Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Dưới đây là “Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền”, Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cập nhật trực tiếp từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Mẫu file .docx, có thể chỉnh sửa. Áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần.

TẢI TÀI LIỆU: Danh sách người đại diện theo ủy quyền

banner thành lập doanh nghiệp