Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam. Tham khảo ngay thông tin thủ tục mới nhất hiện nay. Cùng Việt Luật thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Hưởng-chế-độ-thai-sản-đối-với-lao-động-nam-nghỉ-việc-khi-vợ-sinh-con,-người-chồng-khi-lao-động-nữ-mang-thai-hộ-sinh-con

Để đảm bảo việc chia sẽ và chăm sóc tốt nhất cho đứa con của mình, pháp luật cũng tạo điều kiện cho lao động nam được hưởng chế độ khi vợ sinh con. Việc này được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Thông tin cụ thể được cập nhật chi tiết trong bài viết này của Việt Luật.

Thời gian nghỉ thai sản với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong 30 ngày đầu kể từ ngày người vợ sinh con, người chồng được nghỉ từ 05 đến 14 ngày làm việc:

– 05 ngày nếu sinh thường;

– 07 ngày nếu sinh m; sinh dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày;

– 14 ngày nếu sinh đôi trở lên mà phải mổ.

Tiền thai sản của chồng

– Trợ cấp một lần = Mức lương cơ sở x 2 (tức 2,96 triệu đồng)

Khoản trợ cấp này áp dụng trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có người chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi người vợ sinh.

(Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

– Tiền chế độ:

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền thai sản của chồng khi vợ sinh con được xác định bằng công thức:

Mức lương = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc / 24 x số ngày nghỉ.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con. Thủ tục nhanh chóng hiệu quả với Việt Luật. Gọi ngay hotline 0973 826 829 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.

banner thành lập doanh nghiệp