Mẫu Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0108110xxx
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Địa chỉ trụ sở:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tầng 05, Số 100 Thái Hà
Xã/Phường/Thị trấn: Trung Liệt
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Điện thoại: 024 39 533 666              Fax:
Email: info.vietluat@gmail.com         Website: www.tuvanvietluat.com.vn

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

1. Tổng số cổ phần dự định chào bán: ….. cổ phần
2. Các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại:
– Cổ phần: …. Số lượng: …
– Cổ phần: …. Số lượng: …
3. Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần:
– Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … năm …
– Hình thức chào bán cổ phần: …………………………………………………..
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
– Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có)
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Mọi cá nhân sử dụng nguồn tại Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật vui lòng dẫn nguồn bài viết này. Link bài viết: Mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY: Mẫu Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.docx

banner thành lập doanh nghiệp