Đối với doanh nghiệp là công ty cổ phần, khi thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp, cần lưu ý những thông tin dưới đây để tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm việc.

Thủ tục tách doanh nghiệp – Công ty cổ phần

Mục tiêu của thủ tục:

  • Công ty được tách là công ty cổ phần
  • Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

− Nghị quyết tách công ty;

− Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;

− Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của các công ty được tách.

− Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Các mẫu tờ khai:

2. Trình tự thực hiện:

− Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

− Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

− Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

− Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

(Quy định tại Điều 28, 193 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Phí & Lệ phí:

Áp dụng theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp cần biết thêm thông tin về quy trình thực hiện các thủ tục chia, tách doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ trực tuyến qua Hotline: 0973 826 829 để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể gửi thông tin yêu cầu tới địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Địa chỉ: Tầng 5, Số 100 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 39533666 (Giờ hành chính)
Di động: 0973 826 829 (Hỗ trợ 24/7)
Website: http://www.tuvanvietluat.com.vn/
Email: info.vietluat@gmail.com

banner thành lập doanh nghiệp