Tiền lương, thưởng với cán bộ, công chức trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5

Tiền lương thưởng cán bộ công nhân viên chức dịp lễ giỗ tổ hùng vương
Tiền lương thưởng cán bộ công nhân viên chức dịp lễ giỗ tổ hùng vương

Trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018 thì tiền lương, thưởng với công chức nhà nước được tính như thế nào? Có cao hơn năm 2017 hay không?

Để phần nào giúp quý thành viên hiểu rõ về vấn đề tiền lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi gọn là người lao động) trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018, Việt Luật xin gửi đến quý độc giả những thông tin mới nhất như sau:

1. Tiền lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05/2018

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05/2018 người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương (Điểm đ Khoản 1 Điều 115).

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05/2018 sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương (tổng cộng là 400% lương).

Đối với trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường). Xem chi tiết phần hướng dẫn cách tính trong trường hợp này tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

Lưu ý: Đây là mức tiền lương thấp nhất áp dụng mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động. Người sử dụng lao động có quyền áp dụng mức lương cao hơn so với mức sàn của nhà nước ban hành.

2. Tiền thưởng vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05:

Vấn đề này, được Bộ luật Lao động 2012 quy định tại Điều 103, cụ thể như sau:

“1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”

Như vậy, tiền thưởng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05/2018 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định. Nhà nước chỉ khuyến khích người sử dụng lao động thưởng cho người lao động nhân dịp này.

Mẫu tính lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2018. 

banner thành lập doanh nghiệp