Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn phòng/chi nhánh

Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn phòng/chi nhánh
Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn phòng/chi nhánh

Khi doanh nghiệp cần thay đổi mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu, doanh nghiệp cần gửi “Công văn thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện” lên Phòng Đăng ký kinh doanh. Dưới đây, Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cung cấp Miễn phí cho quý doanh nghiệp biểu mẫu mới nhất được cập nhật trực tiếp từ Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

TẢI BIỂU MẪU: Mẫu thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/văn phòng/chi nhánh

banner thành lập doanh nghiệp