Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn muốn soạn thảo một quyết định thông báo về việc bổ sung ngành nghề này tới khách hàng và các đối tác. Nhưng lại chưa có mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh? Hãy tham khảo mẫu do Việt Luật cung cấp dưới đây:

mũi tên tư vấn miễn phí

Tư vấn MIỄN PHÍ: 0973 826 829

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CSH CÔNG TY

CÔNG TY …

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên ngày… tháng… năm về việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
 1
 2
 3
 4

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đã sửa đổi nội dungBổ sung ngành nghề kinh doanh trong điều 2 Điều lệ, thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: là thời điểm được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi.

Điều 3: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 (Ký ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này. Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc một cách cụ thể nhất.

Trân Trọng !


Việt Luật Co.,Ltd cam kết luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Nếu Quý doanh nghiệp, cá nhân có bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu cần Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0973.826.829

banner thành lập doanh nghiệp