Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Khi doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, việc đầu tiên cần phải làm là gửi công văn “Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty” lên Phòng Đăng ký kinh doanh. Áp dụng đối vơi tất cả các loại hình doanh nghiệp. Bao gồm:

  • Công ty TNHH một thành viên
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty cổ phần (Áp dụng tương tự với cổ đông)

Dưới đây là mẫu công văn thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Định dạng file văn bản Word, dễ chỉnh sửa. Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật hi vọng quý khách hàng nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết để góp phần hoạt động doanh nghiệp hiệu quả.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

banner thành lập doanh nghiệp