Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong GCN ĐKDN

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy phép ĐKKD
TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106588896 
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:
– Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: (Ghi rõ nội dung hiện nay)

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hiện nay là: (Ghi rõ nội dung cần hiệu đính)

Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) 1

1 Người đại diện theo pháp luật ký trực tiếp vào phần này.

banner thành lập doanh nghiệp