Cấp giấy phép bán buôn rượu

15 ngày có ngay giấy phép bán buôn rượu thời hạn 5 năm. Đăng ký tư vấn miễn phí với Việt Luật để nhận được hỗ trợ thông tin pháp lý chính xác. chuyên nghiệp.

Cấp-giấy-phép-bán-buôn-rượu

Cấp giấy phép bán buôn rượu cần những thủ tục như thế nào? Rượu nhập khẩu hay rượu sản xuất trong nước đều cần phải có giấy phép này để được lưu hành. Các doanh nghiệp kinh doanh phải đáp ứng được yêu cầu điều kiện về Giấy phép bán buôn rượu tại Sở Công Thương.

Điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu tại Sở Công Thương

Vì là ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, nhiều thủ tục, đồng thời phụ thuộc vào quy hoạch của nhà nước. Do đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các vấn đề pháp lý liên quan. Điều này nhằm đảm bảo thủ tục đăng ký Giấy phép bán buôn rượu tại Sở công thương được hợp lệ. Vậy về điều kiện cũng như hồ sơ, thủ tục cần thực hiện như thế nào.

+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu điều kiện về bảo vệ môi trường

+ Quy định về phòng cháy chữa cháy

+ Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu

+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Quyền của Thương nhân bán buôn rượu

  • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
  • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
  • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
  • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu;

+ Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
  • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn rượu

Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Những lưu ý về Giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu có hiệu lực trong vòng 05 năm.

Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Với Dịch vụ cấp giấy phép bán buôn rượu trọn gói của Việt Luật. Doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý. Đồng thời được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị các tài liệu, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đầy đủ, chính xác nhất. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và nhân lực mà vẫn đạt được kết quả cao.

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829 để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất

banner thành lập doanh nghiệp