Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD

Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi mẫu dấu cũ sang mẫu dấu mới. Điều đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện là thông báo hủy mẫu con dấu cũ của doanh nghiệp. Dưới đây là Mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện theo Phụ lục II-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu doanh nghiệp – chi nhánh – văn phòng đại diện

banner thành lập doanh nghiệp