Dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhà nước

Giải thể doanh nghiệp nhà nước theo luật hiện hành có gì phức tạp? Những quy trình mới được thiết lập thế nào? Cùng Việt Luật tìm hiểu trong bài viết dưới đây?

Dịch vụ giải thể công ty nhà nước
Dịch vụ giải thể công ty nhà nước

Những doanh nghiệp hiện nay là doanh nghiệp nhà nước vì một số lý do nào đó, mà phải tiến hành thủ tục giải thể, nhưng do thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước rất phức tạp, mất nhiều thời gian nên doanh nghiệp chưa tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp được. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây

 Các trường hợp giải thể doanh nghiệp nhà nước

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp không xin gia hạn.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thành toán nợ đến hạn tuy đã áp dụng các hình thức tổ chức lại nhưng không thể khắc phục được.
 • Doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết: Trong nền kinh tế thị trường nhà nước chỉ thành lập doanh nghiệp nhà nước khi cần thiết để thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Nhưng khi doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu đã định hoặc nhà nước thấy việc duy trì doanh nghiệp nhà nước là không cần thiết nữa thì nhà nước sẽ giải thể

2. Các bước tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ giải thể

Hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước, thành lập Hội đồng giải thể và Ban thanh lý tại doanh nghiệp.

 • Tờ trình của doanh nghiệp nhà nước đề nghị giải thể doanh nghiệp.
 • Tờ trình của doanh nghiệp nhà nước đề nghị thành lập Ban Thanh lý doanh nghiệp.
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước.

=> Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước, thành lập Hội đồng giải thể và Ban thanh lý tại doanh nghiệp.
Hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.

 • Biên bản quyết toán tài chính.
 • Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.
 • Biên bản thẩm định Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước của các ngành.

=> Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Bước 2: Tiến hành thủ tục giải thể

 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;
 • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ sổ sách để quyết toán thuế;
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế
 • Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế;
 • Thực hiện đăng bố cáo giải thể công ty.
 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ giải thể trả khách hàng;

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ cũng như các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp nhà nước. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp cụ thể nhất. Hotline hỗ trợ 24/7 của Việt Luật 0973 826 829

banner thành lập doanh nghiệp