Nghị định số 155/2013/NĐ-CP

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP
Nghị định số 155/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Số, ký hiệu 155/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2013
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức danh Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng

Hiệu lực văn bản

Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Lí do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực  15/07/2016
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng

 

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

 • Số ký hiệu: 38/2009/QH12
 • Ngày ban hành: 19/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11

 • Số ký hiệu: 59/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Đấu thầu 

 • Số ký hiệu: 61/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006

Luật Xây dựng

 • Số ký hiệu: 16/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Luật Tổ chức Chính phủ

 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Xử lý vi phạm hành chính

 • Số ký hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

 • Số ký hiệu: 23/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu Luật Xử lý vi phạm hành chính

 • Số ký hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản bị thay thế Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư [Thuộc tính]

 • Số ký hiệu: 62/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2010

 

TẢI TÀI LIỆU: Nghị định số 155.2013.NĐ-CP

banner thành lập doanh nghiệp