Cấp giấy phép dạy nghề cơ sở

Cấp giấy phép dạy nghề cơ sở theo luật mới nhất. Thủ tục nhanh hơn với chuyên viên luật giàu kinh nghiệm của Việt Luật.

Cấp-giấy-phép-dạy-nghề-cơ-sở

Cấp giấy phép dạy nghề cơ sở là thủ tục cần thiết khi muốn thành lập trung tâm dạy nghề. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải thực hiện theo quy trình thủ tục của luật. Và các tổ chức, doanh nghiệp muốn tham ra hoạt động trong lĩnh vực này thì cần phải nắm rõ những quy đinh mới của luật.

Những đối tượng được cấp phép hoạt động dạy nghề sơ cấp

Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế nước, thì nhu cầu của xã hội đỏi hỏi người lao động cần phải có chuyên môn và được cấp chứng nhận. Chính vì vậy nhu cầu học nghề và dạy nghề hiện nay rất nhiều.

Trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép dạy nghề cơ sở

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu);

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng (theo mẫu);

d) Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu);

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng (theo mẫu);

d) Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với doanh nghiệp doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu);

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng (theo mẫu);

d) Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

Hồ sơ minh chứng, bao gồm

Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất:

Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm (nêu rõ mục đích dùng làm cơ sở dạy nghề và được công chứng).

Hồ sơ minh chứng giáo viên: Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

– Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);

– Văn bằng đào tạo chuyên môn: Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành mà giáo viên đào tạo;

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bao gồm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2; chứng chỉ sư phạm dạy nghề; chứng chỉ môn học nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học);

Chương trình đào tạo chi tiết kèm theo:

– Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Chương trình đào tạo chi tiết.

Cơ quan cấp phép

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Trình tự cấp giấy phép dạy nghề cơ sở 

– thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đoàn xuống cơ sở thẩm định, nếu đạt thì cấp phép

a) Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của đơn vị. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện quản lý chung.

Những lưu ý cấp giấy phép dạy nghề cơ sở

Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học.

Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo theo quy định.

Đối với các nghề trình độ sơ cấp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại trên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của các nghề đăng ký hoạt động.

Dịch vụ cấp giấy phép dạy nghề cơ sở của Việt Luật

Xin cấp giấy phép dạy nghề cơ sở cần phải nắm bắt  thật kỹ những thủ tục và quy trình thực hiện. Những điều khoản sửa đổi bổ sung của luật được cập nhật thường xuyên. Vì vậy nếu không nắm bắt sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức trong thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan.

Để giảm thiểu những chi phí nhân lực và thời gian đi lại nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn dịch vụ cấp giấy phép dạy nghề cơ sở của Việt Luật. Những chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ với chất lượng cao nhất.

Gọi ngay Hotline: 0973826829 để được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

banner thành lập doanh nghiệp