Mẫu công văn thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu công văn thay đổi chủ sở hữu DNTN

Doanh nghiệp tư nhân cần thay đổi chủ sở hữu với các trường hợp sau:

  • Chủ doanh nghiệp muốn tặng, cho doanh nghiệp tư nhân của mình;
  • Chủ doanh nghiệp chết, mất tích;
  • Chủ doanh nghiệp cần bán doanh nghiệp tư nhân của mình.

Ứng với mỗi trường hợp sẽ có những thông tin cần cung cấp khác nhau.

Dưới đây là biểu mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân mà Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật cung cấp cho quý khách. Đây là mẫu mới nhất, chính xác nhất, chúng tôi cập nhật trực tiếp từ “Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu công văn thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

banner thành lập doanh nghiệp