hiện nay

0
Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points”) có nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn”. Đây...

Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ...

0
Công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Toàn bộ thông tin điều kiện, thành...

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2...

0
Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội phải thực hiện...

BÀI VIẾT MỚI

DỊCH VỤ NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN