Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Cập nhật ngay thông tin thủ tục qua Thông tư 36/2019/TT- BLĐTBXH. Quy định rõ ràng về việc khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Doanh nghiệp phải lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động – đối chiếu tại Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT- BLĐTBXH.

Trình tự và thủ tục thực hiện khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Doanh nghiệp chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (sau đây gọi tắt là các loại máy, thiết bị và vật tư) khi kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Và đồng thời, phải thực hiện khai báo về việc sử dụng các loại máy, thiết bị và vật tư với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng;

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau

  1. Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định Nghị định 44/2016/NĐ-CP(Mẫu Iđ ban hành kèm theoNghị định 44/2016/NĐ-CP);
  2. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của các loại máy, thiết bị và vật tư đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải thực hiện việc kiểm định các loại máy, thiết bị và vật tư định kỳ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng; theo khuyến cáo của nhà sản xuất và kiến nghị của tổ chức kiểm định.

Lưu ý:

Hồ sơ kỹ thuật an toàn của các loại máy, thiết bị và vật tư phải được lưu trữ đầy đủ. Vì, nếu có chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) thì doanh nghiệp cũng phải bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật an toàn cho bên mua (bên thuê lại).

Liên hệ ngay hotline 0973 826 829 để nghe tư vấn miễn phí từ Luật sư, chuyên viên pháp lý của Việt Luật. Hợp tác cùng chúng tôi mọi thủ tục đều sẽ do Việt Luật lo liệu, khách hàng không mất thời gian, công sức nghiên cứu điều luật hay chạy đi chạy lại lo thủ tục nữa. Việt Luật luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng.

banner thành lập doanh nghiệp