Mẫu công văn đăng ký Tạm ngừng kinh doanh & Hoạt động trở lại

Mẫu công văn đăng ký tạm ngừng kinh doanh - hoạt động trở lại

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh & Hoạt động trở lại được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 15/01/2016. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là biểu mẫu thông báo được sử dụng khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Công ty TNHH Tư Vấn Việt Luật mời các bạn tham khảo.

TẢI TÀI LIỆU: Mẫu công văn đăng ký tạm ngừng kinh doanh – hoạt động trở lại

banner thành lập doanh nghiệp