Cấp giấy phép sản xuất rượu

Cấp giấy phép sản xuất rượu thời hạn 5 năm. Thực hiện thủ tục nhanh chóng với Việt Luật 15 ngày có kết quả luôn.

Cấp-giấy-phép-sản-xuất-rượu

Cấp giấy phép sản xuất rượu một thủ tục bắt buộc đối với các hộ sản xuất hoặc doanh nghiệp. Nhưng không phải ai cũng biết về điều kiện, quy trình hay hồ sơ thủ tục giấy tờ cần cho việc cấp phép này. Xem ngay bài viết của Việt Luật để nắm bắt những thông tin cần thiết nhất cho bạn khi xin phép sản xuất rượu.

Các điều kiện để đáp ứng Cấp giấy phép sản xuất rượu

Tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Muốn được cấp giấy phép sản xuất rượu thì trước tiên phải tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hộ kinh doanh. Với điều kiện có phải đăng ký ngành nghề theo quy định của Danh mục bảng ngành nghề tại Quyết định 27/2018 QĐ- TTg.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tục công bố hợp quy đối với rượu do cơ sở sản xuất

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.

Bao gồm: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Nộp hồ sơ tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và công nghệ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy. Dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.

– Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên ngành. Để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận.

– Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Cho cơ quan chuyên ngành. Để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

– Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau:

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị. Mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định. Cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

– Trường hợp hồ sơ  đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ:

Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ:

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Gửi kết quả giải quyết về Trung tâm hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 02 (hai) bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 (một) bộ gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 (một) bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
  3. Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy;
  4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  5. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Lưu ý: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại.

Dịch vụ cấp giấy phép sản xuất rượu của Việt Luật

Dịch vụ cấp giấy phép sản xuất rượu của Việt Luật nhằm giúp khách hàng thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng luật.

Với những thay đổi bổ sung của các nghị định, nếu không nắm rõ thì việc chuẩn bị hồ sơ hay thủ tục thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Chình vì vậy Việt Luật cung cấp dịch vụ để:

+ Giúp khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đúng chuẩn quy định

+ Thực hiện tất cả các khâu tiếp xúc với cơ quan chức năng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng luật tiết kiệm thời gian

+ Qua đó giúp khách hàng tiết kiện chi phí và hoạt động hiệu quả hơn

Chi phí thực hiện được Việt Luật báo trọn gói dựa trên các thông tin khách hàng cung cấp. Cam kết thực hiện Cấp giấy phép sản xuất rượu, theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với thỏa thuận ban đầu).

banner thành lập doanh nghiệp