Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Thủ tục nhanh chóng - chuyên nghiệp - uy tín với Việt Luật, Chúng tôi hỗ trợ thực hiện hồ sơ, quy trình theo đúng trình tự pháp luật hiện hành. Giúp Bạn tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức. Liên hệ ngay 0973 826 629 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con

Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Những thông tin pháp lý cần thiết mà nhất định phải biết sẽ được nêu rõ trong bài viết này. Cùng Việt Luật tìm hiểu thông tin chi tiết.

Quy định trách nhiệm của các bên liên quan theo điều luật 65 Luật số 69/2020/QH14

Theo Điều 65 Luật số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Quy định về trách nhiệm đối với công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

Trách nhiệm của người lao động

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải chủ động tìm hiểu pháp luật có liên quan và tha gia các khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa lao động đi xuất khẩu.

Trách nhiệm của tổ chức/doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp. tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi xuất khẩu có trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trạch nhiệm thực hiện việc “Quy định nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và trực tiếp là “Bộ Trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định cụ thể chương trình, thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết”.

Quy định nội dung và chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Nhằm mục đích trang bị cho người lao động những hiểu biết cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng như phong tục, tập quán, nếp sống, sinh hoạt và làm việc của nước tiếp nhận lao động, pháp luật Việt Nam quy định chi tiết về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người đi lao động trước khi sang làm việc ở nước ngoài như sau:

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải đảm bảo 9 nội dung như gồm:

 • Truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.
 • Những nội dung về pháp luật hình sự, dân sự,.. của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.
 • Nội dung hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra ngước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động.
 • Phong tục, tập quán, văn hóa của nước tiếp nhận.
 • Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống.
 • Sử dụng các phương tiện giao thông, đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
 • Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài.
 • Ôn tập và kiểm tra cuối khóa.
 • Thời gian đào tạo áp dụng bắt buộc để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động là 74 tiết (gồm 58 tiết lý thuyết và 16 tiết thực hành).

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết

 • Theo quy định của pháp luật, Cục quản lý lao động ngoài nước trực thuộc Bộ lao động ngoài nước trực thuộc Bộ lao động – Thương binh và Xã hội có trạch nhiệm biên soạn và ban hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài., đảm bảo các nội dung đã nêu ở phần trên. Ngoại trừ phần nội dung hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra ngước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và nội dung về kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài biên soạn. Hiện tại, Cục quản lý lao động ngoài nước đã biên soạn và phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở các quốc gia và cùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, UAE, Malaysia, Đài Loan, Macao, Saudi Arabia,…
 • Riêng chương trình và tài liệu đối với chuyên gia, sỹ quan, thủy thủ trên các tàu vận tải thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

 • Sau khi người lao động hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thieetst và đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của khóa học, người đứng đầu bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trách nhiệm cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.
 • Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo mẫu do Bộ lao động – Thương Binh và xã hội ban hành. Người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức các nhân đầu tư ra ngước ngoài đưa người lao động đi làm việc có trạch nhiệm tổ chức in và quản lý phôi chứng chỉ. Các chi nhánh được doanh nghiệp hoạt động dịch vụ giao hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhận phôi chứng chỉ từ doanh nghiệp.
 • Mẫu chứng chỉ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được đăng ky tại cục QLLĐNN trước khi cấp cho người lao động.

Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Liên hệ ngay hotline 0973 826 829 của chúng tôi để được hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục nhanh chóng, đúng luật.

banner thành lập doanh nghiệp