Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD

Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp - chi nhánh - văn phòng đại diện

Để sử dụng mẫu con dấu trong doanh nghiệp, chi nhánh hay văn phòng đại diện, Doanh nghiệp cần gửi công văn thông báo sử dụng mẫu con dấu lên Phòng Đăng ký kinh doanh. Dưới đây công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cung cấp cho quý bạn đọc “Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện” theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu thông báo sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp – chi nhánh – văn phòng đại diện

banner thành lập doanh nghiệp