Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106588896
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin như sau:
– Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay là:
(Ghi thông tin cũ)

– Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận) hiện nay là:
(Ghi thông tin cần hiệu đính)

Do vậy, đề nghị Quý Phòng bổ sung, hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trên Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– ………………….
– ………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) 1

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Mọi cá nhân, tổ chức sử dụng nguồn bài viết từ Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật khi chia sẻ trên mạng xã hội vui lòng dẫn nguồn bài viết về: Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp

LINK TẢI TÀI LIỆU: Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.doc

banner thành lập doanh nghiệp