0973826829

Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp được phép đăng ký doanh nghiệp trực tuyến...
Chỉ có công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phiếu

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp 2014) thì cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, hoạt động trong...
Doanh nghiệp không được phép đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại chung cư

Đăng ký địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tại chung cư

Hiện nay, khá nhiều doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí đã sử dụng căn hộ chung cư làm trụ sở doanh nghiệp. Tuy...
Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội biểu quyết thông qua thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005, có...
Quy trình đăng ký doanh nghiệp

Quy trình đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 sửa đổi đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 26/11/2014. Luật này gọi tắt là "Luật doanh nghiệp...
Điều kiện đủ và chưa đủ để ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp đủ và chưa đủ để ủy quyền quyết toán thuế tncn

Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 - 2018 gồm những đối tượng nào? Việt Luật xin tổng hợp những trường...
CMND

Thủ tục sửa CMND người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật thay đổi CMND có cần bổ sung thông tin trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp? Căn cứ Nghị...
Cá nhân, tổ chức cần thỏa các điều kiện tiên quyết để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế tncn cho doanh nghiệp

Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 – 2018 gồm những đối tượng nào? Việt Luật xin tổng hợp những trường...

GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP