giám đốc có phải người đại diện theo pháp luật không?

This is the image description

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu thuê giám đốc nhưng lại thắc mắc liệu giám đốc có nhất thiết phải phải là người đại diện theo pháp luật không? Tư vấn Việt Luật sẽ cung cấp 1 số thông tin để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

tư vấn thay đổi tên công ty

Tư vấn Miễn Phí: 0973 826 829 

1. giám đốc có phải người đại diện theo pháp luật DNTN

Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quản lý doanh nghiệp:

“Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.”

Trong trường hợp này, giám đốc có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân, cũng có thể là do chủ doanh nghiệp thuê người quản lý. Đối với việc thuê người quản lý, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn là người đại diện theo pháp luật của DNTN và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp.

2. giám đốc có phải người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Điều 134 luật doanh nghiệp quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần:

“1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Theo đó, đối với trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty, nếu điều lệ không có quy định khác thì sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật chứ không phải giám đốc.

Đối với trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

a, Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Chức danh đại diện pháp luật: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc.

– Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công Ty TNHH hai thành viên trở lên đều có thể làm CHủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty nhà nước.

b, Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Được quy định cụ thể tại Điều 78 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.”

4. giám đốc có phải đại diện theo pháp luật công ty Hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh được quy định tại Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó:

– Tất cả thành viên của Công ty hợp danh hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu ra một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Tóm lại, đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là tất cả các thành viên hợp danh của công ty. Họ được pháp luật quy định quyền đối nhân trong công ty hợp danh để tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ những thông tin chúng tôi cung cấp trên hy vọng quý khách hàng đã tìm được câu trả lời giải đáp cho thắc mắc của mình về vấn đề “giám đốc có phải là người đại diện theo pháp luật?”. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhất.

Trân trọng!


Việt Luật Co.,Ltd cam kết luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Nếu quý doanh nghiệp, cá nhân có bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu cần Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ở Việt Nam, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Địa chỉ: Tầng 5, Số 100 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 39533666 (Giờ hành chính)
Di động: 0973 826 829 (Hỗ trợ 24/7)
Website: http://www.tuvanvietluat.com.vn/
Email: info@tuvanvietluat.com.vn

 

banner thành lập doanh nghiệp