Đối với doanh nghiệp là công ty cổ phần, khi thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp, cần lưu ý những chi tiết sau để tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm hồ sơ.

Thủ tục chia doanh nghiệp – Công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

− Nghị quyết chia công ty;

− Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

− Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;

− Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty mới.

− Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần lên (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

− Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Các mẫu tờ khai:

2. Trình tự thực hiện:

− Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

− Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

− Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

− Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

(Quy định tại Điều 28, 192 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Phí & Lệ phí:

Áp dụng theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ. Quý doanh nghiệp cần biết thêm thông tin về phí & lệ phí hãy liên hệ ngay với trung tâm hỗ trợ trực tuyến để được hướng dẫn cụ thể trong từng trường hợp. Hotline: 0973 826 829

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Địa chỉ: Tầng 5, Số 100 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 39533666 (Giờ hành chính)
Di động: 0973 826 829 (Hỗ trợ 24/7)
Website: http://www.tuvanvietluat.com.vn/
Email: info.vietluat@gmail.com

banner thành lập doanh nghiệp