Mẫu công văn thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu công văn thông báo giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp trước khi giải thể cần gửi công văn lên Phòng Đăng ký doanh nghiệp. Việc thông báo này là bắt buộc, áp dụng cho 2 trường hợp sau:

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu công văn thông báo giải thể doanh nghiệp

 

banner thành lập doanh nghiệp