Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám

Lấy nhanh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám với đơn vị tư vấn Luật chuyên nghiệp. Gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh chóng.

Cấp-giấy-chứng-nhận-cơ-sở-đủ-điều-kiện-phòng-khám

Giấy chứng nhận phòng khám phải được cấp phép bời cơ quan y tế có thẩm quyền. Đây là điều kiện bắt buộc để bạn đưa bất kỳ phòng khám chuyên khoa, hay đa khoa nào vào hoạt động. Bạn đã biết điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám? Hãy xem ngay thông tin cơ bản trong bài viết này của Việt Luật.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận phòng khám

Cấp giấy chứng nhận phòng khám cần những điều kiện như thế nào? Quy mô, cơ sở vật chất, thiết bị ý tế, nhận sự… tất cả đều sẽ có yêu cầu theo tiêu chuẩn riêng.

Về quy mô phòng khám

Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp có quy mô tương đương với phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa tùy theo cơ sở pháp lý để thành lập các phòng khám này.

Về cơ sở vật chất

a) Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh. Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám chuyên khoa thì cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện của phòng khám chuyên khoa.

b) Có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm (sinh hóa, độc chất, vi sinh) và chẩn đoán hình ảnh.

Về thiết bị y tế

a) Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám đa khoa thì phải đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định này. Trường hợp có quy mô tương đương với phòng khám chuyên khoa thì phải đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này;

b) Đáp ứng các điều kiện về thiết bị y tế về xét nghiệm quy định tại khoản 2 Điều 28, điều kiện về thiết bị y tế về chẩn đoán hình ảnh quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định này.

Về nhân sự

a) Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh nghề nghiệp, phân công công việc phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là bác sỹ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp có chứng chỉ hành nghề hoặc bác sỹ đa khoa có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ đào tạo về bệnh  nghề nghiệp;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp ít nhất là 54 tháng;

– Là người hành nghề cơ hữu tại phòng khám.

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Quy trình nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám 

Hiện nay do nhu đời sống và điều kiện của người dân được nâng cao nên nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ ngày càng nhiều trong xã hộ. Để đáp ứng nhu cầu đó thì các phòng khám chuyên khoa ra đời và phát triển ngày càng nhiều.

Tuy nhiên phòng khám chuyên khoa phải đảm bảo được các điều kiện về nhân sự có trình độ chuyên môn, có cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và quan trọng hơn hết là phải được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép hoạt động với trình tự thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP và Chương V Nghị định 155/2018/NĐ-CP;

g) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận phòng khám

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  xin cấp giấy phép hoạt động về Bộ Y tế;

Bước 2: Bộ Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mẫu số 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị

Bước 3: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động:

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý môi trường y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý môi trường y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động, Cục Quản lý môi trường y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Trả giấy phép hoạt động cho cơ sở

Cách thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

Thời hạn giải quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Dịch vụ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám của Việt Luật

Với gói dịch vụ của chúng tôi, khách hàng không cần phải mất quá nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ. Các chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ  tư vấn toàn bộ vấn đề pháp lý liên quan đến Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám. Phối hợp , hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị các tài liệu pháp lý, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đầy đủ, chính xác nhất.

Hãy liên hệ Hotline: 0973826829 để Việt Luật tư vấn, hỗ trợ bạn nhanh nhất. Chi phí thực hiện luôn tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi cam kết thực hiện Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám theo đúng quy định của luật pháp, không phát sinh các thủ tục khác, không tăng chi phí thực hiện (so với thỏa thuận ban đầu).

banner thành lập doanh nghiệp