Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, điều bắt buộc phải thực hiện là gửi công văn “Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật” lên Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dưới đây là biểu mẫu văn bản được Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cập nhật trực tiếp từ Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Định dạng file .docx, có thể chỉnh sửa. Mời các bạn tham khảo.

TẢI TÀI LIỆU: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

banner thành lập doanh nghiệp